Tài liệu Tổng quan về tình hình xuất nhập khẩu của việt nam và rào cản thương mại

  • Số trang: 37 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 42 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU CỦA VIỆT NAM & RÀO CẢN THƯƠNG MẠI Nhóm 1 Mục lục  Tình hình xuất nhập khẩu ◦ Tình hình xuất khẩu ◦ Tình hình nhập khẩu  Rào cản thương mại (RCTM) ◦ Khái niệm, đặc điểm, phân loại ◦ Tác động của RCTM ◦ Biện pháp vượt qua RCTM ◦ Các ví dụ minh họa cụ thể Mục lục  Tình hình xuất nhập khẩu ◦ Tình hình xuất khẩu ◦ Tình hình nhập khẩu  Rào cản thương mại (RCTM) ◦ Khái niệm, đặc điểm, phân loại ◦ Tác động của RCTM ◦ Biện pháp vượt qua RCTM ◦ Các ví dụ minh họa cụ thể Kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam Kim ngạch xuất khẩu (tỷ USD) 114.57 96.91 62.69 2008 57.10 2009 72.24 2010 2011 2012 Mức độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu Mức độ tăng trưởng (%) 34.2 29.1 26.1 Mức độ tăng trưởng trung bình: 17.5% 2008 2009 -8.9 2010 2011 18.2 2012 Kim ngạch xuất khẩu các nhóm hàng lớn nhất 2012 và so sánh với 2011 Nguồn: Tổng cục Hải Quan Tỷ trọng các mặt hàng xuất khẩu năm 2012 DỆT MAY ĐIỆN THOẠI & LINH KIỆN ĐIỆN TỬ 15.09 13% DẦU THÔ 38.88 34% 12.72 11% MÁY VI TÍNH SẢN PHẨM ĐIỆN TỬ & LINH KIỆN GIÀY DÉP THỦY SẢN 8.23 7% MÁY MÓC THIẾT BỊ DỤNG CỤ & PHỤ TÙNG GỖ & SẢN PHẨM GỖ 7.84 7% 3.67 3% 4.58 4% 4.67 4% 5.54 5% 6.09 5% 7.26 7% PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI & PHỤ TÙNG GẠO CÁC MẶT HÀNG KHÁC Tỉ lệ xuất khẩu theo khu vực năm 2012 36.90% 63.10% Doanh nghiệp trong nước Doanh nghiệp FDI Doanh nghiệp trong nước đạt 42,3 tỷ USD (36.9%), tăng 1,3% so với 2011  Doanh nghiệp FDI đạt 72,3 tỷ USD (63,1%), tăng 31,2% so với 2011.  Thị trường xuất khẩu năm 2012 EU • Đạt 20.3 tỉ USD • Tăng 22.5% so với 2011 • Chiếm 17.7% tổng kim ngạch xuất khẩu Hoa Kỳ • Đạt 19.6 tỉ USD • Tăng 15.6% so với 2011 • Chiếm 17.1% tổng kim ngạch xuất khẩu ASEAN • Đạt 17.3 tỉ USD • Tăng 27.2% so với 2011 Mục lục  Tình hình xuất nhập khẩu ◦ Tình hình xuất khẩu ◦ Tình hình nhập khẩu  Rào cản thương mại (RCTM) ◦ Khái niệm, đặc điểm, phân loại ◦ Tác động của RCTM ◦ Biện pháp vượt qua RCTM ◦ Các ví dụ minh họa cụ thể Tình hình nhập khẩu qua các năm Kim ngạch nhập khẩu qua từng năm (USD) 113,780,430,859 106,749,853,535 84,838,552,826 69,948,809,956 Kim ngạch đến ngày 15/3/2013: 23.7 tỷ USD 2009 2010 2011 2012 Mức độ tăng trưởng kim ngạch nhập khẩu Mức độ tăng trưởng kim ngạch nhập khẩu 121% 126% 107% 100% Mức độ tăng trưởng bình quân: 18.1% 2009 2010 2011 2012 Các mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu cao nhất Kim loại thường 2.63 Hóa chất 2.78 Nguyên phụ liệu dệt, may, da và giày 3.16 4.8 Chất dẻo nguyên liệu Điện thoại các loại và linh kiện 5.042 Sắt thép các loại 5.96 7.04 Vải các loại 8.96 Xăng dầu các loại 13.1 Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh … 16.036 Máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác 0 5 10 15 20 Tỷ USD Đánh giá chung về hoạt động xuất nhập khẩu năm 2012  Tích cực: ◦ Quy mô và tốc độ tăng trưởng vượt kế hoạch ◦ Tăng xuất khẩu các mặt hàng nông sản ◦ Giữ vững thị trường xuất khẩu truyền thống ◦ Sự đóng góp quan trọng của khối doanh nghiệp FDI Đánh giá chung về hoạt động xuất nhập khẩu năm 2012  Hạn chế: ◦ Xuất khẩu tăng trưởng chưa bền vững, quy mô còn nhỏ ◦ Chưa đẩy mạnh được các thị trường xuất khẩu mới ◦ Sự vượt trội của khối doanh nghiệp FDI ◦ Vẫn chủ yếu nhập khẩu nguyên liệu phục vụ cho hoạt động gia công Mục lục  Tình hình xuất nhập khẩu ◦ Tình hình xuất khẩu ◦ Tình hình nhập khẩu  Rào cản thương mại (RCTM) ◦ Khái niệm, đặc điểm, phân loại ◦ Tác động của RCTM ◦ Biện pháp vượt qua RCTM ◦ Các ví dụ minh họa cụ thể Khái niệm rào cản thương mại (RCTM) Những trở ngại, hoặc hỗ trợ mà Chính phủ lập nên Điều tiết hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu Phát triển theo hướng có lợi nhất cho quốc gia và an sinh xã hội Đặc điểm của RCTM  Bảo vệ thị trường nội địa  Bảo vệ thị trường xuất khẩu  Phù hợp với các hiệp định thương mại  Phù hợp với hoàn cảnh kinh tế quốc gia  Gây trở ngại hoặc hỗ trợ hoạt động thương mại Phân loại RCTM RCTM Phi Thuế Quan Thuế Quan Cấm XNK Hạn ngạch Giấy phép XNK Tự hạn chế XK Rào cản kỹ thuật Biện pháp tài chính Mục lục  Tình hình xuất nhập khẩu ◦ Tình hình xuất khẩu ◦ Tình hình nhập khẩu  Rào cản thương mại (RCTM) ◦ Khái niệm, đặc điểm, phân loại ◦ Tác động của RCTM ◦ Biện pháp vượt qua RCTM ◦ Các ví dụ minh họa cụ thể
- Xem thêm -