Tài liệu Tổng kết văn học 1

  • Số trang: 16 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 209 |
  • Lượt tải: 0
phanthilananh

Đã đăng 1 tài liệu

Mô tả:

TỔNG KẾT PHẦN VĂN HỌC TaiLieu.VN Nối thông tin ở cột A với thông tin ở cột B cho phù hợp A. Tên văn bBài ản 10: Ôn tập truy B.ệTh ể lo n kí Viạ ệti Nam. 1. Muốn làm thằng cuội A nối B A, Kịch 1-C 31: Hệ thống B. hóa văn btứảntuy văn 2. Chiếu dBài ời đô Thtoàn ơ thấbtộngôn ệt học Việt 2-D Nam. Tập trung vào cụm văn bản thơ. 3. Ông Giuốc – đanh C. Thơ thất ngôn bát cú. 3-A mặc lễ phục 4. Thuế máu 5. Lão Hạc D. Chiếu Bài 33: Cụm văn bản nghị luận. E. Nghị luận Bài 34: Văn bản nước ngoài, văn bản nhật dụng. H. Truyện ngắn TaiLieu.VN 4-E 5-H • I. BẢNG THỐNG KÊ CÁC VĂN BẢN VĂN HỌC VIỆT NAM STT Tên văn bản TaiLieu.VN Tác giả Thể loại Nội dung chủ yếu • I. BẢNG THỐNG KÊ CÁC VĂN BẢN VĂN HỌC VIỆT NAM ST T Tên văn bản 1 2 TaiLieu.VN Tác giả Thể loại Thơ thất ngôn bát Phan Bội cú Châu Đường Luật Phan Châu Trinh Nội dung chủ yếu - Phong thái ung dung, đường hoàng và khí phách kiên cường, bất khuất Thơ thất ngôn bát - Tư thế lẫm liệt, cú hào hùng của người Đường chiến sĩ cách mạng. Luật • I. BẢNG THỐNG KÊ CÁC VĂN BẢN VĂN HỌC VIỆT NAM ST T Tên văn bản 1 Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác 2 Đập đá ở Côn Lôn 3 4 TaiLieu.VN Tác giả Thể loại Nội dung chủ yếu Phan Bội Châu Thơ thất ngôn bát cú Đường Luật - Phong thái ung dung, đường hoàng và khí phách kiên cường, bất khuất Thơ thất Phan Châu ngôn bát Trinh cú Đường Luật - Tư thế lẫm liệt hào hùng của người chiến sĩ cách mạng. Thơ thất ngôn bát cú Đường Luật -Tâm sự bất hoà sâu sắc trước thực tại. - Khát vọng muốn thoát li bằng mộng. Song thất lục bát - Bộc lộ cảm xúc, khích lệ lòng yêu nước, ý chí cứu nước STT 5 Văn bản Ông đồ Tác giả Vũ Đình Liên Thể loại Ngũ ngôn 6 Nhớ rừng Thế Lữ Tám chữ 7 Quê hương Tế Hanh Tám chữ 8 Khi con tu hú TaiLieu.VN Tố Hữu Nội dung chủ yếu -Tình cảnh đáng thương của ông đồ. - Nhớ tiếc một nét đẹp văn hoá bị lãng quên. - Sự căm ghét thực tại tù túng. - Khao khát cuộc sống tự do. - Bức tranh tươi sáng về một làng quê. - Hình ảnh đầy sức sống của người dân chài. - Lòng yêu cuộc sống. Lục bát - Niềm khao khát tự do của người tù cộng sản. Pác Bó-Cao Bằng Nguyễn Ái Quốc-Hồ Chí Minh STT 9 10 Văn bản Tức cảnh Pác Bó Tác giả Hồ Chí Minh Vọng nguyệt Hồ Chí Minh Thể loại Tuyệt cú Đường luật Tuyệt cú Đường Luật 11 Tẩu lộ TaiLieu.VN Hồ Chí Minh Tuyệt cú Đường Luật Nội dung chủ yếu - Tinh thần lạc quan, phong thái ung dung trong cuộc sống cách mạng đầy gian khổ ở Pác Bó. - Lòng yêu thiên nhiên và phong thái ung dung của Bác ngay trong tù ngục. - Từ việc đi đường rút ra chân lí vượt qua gian lao sẽ tới thắng lợi vẻ vang. Lí Công Uẩn STT 12 Văn bản Thiên đô chiếu 13 Hịch tướng sĩ 14 Nước Đại Việt ta TaiLieu.VN Trần Quốc Tuấn Tác giả Lí Công Uẩn Trần Quốc Tuấn Nguyễn Trãi Thể loại Nghi. luận TĐ (Chiếu) Nghi. luận TĐ (Hịch) Nghi. luận TĐ (Cáo) Nguyễn Trãi Nội dung chủ yếu -Khát vọng về một đất nước độc lập thống nhất - Khí phách của dân tộc Đại Việt đang trên đà phát triển. -Lòng căm thù giặc sâu sắc. - Ý chí quyết chiến, quyết thắng kẻ thù xâm lược. - Có ý nghĩa như bản tyên ngôn độc lập STT Văn bản Tác giả Thể loại 15 Bàn luận về Nguyễn Thiếp Nghi. luận TĐ (Tấu) - Mục đích chân chính của việc học. Nguyễn Ái Quốc Nghị luận HĐ (Phóng sự) - Vạch trần bộ mặt tàn ác, thủ đoạn lừa bịp của chính quyền thực dân. phép học 16 Thuế máu TaiLieu.VN Nội dung chủ yếu - Muốn học tốt phải có phương pháp. STT Văn bản Tác giả 1 Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác Phan Bội Châu Bát cú ĐL Phong thái ung dung, đường hoàng và khí phách kiên cường, bất khuất Phan Châu Trinh Bát cú ĐL Tư lẫm liệt thế hào hùng của người chiến sĩ cách mạng. Tản Đà Bát cú ĐL 2 3 4 Đập đá ở Côn Lôn Muốn làm thằng cuội Hai chữ nước nhà TaiLieu.VN Trần Tuấn Khải Thể loại Song thất lục bát Nội dung chủ yếu -Tâm sự bất hoà sâu sắc trước thực tại. - Khát vọng muốn thoát li bằng mộng. Bộc lộ cảm xúc, khích lệ lòng yêu nước, ý chí cứu nước STT Văn bản Tác giả Vũ Đình Liên Thể loại Ngũ ngôn 5 Ông đồ 6 Nhớ rừng Thế Lữ Tám chữ 7 Quê hương Tế Hanh Tám chữ 8 Khi con tu hú 9 11 -Tình cảnh đáng thương của ông đồ. - Nhớ tiếc một nét đẹp văn hoá bị lãng quên. - Sự căm ghét thực tại tù túng. - Khao khát cuộc sống tự do. - Bức tranh tươi sáng về một làng quê. - Hình ảnh đầy sức sống của người dân chài. Tức cảnh Pác Bó 10 Nội dung chủ yếu Tố Hữu Hồ Chí Minh Vọng nguyệt Hồ Chí Minh Tẩu lộ TaiLieu.VN Hồ Chí Minh Lục bát Tuyệt cú Đường luật Tuyệt cú - Lòng yêu cuộc sống. - Niềm khao khát tự do của người tù cộng sản. - Tinh thần lạc quan, phong thái ung dung trong cuộc sống cách mạng đầy gian khổ ở Pác Bó. Đường Luật - Lòng yêu thiên nhiên và phong thái ung dung của Bác ngay trong tù ngục. Tuyệt cú Đường Luật - Từ việc đi đường rút ra chân lí vượt qua gian lao sẽ tới thắng lợi vẻ vang. II. SỰ KHÁC BIỆT VỀ HÌNH THỨC NGHỆ THUẬT GiỮA CÁC VĂN BẢN THƠ Văn bản STT 1 Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác (Bài 15) 2 Đập đá ở Côn Lôn Tác giả Thể loại Nội dung chủ yếu Phan Bội Châu Bát cú ĐL Phong thái ung dung, đường hoàng và khí phách kiên cường, b ất khuất Phan Châu Trinh Bát cú ĐL Tư thế lẫm liệt hào hùng của ng ười chiến sĩ cách mạng. Tản Đà Bát cú ĐL -Tâm sự bất hoà sâu sắc trước thực tại. - Khát vọng muốn thoát li bằng m ộng. (Bài 15) 3 Muốn làm thằng cuội (Bài 16) 4 5 6 7 TaiLieu.VN Ông đồ Vũ Đình Liên Ngũ ngôn Thế Lữ Tám chữ (Bài 18) Nhớ rừng (Bài 18) Quê hương (Bài 19) -Sự căm ghét thực tại tù túng. Khao khát cuộc sống tự do. Tế Hanh Tám chữ (Bài 19) Khi con tu hú -Tình cảnh đáng thương của ông đồ. Nhớ tiếc một nét đẹp văn hoá bị lãng quên. T ố H ữu Lục bát -Bức tranh tươi sáng về một làng quê. Hình ảnh đầy sức sống của người dân chài. -Lòng yêu cuộc sống. Niềm khao khát tự do của người tù Hoạt động nhóm: 3 phút Bài Khác nhau Thể thơ Luật thơ( Số câu trong bài, số tiếng trong mỗi câu, niêm luật…) Cảm xúc TaiLieu.VN Bài 15- Bài 16 Bài 18 – Bài 19 Đáp án Bài Khác nhau Bài 15- Bài 16 Bài 18 – Bài 19 Thể thơ Thất ngôn bát cú đường luật Năm chữ, tám chữ, lục bát Luật thơ( Số câu trong bài, số tiếng trong mỗi câu, niêm luật…) - Gồm 8 câu, mỗi câu 7 tiếng, niêm luật chặt chẽ, gò bó -Thơ tự do, đổi mới vần điệu, nhịp điệu, lời thơ tự do bình dị, giảm tính công thức ước lệ. Cảm xúc - Cảm xúc và tư duy cũ: cái tôi cá nhân không được đề cao. - Cảm xúc hồn nhiên, chân thật, trực tiếp TaiLieu.VN III. Những câu thơ hay (Bài 15-16-18-19) Văn bản STT 1 Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác (Bài 15) 2 Đập đá ở Côn Lôn Tác giả Thể loại Nội dung chủ yếu Phan Bội Châu Bát cú ĐL Phong thái ung dung, đường hoàng và khí phách kiên cường, b ất khuất Phan Châu Trinh Bát cú ĐL Tư thế lẫm liệt hào hùng của ng ười chiến sĩ cách mạng. Tản Đà Bát cú ĐL -Tâm sự bất hoà sâu sắc trước thực tại. - Khát vọng muốn thoát li bằng m ộng. (Bài 15) 3 Muốn làm thằng cuội (Bài 16) 4 5 6 7 TaiLieu.VN Ông đồ Vũ Đình Liên Ngũ ngôn Thế Lữ Tám chữ (Bài 18) Nhớ rừng (Bài 18) Quê hương (Bài 19) -Sự căm ghét thực tại tù túng. Khao khát cuộc sống tự do. Tế Hanh Tám chữ (Bài 19) Khi con tu hú -Tình cảnh đáng thương của ông đồ. Nhớ tiếc một nét đẹp văn hoá bị lãng quên. T ố H ữu Lục bát -Bức tranh tươi sáng về một làng quê. Hình ảnh đầy sức sống của người dân chài. -Lòng yêu cuộc sống. Niềm khao khát tự do của người tù CHÀO TẠM BIỆT TaiLieu.VN
- Xem thêm -