Tài liệu Tổng hợp đề thi học sinh giỏi môn tin học 10 một số trường trên toàn quốc-có đáp án

  • Số trang: 31 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 17878 |
  • Lượt tải: 9
dinhthithuyha

Tham gia: 23/09/2015

Mô tả:

SỞ GD&ĐT HÀ NỘI Trường THPT Chu Văn An Đề thi đề nghị OLYMPIC KHU VỰC DUYÊN HẢI BẮC BỘ Năm học: 2012 – 2013 MÔN TIN HỌC LỚP 10 Thời gian làm bài 180 phút (Đề gồm có 03 bài trong 03 trang) 1 Tổng quan đề thi: STT Tên bài Tên file chương trình Tên file dữ liệu vào Tên file Kết quả ra Điểm Thời gian Bài 1 Xóa chữ số Bai1.* Bai1.inp Bai1.out 6 2 giây Bài 2 Đếm hình chữ nhật Bai2.* Bai2.inp Bai2.out 7 2 giây Bài 3 Đoạn được phủ dài nhất Bai3.* Bai3.inp Bai3.out 7 2 giây Chú ý: Dấu '*' được thay thế bởi PAS hoặc CPP của ngôn ngữ lập trình tương ứng là Pascal hoặc C. Hãy lập trình giải các bài toán sau: Bài 1. Xóa chữ số Hãng cung cấp dịch vụ điện thoại XYZ khuyến khích nhiều người đăng kí thuê bao bằng cách: Khi khách hàng đến đăng kí thuê bao thì sẽ được cấp hai số may mắn là số nguyên dương n và k, hãng sẽ khuyến mại người đó một số tiền nhận được từ số n sau khi xóa đúng k chữ số (k nhỏ hơn số chữ số của n). Hải vừa mới đăng kí thuê bao của hãng và được cung cấp hai số n và k, bạn hãy giúp Hải xóa đi k chữ số của số n để số nhận được là lớn nhất. Dữ liệu vào file văn bản Bai1.inp: - Dòng thứ nhất là số n (số chữ số của n ≤ 105) - Dòng thứ hai là số k (k 0 then read(fi,a[i]) else readln(fi,a[i]); d[a[i]]:=d[a[i]]+1; if giaLN 0 then begin dem:=dem +1; if sl - Xem thêm -