Tài liệu Tôn thất thuyết - nhiều tác giả

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 299 |
  • Lượt tải: 1
vnthuquan

Tham gia: 16/03/2015

Mô tả:

Tôn Thất Thuyết - nhiều tác giả
nhiều tác giả Tôn Thất Thuyết nhiều tác giả Tôn Thất Thuyết Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động Nguồn: http://vnthuquan.net/ Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ. MỤC LỤC Tôn Thất Thuyết nhiều tác giả Tôn Thất Thuyết Tướng quân Tôn Thất Thuyết Nước ta quan tướng anh hùng, Bá quan văn võ cũng không ai tày. Quan tướng đây là Tôn Thất Thuyết. Nhân dân đă ca ngợi ông qua những lời trên, trích trong Vè thất thủ kinh đô; lời vè không quá xa sự thực. Tôn Thất Thuyết đă n i tiếng v có nhi u v công. Chính ông đă giúp Hoàng Kế Viêm và Lưu Vĩnh Phúc trong trận thắng quân Pháp ở Cầu Giấy, diệt được Francis Garnier (1873). Năm 1875, ông lại thắng một trận lớn ở S n Tây, bắt sống tướng giặc Cờ Vàng là Hoàng Sùng Anh. Từ 1881, Tôn Thất Thuyết v Huế, làm Thượng thư bộ binh, r i làm ph chính đại thần sau khi vua Tự c mất. Lúc này, thực dân Pháp đă chiếm trọn Nam K và đang âm mưu thôn tính c nước. Tri u đnh nhi u người chủ a, đầu hàng. Tôn Thất Thuyết kiên t chủ chiến. ng chu n bị lực lượng vật chất và tinh thần đ chống Pháp, t thái độ gay gắt với bọn ch huy Pháp ở Huế khi thấy chủ quy n Nhà nước nh bị vi phạm. Ngay từ Paris, ộ trưởng ngoại giao Pháp c ng điện sang, chủ trư ng ph i loại trừ Tôn Thất Thuyết. Tháng 7-1885, toàn quy n e Courcy vào Huế, chủ trư ng n định tnh hnh và bắt Tôn Thất Thuyết. ng Tôn đă ra tay trước. êm 4-7-1885, quân Việt Nam tấn công đánh úp doanh trại Pháp. Việc t ch c rất chu đáo, nhưng v khí quá thô s nên không thành công. Tôn Thất Thuyết ph i đem vua Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net nhiều tác giả Tôn Thất Thuyết Hàm Nghi chạy ra Qu ng Trị, r i v ở mi n Hư ng Khê (Hà Tĩnh) phát động phong trào Cần Vư ng chống Pháp. Văn thân các t nh ắc K , Trung K đă hưởng ng chiếu nhà vua. Từ đại b n doanh, Tôn Thất Thuyết đă là linh h n, là vị ch huy của c phong trào ấy. Những người con của ông: Tôn Thất ạm, Tôn Thất Thiệp đ u là tướng b o vệ vua Hàm Nghi và đă hy sinh khi chống lại bọn ph n bội. Phong trào Cần Vư ng phát động được ít lâu th Tôn Thất Thuyết ra bắc r i sang Trung Quốc với chủ trư ng yêu cầu nhà Thanh giúp Việt Nam đánh Pháp. Việc làm này không đi đến kết qu , ông đành tm các bạn lưu vong như Nguyễn Thiện Thuật, cố gắng liên lạc với phong trào trong nước, có lúc đă dự định t ch c v tấn công vào t nh Cao ằng, nhưng đ u không thực hiện được. ng đau kh , tuyệt vọng, sống một nh trong túp l u tranh trên một ngọn đ i ở Long Châu. Suốt ngày, ông như người loạn trí, hết khóc lại cười, đập phá lung tung, vung gư m chém vào đá đ trút nỗi căm hờn. Người địa phư ng đă gọi ông là thạch ông ( ng già chém đá). Tôn Thất Thuyết là một v tướng. Nhưng ông c ng viết nhi u câu đối, bài th hào hùng s ng khoái. Trong gia đnh, ông là người con chí hiếu. ối với đất nước, ông tiêu bi u cho ư chí chiến đấu ngoan cường. ến k địch c ng ph i thừa nhận ng hy sinh cao c và tinh thần bất khuất của ông. Lời cuối: Cám n bạn đã theo d i hết cuốn truyện. Ngu n: http://vnthuquan.net Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. Ngu n: www.ugvf.org ược bạn: Thái Nhi đưa lên vào ngày: 24 tháng 9 năm 2004 Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ Nguồn truyện: vnthuquan.net
- Xem thêm -