Tài liệu Tóm tắt tác phẩm ngữ văn 12

  • Số trang: 23 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 701 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

Tóm tắt tác phẩm ngữ văn 12
Tóm tắt các tác phẩm văn xuôi Ngữ Văn 12 2014 - 2015 Trường THPT Đức Hòa Tổ Ngữ Văn HOÏ TEÂN HOÏC SINH: ………………………………. Maõ soá: ………………………………………………… Lôùp: ………………………………………………….… Naêm hoïc: 2014 - 2015 Trường THPT Đức Hòa – Đinh Thị Giáng Kiều 1 Tóm tắt các tác phẩm văn xuôi Ngữ Văn 12 BÀI 13 2014 - 2015 VỢ CHỒNG A PHỦ - Tô Hoài 1. T c ả -T H r ng n ững n ăn n c n c a ăn c V Na n - ng c n ng , c ng c nc a n ng cn a r n nư c 2. T c phẩm - Vợ c ồng A P ả c a c y n c ng gả ng T y B c, n r ng Truyện Tây Bắc. 3. Tóm tắt truyện T c ẩ c c ờ c a ra g ngườ M ng Mị A P - Mị n c g r c ổ V n nợ r y n c a , Mị ị ợA , ng P Tra ở Hồng Ng r nợ Dư an ng a con n ưng Mị ả ng n ư n C n Mị ịn ăn ng n n ưng ư ng c a g n n n rở c n r ng a c n ng Mị c n c n cũng “lùi lũi như con rùa nuôi trong xó cửa” M a x n n, ng e ng g n n a Mị n n còn r , Mị n c n ưng A gặ r ứng Mị r ng ồng -AP c ng ra ng , ồ c , e n , a ng g V n A n nAP ị , ị n , rồ rở n y ng c ng c n ng A P c ăn ò ng a r ng, yn n n ổ ăn c n ò T AP ị ng P Tra r ứng c cc c y ng y c còn c c c ờc - Trư c cũng n ư r ng ờ g an A P ị r , Mị ng c c, c ng a r ng n ững ng c ,n n yAP ị r , Mị n ng ưng n ưng rồ y n ững òng nư c ăn ròn r n x en c a ngườ c , ng n Trường THPT Đức Hòa – Đinh Thị Giáng Kiều 2 Tóm tắt các tác phẩm văn xuôi Ngữ Văn 12 2014 - 2015 n n n , n n n ững ngườ n r ng c n n y, Mị c ng cả ư ng c ngườ c ng cản ng M ồng cả g a c n n c ẩy Mị c n ng c y r cứ A P , rồ c ng A P ượ r ng r n Hồng Ng 4. G trị h ện thực, nhân đạo của t c phẩm a. G trị h ện thực - Tr y n ảc n c nn ng ng (n n Mị A P ). -P y ản c n c aga c ng P Tra). b. G c c ổ c a ngườ ng rị ở nn n a (cha con trị nhân đạo - Tr y n n tình yêu ư ng, ồng cả c n n a ổ c a ngườ dân a ng n n rư c C c ng -T c ản c x xa, n c aga c ng rị - Tr n r ng ngợ ca ồn, ức ng n ả năng c c ng c a n n n T y B c 5. Đặc sắc n hệ thuật - X y ng n n c n ặc c A P ược ả a n ng, Mị c y c a r ng - Tr n y n c y n, n c c g n n y ngờ, n n n ượng, c y n ng n g n, n n é léo. - Bằng n ng ả năng an n , cgả c a ược ức ran n n n T y B c ng , ng ng c n c ả ngườ H’M ng ồn n n ngay ẳng - Ng n ngữ n ng, c n c ng ,c ăn g n n c 6. Ý n hĩa văn bản -T c cc a n ng n, c n Trường THPT Đức Hòa – Đinh Thị Giáng Kiều 3 Tóm tắt các tác phẩm văn xuôi Ngữ Văn 12 -T n n a ổ c a ngườ n a ản n c n ường g ả ng ngợ ca n c a Bài 14 : 2014 - 2015 ng n n Đồng ờ , ức ng ng VỢ NHẶT – Kim Lân 1. T c G ả - Kim Lân ởB cNn - Ông c y c y n n ngườ n ng n r y n ng n n c ng ở nông n n ng 2. T c phẩm - V nh t r y n ng n ặc c c a n nă 1 , n r ng Con chó xấu xí . 3. Tóm Tắt -C r n nx ng cư, r c n rũ, ngườ n ẽ N ững g a n Na Địn , T B n ồng lên xanh xá n ư n ững ng a, nằ ngổn ngang c ợ Ngườ c n ư ngả r ng ẩn n ẩ r c rưở g y c a x c ngườ ờ ặng n a c a -M e ổ c , g ữa cản , Tràng ỗng ngườ n xa . Xóm c ợ c c y c ng x c x e Ha n y Dư n ững g c a, g c g x x , ng n ững ngườ ờ, ặng ẽ T ng r n yc y g ng c ợ cứ g n ng ồ N ưng c n y, Tràng c n ở c ường, còn ngườ n a c x ng, r n rén, e n ũ r ng c n n c y ra xe , c ứa g n “c ng ợ ”. Ngườ n n n ra n n cả ư ng c n cản c a - Tr n ường n , ngườ n ngượng ng ị , còn Tr ng c c T n ảng n n a n ững ờ ng , Trường THPT Đức Hòa – Đinh Thị Giáng Kiều 4 Tóm tắt các tác phẩm văn xuôi Ngữ Văn 12 2014 - 2015 ng c ng D n ị c n ng e , ứng r r r n ản ườn n ững c , n n Tr ng cả y ờ ợ H n ư c ra n ng ng n cc c a n y n ợ c ồng + n rư c, é xe ò c n c n , n òc c c ỡ “Muốn ăn cơm trắng mấy giò này – Lại đây mà đẩy xe bò với anh, nì”, c n ng n n c y ra ẩy xe c n + n ứ a , n gặ ị ở cổng c ợ, ị r c , n ả n ư ổ a, n ờ ị ăn g , n ưng ị ngồ x ng ăn c ặ n n c, rồ a a c n “có về với tớ thì ra khuân hàng lên xe rồi cùng về” c a Tr ng, ị “về thật”. - B c Tứ rở n , ng n n yc ngườ n ngồ ở g ường ằng c n, g n ra c , “bà lão cúi đầu nín l ng”, rồ “đăm đăm nhìn người đàn bà”, n, n n ng n n ng “các con phải duyên, phải kiếp với nhau, u cũng mừng lòng” B ng n ng , n ứa c n g , nc c ờ a ổ ằng ặc c a và bà ng c ư ng a c a r T ng ờ c r ng ẳng n n ững n c ngườ c ya c ng rõ - S ng a , ặ rờ n ằng c n , Tr ng ức y N c a, n ườn ược n B c Tứ ang g y n ững c c n a n ở ng ườn, c ị ợ n ặ ang é n Tr ng cả y n c n n n ra ả c ổn n ng c ợ c n sau này. Sau , cả n c ng ăn ng n c õng õng ( ỗ ngườ ược c ưng ưng a n ẵn) “chè khoán”. Tr ng ữa c c Tứ n nc y n , c y n ng ư ng a T ng r ng c n ồn Ngườ ợ n ặ ng c n n ở y n ả ng C n c a c ị gợ r ng Tr ng n ản n ngườ r n cờ a ng ay c c ẩ n ản “Trong óc Tràng vẫn thấy đám người đói và lá cờ đỏ bay phấp phới…” Đ y c n n n ức c a ngườ n ng n Đảng c n ường ổ ờ c a n Trường THPT Đức Hòa – Đinh Thị Giáng Kiều 5 Tóm tắt các tác phẩm văn xuôi Ngữ Văn 12 2014 - 2015 4. Ý n hĩa nhan đề - V Nh t e ng a en n ặ ược ợ, ượ ược ợ N an y ược n ượng, c c c c a ngườ c g rị c a c n ngườ r r ng a n an V nh t, n ản n ược n cản ả n n n c c a ngườ n ng n ng r ng n n ng nă 1 c nP x N g y ra 5. N hệ thuật - X y ng n ng r y n c Tr ng ng cư, g ữa c n , c c ang c n ợ e Tn ng é e n y c c ng n r ng, n ng c a c c n n c a r y n -C c c y n n n n, c n c -M ả c n n - Ng n ngữ c c, g ản ị n ưng n ức gợ 6. G ,x , n ng n ặ ược ợ, c r n c a r y n, nc ặc c trị của t c phẩm a. G trị h ện thực: Thông qua n ững n ẽ n ức ran n cx n 1 c nP x N b. G trị nhân đạo -T c cc a n c n x ẳng ịn ngay r n ờ c c a c c ng, n ưởng ở ư ng a , a ổ c nn a -N ăn cũng ẳng ịn c c òng n g n ững ngườ a ng c ng ổ ược ả a ng Trường THPT Đức Hòa – Đinh Thị Giáng Kiều n ản ng nV g y ra x c Na ng, r ng n n g y ra n n nă 1 c n ngườ n ư ng ga n y ư ng n ở c c ng c ượ 6 a Tóm tắt các tác phẩm văn xuôi Ngữ Văn 12 RỪNG XÀ NU – Nguyễn Trung Thành BÀI 15 1. T c 2014 - 2015 ả - Ng yễn Tr ng T n ở - Ông n ăn rưởng n c ng M , g n - ng ược xe ngườ x c y ăn x nay. ảng Na r ng a c c ng c n c ng P ản T y Ng y n n ưa ng T y Ng y n ăn T y Ng y n ay n c n 2. T c phẩm - Rừng xà nu ược n Na nư c a 1 6 , cM ổ n 3. Tóm tắt - Mở c ẩ , Ng yễn Tr ng T n ẽ ra rư c ngườ c ức ran n cản nỗ a ư ng n g ặc Mỹ g y ra C yx n a ngườ c ứng n n c c a c n ran , a ượng y c a n H n c r ng n ồ x n c n c n nư c n Cả r ng x n ng n c y ng c c yn ng ị ư ng, c n ững c y ị c ặ ứ ngang n a n n Ởc ỗ ư ng n a ứa ra ng ng rồ n n , en ặc y n n c c n N ưng c y x n c y n nảy nở r n an r a n ng ặ rờ C n c yx n ng g c c n nă c y còn c n, ng n xan rờn a ẳng n rờ Đ n c ng g nổ c ng C ng ượ n r n an ay n ững c y ng Cứ a nă nay, r ng x n ưỡn ng c n c a n ra c e c ở c ng X Man - a a nă c ượng, Tn ược c r nc é ă ng Bé Heng, nay rở n ga n c ững c c, n an n n, ưa Tn ng Đ , n c M ,c M c n ng ng e c c ờ Tn cũng n ờ a ư ng c a c a dân ng X Man r ng ng c n Trường THPT Đức Hòa – Đinh Thị Giáng Kiều 7 Tóm tắt các tác phẩm văn xuôi Ngữ Văn 12 2014 - 2015 - Hồ M –D ng g ga , ược an y , Tn cùng Mai tham gia nu g c n c a Đảng Tr ng n n c c c c ng, Tn ị g ặc ra n an n ưng an ng a cứ g - Ba nă a , an ượ ng c rở ng c n y, an y y n , Tn y Ma T c n ờ ặn c a an y rư c c y n , Tn n ng g c c ẩn ị c n Ng e n , g ặc é ng c n é , ng C ng ợ c n Tn , ra n n c n c ngay rư c an Că ờn c y ng, Tn n ảy xổ g ữa n n n ưng cũng ng cứ ược c n Ma G ặc, ng ẩ n ax n ườ ng n ay Trư c cản ượng y, c M c ng an n n r ng ng nổ yg c n n cứ Tn a , Tn n ng, g a n c ượng ngả ng c n ũng cả , g c ằng c n ay n -C c y n c ằng cản c M D ễn Tn rở n ị, rư c n ững c n r ng x n n n a n n c n rờ 4. Ý n hĩa nhan đề - H n ản r ng x n n ồn c a c ẩ Cả ứng c ng ng c an ăn ược ng ồn n ản n y - C y x n ược ảc g n c c ng c n n c a n ng X an -C yx n ượng, c n, ẩ c ca c a ngườ n X an ức ng n , n cường, , a 5. N hệ thuật - N ững rang c T y Ng y n ức ran n n n, ng n ngữ, , n ng c a n n - X y ng n c ng n ững n n a c né c n n ng a ang n ững ẩ c c c ng ồng c M , Tn , D , é Heng. Trường THPT Đức Hòa – Đinh Thị Giáng Kiều 8 Tóm tắt các tác phẩm văn xuôi Ngữ Văn 12 2014 - 2015 c a n c ng n ượng c y x n – ặc c – n n c ng n c - ờ ăn g c n ,g n c ng ng n r y n - 6. Ý n hĩa văn bản Ngợ ca n n , ức n ở c a ồng c c n c T y Ng y n n r ng, nư c, c n ngườ V Na n c ng r ng c c ran g ả ng n c ẳng ịn c n c a ờ để giữ gìn sự sống của đất nước và nhân dân, không có cách nào khác là phải cùng nhau đứng lên cầm vũ khí chống lại kẻ thù. BÀI 16: NHỮNG ĐỨA CON TRONG GIA ĐÌNH Nguyễn Thi 1. T c ả - Ng yễn T ở Na Địn - Ông r ng n ững c y ăn x ng n Na r ng ờ c ng M . - n ra ở n B c n ưng g n ị ược n an n ăn c a ngườ n ng - ng c y c năng c n c ng c a ăn ng ản n Na B c ả gả n Na 2. T c phẩm Những đứa con trong gia đình r ng n ững c cn c a Ng yễn T ược ng c r ng n ững ng y c c ac c ng c n c ng M cứ nư c 3. Tóm tắt V c n gả ng n, x n n c nặng M – Ng y ( ng n , a g ặc ) Tr ng r n n c r ng ca ược xe c é c a ịc n ưng an Trường THPT Đức Hòa – Đinh Thị Giáng Kiều ị r ng ư ng ẩ n x c ga ị ,V ị 9 c Tóm tắt các tác phẩm văn xuôi Ngữ Văn 12 2014 - 2015 ồng An ng n n n Mỗ n n òng ồ ức ưa an rở n ững n n a * Lần thứ nhất tỉnh dậy, V ng ư c nr n n , c ng, ng r n ợ ng n ững n c a n ững ng y a * Lần thứ ha tỉnh dậy, V ng e y ng c n ,V n n ững ng y ở n c ng c ị c ,V ường g n n n n c ị C n a g ờ cũng n ường n ịn V M n n M r n ng Địn T y n ược ằng M , V cũng ò ran c ng C n n ường e * Lần thứ ba tỉnh dậy, ng ng c a n nổ Bị ư ng nặng n n cả ngườ V r a n, ng n n rõ ược g V ng n n cản ng ay ị g c V ng ợ c y ng ẩn an c c * Lần thứ tư tỉnh dậy, ức n , y ưa V c ng n ẳn V ợ ng , ợ a n ợ g ặc D ị ư ng n ưng n r rõ ng ng nổ c a a, ng ễn ng c a g ặc V n cản a c ị e ran n a òng n V ò n ưng c ị C n ng cho, a ả n ờ c Nă n g ả C Nă n r c cả a Trư c n ường, c ị C n x c ng c g a n G e Ú ang c Nă , n c a g c c c an r ng c n y c, r ng rả c x , gở n ờ ang c ỗ c Nă Đ n r c c ằng n ản a c ịe V -C n ng n ờ ang g c Nă a a ng y, ngườ c y c ng n ị yV r ng c y r , n n ức, n ưng n r ng ư n c ng ng n ay còn n c n c ược ang ặ ở cò ng, n n nòng. 4. Đặc đ ểm v truyền th n a. Đặc đ ểm a đ nh -L ga n c c a đ nh của V ệt ng n Trường THPT Đức Hòa – Đinh Thị Giáng Kiều 10 Tóm tắt các tác phẩm văn xuôi Ngữ Văn 12 2014 - 2015 ga n ng g n c ị n ững a c a M – Ng y g y ra ư ng b. Nh n n t chun tron truyền th n a đ nh c - C òng y nư c că g ặc c - Dũng cả và a ược c n g g ặc -G n ng a, r c y c ng n ư ng c c ng C n n ững r y n ng y c n ững ngườ r ng g a n g n n a n n òng ng r y n ng 5. Đặc sắc n hệ thuật - Tn ng r y n Đây là câu chuyện của gia đình anh giải phóng quân tên Việt. Nhân vật này rơi vào một tình huống đ c biệt: trong một trận đánh, bị thương n ng phải nằm lại chiến trường. Anh nhiều lần ngất đi tỉnh lại, tỉnh rồi lại ngất. Truyện đư c kể theo dòng nội tâm của nhân vật khi liền mạch (lúc tỉnh), khi gián đoạn (lúc ngất) làm cho câu chuyện trở nên chân thật hơn, có thể thay đổi đối tư ng, không gian, thời gian, đan xen tự sự và trữ tình. -C ược c n c a c ,g ng a, g y n ượng n - Ng n ngữ n ị, ng ,g g rị n c Na B - G ng ăn c n , n n, n n g y x c ng n 6. Ý n hĩa văn bản ac c y n n ững c n ngườ r ng g a n n ng n Na B c r y n ng y nư c, că g ặc, y c ng ư ng, c c ng, n ăn ẳng ịn òa y n g ữa n cả g a n n y nư c, g ữa r y n ng g a n r y n ng n c n n ức n n n n c a c n ngườ V Na , n c V Na r ng c c ng c n c ng M cứ nư c Trường THPT Đức Hòa – Đinh Thị Giáng Kiều 11 Tóm tắt các tác phẩm văn xuôi Ngữ Văn 12 BÀI 17: 2014 - 2015 CHIẾC THUYỀN NGOÀI XA Nguyễn Minh Châu 1. T c ả - Ng yễn M n C ở Ng An - Trư c nă 1 ngò c n ư ng rữ n ng n - a 1 , ng c y n ẳn ang cả ứng n ững n ức r n n n - ng c r ng n ững “người mở đường tinh anh và tài năng” n c a ăn c V Na ờ ổ 2. T c phẩm Chiếc thuyền ngoài xa c x ư ng c ng c a ăn c V Na ờ ổ : hướng nội, khai thác sâu sắc số phận cá nhân và thân phận con người trong cuộc sống đời thường. 3. Tóm tắt T e y c c a rưởng òng, ng n ản P ng n ng en n n Tr ng (cũng n an ng c n ) c ản c c n ịc nă a a n ng y “ c c ”, ngườ ng n c ược “một cảnh đắt trời cho” – cản c c y n ng xa ang ẩn n r ng n ờ ư ng N ưng c c y n ờ, an n ng c c ứng n cản g c ồng ũ n ngườ ợ ức an, ứa c n n ả n rả c a n N ững ng y a , cản ượng ễn n n y P ng ra ay can ị ngườ c ồng n ị ư ng, ả ưa r y Trư c n cản , c n n Đẩ ( ngườ ồng cũ c a P ng), ờ ngườ n ng c n òa n y n x ch y n g a n c c ị T y, ngườ nữ y c g ỡ c a Đẩ P ng, n y ng c ồng ũ C ị c c y n c c ờ n cũng gả c c c r n Trường THPT Đức Hòa – Đinh Thị Giáng Kiều 12 Tóm tắt các tác phẩm văn xuôi Ngữ Văn 12 2014 - 2015 Rờ ng n rở , ng P ng r n ản c cản chiếc thuyền ngoài xa rư c ược c n bộ lịch năm ấy. T y n n, ỗ n ứng rư c ản , ngườ ng y n n c ồng ồng c a n ư ng a n n n n, a g ờ an cũng y n ản ngườ n ng ổ, a ũ y ư c ra ức tranh. 4. Một s đặc sắc về n hệ thuật - Tn ng r y n c , c ng a n ờ ng - X y ng n ản g g rị ượng c c y n ng xa +C n y nc + Con thuy n ượng c ng , ẩn c ngườ n c r n ư ng c c ờ -Đ n n r n ngườ c y n P ng ngườ n y ặn n ng c n rường, ng n ản a, c n ngườ a ran c c ng ằng n n r n c ả ,g y ư - Ng n ngữ + Ng n ngữ ngườ c y n c an, c n c, g ức y c( ac n n n r n ) + Ng n ngữ n n c , ợ ặc n c c c a ng ngườ 5. Ý n hĩa văn bản - Chiếc thuyền ngoài xa n n ững c ng c an ăn ng c c ờ ng c nc n ả n ng n c c ờ c c ờ ; ngườ ng c n ả n n n n c c ng c n ngườ c c n n c - T c ẩ cũng r ng n ồ c ng ng n r ng cga n ả n ường c a n Trường THPT Đức Hòa – Đinh Thị Giáng Kiều 13 Tóm tắt các tác phẩm văn xuôi Ngữ Văn 12 BÀI 18: 2014 - 2015 HỒN TRƯƠNG BA, DA HÀNG THỊT Lưu Quang Vũ 1. T c - ả ư ang Vũ g ặc c n ng ược xe r ng n ững n n năng a ng n ưng ịc n ượng ặc c a n ịc năng n c a ăn n n cV ng , Na 2. T c phẩm Hồn Trương Ba, da hàng thịt r ng n ững ở ịc ặc c n c a ư ang Vũ T c r y n n g an, n ăn x y ng ở ịc n c ứa ng n n ,c ng a ư ưởng r n n n c - Văn ản r c r ng sách giáo khoa n c a ở ịc 3. Tóm tắt Trư ng Ba ngườ ườn, c c, c n c , y ợ, ư ng c nc n cờ r g D c c r c c a a ị an r n T n n Na T , B c Đẩ Trư ng Ba ang e n ỗng ưng ị c r ngờ V Trư ng Ba – ngườ ng c cờ n –Đ T c ( ị n nổ ng ca cờ) a é c ồn Trư ng Ba n x c ngườ ng ị ( a c ược ng y) ược ng V y ồn n ng y n n ồn Trư ng Ba n ưng ả ượn n x c an ng ị n r ng Tưởng Trư ng Ba ược ng n c ợ c n n ưng r r , n cũng xảy ra Hồn Trư ng Ba ng ng c ng ngườ ng ị ang nx cy V n n , ồn Trư ng Ba cũng ng ược ợ, c n, c n y ư ng r ng ở nx c c , n c c n c a an ng ị Bản n Trư ng Ba cũng a ổ ng g ả Đặc nx c an ng ị Trư ng Ba n ễ x n ững n c Trường THPT Đức Hòa – Đinh Thị Giáng Kiều 14 Tóm tắt các tác phẩm văn xuôi Ngữ Văn 12 ng ả c a ản n ượn x c c an ng ị 2014 - 2015 n ng Trư c ng y c a a n nc c nx cc a c, Trư ng Ba y ịn rả c n nc c 4. Đặc sắc n hệ thuật - ng c r y n n g an - Ng ng cản , ng -H n ng c a n n n r n n ng r y n 5. G , c n n cản , n c c g ợ trị nhân văn của t c phẩm a n rc cả ở ịc , c g ả n ẳng ngườ g , n ưng ược ng ng n g ữa x c ồn còn g n C n ran ng ịc cản , c ng ường, nn nc c ng n, n n ịn ược , ng r n ngườ ả ng c 6. Ý n hĩa phê ph n của đoạn trích P n x r ng x ư ng -P n c y e n ững a c ưởng n ức rở n n -P n n ững yc ồn ca r n r ng ng c ă c ng ng n n c n n - P n n r ng c n ngườ ả ng ược ng ản n n nc ỗ ị a a an ợ -P n c n ễ , r c n , Trường THPT Đức Hòa – Đinh Thị Giáng Kiều n , ờ ường n , ờ ng n n n ững n c ,c n c ng , ng g ả, ng cũng Đ ng y c ẩy c n ngườ an c ag c y n 15 Tóm tắt các tác phẩm văn xuôi Ngữ Văn 12 2014 - 2015 PHẦN VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI BÀI 19 THUỐC – Lỗ Tấn 1. Cuộc đờ , sự n h ệp - ỗ T n (1881-1 36) n a n C C ư ng T , a ổ n C T N n - ng n ăn c c ng Tr ng c n T Hưng, n C G ang, n Đ ng Na , Tr ng c -B an ỗ T n g é ( ỗ T y) c ữ Tấn hành, ng a “Đ n an n!” - ng x n r ng ga n an a - Nă 13 ổ , c ứng n cản ngườ c a n , ng c c c , ng ng y n ng c ng c - Trư c c ng c, ng c a ng ng ả ng n ược y ở r ng ng a ng n g c ổ c n ưng n n ng y ịn e ng y - Nhờ c g , ng ược n n c ổng c a N ng c n c ng n y c ữa n c n ững ngườ ng , ng c c, c ng n, n ư c a n - Đang c rường Ca ẳng Y aT nĐ ng ng c ư ng M n xe ng y n ững ngườ Tr ng c e n , ă ở xe nN c é ngườ Tr ng c g n c n Nga ( ờ c n ran Nga - N , 1 01-1905). Ông g n n n ra rằng c ữa n x c ng an r ng ằng c ữa n n n V ng c y n ang ăn ng - ng ng ngò c a n an căn n n nc a n n n Tr ng c c ygờ c ra c ư ng cc y c ữa Trường THPT Đức Hòa – Đinh Thị Giáng Kiều 16 Tóm tắt các tác phẩm văn xuôi Ngữ Văn 12 - ờ ng ng ngò c a n 2014 - 2015 ran c n n c n c - 1 36 ng n nặng T ượng Hả - Nă 1 81 cả g n 100 nă ng y n n n ng an n n ăn a g - T c phẩm t êu b ểu: +C c r y n ng n Gào thét, Bàng hoàng, Chuyện cũ viết lại + Tr y n a A Q chính truyện +C c ản ăn Nấm mồ, Cỏ dại…….. - Tr y n ng n Thuốc ược nă 1 1 , n ằ c ra c r ng n n n c r ng còn ngườ c c ng xa n c ng 2. Tóm tắt t c phẩm C y n ợ c ồng H a Thuyên – c n r c c n ra c n a , r ng n ững n nan y ờ V g n ng, e ờ c cả ang, H a rở y n rường a c c ữa n c T y n – con trai ang c n a P ư ng c c ữa n c c n a ẩ ngườ Ngườ ị c é ở rường H D , ngườ c c ng, c Ba g c c c n y n a ư ng c B H a c c n ăn n n nc cc nc n ẽ n Trong l c ằng T y n ăn c n cũng n ng c Đ c n n ngườ ịc c é c ng c a ứ c ặc n y Ng e ngườ r ng n r , r ng ng c n ưng H D n ng ợ c , còn cả gan r Ng a c c é g ặc H D c n c c ng n cường n ưng c ẳng a g an a, ngườ c rằng an a g ặc, Trường THPT Đức Hòa – Đinh Thị Giáng Kiều 17 Tóm tắt các tác phẩm văn xuôi Ngữ Văn 12 2014 - 2015 T ằng é T y n ặc ược c ữa ằng n a ẩ ngườ , a cũng ca an c c c n n ưng c c ng n n ng c c M ổ a x n nă a , r ng an n , ng a rang, T T y n H D c ng ng c n H r ng c n n y r n H D c òng a r ng a ồng xen n n a , nằ an r n n ồ B H D cứ ẩ ẩ Thế này là thế nào nhỉ? B T T y n ư c ac n ường òn c ữ ngăn c c g ữa ng a ịa c a ngườ c ng ng a ịa c a ngườ c c é ặc c ang an H D c r y n n ản c n xòe c n ay ẳng a c n rờ xa C c nhân vật tron truyện có thể ch a l m ha nhóm - Nhóm nhân vật mê muội: G a n H a T y n, n ngườ ng r , H D , - Nhóm nhân vật thức tỉnh H D n ững ngườ ồng c ( ng x n r c ) Th độ của nh văn đ vớ c c nhóm nhân vật - Với gia đình lão Hoa Thuyên và mẹ Hạ Du ư ng x - Với nhóm người uống trà, chú Hạ Du,..: lên án và phê phán. - Với Hạ Du và những người đồng chí của anh: khâm p c n n ưởng n ưng ng ồng n ư ng c c ng c a 3. Ý n hĩa văn bản - Ngườ Tr ng cc nc ứ c c ữa rị n g c căn n n n -N n n ng n n “ng ay r ng c n ằng ” ngườ c c ng ng n n “ n a r ng c n n ”, ả n c ng n ng g c ng Trường THPT Đức Hòa – Đinh Thị Giáng Kiều 18 Tóm tắt các tác phẩm văn xuôi Ngữ Văn 12 2014 - 2015 BÀI 20 SỐ PHẬN CON NGƯỜI - SÔ-LÔ-KHỐP 1. Cuộc đờ v sự n h ệp - Sô-lô(1 0 -1 8 ) n ăn Nga ỗ c, ược n n n g ả N - en ăn c nă 1965. - ng n rưởng r ng g a n n ng n c n R -x r n ng ả ng y n ng Đ ng n n g n ị cản c n ngườ n y - Ông tham gia c c ng ( ư y an ị r n, n n n a ư ng c, ễ , ) - Tr ng c n ran c ng x , ng ng n ặ r n - ng ng n ng ng ( , n c, n) T ờ g an rản rỗ , ng n cả c c c c ăn c ng c n gư ng nỗ c c ư n n n ca c a ăn an n -Đ sáng tác c n c n ngườ , cản ng ng Đ ng n c c , n c a ngườ Nga a c n ran c - T c ẩ c a -lônc c n nc n c c c ng c n ran - ng n y c , ược ng c c n ăn n n XX - N ững c ẩ Truyện sông Đông, Sông Đông êm đềm, Số phận con người, Đất vỡ hoang,... 2. Ho n cảnh s n t c - - Số phận con người ược nă 1 T c ẩ n t x c, n ư c r n ượ c c a n n ăn c X Đ n rc nc c a r y n, ng ờ c a X -côa c n ran . Trường THPT Đức Hòa – Đinh Thị Giáng Kiều 19 Tóm tắt các tác phẩm văn xuôi Ngữ Văn 12 2014 - 2015 3. Tóm tắt Mùa xuân năm 1946, trên đường đi công tác, tác giả g p anh lái xe An-đrây Xô-cô-lốp 46 tuổi và chú bé Va-ni-a chừng 5-6 tuổi trên bến đò. Nhân dịp này, Xô-cô-lốp đã kể cho tác giả nghe về cuộc đời đau khổ của mình. Nội dung câu chuyện như sau: Xô-cô, ng a n n a , an y ợ c ga n ( ợ c ồng an c a c n g c n ra ) C n ran g ứ II ng nổ, X -côg ợ c n ra ặ r n C n c ng nă an ị ư ng n a n (ở ay c n) T an ị ị a y r ng r r ng c a x Đức r ng a nă T c c r n ược Hồng n, an n n ược n ợ a c ng ịc nc a x Ngườ c n ra yn còn c a an cũng n ngũ, g ờ y n ang c ng an n y c c ng c a n x ở Béclin. Xô-côang c ờ ợ g ờ cha c n gặ n a N ưng ng ng y c n ng x Đức (0 / /1 ), c n ra an r n N ng c c ng c a X -côị an ỡ c c n ran , X -côrở cả ợ con, nhà c a, ức ec n , An ng rở ư ng n n n c ỗ c a ợ c ồng ngườ n ở U-riu-pin-xc , x n c r ng xe n ả Ở , an gặ c é Va-ni-a, c ac c r ng c n ran n n c , ng n nư ng a V y, an y ịn n n c é c n, c ă cc xe n n cc a ờ n Tn y ư ng Va-ni-a r an D y, an n ị ản ở nỗ a r ng c n ran an n y ợ c n n , ức y g ư nư c , M c y nr r xảy ra, an xe ng ả c n ò n n ị ồ ằng an ả c y n ang ợ c Nỗ a ồn ản r ng c n ran n ay ứ n n an ả c y nc ỗở g g cả x c c a n ng c é Va-ni-a T c g ả ng rằng ẽ ứng ững rư c c Trường THPT Đức Hòa – Đinh Thị Giáng Kiều 20
- Xem thêm -