Tài liệu Tóm tắt các báo cáo khoa học

  • Số trang: 639 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 178 |
  • Lượt tải: 0
trancongdua

Đã đăng 1751 tài liệu

Mô tả:

MỤC LỤC - CONTENT Thông tin chung Thư chào mừng - Welcome address 4 Ban tổ chức và Ban thư ký - Organizing Committee and Secretaries 9 Ban tổ chức - Ban biên tập các tiểu ban - Session Organizing Committee 10 Tóm tắt Báo cáo tại Tiểu ban – Abstracts of Parallel Sessions I. II. Tiểu ban Toán - Tin học – Mathematics - Computer Science Session Báo cáo nói – Oral presentations 13 Phân ban Giải tích và tối ưu I – Analysis and Optimization I 21 Phân ban Giải tích và tối ưu II – Analysis and Optimization II 36 Phân ban Đại số và Ứng dụng – Algebra and Applied Maths 46 Phân ban Cơ học – Mechanics 56 Báo cáo treo – Posters 70 Tiểu ban Vật lý Kỹ thuật - Hải dương học – Engineering Physics - Oceanology Session Báo cáo nói – Oral presentations 72 Phân ban Vật lý Kỹ thuật – Engineering Physics 78 Phân ban Hải dương học-Vật lý Địa cầu – Oceanology-Geophysics 98 Báo cáo treo – Posters 117 Phân ban Vật lý Kỹ thuật – Engineering Physics 126 Phân ban Hải dương học-Vật lý Địa cầu – Oceanology-Geophysics 199 III. Tiểu ban Hóa học – Chemistry Session Báo cáo nói – Oral presentations 203 Phân ban Hóa vô cơ và hóa học phân tích – Inorganic Chemistry and Analytical Chemistry 206 1 Phân ban Hóa hữu cơ và Hóa học polymer – Organic Chemistry and Polymer Chemistry 212 Phân ban Hóa lý – Physical Chemistry 217 Báo cáo treo – Posters 221 Phân ban Hóa lý – Physical Chemistry 232 Phân ban Hóa học Polymer – Polymer Chemistry 249 Phân ban Hóa phân tích – Analysical Chemistry 258 Phân ban Hóa vô cơ – Inorganic Chemistry 279 Phân ban Hóa hữu cơ - Organic Chemistry 282 IV. Tiểu ban Sinh học - Công nghệ Sinh học – Biology - Biotechnology Session V. Báo cáo nói – Oral presentations 311 Phân ban Sinh học và CNSH thực vật - Plant Biology and Biotechnology 319 Phân ban CNSH động vật và Tế bào gốc - Animal Biotechnology and Stem Cell 330 Phân ban Sinh hóa và Vi sinh - Biopchemistry and Microbiology 340 Phân ban Sinh thái và Đa dạng sinh học - Ecology and Biodiversity 352 Phân ban Công nghệ gen - Gene Technolgy 359 Báo cáo treo – Posters 369 Phân ban Sinh học và CNSH thực vật - Plant Biology and Biotechnology 374 Phân ban Sinh hóa và Vi sinh - Biochemistry and Microbiology 385 Phân ban Sinh thái và Đa dạng sinh học - Ecology and Biodiversity 386 Phân ban Công nghệ gen - Gene Technolgy 404 Tiểu ban Địa chất – Geology Session Báo cáo nói – Oral presentations 417 Báo cáo treo – Posters 430 2 VI. Tiểu ban Môi trường – Environment Session Báo cáo nói – Oral presentations 445 Phân ban Khoa học Môi trường và Tin học Môi trường – Environmental Sciences and Environmental Informatics 450 Phân ban Quản lý Môi trường và Công nghệ Môi trường – Environmental Management and Environmental Technology 464 Báo cáo treo – Posters 479 Phân ban Khoa học Môi trường và Tin học Môi trường – Environmental Sciences and Environmental Informatics 486 Phân ban Quản lý Môi trường và Công nghệ Môi trường – Environmental Management and Environmental Technology 514 VII. Tiểu ban Công nghệ Thông tin – Information Technology Session Báo cáo nói – Oral presentations 536 VIII. Tiểu ban Điện tử - Điện tử viễn thông – Electronics - Telecommunications Session Báo cáo nói – Oral presentations 561 Báo cáo treo – Posters 574 IX. Tiểu ban Khoa học Vật liệu – Materials Science Session Báo cáo nói – Oral presentations 592 Báo cáo treo – Posters 613 3 THƯ CHÀO MỪNG Kính thưa Quý vị đại biểu, các nhà khoa học, các đồng nghiệp, Thay mặt cho Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (ĐHKHTN) thuộc Đại học Quốc gia Tp. HCM (ĐHQG-HCM) và Ban tổ chức Hội nghị, tôi rất hân hạnh được nhiệt liệt chào mừng tất cả Quý vị đến với Hội nghị Khoa học lần VIII của Trường ĐHKHTN, được tổ chức vào ngày 09 tháng 11 năm 2012 tại Cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, Tp. HCM của nhà trường. Kính thưa Quý vị, Nghiên cứu khoa học là hoạt động không thể thiếu đối với một cơ sở giáo dục đại học chất lượng cao. Trong quá trình 70 năm hình thành và phát triển, Trường ĐHKHTN luôn coi trọng vai trò của nghiên cứu khoa học trong nhiệm vụ đào tạo của trường. Sự nỗ lực không mệt mỏi của đội ngũ cán bộ giảng dạy, sinh viên, học viên sau đại học của nhà trường cùng với sự hợp tác hiệu quả với các đồng nghiệp, nhà khoa học của các cơ sở đào tạo, nghiên cứu trong và ngoài nước đã và đang làm cho hoạt động nghiên cứu khoa học của trường luôn sôi động, tạo ra nhiều kết quả khoa học tốt, góp phần hình thành cho nhà trường thương hiệu là một trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học cơ bản trình độ cao của Việt Nam. Từ Hội nghị Khoa học lần VII năm 2010 đến nay, trong hai năm học 2010-2011 và 2011- 2012 vừa qua Trường triển khai thực hiện Kế hoạch chiến lược phát triển giai đoạn 2011-2015 của trường và của ĐHQG-HCM về khoa học và công nghệ (KH&CN) nhằm tiếp tục giữ vững vị trí hàng đầu của nhà trường trong cả nước nước về khoa học cơ bản, và một số khoa học công nghệ mũi nhọn. Các tập thể cán bộ nghiên cứu và giảng dạy của nhà Trường đã chủ trì thực hiện trên 230 đề tài các cấp với tổng kinh phí nghiên cứu khoa học hơn 25 tỉ đồng, bao gồm 6 đề tài KH&CN cấp nhà nước, 1 đề tài hợp tác quốc tế theo nghị định thư, 29 đề tài nghiên cứu cơ bản (Nafosted), 28 đề tài cấp ĐHQG trọng điểm và nhiều đề tài cấp ĐHQG, cấp tỉnh, thành phố, đề tài theo đơn đặt hàng của các công ty trong ngoài nước, đề tài cấp cơ sở... Nhiều đề tài đã được nghiệm thu và có kết quả nghiên cứu tốt. Trong hai năm học vừa qua, cán bộ giảng dạy, nghiên cứu của trường đã công bố hơn 126 bài báo trên các tạp chí khoa học chuyên ngành ngoài nước, 150 bài báo trên các tạp chí khoa học chuyên ngành trong nước, trên 200 báo cáo toàn văn trong kỷ yếu của các hội nghị khoa học quốc tế và hội nghị khoa học toàn quốc. Doanh số hoạt động đào tạo và chuyển giao công nghệ của Trường ĐHKHTN trong hai năm qua là trên 20 tỷ đồng. Trường đã ký văn bản hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ các đối tác trong và ngoài nước như Khu Nông nghiệp công nghệ cao Tp. HCM , Công ty IBM Việt Nam, Công ty Red Sun, Công ty HPT, Công Ty PINNACO, Công ty Cổ phần SX TM và DV Thông tin Vũ trụ, Trung tâm Nghiên cứu Bảo tồn Chim (Nga), Học Viện Công nghệ Toyota (Nhật Bản)... Đặc biệt, hợp tác quốc tế đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động KH&CN của Trường ĐH KHTN. Trong hai năm học qua, Trường đã chủ trì và tham gia tổ chức trên 30 hội nghị khoa học, seminar quốc tế đã tiếp và làm việc với 9 đoàn khách quốc tế từ các trường đại học, viện nghiên cứu, công ty tiếp nhận hơn 30 lượt giáo sư, cán bộ nghiên cứu khoa học, 4 sinh viên đến làm việc, giảng dạy, học tập tại trường, ký kết thỏa thuận khung, bản ghi nhớ hợp tác để trao đổi sinh viên, giảng viên, nâng cao chất lượng đào tạo, liên kết đào tạo, nghiên cứu khoa học với 1 trường, viện có uy tín trên thế giới. Kính thưa Quý vị, Từ trên mười năm nay, định kỳ hai năm một lần, Trường ĐHKHTN tổ chức hội nghị khoa học toàn trường cho tất cả các ngành khoa học, các lĩnh vực nghiên cứu, đào tạo của trường. Mục tiêu của các hội nghị khoa học toàn trường này là tạo diễn đàn để các tác giả, tập thể tác giả của trường và của các đơn vị có quan hệ hợp tác trình bày kết nghiên cứu khoa học theo ngành và lĩnh vực của mình. Mặt khác, Hội nghị cũng nhằm tạo cơ hội cho việc giao lưu, trao đổi tìm ý tưởng, giải pháp để tiến hành nghiên cứu các vần đề cần đến sự hợp tác của nhiều ngành khoa học, nhiều lĩnh vực vốn có trong trường kích thích sự hợp tác, hình thành các nghiên cứu liên ngành, liên lĩnh vực trong và ngoài trường đồng thời tạo cơ hội tham gia các hội nghị khoa học và kích thích tinh thần say mê nghiên cứu khoa học của sinh viên trong trường. Ban tổ chức Hội nghị Khoa học lần VIII năm 2012 rất vui mừng nhận được sự đăng ký tham dự của trên 550 báo cáo từ 0 cơ sở đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao trong và ngoài nước liên quan nhiều ngành khoa học tự nhiên và công nghệ khác nhau như toán - tin học, vật lý, hóa học, sinh học, địa chất học, khoa học môi trường, khoa học vật liệu, hải dương học, công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ môi trường, điện tử - viễn thông. Thông qua sự đánh giá ban đầu và đề xuất của các tiểu ban, Ban tổ chức đã chọn 529 báo cáo tham gia hội nghị với 2 báo cáo tại phiên toàn thể, 230 báo cáo nói tại 9 tiểu ban và 297 báo cáo treo. Trong số này, Hội nghị vui mừng đón chào sự tham dự của 8 khách quốc tế từ 3 trường đại học tại Pháp, Bỉ và Nhật Bản với 2 báo cáo được trình bày tại Phiên toàn thể và 8 báo cáo trình bày tại các Tiểu ban. Danh sách các báo cáo cùng các tác giả, tập thể tác giả, các đơn vị tham gia báo cáo tại hội nghị được trình bày trong quyển “Chương trình Hội nghị Khoa học lần VIII” này. Các tóm tắt báo cáo tham gia hội nghị trình bày dưới dạng file pdf được cung cấp trong đĩa CD đi kèm theo tài liệu này. Từ kết quả của Hội nghị, các báo cáo xuất sắc sẽ được chọn lọc, phản biện độc lập để công bố thành các bài báo khoa học trong Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, ĐHQG-HCM theo qui định của tạp chí. Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng sẽ đánh giá và trao thưởng cho các báo cáo treo xuất sắc. Ban tổ chức hy vọng Hội nghị Khoa học lần VIII của Trường ĐHKHTN sẽ mang lại cho tất cả Quý đại biểu, các nhà khoa học, các đồng nghiệp, tất cả sinh viên, học viên sau đại học những ý tưởng, thông tin, giải pháp khoa học mới, hữu ích, cũng như hình thành được các mối quan hệ, hợp tác mới trong nghiên cứu và đào tạo. Ban tổ chức xin chân thành cảm ơn sự nhiệt tình ủng hộ và tham gia báo cáo của tất cả các tác giả, tập thể tác giả cùng các cơ quan chủ quản, đặc biệt là của các tác giả từ nước ngoài, tạo điều kiện để Hội nghị có được nội dung khoa học phong phú và góp phần quyết định trong việc đạt được mục tiêu khoa học của Hội nghị xin trân trọng cảm ơn sự hậu thuẩn về chủ trương, nội dung và tài chính của ĐHQG-HCM và Trường ĐHKHTN tạo điều kiện cho Hội nghị được tổ chức thuận lợi xin nhiệt liệt cảm ơn các đơn vị tài trợ đã đóng góp một phần kinh phí quan trọng cho việc tổ chức Hội nghị xin ghi nhận và chân thành cảm ơn sự 5 nhiệt tình nhận lời mời tham gia chủ trì, điều khiển chương trình của các phiên báo cáo của các nhà khoa học đầu đàn, sự tích cực và nỗ lực cao của các thành viên Ban tổ chức toàn trường, Ban tổ chức - biên tập của các tiểu ban, các các cá nhân, tập thể thuộc Trường ĐHKHTN trong quá trình chuẩn bị cho Hội nghị Khoa học lần VIII này. Kính chúc tất cả Quý vị sức khỏe, hạnh phúc và thành công. GS.TS. Trần Linh Thước Phó Hiệu trưởng Trường ĐHKHTN Trưởng Ban tổ chức 6 WELCOME ADDRESS Dear Participants, Scientists, Colleagues, On behaft of the President of The University of Science (HCMUS), Vietnam National University - Ho Chi Minh City (VNU-HCMC) and the Organizing Committee, I have the great honor to warmly welcome all of you to the HCMUS 8th Scientific Conference, to be held on the 9th November 2012 at our Campus at 227 Nguyen Van Cu, district 5, Ho Chi Minh city. Carrying out scientific research is an essential activity of a highly qualified higher education institution. During 70 years of foundation and growth of HCMUS, scientific research has always been having an important role in the education mission of our university. The efforts of our faculty, students together with their efficient collaborations with colleagues, scientists of different education and/or research institutions in the country and abroad have been always making our research activities effervescent, have produced excellent scientific results, contributed to our established reputation as one leading center for basic scientific education and research in Vietnam. From the 7th Sientific Conference on 2010 up to now, during the two recent academic years, HCMUS has been carrying out HCMUS’s and VNU-HCM’s 2010-2015 strategic plan of development in science and technology (S&T) in order to assure the leading position of the university in Vietnam in basic science and advanced S&Ts. Research groups of the university have successfully received 230 research grants with a total amount of more than 25 billions VND including 06 core national grants in S&T, 1 international bilateral grant, 29 grants from Vietnam National Foundation for Science and Technology Development (Nafosted), 28 core ministeral grants and others. Many excellent results have been achieved and published: 126 international and 150 national publications, more than 200 full papers in proceedings of national and international scientific conferences. Total value of technology training and tranfer activities was more than 20 billions VND. HCMUS has signed agreement on research and technology transfer with different domestic and international partners such as Ho Chi Minh City Hitech Agriculture Park, IBM Việt Nam, Red Sun, HPT, PINNACO, Research Center for Bird Conservation (Russia), Toyota Technological Institute (Japan)... International collaboration has a particularly important role in research at our university. During the two academic years, HCMUS has organized or co-organized more than 30 international workshops, symposiums, conferences. The university has hosted 94 international delegations, 30 visiting professors, international research fellows, students and signed MOU for collaboration with 14 excellent universities, research institutes from different countries. Dear Participants, Scientists, Colleagues, Since more than a decade, HCMUS has been organizing biannual scientific conferences which covered all disciplines and fields of education and research at the university. The objective of these scientific conferences is to provide the platform for authors from our university and from collaborating institutions to present their research results in their 7 field of interests. On the other hand, the conference also aims to provide opportunity for discussion, exchange of ideas and solutions to study integrated issues, which require the engagement of different scientific fields, areas existing in the university, to stimulate the collaboration and formation of interdisciplinary researches among research teams within the university or with other institutions. The conference is also to provide opportunity for our students to participate in scientific conference and to stimulate their passion for science and doing science. The Organizing committee of this 8th Scientific Conference has the great pleasure to receive over 550 abstracts and full papers from 40 different institutions for education, research and technology transfer in Vietnam and from abroad relating to many different scientific and technological disciplines such as mathematics, computer science, physics, chemistry, biology, geology, environmental science, materials science, oceanology, information technology, biotechnology, environmental technology, electronics, telecommunications. Through a preliminary evaluation and by suggestion of our scientific sessions, we have selected 529 submitted papers to be present at the conference including 2 plenary presentations, 230 oral presentations at 9 parallel sessions and 297 poster presentations. Among these, we are very pleased to welcome 8 international partitcipants from 3 distinguished universities from France, Belgium and Japan contributing 2 plenary and 8 session presentations. List of presentations with authors, institutions is included in this Program Book. Abstracts of all presentations are edited into pdf files, which are attached as a CD. From the conference result, excellent presentations will be selected for peer reviewing to be published as scientific papres in the Journal of Science and Technology Development of VNU-HCMC following the journal regulation. In addition, The Organizing committee also evaluates and confers awards for excellent poster presentations. We do hope the conference will provide all of you new and useful scientific ideas, information, solutions, as well as to help you to successfully establish new relationships and collaborations in education and research. We would like express our sincere gratitude to all authors and their affiliated institutions, particularly to our oversea participants, for their warmly supports and participations, which have essentially contributed to the richness in scientific content of the conference as well as to successfully achieve its scientific objectives. Next, it is our honor to extend our acknowledgements of VNU-HCMC and HCMUS for their support. We would also warmly thank all the sponsors who have contributed an important part to cover the expenses of the conference. Our high appreciations and sincere thanks are warmly extended to all leading scientists who chair the conference sessions, to members of the conference and session organizing committees, to the university staff and offices for their energetic efforts in the preparation of the conference. I wish all of you good health, happiness and success. Prof. Dr. Tran Linh Thuoc Vice President Chair of Organizing Committee 8 BAN TỔ CHỨC – ORGANIZING COMMITTEE Stt Họ và tên Đơn vị Chức vụ 1 GS.TS. Trần Linh Thước Phó Hiệu trưởng Trưởng BTC 2 TS. Hoàng Ngọc Cường P. KHCN-QHQT Ủy viên 3 TS. Lâm Quang Vinh P. KHCN-QHQT Ủy viên 4 TS. Trịnh Anh Ngọc Khoa Toán – Tin Ủy viên 5 TS. Lê Vũ Tuấn Hùng Khoa Vật lý – VLKT Ủy viên 6 PGS.TS. Trần Lê Quan Khoa Hóa học Ủy viên 7 TS. Đặng Thị Phương Thảo Khoa Sinh học Ủy viên 8 ThS. Trần Phú Hưng Khoa Địa chất Ủy viên 9 TS. Tô Thị Hiền Khoa Môi trường Ủy viên 10 PGS.TS. Nguyễn Đình Thúc Khoa CNTT Ủy viên 11 TS. Bùi Trọng Tú Khoa Điện tử - VT Ủy viên 12 PGS.TS. Lê Văn Hiếu Khoa KH Vật liệu Ủy viên BAN THƯ KÝ - SECRETARIES Stt Họ và tên Đơn vị Chức vụ 1 TS. Lâm Quang Vinh P. KHCN-QHQT Trưởng Ban 2 Tôn Nữ Minh Tâm P. KHCN-QHQT Ủy viên 3 Võ Thị Mai Thuận P. KHCN-QHQT Ủy viên 4 Hồ Ngọc Trang Anh P. KHCN-QHQT Ủy viên 9 BAN TỔ CHỨC - BIÊN TẬP CÁC TIỂU BAN SESSION ORGANIZING COMMITTEES STT Tên Tiểu ban 1 Toán - Tin học 2 3 4 5 Vật lý kỹ thuật – Hải dương học Hóa học Sinh học - Công nghệ sinh học Địa chất Ban tổ chức – biên tập Chức vụ TS. Nguyễn Thành Long Trưởng TB TS. Phạm Thế Bảo Phó TB PGS.TS. Bùi Xuân Hải Ủy viên TS. Trịnh Anh Ngọc Ủy viên ThS. Nguyễn Thanh Chuyên Thư ký PGS.TS. Châu Văn Tạo Trưởng TB TS. Lê Vũ Tuấn Hùng Phó TB PGS.TS. Đặng Văn Liệt Ủy viên PGS.TS. Nguyễn Thành Vấn Ủy viên TS. Trần Quang Trung Ủy viên PGS.TS. Nguyễn Văn Hiếu Ủy viên TS. Võ Lương Hồng Phước Ủy viên TS. Huỳnh Văn Tuấn Thư ký CN. Nguyễn Hoàng Phong Thư ký PGS.TS. Trần Lê Quan Trưởng TB TS. Nguyễn Thị Thanh Mai Phó TB PGS.TS. Nguyễn Thị Phương Thoa Ủy viên PGS. TS. Huỳnh Thị Kiều Xuân Ủy viên TS. Nguyễn Trung Nhân Ủy viên TS. Trần Văn Mẫn Thư ký TS. Nguyễn Du Sanh Trưởng TB TS. Đặng Thị Phương Thảo Phó TB PGS.TS. Bùi Văn Lệ Ủy viên TS. Ngô Đại Nghiệp Ủy viên TS. Nguyễn Phi Ngà Ủy viên TS. Quách Ngô Diễm Phương Ủy viên ThS. Ngô Thị Kim Hằng Thư ký ThS. Trần Phú Hưng Trưởng TB 10 6 7 8 9 Môi trường Công nghệ thông tin Điện tử - Điện tử viễn thông Khoa học Vật liệu ThS. Nguyễn Kim Hoàng Phó TB ThS. Nguyễn Phát Minh Ủy viên TS. Bùi Thị Luận Ủy viên ThS. Nguyễn Kim Chi Thư ký PGS.TS. Hà Quang Hải Trưởng TB TS. Tô Thị Hiền Phó TB PGS.TS. Trương Thanh Cảnh Ủy viên ThS. Dương Thị Thúy Nga Ủy viên TS. Vũ Văn Nghị Ủy viên ThS. Hoàng Thị Phương Chi Thư ký PGS.TS. Trần Đan Thư Trưởng TB PGS.TS. Nguyễn Đình Thúc Phó TB PGS.TS. Đồng Thị Bích Thủy Ủy viên PGS.TS. Lê Hoài Bắc Ủy viên TS. Đinh Bá Tiến Ủy viên CN. Trần Thanh Hải Thư ký TS. Huỳnh Hữu Thuận Trưởng TB TS. Bùi Trọng Tú Phó TB PGS.TS. Đinh Sỹ Hiền Ủy viên PGS.TS. Nguyễn Hữu Phương Ủy viên TS. Lê Hữu Phúc Ủy viên ThS. Đặng Lê Khoa Thư ký PGS.TS. Lê Văn Hiếu Trưởng TB TS. Hà Thúc Chí Nhân Phó TB TS. Đinh Sơn Thạch Ủy viên TS. Phan Bách Thắng Ủy viên TS. Lê Minh Hưng TS. Hoàng Thị Đông Quỳ Ủy viên ThS. Phạm Kim Ngọc Thư ký Ủy viên 11 TÓM TẮT BÁO CÁO TẠI TIỂU BAN ABSTRACTS OF PARALLEL SESSIONS 12 I. Tiểu ban TOÁN – TIN HỌC MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE DANH SÁCH BÁO CÁO NÓI Phân ban 1: Địa điểm: Chủ trì: Số TT I-O-1.1 GIẢI TÍCH VÀ TỐI ƯU I - ANALYSIS AND OPTIMIZATION I F 206 TS. Lê Thị Phương Ngọc Thời gian 10:0010:15 I-O-1.2 10:2010:35 I-O-1.3 10:4010:55 I-O-1.4 11:0011:15 I-O-1.5 11:2011:35 Tên báo cáo SỰ TỒN TẠI NGHIỆM ỔN ĐỊNH TIỆM CẬN CỦA MỘT PHƯƠNG TRÌNH TÍCH PHÂN VOLTERRA -HAMMERSTEIN EXISTENCE OF ASYMPTOTICALLY STABLE SOLUTIONS FOR A VOLTERRA -HAMMERSTEIN INTEGRAL EQUATION SỰ TỒN TẠI, BÙNG NỔ VÀ TÍNH TẮT DẦN CỦA NGHIỆM CỦA MỘT HỆ CÁC PHƯƠNG TRÌNH SÓNG PHI TUYẾN LIÊN KẾT VỚI CÁC DÒNG XOẮN ỐC CỦA CHẤT LỎNG MAXWELL EXISTENCE, BLOW-UP AND DECAY ESTIMATES FOR A SYSTEM OF NONLINEAR WAVE EQUATIONS ASSOCIATED WITH THE HELICAL FLOWS OF MAXWELL FLUID SỰ TỒN TẠI VÀ ĐÁNH GIÁ TẮT DẦN CHO MỘT HỆ CÁC PHƯƠNG TRÌNH SÓNG PHI TUYẾN VỚI CÁC ĐIỀU KIỆN BIÊN PHI TUYẾN EXISTENCE AND DECAY ESTIMATES FOR A SYSTEM OF NONLINEAR WAVE EQUATIONS WITH NONLINEAR BOUNDARY CONDITIONS CHÚ Ý VỀ MỘT BÀI TOÁN BIÊN NHIỀU ĐIỂM CHO PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN CẤP BỐN NOTE ON A MULTI-POINT BOUNDARY VALUE PROBLEM FOR A FOURTHORDER DIFFERENTIAL EQUATION BAO HÀM THỨC VI PHÂN BẬC HAI VỚI ĐIỀU KIỆN BIÊN M-ĐIỂM SECOND ORDER DIFFERENTIAL INCLUSIONS WITH M-POINTS BOUNDARY CONDITIONS Báo cáo viên/ Đồng tác giả Lê Thị Phương Ngọc(1) Nguyễn Thành Long(2) Cao Hữu Hòa(1) Lê Thị Phương Ngọc(2) Nguyễn Thành Long(3) Lê Thị Phương Ngọc(1) Hồ Ngọc Kỳ(2) Nguyễn Thành Long(3) Lê Xuân Trường(1) Phan Đình Phùng(2) Lê Xuân Trường Email/Đơn vị ngoc1966@gmail.com (1) Trường CĐ Sư phạm Nha Trang, Khánh Hoà. (2) Khoa Toán - Tin học, Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM hoahuucao@gmail.com.v n (1) Khoa Khoa học Cơ bản, Trường ĐH Trà Vinh University (2) Trường CĐ Sư phạm Nha Trang, Khánh Hoà. (3) Khoa Toán - Tin học, Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM ngoc1966@gmail.com (1) Trường CĐ Sư phạm Nha Trang, Khánh Hoà. (2) Khoa Khoa học Cơ bản, Trường ĐH Nông Lâm Tp. HCM. (3) Khoa Toán - Tin học, Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM lxuantruong@gmail.com (1) Khoa Toán Thống kê, Trường ĐH Kinh tế TP. HCM. (2) Khoa Cơ bản, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành lxuantruong@gmail.com Khoa Toán Thống kê, Trường ĐH Kinh tế Tp. HCM. 13 I-O-1.6 11:4011:55 I-O-1.7 14:0014:15 I-O-1.8 14:2014:35 I-O-1.9 14:4014:55 I-O-1.10 15:1515:30 I-O-1.11 15:3515:50 SỰ TỒN TẠI TOÀN CỤC VÀ ĐÁNH GIÁ TẮT DẦN CHO MỘT PHƯƠNG TRÌNH SÓNG PHI TUYẾN VỚI BIÊN TÁN XẠ GLOBAL EXISTENCE AND DECAY ESTIMATES FOR A NONLINEAR WAVE EQUATION WITH BOUNDARY DISSIPATION SỰ TỒN TẠI VÀ ỔN ĐỊNH CỦA MỘT PHƯƠNG TRÌNH SÓNG PHI TUYẾN LIÊN KẾT VỚI ĐIỀU KIỆN BIÊN CHỨA TÍCH CHẬP EXISTENCE AND STABILITY OF A NONLINEAR WAVE EQUATION ASOCIATED WITH BOUNDARY CONDITIONS INVOLVING CONVOLUTION BÀI TOÁN HỖN HỢP CHO MỘT PHƯƠNG TRÌNH SÓNG PHI TUYẾN KIỂU KIRCHHOFF: XẤP XỈ TUYẾN TÍNH VÀ KHAI TRIỂN TIỆM CẬN CỦA NGHIỆM THEO NHIỀU THAM SỐ BÉ ON A MIXED PROBLEM FOR A NONLINEAR WAVE EQUATION OF KIRCHHOFF TYPE: LINEAR APPROXIMATION AND ASYMPTOTIC EXPANSION OF SOLUTIONS IN MANY SMALL PARAMETERS MỘT SỐ TÍNH CHẤT NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH LOVE LIÊN KẾT VỚI ĐIỀU KIỆN BIÊN KHÔNG THUẦN NHẤT SOME PROPERTIES OF SOLUTIONS OF A LOVE'S EQUATION ASSOCIATED WITH A NONHOMOGENEOUS BOUNDARY CONDITION NGHIỆM TUẦN HOÀN CỦA MỘT PHƯƠNG TRÌNH NHIỆT PHI TUYẾN TRONG MIỀN HÌNH CẦU LIÊN KẾT VỚI ĐIỀU KIỆN BIÊN HỖN HỢP PERIODIC SOLUTIONS OF A NONLINEAR HEAT EQUATION IN THE SPHERICAL DOMAIN ASSOCIATED WITH A MIXED CONDITION VỀ MỘT PHƯƠNG TRÌNH SÓNG PHI TUYẾN VỚI ĐIỀU KIỆN BIÊN CHỨA TÍCH CHẬP: KHAI TRIỂN TIỆM CẬN CỦA NGHIỆM THEO BỐN THAM SỐ BÉ ON A NONLINEAR WAVE EQUATION WITH THE BOUNDARY CONDITIONS INVOLVING CONVOLUTION: Trần Minh Thuyết(1) Đỗ Huy Hoàng(1) Lê Duy Hiển (2) tmthuyet@ueh.edu.vn (1) Khoa Tin học Quản lý, Trường ĐH Kinh tế TP. HCM. (2) Khoa Tự nhiên, Đại họcThủ Dầu Một, Bình Dương. Lê Khánh Luận luanle@ueh.edu.vn Khoa Toán Thống kê, Trường Đại học Kinh tế Tp. HCM Nguyễn Anh Triết nguyenanhtriet@gmail.c om Khoa Cơ Bản, Đại học Kiến trúc Tp. HCM. Nguyễn Tuấn Duy tuanduy2312@gmail.co m Khoa Cơ bản, Đại học Tài chính và Marketing Nguyễn Vũ Dzũng dzungngv@gmail.com Khoa Cơ bản, Đại học Tài chính và Marketing Phạm Thanh Sơn(1) Hồ Quang Đức(2) Trần Minh Thuyết(1) thanhson_pham27@yaho o.com (1) Khoa Tin học Quản lý, Đại học Kinh tế TP. HCM. (2) Trường THPT Vĩnh Kim, Châu Thành, Tiền Giang. 14 I-O-1.12 15:5516:10 I-O-1.13 16:1516:30 I-O-1.14 16:3516:50 ASYMPTOTIC EXPANSION OF SOLUTIONS IN FOUR SMALL PARAMETERS VỀ MỘT PHƯƠNG TRÌNH SÓNG TUYẾN TÍNH LIÊN KẾT VỚI MỘT BÀI TOÁN CAUCHY CHO PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN THƯỜNG ON A LINEAR WAVE EQUATION ASSOCIATED WITH A CAUCHY PROBLEM FOR AN ORDINARY DIFFERENTIAL EQUATION THUẬT GIẢI LẶP CẤP CAO CHO MỘT PHƯƠNG TRÌNH SÓNG PHI TUYẾN VỚI CÁC ĐIỀU KIỆN BIÊN HỖN HỢP THUẦN NHẤT HIGH-ORDER ITERATIVE SCHEMES FOR A NONLINEAR WAVE EQUATION ASSOCIATED WITH THE MIXED HOMOGENEOUS CONDITIONS VỀ MỘT PHƯƠNG TRÌNH NHIỆT PHI TUYẾN LIÊN KẾT VỚI ĐIỀU KIỆN BIÊN HỖN HỢP KHÔNG THUẦN NHẤT ON A NONLINEAR HEAT EQUATION ASSOCIATED WITH A MIXED INHOMOGENEOUS CONDITION Nguyễn Hữu Nhân(1) Trương Thị Nhạn (2) Trần Minh Thuyết(3) huunhandn@yahoo.com (1) Bộ môn Toán, Khoa Khoa học cơ bản, Trường ĐH Đồng Nai. (2) Khoa Khoa học Tự nhiên, Học viện Hải quân Nha Trang. (3) Nguyễn Thị Thảo Trúc, Phạm Gia Khánh Nguyễn Văn Ý(1) Lê Hữu Kỳ Sơn (1) Nguyễn Hữu Nhân(2) Khoa Tin học Quản lý, Trường ĐH Kinh tế Tp.HCM. ntthaotruc@ctu.edu.vn Bộ môn Toán, Khoa Sư phạm, Trường ĐH Cần Thơ nguyenvanyhv@gmail.c om (1) Bộ môn Toán, Khoa Khoa học cơ bản, Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM. (1) Bộ môn Toán, Khoa Khoa học cơ bản, Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM, (2) I-O-1.15 16:5517:10 XẤP XỈ TUYẾN TÍNH VÀ KHAI TRIỂN TIỆM CẬN CỦA NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH SÓNG CARRIER PHI TUYẾN TRONG HÌNH VÀNH KHĂN VỚI ĐIỀU KIỆN DIRICHLET LINEAR APPROXIMATIONS AND AN ASYMPTOTIC EXPANSION OF SOLUTIONS FOR A NONLINEAR CARRIER WAVE EQUATION IN THE ANNULAR WITH DIRICHLET CONDITIONS Lê Hữu Kỳ Sơn(1) Nguyễn Tuấn Duy(2) Nguyễn Vũ Dzũng(2) Nguyễn Anh Triết(3) Bộ môn Toán, Khoa Khoa học cơ bản, Trường ĐH Đồng Nai. kyson85@gmail.com Bộ môn Toán, Khoa Khoa học cơ bản, Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM. (1) Bộ môn Toán, Khoa Khoa học cơ bản, Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM. (2) Khoa Cơ bản, Trường ĐH Tài chính và Marketing, (3) Khoa Cơ Bản, Trường ĐH Kiến trúc Tp. HCM. 15 Phân ban 2: Địa điểm: Chủ trì: Số TT I-O-2.1 I-O-2.2 GIẢI TÍCH VÀ TỐI ƯU II - ANALYSIS AND OPTIMIZATION II F 205B TS. Lê Sĩ Đồng Thời gian 14:0014:15 14:2014:35 I-O-2.3 14:4014:55 I-O-2.4 15:0015:15 I-O-2.5 15:3515:50 I-O-2.6 15:5516:10 I-O-2.7 16:1516:30 Tên báo cáo VÀI VẤN ĐỀ MỞ VỀ SÓNG LƯU ĐỘNG CHO CÁC MÔ HÌNH TÁN XẠKHUYẾCH TÁN SOME OPEN QUESTIONS ON TRAVELING WAVES OF DIFFUSIVEDISPERSIVE MODELS VA CHẠM CỦA SOLITON QUANG HỌC CỦA PHƯƠNG TRÌNH SCHRÖDINGER PHI TUYẾN CROSS-TALK DYNAMICS OF OPTICAL SOLITONS IN A MULTICHANNEL OPTICAL WAVEGUIDE PHƯƠNG PHÁP LAVRENTIEV GIẢI BÀI TOÁN PHI TUYẾN ĐẶT KHÔNG CHỈNH LAVRENTIEV REGULARIZATION METHOD FOR NONLINEAR ILL-POSED PROBLEMS VỀ BÀI TOÁN CAUCHY VỚI ĐIỀU KIỆN KHÔNG ĐỊA PHƯƠNG CHO CÁC HỆ ĐIỀU KHIỂN MỜ. ON THE CAUCHY PROBLEM WITH NONLOCAL CONDITIONS FOR FUZZY CONTROL SYSTEMS. MỘT VÀI KẾT QUẢ CỦA PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN TẬP VỚI TOÁN TỬ CAUSAL SOME RESULTS ON SET DIFFERENTIAL EQUATIONS WITH CAUSAL OPERATOR ỔN ĐỊNH PRACTICAL VÀ ỔN ĐỊNH LAGRANGE CHO HỆ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN MỜ CÓ ĐIỀU KHIỂN PRACTICAL STABILITY AND LAGRANGE STABILITY OF FUZZY CONTROL DIFFERENTIAL EQUATIONS VỀ NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH VI TÍCH PHÂN VOLTERRA GIÁ TRỊ KHOẢNG DƯỚI MỘT VÀI KIỂU ĐIỀU KHIỂN ON THE SOLUTION FOR INTERVALVALUED VOLTERRA INTEGRAL EQUATIONS UNDER SOME KINDS OF CONTROLS Báo cáo viên/ Đồng tác giả Mai Đức Thành Email/Đơn vị Nguyễn Minh Quân quannm@hcmiu.edu.vn Bộ môn Toán, Trường ĐH Quốc tế, ĐHQGHCM Nguyễn Văn Kính nvkinh@cntp.edu.vn Khoa Khoa học cơ bản, Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm Tp. HCM. Nguyễn Đình Phư, Ngô Văn Hòa ndphu_dhtn@yahoo.com .vn Khoa Toán - Tin học, Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM Nguyễn Đỗ Phú Vinh ndpvinh@gmail.com Trường CĐ Y Tế Cần Thơ Hồ Vũ, hovumath@gmail.com Khoa Kế toán Kiểm toán, Đại học Hùng Vương Lê Thanh Quang Trương Vĩnh An, Lê Đức Thắng mdthanh@hcmiu.edu.vn Bộ môn Toán, Trường ĐH Quốc tế, ĐHQGHCM truongvinhan@gmail.co m Khoa cơ bản, Trường ĐH Sư phạm Kỹ Thuật Tp.HCM., Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Tp. HCM 16 I-O-2.8 I-O-2.9 16:3516:50 16:5517:10 Phân ban 3: Địa điểm: Chủ trì: Thời gian I-O-3.1 14:0014:15 Số TT I-O-3.2 14:2014:35 HOẠCH ĐỊNH VẬT TƯ TỒN KHO CÓ GIỚI HẠN VỐN VÀ MẶT BẰNG LƯU TRỮ THE PLANNING OF LIMITED FUND AND STORE INVENTORY Nguyễn Phú Vinh(1) SỰ TỒN TẠI NGHIỆM CỦA MỘT PHƯƠNG TRÌNH HÀM PHI TUYẾN CÓ GIÁ TRỊ TRONG KHÔNG GIAN BANACH TỔNG QUÁT EXISTENCE OF SOLUTIONS FOR A NONLINEAR FUNCTIONAL EQUATION WITH VALUES IN A GENERAL BANACH SPACE Huỳnh Thị Hoàng Dung Phạm Hồng Danh (2) (2) I-O-3.4 15:0015:15 I-O-3.5 15:3515:50 Khoa Thống kế-Toán, Trường ĐH Kinh tế Tp. HCM. dunghth1980@gmail.co m Khoa Cơ Bản, Trường ĐH Kiến trúc Tp. HCM. ĐẠI SỐ VÀ ỨNG DỤNG - ALGEBRA AND APPLIED MATHS F205A PGS.TS. Bùi Xuân Hải Tên báo cáo NHẬN DẠNG BẢNG SỐ XE Ở VIỆT NAM BẰNG LOGIC MỜ RECOGNIZING VIETNAM LICENSE NUMBER USING FUZZY LOGIC GIỚI THIỆU VỀ RỦI RO TÍN DỤNG INTRODUCTION TO CREDIT RISK Báo cáo viên/ Đồng tác giả Phạm Thế Bảo, Bùi Ngọc Nam, Hồ Văn Tín Dương Đặng Xuân Thành, Hứa Vy Ngọc Anh I-O-3.3 14:4014:55 vinh1957@gmail.com (1) Khoa Cơ bản, Đại học Công nghiệp TP. HCM. KHOẢNG CÁCH TIẾP TUYẾN, KHOẢNG CÁCH DỰA TRÊN HÀM MAX VÀ SAI SỐ TRONG PHÂN LOẠI THỐNG KÊ TANGENT DISTANCE, DISTANCE USING MAX FUNCTION AND STATISTICAL CLSSIFICATION ERROR Nguyễn Ngọc Khiêm(1) ƯỚC LƯỢNG HẠN SỬ DỤNG CỦA THUỐC BẰNG MÔ HÌNH HIỆU ỨNG HỖN HỢP ON ESTIMATING THE EXPIRY OF MEDICINES USING MIXED-EFFECTS MODEL Hoàng Văn Hà, Hoàng Anh Tuấn, VỀ CÁC ĐÁNH GIÁ TRONG XẤP XỈ POISSON QUA MỘT KHOẢNG CÁCH XÁC SUẤT DẠNG TROTTER ON THE BOUNDS IN POISSON APPROXIMATION VIA TROTTER TYPE DISTANCE Trần Lộc Hùng Tô Anh Dũng(2) Email/Đơn vị ptbao@hcmus.edu.vn Khoa Toán - Tin học, Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM dxthanh.duong@gmail.c om Khoa Toán - Tin học, Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM khiem180907@gmail.co m (1) Trường Trung học phổ thông chuyên Lý Tự Trọng, Tp. Cần Thơ (2) Ngô Minh Mẫn Khoa Toán - Tin học, Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM hvha@hcmus.edu.vn Khoa Toán - Tin học, Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM tlhungvn@gmail.com Khoa Cơ bản, Trường ĐH Tài chính và Marketing 17 I-O-3.6 15:5516:10 PHÂN LOẠI BẰNG PHƯƠNG PHÁP BAYES VÀ ÁP DỤNG Võ Văn Tài CLASSIFICATION BY BAYESIAN METHOD AND APPLICATIONS I-O-3.7 16:1516:30 NHÓM TUYẾN TÍNH TRÊN MIỀN NGUYÊN THE GENERAL LINEAR GROUPS OVER DOMAINS Phạm Thế Nhân, Trần Ngọc Hội I-O-3.8 16:3516:50 NHÓM CON CỦA NHÓM TUYẾN TÍNH ĐẦY ĐỦ CHỨA NHÓM CON SƠ CẤP TRÊN VÀNH MỞ RỘNG CÓ HẠNG HỮU HẠN Nguyễn Hữu Trí Nhật, Trần Ngọc Hội SUBGROUPS OF THE FULL LINEAR GROUP CONTAINING THE ELEMENTARY SUBGROUP OVER AN EXTENSION RING OF FINITE RANK I-O-3.9 16:5517:10 I-O-3.10 17:1517:30 Phân ban 4: Địa điểm: Chủ trì: Thời gian I-O-4.1 10:0010:15 Số TT I-O-4.2 10:2010:35 I-O-4.3 10:4010:55 VỀ NHÓM CON Á CHUẨN TẮC TRONG NHÓM TUYẾN TÍNH TỔNG QUÁT TRÊN VÀNH CHIA ON SUBNORMAL SUBGROUPS IN GENERAL SKEW LINEAR GROUPS VỀ TÍNH CĂN CỦA NHÓM CON TỐI ĐẠI TRONG NHÓM TUYẾN TÍNH TRÊN VÀNH CHIA ON RADICALITY OF MAXIMAL SUBGROUPS IN SKEW LINEAR GROUPS vvtai@ctu.edu.vn Khoa Khoa học Tự nhiên, Trường ĐH Cần Thơ phamthenhan1988@yaho o.com Khoa Toán - Tin học, Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM nhatnhtri2005@yahoo.co m Khoa Toán - Tin học, Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM Nguyễn Văn Thìn ngvthin@yahoo.com.vn Khoa Toán - Tin học, Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM Trịnh Thanh Đèo ttdeo@hcmus.edu.vn Khoa Toán - Tin học, Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM Báo cáo viên/ Đồng tác giả Trịnh Anh Ngọc Email/Đơn vị CƠ HỌC - MECHANICS E 202 TS. Trịnh Anh Ngọc Tên báo cáo VỀ BÀI TOÁN NGƯỢC BOUSSINESQ ON THE BOUSSINESQ’S INVERSE PROBLEM A ROTATION-FREE ISOGEOMETRIC FORMULATION FOR SOLID MECHANICS PROBLEMS CÔNG THỨC ĐẲNG HÌNH HỌC VỚI GÓC QUAY TỰ DO CHO BÀI TOÁN CƠ HỌC PHÂN TÍCH GIỚI HẠN CỦA TẤM MINDLIN BẰNG PHƯƠNG PHÁP CS-DSG A LIMIT ANALYSIS OF MINDLIN PLATES USING CS-DSG METHOD Nguyễn Xuân Hùng Nguyễn Thời Trung(1) Trương Anh Tuấn (2) Phùng Văn Phúc(3) Lương Văn Hải(2) tangoc@hcmus.edu.vn Khoa Toán - Tin học, Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM nxhung@hcmus.edu.vn Khoa Toán - Tin học, Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM thoitrung76@gmail.co m (1) Khoa Toán - Tin học, Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM (2) Trường ĐH Bách khoa, ĐHQG-HCM (3) Trường ĐH Tôn Đức 18 I-O-4.4 11:0011:15 I-O-4.5 11:2011:35 I-O-4.6 11:4011:55 I-O-4.7 14:0014:15 I-O-4.8 14:2014:35 I-O-4.9 14:4014:55 DÒNG CHẢY ĐÀN NHỚT KHÔNG ĐẲNG NHIỆT TRONG ỐNG THẮT ĐỐI XỨNG TRỤC NON-ISOTHERMAL VISCOELASTIC FLOW AT HIGH WEISSENBERG NUMBERS IN AN AXISYMMETRIC CONTRACTION GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH MÃ NGUỒN MỞ OPENFOAM AN INTRODUCTION TO THE OPEN SOURCE PROGRAMM OPENFOAM Bùi Minh Trí, Trịnh Anh Ngọc, Lê Văn Chánh PHÂN TÍCH BÀI TOÁN EULER BẰNG PHƯƠNG PHÁP TAYLOR - GALERKIN ANALYSIS OF EULER PROBLEM BY USING TAYLOR – GALERKIN METHOD PHÂN TÍCH ĐỘ TIN CẬY CỦA TẤM KIRCHHOFF ĐƯỢC GIA CƯỜNG GÂN THE RELIABILITY ANALYSIS OF KIRCHHOFF STIFFENED PLATES Nguyễn Chuyên PHÂN TÍCH BÀI TOÁN TƯƠNG TÁC RẮN-LƯU CHẤT BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN LAGRANGIANEULERIAN BẤT KÌ ANALYSIS OF FLUID-STRUCTURE INTERACTION PROBLEM BY ARBITRARY LAGRANGIAN-EULERIAN FINITE ELEMENT METHOD PHÂN TÍCH ỨNG XỬ CỦA VẬT THỂ RẮN CHỊU TÁC DỤNG CỦA LƯU CHẤT BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHẦN TỬ HỮU HẠN TRƠN DỰA TRÊN CẠNH (ES-FEM) ANALYZING THE BEHAVIOR OF STRUCTURE UNDER THE EFFECT OF FLUID USING AN EDGE-BASED SMOOTHED FINITE ELEMENT METHOD (ES-FEM) Nguyễn Sơn Lê Văn Chánh, Bùi Minh Trí, Trịnh Anh Ngọc Thanh Trần Văn Nhã(1) Nguyễn Thời Trung(1) Nguyễn Xuân Hùng(1) Bùi Xuân Thắng(1) Phùng Văn Phúc(2) Hoàng Liêu Xuân Quí(1) Nguyễn Thời Trung(2) Nguyễn Hoàng Sơn(3) Phùng Văn Phúc(4) I-O4.10 15:1515:30 PHÂN TÍCH ĐÁP ỨNG ĐỘNG HỌC CỦA TẤM TRÊN NỀN ĐÀN NHỚT CHỊU MỘT KHỐI LƯỢNG DI CHUYỂN BẰNG PHƯƠNG PHÁP CS-MIN3 DYNAMIC RESPONSE OF PLATES ON THE VISCOELASTIC FOUNDATION UNDER A MOVING MASS BY CS-MIN3 METHOD Phùng Văn Phúc(1) Nguyễn Thời Trung(2) Lương Văn Hải(3) Nguyễn Xuân Hùng(2) I-O4.11 15:3515:50 PHƯƠNG PHÁP NỘI SUY ĐIỂM TƯƠNG THÍCH TUYẾN TÍNH (LC-PIM) DÙNG CHO PHÂN TÍCH ỨNG XỬ ĐÀN-DẺO- Bùi Xuân Thắng(1) Nguyễn Thời Trung(1) Phùng Văn Phúc(2) Thắng tri.hcmuns@gmail.com Khoa Toán - Tin học, Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM vanchanh123@yahoo.c om Khoa Toán - Tin học, Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM ntchuyen@gmail.com Khoa Toán - Tin học, Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM tranvannha26@yahoo.c om (1) Khoa Toán - Tin học, Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM (2) Trường ĐH Tôn Đức Thắng mrnguyenhoangson@g mail.com Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng lieuxuanqui@yahoo.co m (1) Trường ĐH Nguyễn Tất Thành (2) Khoa Toán - Tin học, Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM (3) Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng (4) Trường ĐH Tôn Đức Thắng phucphungvan@gmail. com (1) Trường ĐH Tôn Đức Thắng (2) Khoa Toán - Tin học, Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM (3) Trường ĐH Bách khoa, ĐHQG-HCM bxthang@hcmus.edu.v n (1) Khoa Toán - Tin học, 19
- Xem thêm -