Tài liệu Tổ chức của bạn có phải là một tổ chức học hỏi

  • Số trang: 17 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 54 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

IS YOURS A LEARNING ORGANIZATION ? Tác giả: David A.Garvin, Amy C. Edmondson, Francesca Gino Trình bày: Đội BLUE – Lớp: MBA12A Sự cần thiết của học hỏi trong tổ chức  Tổ chức học hỏi để đối phó với những thay đổi không lường trước được. Ba khối xây dựng tổ chức học hỏi Khối 1: Môi trường tổ chức học hỏi Khối 2:Quá trình học hỏi và cách thức thực hiện Khối 3: Sự ủng hộ của ban lãnh đạo 3 yếu tố cần thiết cho sự học tập và khả năng thích ứng của tổ chức Khối 1: Môi trường tổ chức học hỏi Xây dựng khối 2. Quá trình học tập và cách thực hiện cụ thể 1 Truyền tải thông tin Tạo ra thông tin 4 2 Giải thích thông tin 3 Thu thập thông tin Quy trình chia sẻ kiến thức Chia sẻ có thể xảy ra: - Cá nhân - Nhóm - Toàn bộ tổ chức Kiến thức có thể di chuyển theo: -Chiều ngang -Chiều dọc Quy trình chia sẻ kiến thức có thể: -Tập trung trong nội bộ -Định hướng bên ngoài Xây dựng khối 3. Sự ủng hộ của ban lãnh đạo Đánh giá chiều sâu của việc học hỏi trong tổ chức của bạn  Phương pháp thực hiện: Khảo sát trực tuyến tại los.hbs.edu.  Mục đích khảo sát: Xác định các phòng ban trong công ty bạn giống một tổ chức học hỏi ở mức độ nào.  Bảng khảo sát được chia thành 3 phần ứng với 3 khối của tổ chức học hỏi. Đánh giá chiều sâu của việc học hỏi trong tổ chức của bạn (tt) Khối Đối tượng đánh giá 1. Môi trường khuyến khích Đơn vị tổ học hỏi chức nơi bạn 2. Quy trình làm việc học hỏi cụ thể & Thực tập 3. Phong cách Những nhà lãnh đạo củng quản lý cố sự học hỏi Thang đo Highly inaccurate Slightly inaccurate Moderately inaccurate Never Sllightly accurate Neither accurate nor inaccurate Highly accurate Moderately accurate Always Sometimes Infrequently Often Những điểm số được tổng hợp, sau đó được biến đổi thành 1 thang đo từ 0 đến 100. So sánh những điểm số với dữ liệu điểm chuẩn để nhận xét, đánh giá. Công cụ chẩn đoán của tổ chức – Dữ liệu điểm chuẩn có được từ các cuộc điều tra của các nhóm lớn gồm những giám đốc điều hành cấp cao trong một loạt các cơ sở công nghiệp lớn đã hoàn thành một chương trình quản lý chung trong 8 tuần tại Harvard Business School. – Sau khi hoàn thành khảo sát, so sánh điểm số trung bình của những người trong nhóm của bạn với bảng điểm chuẩn. Bảng điểm chuẩn (Benchmark Scores) Nên bắt đầu một nỗ lực cải tiến Các khối và thành phần phụ của chúng Nhóm dưới cùng Môi trường hỗ trợ học tập Thang điểm tỷ lệ Hợp tác với các đơn vị khác trong Nhóm Nhóm Trung tổ để có thểthứ 3 thứchức 2 bình được hưởng lợi từ các lợi thế riêng. Nhóm trên cùng Sự an toàn về tâm lý 31-66 67-75 76 77-86 87-100 Đánh giá cao những điểm khác biệt 14-56 57-63 64 65-79 80-100 Cởi mở đối với ý tưởng mới 38-80 81-89 90 91-95 96-100 Thời gian để phản hồi 14-35 36-49 50 51-64 65-100 Điểm tổng hợp 31-61 62-70 71 72-79 80-90 Thử nghiệm 18-53 54-70 71 72-82 83-100 Thu thập thông tin 23-70 71-79 80 81-89 90-100 Phân tích 19-56 57-70 71 72-86 87-100 Giáo dục và đào tạo 26-68 69-79 80 81-89 90-100 Trao đổi thông tin 34-60 61-70 71 72-84 85-100 Điểm tổng hợp 31-62 63-73 74 75-82 83-97 33-66 67-75 76 77-82 83-100 Quy trình học tập và cách thực hiện cụ thể Sự ủng hộ của lãnh đạo Điểm tổng hợp Cách sử dụng công cụ học tập của tổ chức Công cụ chuẩn đoán trực tuyến - Cá nhân - Nhiều người trong cùng đơn vị - Tính điểm số (trung bình) - Tốt - So sánh với điểm chuẩn - Cần cải thiện Công ty Eutilize Bốn nguyên tắc của tổ chức học tập Four Principles 1. Một mình ban lãnh đạo là chưa đủ Leadership alone is insufficient  Các nhà lãnh đạo thật sự có khả năng thúc đẩy tổ chức của họ học hỏi tốt hơn. Tuy nhiên, chỉ tập trung hướng vào hành vi lãnh đạo là chưa đủ.  Qua nghiên cứu theo chiều sâu của nhiều công ty đã cho thấy rằng có điểm số cao hơn trong việc lãnh đạo học hỏi so với quy trình học hỏi hoặc môi trường hỗ trợ học hỏi.  Thiết lập các quy trình học hỏi hợp lý và xây dựng môi trường hỗ trợ học hỏi tốt chứ không chỉ là thay đổi hành vi lãnh đạo. 2. Tổ chức không phải là một khối đơn nhất Organizations are not monolithic Các nhóm khác nhau thì khác nhau về khả năng học hỏi. Nhà quản lý cần phải nhận thấy sự khác nhau này khi xây dựng một tổ chức học tập. Ex: Nghiên cứu cho thấy có sự khác biệt đáng kể trong báo cáo của các đơn vị điều dưỡng tại cùng 1 bệnh viện về định mức và hành vi nhà quản lý đơn vị 3. Thực hiện so sánh là bảng đánh giá quan trọng Comparative performance is the critical scorecard  Điểm số cao ở một khía cạnh của quy trình học tập của 1 tổ chức không trở thành 1 lợi thế cạnh tranh.  “Sự công khai các ý tưởng mới” và “Giáo dục đào tạo” đã có điểm cao hơn so với các thuộc tính khác là do liên kết rõ ràng để cải tiến tổ chức và phát triển cá nhân.  So sánh điểm số giữa tổ chức mình với đối thủ hoặc với các dữ liệu chuẩn. 4. Học tập là đa chiều Learning is multidimensional Phân tích cho thấy, bản thân mỗi người trong tổ chức học tập (môi trường, quy trình và hành vi lãnh đạo) là đa chiều. Những người quản lý cần phải thận trọng khi lựa chọn các đòn bẩy của sự thay đổi và nên suy nghĩ bao quát về các lựa chọn có sẵn.
- Xem thêm -