Tài liệu Tổ chức bữa ăn và nâng cao chất lượng bữa ăn

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 118 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

MÔ ĐUN QL4 TỔ CHỨC BỮA ĂN VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BỮA ĂN CHO TRẺ TẠI TRƯỜNG MẦM NON (Dành cho cán bộ quản lý) Tài liệu phát tay Phụ lục 5 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÁ NHÂN VỀ TỔ CHỨC BỮA ĂN VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG BỮA ĂN CHO TRẺ MẦM NON 1. Phân tích những chiến lược có sẵn của anh/chị 2. Chỉ ra những điểm mạnh – những việc mà anh chị có thể làm tốt 3. Chỉ ra những việc cần cải thiện và ưu tiên chúng 4. Chọn 1 hoặc 2 việc ưu tiên của anh chị mà anh/chị có thể bắt đầu giải quyết tuần sau 5. Chỉ ra các chiến lược có khả năng áp dụng 6. Chỉ ra những kết quả mong đợi
- Xem thêm -