Tài liệu Tính toán thiết kế hệ thống sấy vỉ ngang sấy thóc, 5 tấn mẻ

  • Số trang: 51 |
  • Loại file: DOCX |
  • Lượt xem: 39 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

Tính toán thiếết kếế hệ thốếng sấếy vỉ ngang sấếy thóc, 5 tấến/ m ẻ MỤC LỤC MỤC LỤC.................................................................................................................................1 LỜI MỞ ĐẦU...........................................................................................................................3 CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ KĨ THUẬT SẤY................................................................7 1.1 Khái niệm vếề sấếy.........................................................................................................7 1.2 Bản chấết đặc trưng của quá trình sấếy......................................................................8 CHƯƠNG II: VẬT LIỆU SẤẤY VÀ TÁC NHẤN SẤẤY................................................................10 2.1 Cấu tạo hạt lúa...............................................................................................................11 2.2. Các đặc tính chung của khối thóc.................................................................................12 2.3 Các yêu cầu đặc trưng của hạt sấy...............................................................................14 2.4. Cống nghệ sấếy thóc......................................................................................................15 CHƯƠNG III: CÁC PHƯƠNG PHÁP SẤẤY VÀ CÁC LOẠI MÁY SẤẤY THÓC.........................15 3.1. Sấếy bằềng khống khí tự nhiến - phơi nằếng...................................................................15 3.2. Các phương pháp sấếy nhấn tạo - các dạng máy sấếy thóc........................................16 3.2.1. Cấếu tạo hệ thốếng sấếy tĩnh vỉ ngang......................................................................16 3.2.2 Máy sấếy tháp......................................................................................................17 3.2.3 Máy sấếy tấềng sối......................................................................................................18 CHƯƠNG IV: TÍNH TOÁN THIẾẤT KẾẤ HỆ THỐẤNG SẤẤY TĨNH VỈ NGANG.........................20 4.1 Tính toán tổng quát......................................................................................................21 4.1.1 Chọn chếế độ sấếy......................................................................................................22 4.1.2 Cấn bằềng vật chấết:..................................................................................................22 4.1.3 Cấn bằềng nhiệt lượng............................................................................................24 4.2 Tính toán quá trình sấy lí thuyết....................................................................................25 4.2.1. Tính toán khói lò....................................................................................................26 4.2.2 Thông số của không khí sau hòa trộn.....................................................................28 4.2.3 Tính thời gian sấy....................................................................................................29 4.2.4. Lượng không khí cần thiết cho quá trình sấy lí thuyết...........................................31 4.2.5. Cân bằng nhiệt của quá trình sấy lí thuyết............................................................31 4.3. Xác định các kích thước cơ bản của hệ thống sấy........................................................32 4.4. Tính toán quá trình sấếy thực tếế...................................................................................33 4.4.1 Tổn thất nhiệt ra môi trường xung quanh...............................................................34 4.4.2 Tổn thấết nhiệt do vật liệu sấếy mang đi................................................................36 GVHD: PGS.TS. LÊ NGUYÊN ĐƯƠNG 1 Tính toán thiếết kếế hệ thốếng sấếy vỉ ngang sấếy thóc, 5 tấến/ m ẻ 4.4.3. Các thống sốế sau quá trình sấếy thực.....................................................................37 4.4.4. Tính toán cấn bằềng nhiệt lượng của quá trình sấếy thực....................................38 4.4.5. Tính tiếu hao nhiến liệu........................................................................................38 5.1. Buồng đốt......................................................................................................................40 5.1.1 Đặc điểm và mục đích của buồng đốt.....................................................................40 5.1.2 Thiết kế buồng đốt...................................................................................................40 5.2 Thiết bị lọc và khử bụi từ lò đốt trấu............................................................................42 5.3 Tính chọn quạt................................................................................................................42 CHƯƠNG VI: TÍNH TOÁN GIÁ THÀNH SẢN PHẨM.........................................................46 6.1. Tính toán đấều tư vếề nhiến liệu đốết-đánh giá hiệu quả s ửu dụng nằng l ượng .........46 6.2. lượng tiêu thụ điện (giá điện sản xuất – giờ bình thường:1000 đồng/ kW.h)...............47 6.3. tính toán giờ cống của cống nhấn vận hành...............................................................47 6.4. tính toán chi phí đấều tư và chi phí bảo dưỡng...........................................................47 KẾT LUẬN.............................................................................................................................50 TÀI LIỆU THAM KHẢO.........................................................................................................50 GVHD: PGS.TS. LÊ NGUYÊN ĐƯƠNG 2 Tính toán thiếết kếế hệ thốếng sấếy vỉ ngang sấếy thóc, 5 tấến/ m ẻ LỜI MỞ ĐẤẦU Sấếy là một quá trình trao đổi nhiệt và ẩm , dấẫn đếến vi ệc loại b ỏ m ột phấền nước và độ ẩm ra khỏi vật liệu sấếy bằềng phương pháp sấếy nóng và sấếy l ạnh. Kĩ thuật sấếy được sử dụng rộng rãi để làm khố hấều hếết các lo ại d ược ph ẩm, ngũ cốếc, các loại hạt và nhiếều th ực phẩm khác, làm tằng hi ệu qu ả kinh tếế trong sản xuấết. Quá trình sấếy khống chỉ đơn thuấền là quá trình tách n ước và h ơi n ước ra khỏi vật liệu mà là một quá trình cống nghệ. Nó đòi h ỏi sau khi sấếy v ật li ệu sấếy phải đảm bảo chấết lượng cao, tiếu tốến nằng lượng ít và chi phí v ận hành thấếp. Trong sấếy lúa phải đảm bảo lúa sau khi sấếy có t ỉ l ệ n ứt gãy khi xay xát là thấếp nhấết. Hiện nay có rấết nhiếều phương pháp sấếy khác nhau, đốếi với lúa ng ười ta có thể dùng các phương pháp sấếy như: phơi nằếng tự nhiến, sấếy tấềng sối, sấếy tháp, sấếy tĩnh vỉ ngang. Đốề án mốn học này nhằềm thiếết kếế h ệ thốếng sấếy lúa bằềng ph ương pháp sấếy tĩnhvỉ ngang có đảo gió, nằng suấết 5 tấến/m ẻ, đ ịa đi ểm t ại đốềng bằềng sống Hốềng, hoạt động vào vụ Hè Thu, cung cấếp nhi ệt bằềng khói lò đốết trấếu tr ực tiếếp. Mặc dù đã có nhiếều cốế gằếng nhưng do kiếến th ức và tài li ệu tham kh ảo còn nhiếều hạn chếế nến đốề án chằếc chằến khống tránh kh ỏi còn nhiếều thiếếu sót. Em mong nhận được ý kiếến đóng góp của thấềy, cố để đốề án c ủa em đ ược hoàn thi ện h ơn. Em xin chấn thành cảm ơn PGS.TS Lế Nguyến Đương cùng các thấềy giáo đã hướng dấẫn tận tình để em hoàn thành được đốề án này. GVHD: PGS.TS. LÊ NGUYÊN ĐƯƠNG 3 Tính toán thiếết kếế hệ thốếng sấếy vỉ ngang sấếy thóc, 5 tấến/ m ẻ Tên đồồ án: “Tính toán thiếết kếế máy sấếy lúa tĩnh vỉ ngang năng suấết đấầu vào 5 tấến/mẻ.” - Địa điểm tại Hà Nội - Hoạt động vào mùa thu hoạch Hè Thu - Cung cấếp nhiệt là đốết trấếu trực tiếếp Nội dung thực hiện: Tìm hiểu cống nghệ chếế biếến. 1. Cống nghệ làm khố vật liệu sấếy được giao và máy sấếy vật li ệu này 2. Tổng quát các loại máy sấếy được loại vật liệu này 3. Mố tả và trình bày tổng quát, cấếu tạo, nguyến lý ho ạt đ ộng và đ ặc điểm riếng biệt vếề loại máy sấếy này. 4. Thực hiện bài toán sấếy lí thuyếết và sấếy thực. bao gốềm: - Tìm hiểu bằềng tài liệu tra cứu vếề độ ẩm vào, độ ẩm đấều ra, t ừ đó làm c ơ s ở tính toán bài toán sấếy. - Thực hiện bài toán sấếy. - Tính toán thiếết kếế khống gian sấếy và hệ thốếng sấếy. - Chọn cung cấếp nhiệt sấếy gián tiếếp hay trực tiếếp tùy theo v ật li ệu sấếy và s ản phẩm sấếy. 5. 6. 7. Tính toán thiếết kếế buốềng đốết cấếp nhiệt. Tính toán thiếết kếế các thiếết bị phụ trợ theo hệ thốếng l ựa ch ọn Tính toán sơ bộ hiệu quá đấều tư máy sấếy và giá thành sấếy 1kg thành phẩm. 8. Các bản veẫ GVHD: PGS.TS. LÊ NGUYÊN ĐƯƠNG 4 Tính toán thiếết kếế hệ thốếng sấếy vỉ ngang sấếy thóc, 5 tấến/ m ẻ Thứ tự thiêết kêế một hệ thồếng sấếy 1. Chọn phương pháp sấếy. Chọn phương pháp sấếy nóng hay sấếy lạnh là tùy thu ộc vào yếu cấều cống nghệ mà vật liệu sấếy có thể chịu được. Thống th ường, nếếu khống có yếu cấều gì đ ặc biệt thì ta chọn hệ thốếng sấếy nóng, do độ chếnh l ệch phấn áp suấết Pab-Pam có th ể đạt được rấết lớn nến cường độ sấếy lớn. Hơn nữa hệ thốếng sấếy nóng khống ph ải dùng máy lạnh và máy hút ẩm nến chi phí đấều t ư r ẻ h ơn và v ận hành đ ơn gi ản hơn. 2. Chọn dạng hệ thốếng sấếy Sau khi đã quyếết định phương pháp sấếy, ta ch ọn h ệ thốếng sấếy. Khi đó cấền cằn cứ vào hình dáng vật liệu sấếy và nằng suấết cũng nh ư kinh phí đấều t ư cho phép để chọn hệ thốếng sấếy thích hợp. Trong trường hợp sấếy các lo ại nống s ản d ạng h ạt thì ta cũng có thể nghĩ đếến hệ thốếng sấếy buốềng, sấếy tháp, sấếy thùng quay...Cằn c ứ vào đặc điểm của các hệ thốếng sấếy này, nằng suấết yếu cấều và nh ững nhấn tốế khác ta có thể chọn được hệ thốếng sấếy thích hợp. Để sấếy thóc khi m ới thu ho ạch , vì thời gian sấếy chỉ vài chục ngày một vụ lại phấn bốế r ải rác ở t ừng h ộ gia đình nến hiện nay nến người ta sử dụng hệ thốếng sấếy tĩnh v ỉ ngang. Ng ược l ại ở các kho bảo quản hoặc các nhà máy xay xát, người ta thường dùng h ệ thốếng sấếy tháp. Chọn dạng hệ thốếng sấếy cũng là bài toán kinh tếế kĩ thu ật 3. Chọn chếế độ sấếy Sau khi đã chọn được hệ thốếng sấếy thích hợp, ta cằn c ứ vào yếu cấều mà ch ủ yếếu là nhiệt độ và độ ẩm mà hệ thốếng sấếy có thể chịu được để chọn chếế đ ộ sấếy thích hợp. Ngoài ra, nhiệt độ tác nhấn sấếy ra khỏi thiếết bị sấếy cũng ch ọn đ ủ bé đ ể giảm tổn thấết nhiệt do tác nhấn sấếy mang đi nhưng cũng ph ải đ ủ l ớn đ ể xa tr ạng thái bão hòa để tránh hiện tượng đọng sương lến bếề mặt v ật li ệu đã đ ược sấếy khố. 4. Chọn nguốền nằng lượng và tác nhấn sấếy. Với hệ thốếng sấếy nóng, nguốền nằng l ượng ngoài đi ện nằng còn có th ể là hơi nước, khí đốết dấều mỏ, than đá, củi và các phếế liệu cống nống nghi ệp khác nh ư trấếu,bã mía…ta chọn dạng nằng lượng trến cơ sở điếều kiện c ụ th ể n ơi xấy d ựng hệ thốếng sấếy và tính toán kinh tếế, ở đốềng bằng sống Hốềng, trấếu là nguốền nằng lượng dốềi dào, chi phí rấết rẻ. Do đó, hệ thốếng sấếy này dùng trấếu làm nguốền nằng GVHD: PGS.TS. LÊ NGUYÊN ĐƯƠNG 5 Tính toán thiếết kếế hệ thốếng sấếy vỉ ngang sấếy thóc, 5 tấến/ m ẻ lượng đốết trực tiếếp để lấếy khói từ buốềng đốết gia nhi ệt cho khống khí cấếp vào khống gian sấếy. Vì vậy, ta cấền thiếết kếế thếm buốềng đốết cho h ệ thốếng sấếy. 5. Tính toán cấn bằềng nhiệt và cấn bằềng ẩm c ủa h ệ thốếng sấếy( th ực hi ện bài toán sấếy lí thuyếết và sấếy thực tếế) Khi đã chọn được dang hệ thốếng sấếy và chếế đ ộ sấếy, ta tiếến hành tính toán cấn bằềng nhiệt ẩm của thiếết bị sấếy. Đấy là nội dung c ơ b ản c ủa vi ệc thiếết kếế m ột hệ thốếng sấếy. Mục đích của việc tính toán cấn bằềng nhiệt ẩm là tìm đ ược l ượng tác nhấn sấếy và nhiệt lượng cấền thiếết trong 1 giờ. Khốếi l ượng tác nhấn sấếy trong 1 giờ là một trong hai cơ sở để chọn quạt (cùng với cột áp). Tính các t ổn thấết nhi ệt. 6. Tính thể tích buốềng đốết,buốềng sấếy và các thiếết b ị khác. 7. Bốế trí hệ thốếng sấếy, tính trở lực và chọn quạt Để chọn được quạt chúng ta caanf bốế trí c ụ th ể h ệ thốếng sấếy và cằn c ứ vào việc bốế trí này để tiếến hành tính trở l ực h ệ thốếng.khi đã có t ổng tr ở l ực và l ưu lượng tác nhấn sấếy cấền thiếết trong tính toán cấn bằềng nhi ệt- ẩm c ủa thiếết b ị sấếy ta seẫ chọn được quạt. 8 . Tính hiệu quả kinh tếế của hệ thốếng sấếy. Nội dung tính toán hiệu quả kinh tếế c ủa một h ệ thốếng sấếy đã đ ược thiếết kếế gốềm các phấền: -Đánh giá hiệu quả sử dụng nằng lượng -Xác định chi phí đấều tư,chi phí vận hành và chi phí b ảo d ưỡng -Xác định được giá thành sản phẩm CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VẾẦ KĨ THUẬT SẤẤY 1.1 Khái niệm vếầ sấếy. GVHD: PGS.TS. LÊ NGUYÊN ĐƯƠNG 6 Tính toán thiếết kếế hệ thốếng sấếy vỉ ngang sấếy thóc, 5 tấến/ m ẻ Hạt và các sản phẩm nống nghiệp trước khi nhập kho b ảo qu ản đếều phải có độ ẩm ở mức độ an toàn. Điếều kiện thích hợp c ủa độ ẩm đ ể b ảo qu ản h ạt là ở giới hạn từ 12%-14%. Phấền lớn hạt thu hoạch vếề có đ ộ ẩm cao hơn, trong điếều kiện những mùa mưa độ ẩm của khí quyển cao nến s ự thoát hơi n ước t ự nhiến của hạt chậm lại. Với độ ẩm của hạt lớn hơn 14% thì ho ạt động sốếng tằng, hố hấếp mạnh, lố hạt bị ẩm và nóng thếm. Đó là nh ững điếều ki ện thu ận l ợi cho s ự phát triển của vi sinh vật và cốn trùng, lố h ạt t ự bốếc nóng và làm cho h ạt b ị h ỏng. Để tránh hiện tượng trến ta phải đảm bảo độ ẩm của hạt xuốếng kho ảng 14%. Do đó, đốếi với một nước nống nghiệp nhiệt đới khí h ậu nóng ẩm m ưa nhiếều nh ư nước ta thì sấếy là một phương pháp rấết quan trọng. Hạt ẩm ảnh hưởng khống tốết đếến kĩ thuật xay xát. S ản l ượng b ột giảm, chi phí nằng lượng tằng lến, bột dính vào máy chếế biếến và làm máy nhanh b ị hỏng; hạt thu được và sản phẩm chếế biếến từ hạt seẫ bảo quản khó và ch ỉ tiếu ph ẩm chấết seẫ thấếp. ở những hạt đã sấếy hay phơi khố thì quá trình th ủy phấn chấết béo thực hiện chậm , hiện tượng đằếng của hạt và s ản ph ẩm chếế biếến gi ảm, cốn trùng sấu mọt seẫ bị tiếu diệt. Những hạt bị bốếc nóng ở thời kì đấều, nhờ quá trình ph ơi sấếy, h ạt tr ở l ại bình thường, quá trình tự bốếc nóng dừng lại và nh ững tính chấết kyẫ thu ật c ủa h ạt được phục hốềi. Hạt còn tươi chưa hoàn thành quá trình chín sinh lí thì nh ờ quá trình sấếy quá trình chín sinh lí được rút ngằến, h ạt có đ ược đ ặc tính kĩ thu ật thích hợp của nó. Sấếy khố sản phẩm là một quá trình rấết ph ức t ạp: khi sấếy cấền đ ảm b ảo giữ được tính chấết của sản phẩm, đảm bảo chấết lượng và giữ nó ở tr ạng thái tốết. Quá trình sấếy thực chấết là quá trình dùng nhi ệt đ ể làm bốếc h ơi m ột phấền lượng nước có trong sản phẩm. Quá trình này ph ụ thu ộc vào cấếu t ạo, kích thước, dạng liến kếết của vật liệu sấếy và tính chấết hóa h ọc c ủa s ản ph ẩm và tr ạng thái bếề mặt của sản phẩm hút ẩm. 1.2 Bản chấết đặc trưng của quá trình sấếy. GVHD: PGS.TS. LÊ NGUYÊN ĐƯƠNG 7 Tính toán thiếết kếế hệ thốếng sấếy vỉ ngang sấếy thóc, 5 tấến/ m ẻ Sấếy là một quá trình tách ẩm ra khỏi sản ph ẩm (ho ặc chuy ển n ước trong sản phẩm sang thể hơi). Quá trình này đ ược th ực hi ện do s ự chếnh l ệch áp suấết của hơi nước ở mối trường xung quanh (Pxq) và trến bếề m ặt s ản ph ẩm (Psp). Để làm cho lượng ẩm trến bếề mặt sản phẩm bay hơi cấền có điếều ki ện Psp>Pxq=∆P. trị sốế ∆P càng lớn thì độ ẩm chuyển ra mối tr ường xung quanh càng m ạnh. Psp phụ thuộc vào nhiệt độ sấếy, độ ẩm ban đấều của vật liệu sấếy và ph ụ thu ộc vào tính chấết liến kếết của nước với sản phẩm. Sự thoát ẩm trến bếề mặt tằng lến khi nhi ệt đ ộ và tốếc đ ộ c ủa luốềng khống khí tằng, khi độ ẩm tương đốếi giảm và áp suấết khống khí gi ảm. Do v ậy s ự thoát ẩm trến bếề mặt dấẫn đếến sự khuếếch tán bến trong. Đó là kếết qu ả c ủa s ự phá v ỡ mốếi cấn bằềng tương đốếi trong sản phẩm cũng là do s ự thay đ ổi nhi ệt đ ộ và s ự phấn chia nước khống đốềng đếều trong sản phẩm. Trong sản ph ẩm ( và nhấết là h ạt ) s ự vận chuyển nước bằết đấều từ nơi có độ ẩm cao đếến nơi có độ ẩm thấếp. S ự chếnh lệch độ ẩm ở những phấền khác nhau của hạt là nguyến nhấn của s ự khuếch tán bến trong khi sấếy. Sự thay đổi vếề mặt phấn bốế nhi ệt đ ộ ở nh ững đi ểm khác nhau của hạt làm cho sự vận chuyển độ ẩm tằng từ chốẫ có nhiệt đ ộ cao đếến chốẫ có nhiệt độ thấếp. Quá trình sấếy có thể được xúc tiếến nhanh h ơn nh ờ s ự tằng nhi ệt đ ộ khống khí hoặc nhiệt độ của hốẫn hợp khống khí và khói lò(t), gi ảm đ ộ ẩm t ương đốếi c ủa khống khí( φ), tằng vận tốếc khống khí(v) và nhờ sự giảm áp suấết khống khí trong mối trường (B). Trong quá trình sấếy, càng vếề sau hơi n ước c ủa mối tr ường xung quanh càng nhiếều, tức là áp suấết P xq cành tằng và độ ẩm của sản phẩm càng giảm đếến một lúc nào đó seẫ đạt được trị sốế cấn bằềng. Khi đó P xq=Psp và độ ẩm đó được gọi là độ ẩm cấn bằềng. Tại độ ẩm cấn bằềng thì ∆P=0, quá trình sấếy ng ừng l ại. Đốếi với thóc, ẩm hiện diện ở hai nơi: ở bếề mặt hạt (ẩm bếề mặt) và ở nhấn hạt (ẩm bến trong). Ẩm bếề mặt seẫ nhanh chóng bay h ơi khi h ạt đ ược tiếếp xúc v ới khống khí nóng thổi qua nó, còn ẩm bến trong nhấn hạt seẫ bay h ơi ch ậm h ơn b ởi vì đấều tiến nó phải di chuyển từ nhấn hạt ra bếề mặt h ạt và kếết qu ả là ẩm bếề m ặt và ẩm bến trong seẫ bay hơi với tốếc độ khác nhau. Kếết qu ả c ủa s ự chếnh l ệch này là tốếc độ sấếy và hàm lượng ẩm được lấếy đi seẫ giảm trong quá trình sấếy. Đốếi v ới hấều hếết các loại máy sấếy hạt, tốếc độ sấếy th ường nằềm trong kho ảng 0.5%/h -1%/h. GVHD: PGS.TS. LÊ NGUYÊN ĐƯƠNG 8 Tính toán thiếết kếế hệ thốếng sấếy vỉ ngang sấếy thóc, 5 tấến/ m ẻ hàm lượng ẩm của hạt sau mốẫi lấền qua máy sấếy có th ể gi ảm t ừ 2-4% ph ụ thu ộc vào độ ẩm ban đấều của hạt, nhiệt độ sấếy và tốếc độ tác nhấn sấếy. CHƯƠNG II: VẬT LIỆU SẤẤY VÀ TÁC NHẤN SẤẤY GVHD: PGS.TS. LÊ NGUYÊN ĐƯƠNG 9 Tính toán thiếết kếế hệ thốếng sấếy vỉ ngang sấếy thóc, 5 tấến/ m ẻ 2.1 Cấếu tạo hạt lúa. - Mày lúa: trong quá trình sấếy và bảo qu ản, mày lúa r ụng ra làm tằng l ượng tạp chấết và bụi trong khốếi hạt. - Vỏ trấếu: bảo vệ hạt gạo, chốếng các ảnh hưởng c ủa mối tr ường và s ự phá hoại của sinh vật, nấếm mốếc. - Vỏ hạt: bao bọc nội nhũ, thành phấền cấếu tạo chủ yếếu là lipit và protein. - Vội nhũ: là thành phấền chính của hạt lúa, chứa 90% là gluxit. - Phối: nằềm ở góc dưới nội nhũ, có nhiệm vụ biếến các chấết dinh d ưỡng trong nội nhũ để nuối mấềm khi hạt lúa nảy mấềm Thành phấền hóa học của hạt thóc gốềm chủ yếếu là tinh b ột, protein, xenlulose. Ngoài ra trong hạt lúa còn chứa một sốế chấết khác với hàm l ượng ít hơn so v ới 3 thành phấền kể trến như: đường, tro, chấết béo, sinh tốế. Thành phấền hóa h ọc c ủa h ạt lúa phụ thuộc vào nhiếều yếếu tốế như giốếng, đấết đai trốềng tr ọt, khí h ậu và chếế đ ộ chằm sóc. Cùng chung điếều kiện trốềng trọt và sinh tr ưởng. Các thành phấền hóa học của hạt lúa: GVHD: PGS.TS. LÊ NGUYÊN ĐƯƠNG 10 Tính toán thiếết kếế hệ thốếng sấếy vỉ ngang sấếy thóc, 5 tấến/ m ẻ Nước Gluxit Protit Lipit Xenlulo Tro Vitamin B1 13% 64,03% 6,69% 2,1% 8,78% 5,36% 5,36% Ở Việt Nam, lúa gạo là nguốền lương thực chính khống th ể thiếếu trong đ ời sốếng con người. lúa còn là nguyến liệu để s ản xuấết tinh b ột, s ử d ụng nhiếều trong các ngành cống nghiệp thực phẩm. Lúa cũng được dùng làm th ức ằn chằn nuối gia súc, gia cấềm. Hiện nay, Việt Nam đang đứng thứ hai thếế gi ới vếề l ương g ạo xuấết kh ẩu trến thếế giới, và tiếếp tục đẩy mạnh việc xuấết khẩu gạo sang các n ước trến thếế gi ới. Đấy là một trong những nguốền thu ngoại tệ chính c ủa đấết n ước. 2.2. Các đặc tính chung của khốếi thóc. a. Tính tan rời: là đặc tính khi đổ thóc từ trến độ cao h xuốếng m ặt ph ẳng nằềm ngang, lúa tự dịch chuyển để tạo thành khốếi có dạng chóp nón. Góc t ạo thành bởi đường sinh với mặt phẳng đáy nằềm ngang của hình chóp g ọi là góc ngh ỉ hay góc nghiếng tự nhiến của khốếi hạt. Vếề trị sốế thì góc ngh ỉ t ự nhiến bằềng góc ma sát giữa hạt với hạt nến còn gọi là góc ma sát trong, kí hi ệu (φ 1). Dựa vào độ tan rời này để xác định sơ bộ chấết lượng và sự thay đổi chấết l ượng lúa trong quá trình sấếy và bảo quản. Đốếi với thóc, góc nghỉ khoảng từ 32-40 o. Nếếu ta để hạt trến một mặt phẳng và bằết đấều nghiếng mặt phẳng này cho tới khi hạt bằết đấều trượt thì góc giới hạn giữa mặt ph ẳng nằềm ngang và m ặt phẳng trượt gọi là góc trượt (góc ma sát ngoài), kí hi ệu (φ 2). Trường hợp khống phải là một hạt mà là một khốếi hạt thì góc trượt có liến quan và ph ụ thu ộc vào góc nghiếng tự nhiến. Góc nghỉ và góc trượt càng lớn thì độ rời càng nhỏ, ng ược lại góc nh ỏ thì khả nằng dịch chuyển lớn, nghĩa là độ rời lớn. Độ rời của khốếi hạt dao động trong khoảng khá rộng tùy thu ộc vào các yếếu tốế như kích thước, hình dạng hạt và trạng thái bếề mặt hạt, đ ộ ẩm của h ạt, sốế GVHD: PGS.TS. LÊ NGUYÊN ĐƯƠNG 11 Tính toán thiếết kếế hệ thốếng sấếy vỉ ngang sấếy thóc, 5 tấến/ m ẻ lượng và loại tạp chấết trong khốếi hạt. đốếi v ới góc tr ượt còn thếm m ột yếếu tốế quan trọng nữa là loại vật liệu và trạng thái bếề mặt v ật li ệu tr ượt. Bếề m ặt h ạt thóc xù xì thì góc nghỉ và góc trượt lớn. Độ ẩm tạp chấết của khốếi hạt càng cao đặc biệt là nhiếu tạp chấết rác thì đ ộ rời càng nhỏ. Độ ẩm của khốếi hạt càng cao thì độ rời càng gi ảm. Trong bảo quản, độ rời của khốếi hạt có thể thay đổi tùy thu ộc vào điếều ki ện bảo quản. nếếu bảo quản quá lấu hay đã xảy ra quá trình t ự bốếc nóng làm cho khốếi hạt bị nén chặt, độ rời giảm hay thậm chí có khi mấết hẳn đ ộ r ời. b. Tính tự phấn loại: Khốếi hạt có cấếu tạo từ nhiếều thành phấền khác nhau (h ạt chằếc, hạt lép, tạp chấết…),khống đốềng chấết (khác nhau vếề hình d ạng, kích th ước , t ỉ trọng…), do đó trong quá trình di chuy ển chúng t ạo nến nh ững vùng khác nhau vếề chấết lượng gọi là tính tự phấn của khốếi hạt. Hi ện t ượng t ự phấn lo ại ảnh h ưởng xấếu đếến việc làm khố và bảo quản hạt. Những vùng nhiếều h ạt lép và t ạp chấết seẫ dếẫ bị hút ẩm. Dếẫ bị cuốến theo tác nhấn sấếy trong quá trình sấếy. c. Độ xốếp của khốếi hạt: độ xốếp của vật liệu (ε) là thành phấền thể tích b ị chiếếm chốẫ do khoảng khống gian giữa các hạt. Giá tr ị c ủa độ xốếp ph ụ thu ộc vào hình dạng hạt, cách mà chúng sằếp xếếp trong khốếi h ạt (nh ững hat nh ỏ có th ể lấếp đấềy các khoảng trốếng giữa các hạt lớn). Trong quá trình sấếy, khốếi h ạt cấền có đ ộ xốếp (lốẫ hổng) cấền thiếết cho quá trình truyếền nhi ệt v ới tác nhấn sấếy đ ược dếẫ dàng.   1 Trong đó: v v h : mật độ khốếi hạt chứa trong đơn vị thể tích đó( khốếi l ượng th ể tích) h : khốếi lượng riếng của hạt chứa trong đơn vị thể tích đó. GVHD: PGS.TS. LÊ NGUYÊN ĐƯƠNG 12 Tính toán thiếết kếế hệ thốếng sấếy vỉ ngang sấếy thóc, 5 tấến/ m ẻ d. Tính dấẫn nhiệt và tính truyếền nhiệt: quá trình dấẫn nhiệt và truyếền nhiệt trong khốếi hạt luốn tiếến hành theo hai ph ương pháp song song đó là dấẫn nhi ệt và đốếi lưu. Đại lượng đặc trưng cho khả nằng dấẫn nhiệt của lúa là h ệ sốế dấẫn nhi ệt (λ= 0.12-0.2 kCal/m.h.độ) e. Tính hấếp thụ và nhả các chấết khí, hơi ẩm trong quá trình sấếy : thường là hiện tượng ở bếề mặt. Vì vậy, trong quá trình sấếy luốn xảy ra nhiếều giai đo ạn: sấếy => ủ => sấếy => ủ… Để giúp độ ẩm trong nhấn hạt có thời gian di chuy ển ra bếề m ặt h ạt, làm cho lúa được khố đếều và ít bị nứt gãy khi xay xát. 2.3 Các yếu cấầu đặc trưng của hạt sấếy Thóc sau khi sấếy có thể được dùng làm lương thực hoặc để làm giốếng, d ự tr ữ. Vì vậy, lúa sau khi sấếy cấền đảm bả được các yếu cấều sau: - Hạt thóc còn nguyến vẹn vỏ trấếu bao bọc hạt gạo. - Hạt thóc còn giữ nguyến hình dạng, kích thước và màu sằếc. - Có mùi vị đặc trưng của hạt thóc và khống có mùi v ị khác(mùi tác nhấn sấếy) - Hạt thóc khống bị rạn nứt, gãy vụn và đặc biệt là lúa giốếng ph ải đ ảm b ảo khả nằng nảy mấềm của hật sau khi sấếy. - Sau khi sấếy, thóc phải đạt độ ẩm bảo quản, nếếu khống seẫ là mối tr ường tốết cho mốếi, mọt phá hoại Tóm tằết quy trình cống nghệ. Lúa ↓ Thu ho ạch ↓ Lo ại t ạp chấết-phấn lo ại ↓ Sấếy ↓ ↓ ↓ Kho bảo quản Đóng bao Xay xát ↓ ↓ Kho b ảo qu ản G ạo ↓ GVHD: PGS.TS. LÊ NGUYÊN ĐƯƠNG 13 Tính toán thiếết kếế hệ thốếng sấếy vỉ ngang sấếy thóc, 5 tấến/ m ẻ Kho b ảo qu ản 2.4. Cống nghệ sấếy thóc. Thóc là đốếi tượng cấền xử lý nhiệt nhiếều h ơn bấết c ứ lo ại h ạt ngũ cốếc nào khác. Sấếy làm giảm độ ẩm của thóc vừa thu hoạch đếến mức an toàn (13-14%) đ ể bảo quản và xay xát. Yếu cấều cơ bản của quá trình sấếy là nấng cao tốếc đ ộ sấếy, giảm thiểu thời gian sấếy và nằng lượng tiếu hao mà vấẫn gi ữ đ ược chấết l ượng s ản phẩm sấếy. Trong sấếy thóc đốếi lưu thời gian sấếy ph ụ thu ộc vào rấết nhiếều yếếu tốế nh ư: các thống sốế chếế độ sấếy (nhiệt độ, độ ẩm tương đốếi, tốếc độ khí sấếy, chiếều dấềy l ớp hạt),phương pháp sấếy (sấếy liến tục và gián đoạn,sấếy có đảo h ạt, đảo gió, làm d ịu sau sấếy...) và vật liệu sấếy (loại thóc, kích th ước hạt, độ chín khi thu ho ạch, đ ộ ẩm ban đấều và độ ẩm cuốếi quá trình sấếy của thóc. CHƯƠNG III: CÁC PHƯƠNG PHÁP SẤẤY VÀ CÁC LOẠI MÁY SẤẤY THÓC 3.1. Sấếy băầng khống khí tự nhiến - phơi năếng. Đó là phương pháp lợi dụng ánh nằếng mặt tr ời đ ể làm khố h ạt và s ản phẩm. Phơi nằếng là phương pháp khống tốến kém vếề nhiến li ệu. Nó thúc đ ẩy quá trình chín sinh lí của hạt, có khả nằng diệt trừ nấếm, cốn trùng, sấu m ọt…b ởi tác GVHD: PGS.TS. LÊ NGUYÊN ĐƯƠNG 14 Tính toán thiếết kếế hệ thốếng sấếy vỉ ngang sấếy thóc, 5 tấến/ m ẻ dụng của ánh nằếng mặt trời. Nhưng phơi nằếng có nh ược đi ểm là khống ch ủ đ ộng và phụ thuộc vào điếều kiện thời tiếết rấết lớn, nhấết là canh tác 2 v ụ: Mùa khố rấết ngằến ngủi khống cho phép phơi nằếng tự nhiến một cách nhanh chóng. Ph ơi nằếng còn tốến nhiếều cống lao động và khống cơ giới hóa đ ược. Th ời gian đ ể đ ạt đ ược đ ộ ẩm an toàn thường dài. Tuy vậy trong th ực tếế s ản xuấết hi ện nay, ng ười ta vấẫn áp dụng phương pháp phơi nằếng đốếi với các loại ngũ cốếc và m ột sốế nống s ản khác. Những sản phẩm cấền phơi trải thành những lớp mỏng nến m ặt đấết hay trến chiếếu, phến…nến gặp rấết nhiếều bấết tiện: dếẫ bị lấẫn cát, dếẫ b ị ẩm khi g ặp m ưa. Vì v ậy khi cấền làm khố một khốếi lượng lớn sản phẩm trong th ời gian ngằến bấết k ể điếều ki ện thời tiếết thếế nào thì ta sử dụng các phương pháp sấếy nhấn t ạo. 3.2. Các phương pháp sấếy nhấn tạo - các dạng máy sấếy thóc. 3.2.1. Cấếu tạo hệ thốếng sấếy tĩnh vỉ ngang. Máy sấếy tĩnh vỉ ngang có cấếu tạo đơn giản, phù h ợp v ới s ản xuấết phấn tán và giá thành chấếp nhận được. Máy sấếy tĩnh vỉ ngang có cấếu tạo bao gốềm 4 bộ ph ận chính: qu ạt, lò đốết, buốềng sấếy và nhà che. Được chia làm 2 loại là lo ại khống có đ ảo gió và lo ại có đ ảo gió.  Máy sấếy tĩnh vỉ ngang loại khống đảo gió. GVHD: PGS.TS. LÊ NGUYÊN ĐƯƠNG 15 Tính toán thiếết kếế hệ thốếng sấếy vỉ ngang sấếy thóc, 5 tấến/ m ẻ Quá trình sấếy được thực hiện như sau: thóc được đ ổ trến m ặt sàn l ưới lốẫ với lớp dày khoảng 0.2-0.5m. Khống khí nóng tạo nến bởi lò đốết, đ ược qu ạt sấếy hút và thổi vào gió hống, sau khi đã hòa trộn với khống khí mối tr ường đ ạt đếến nhi ệt độ khí sấếy cấền thiếết. Sau đó từ ốếng gió hống, khí sấếy chuy ển h ướng qua buốềng gió chính (buốềng sấếy) nằềm phía dưới sàn lốẫ và đi h ướng lến xuyến qua l ớp h ạt mang ẩm thoát ra ngoài. Quá trình sấếy tiếếp diếẫn cho đếến khi c ả l ớp h ạt d ưới và trến đ ạt được độ ẩm cấền thiếết. Nhược điểm của loại khống có đảo gió là chiếếm nhiếều mặt bằềng t ức nằng suấết thấếp tính theo diện tích chiếếm chốẫ. Phải đ ảo tr ộn th ủ cống đ ể có s ự đốềng đếều ẩm độ hạt sau khi sấếy, nến khống phù hợp với yếu cấều c ơ gi ới hóa cống đo ạn sấếy.  Máy sấếy tĩnh vỉ ngang loại có đảo chiếều khống khí sấếy. Để khằếc phục nhược điểm của loại sấếy khống đảo gió. Máy sấếy v ỉ ngang loại có đảo chiếều khống khí sấếy có những ưu điểm mới là kếết cấếu nh ỏ g ọn, so v ới các máy sáy tĩnh với cùng nằng suấết, nó ch ỉ chiếếm ½ di ện tích m ặt bằềng lằếp đ ặt, do sấếy lớp hạt dấềy hơn (50-60cm). khống còn tốến cống lao đ ộng cào đ ảo, vấẫn đ ảm bảo độ đốềng đếều ẩm độ hạt sau khi sấếy. Giải quyếết được bài toán đốềng đếều ẩm đ ộ hạt sau khi sấếy, vì vếề nguyến tằếc, luốềng khí đi lến ho ặc đi xuốếng theo ph ương th ẳng đứng thì đốềng đếều nhấết. Ngoài ra, lớp hạt nằềm ngang ít ch ịu nén, có kh ả nằng t ự điếều chỉnh cục bộ khốếi vật liệu sấếy do co rút khi vật li ệu sấếy khố dấền, ít tác đ ộng xấếu đếến độ phấn bốế gió đã được thiếết lập, do đó tằng đ ược kh ả nằng đốềng đếều vếề ẩm độ sau cùng của sản phẩm. Điếều này khó đạt được nếếu đ ảo chiếều v ới l ớp h ạt thẳng đứng. 3.2.2 Máy sấếy tháp.  Cấếu tạo, nguyến lí hoạt động và đặc điểm. Hệ thốếng máy sấếy gốềm caloriphe hoặc cấếp nhi ệt tr ực tiếếp t ừ buốềng đốết hòa trộn với khống khí, hệ thốếng quạt và các thiếết b ị ph ụ trợ khác. Tháp sấếy là một khống gian hình hộp mà chiếều cao l ớn h ơn rấết nhiếều so v ới chiếều rộng và chiếều dài. Trong tháp sấếy người ta bốế trí các h ệ thốếng kếnh dấẫn và thải tác nhấn xen keẫ nhau ngay trong lớp vật liệu sấếy. Tác nhấn sấếy t ừ kếnh dấẫn gió nóng luốềng lách qua lớp vật liệu thực hi ện quá trình trao đ ổi nhi ệt sấếy và nhận thếm ẩm đi vào các kếnh thải ra ngoài. Vật liệu sấếy chuy ển đ ộng t ừ trến xuốếng dưới từ tính tự chảy do trọng lượng bản thấn của chúng. Tháp sấếy nh ận nhiệt do trao đổi nhiệt đốếi lưu giũa dòng tác nhấn chuy ển đ ộng v ừa ng ược chiếều GVHD: PGS.TS. LÊ NGUYÊN ĐƯƠNG 16 Tính toán thiếết kếế hệ thốếng sấếy vỉ ngang sấếy thóc, 5 tấến/ m ẻ vừa cằết ngang và do dấẫn nhiệt từ bếề mặt kếnh dấẫn và kếnh th ải qua l ớp v ật li ệu nằềm trến các bếề mặt đó. Vì vậy trong thiếết b ị sấếy tháp, nhi ệt l ượng v ật li ệu sấếy nhận được gốềm 2 thành phấền: thành phấền đốếi l ưu giũa tác nhấn sấếy v ới khốếi lượng hạt và thành phấền dấẫn nhiệt giữa bếề mặt các kếnh gió nóng, kếnh th ải ẩm với chính lớp vật liệu nằềm trến đó. Khi sấếy hạt di chuyển từ trến cao (do gấều tải ho ặc vít t ải đ ưa lến) xuốếng mặt đấết theo chuyển động thẳng đứng hoặc dzích dzằếc trong tháp sấếy. Tùy theo cách bốế trí của dòng hạt di chuyển qua tháp sấếy có th ể lien t ục ho ặc tuấền hoàn theo mẻ. a) Sấếy tháp liến tục: Hạt qua tháp sấếy một lượt rốềi vào bin ủ, và nghỉ (ủ) ở đó m ột th ời gian (t ừ 2-24h tùy chếế độ sấếy và loại hạt) sau đó lại qua tháp sấếy l ượt th ứ 2,3…m ục đích của ủ là cho độ ẩm ở trung tấm hạt có thời gian ra ngoài m ặt đ ể dếẫ bốếc h ơi. Chếnh lệch ẩm độ quá nhiếều giữa gấền mặt hat v ới trung tấm h ạt seẫ gấy ứng suấết làm gãy vỡ hạt. điếều này là tốếi kị trong sấếy lúa. Xay ra g ạo b ị b ể thành tấếm. Khống khí vào từ những máng úp ngược, và thoát ra ở nh ững máng song song nằềm so le phía trến và phía dưới. b) Sấếy tháp tuấền hoàn Hạt đi qua tháp sấếy được gấều tải đư trở lại tháp. Thời gian “ ủ” th ực chấết là thời gian hạt ở trong gấều tải và ở trong thùng ch ứa phía trến buốềng sấếy nến tương đốếi ngằến, khoảng 30’. Hạt chảy xuốếng gi ữa hai vách l ưới lốẫ song song cách nhau 15-23cm. khống khí từ buốềng giữa thổi xuyến qua l ớp h ạt. l ớp h ạt trong và lớp hạt ngoài cứ đi xuốếng song song, khống trộn lấẫn nhau nến có s ự chếnh l ệch đ ộ ẩm cuốếi. So với máy sấếy tĩnh, các loại máy sấếy tháp hi ện ch ưa đ ược s ử d ụng nhiếều đặc biệt là sấếy lúa vì các loại máy này chỉ hoạt động hi ệu qu ả với lúa có đ ộ ẩm <24% chỉ có ở vụ Đống Xuấn, còn Hè Thu th ường 28-30%, và hi ện t ại “t ập quán” sấếy ở ta chủ yếếu “đốếi phó” cho vụ Hè Thu. Ngoài ra , vấến đếề giá đấều t ư và chi phí sấếy các loại máy này đếều khá cao sao với các loại máy sấếy tĩnh v ỉ ngang. 3.2.3 Máy sấếy tấềng sối. Sấếy tấềng sối là một trong các phương th ức sấếy thích h ợp cho vi ệc sấếy các h ạt nống sản. Bộ phận chính của TBS tấềng sối là một buốềng sấếy, phía d ưới buốềng sấếy đ ặt ghi lò. Ghi buốềng sấếy là một tấếm thép có đ ục nhiếều lốẫ thích h ợp ho ặc l ưới thép đ ể GVHD: PGS.TS. LÊ NGUYÊN ĐƯƠNG 17 Tính toán thiếết kếế hệ thốếng sấếy vỉ ngang sấếy thóc, 5 tấến/ m ẻ tác nhấn sấếy đi qua nhưung hạt khống lọt xuốếng được. tác nhấn sấếy có nhi ệt đ ộ cao, độ ẩm thấếp được thổi từ dưới lến để đi qua lớp vật liệu. Với tốếc đ ộ đ ủ lớn, tác nhấn sấếy nấng các hạt vật liệu và làm cho l ớp h ạt xáo tr ộn. Quá trình sối này là quá trình trao đổi nhiệt ẩm mãnh liệt nhấết gi ữa tác nhấn sấếy và v ật li ệu sấếy. Các hạt vật liệu khố hơn nến nhẹ hơn seẫ nằềm ở lớp trến c ủa tấềng h ạt đang sối; và ở một độ cao nào đó hạt khố seẫ được đưa ra ngoài qua đường tháo li ệu. Ưu điểm của sấếy tấềng sối là: - Nằng suấết sấếy cao - Vật liệu sấếy khố đếều - Có thể tiếến hành sấếy liến tục - Hệ thốếng thiếết bị sấếy liến tục - Dếẫ điếều chỉnh nhiệt độ vật liệu ra khỏi buốềng sấếy - Có thể điếều chỉnh thời gian sấếy Nhược điểm: - Trở lực sối lớn - Tiếu hao nhiếều điện nằng để thổi khí tạo lớp sối - Yếu cấều cỡ hạt nhỏ và tương đốếi đốềng đếều Như ta biếết thiếết bị sấếy vỉ ngang có thể vận hành khống ph ụ thu ộc vào th ời tiếết và có nằng suấết sấếy cao hơn, thời gian sấếy ngằến h ơn và chấết l ượng s ản ph ẩm sấếy tốết hơn so với việc phơi thóc trực tiếếp d ưới ánh nằếng m ặt tr ời. Tuy nhiến, cho đếến nay các kếết quả nghiến cứu xấy dựng mố hình d ự đoán th ời gian sấếy thóc tĩnh theo lớp dấềy (ứng với kiểu thiếết bị sấếy vỉ ngang) được cống bốế trong và ngoài nước là rấết ít. Việc dự đoán thời gian sấếy một mẻ thóc sấếy là rấết quan tr ọng, vì ứng với các điếều kiện sấếy xác định nếếu thời gian sấếy khống đ ủ thì thóc seẫ khống sấếy được xuốếng độ ẩm bảo quản an toàn, còn nếếu ng ược lại thì seẫ l ại làm gi ảm nằng suấết của thiếết bị, làm tằng giá thành của một đơn vị s ản ph ẩm sấếy. cấếu trúc và dạng liến kếết ẩm trong hạt thóc,…). Trong bài này ta s ử d ụng ph ương pháp sấếy tĩnh vỉ ngang để sấếy thóc. Trong đó ảnh hưởng của nhiệt độ và tốếc đ ộ khí sấếy, chiếều dấềy lớp hạt và khoảng thời gian giữa các lấền đảo gió đếến th ời gian sấếy riếng trong sấếy thóc tĩnh theo lớp dấềy. Các điếều kiện ban đấều nh ư nguốền gốếc c ủa h ạt, điếều kiện thu hoạch và xử lý hạt trước quá trình sấếy. Ảnh h ưởng c ủa đ ộ ẩm tương đốếi của khí sấếy có vai trò quan trọng đốếi v ới quá trình sấếy thóc. Tác nhấn sấếy là hốẫn hợp khói và khống khí được hòa tr ộn v ới nhau rốềi đ ược dấẫn qua các kếnh dấẫn để trao đổi nhiệt, ẩm với khốếi thóc mang vào, sau đó khí thải được dấẫn ra ngoài. GVHD: PGS.TS. LÊ NGUYÊN ĐƯƠNG 18 Tính toán thiếết kếế hệ thốếng sấếy vỉ ngang sấếy thóc, 5 tấến/ m ẻ Trong phương pháp này ta sử dụng tác nhấn sấếy là khói lò t ận d ụng phếế thải của ngành nống nghiệp. Khói lò th ường được s ử d ụng trong các thiếết b ị sấếy vừa cung cấếp nhiệt cho vật liệu sấếy vừa mang ẩm thải vào mối tr ường. Trong khói lò chỉ có hai thành phấền là khói khố và hơi n ước. Coi khói lò là tác nhấn sấếy vì thếế ta có thể dùng đốề thị I-d c ủa khống khí ẩm đ ể bi ểu diếẫn các trạng thái hay quá trình nhiệt động của khói lò. Hay nói cách khác khói lò cũng có các thống sốế như entanpy I, độ chứa ẩm d, độ ẩm t ương đốếi giốếng nh ư khống khí ẩm. Khói lò được sinh ra do đốết trấếu, nguốền nhiến li ệu rấết dốềi dào ở vùng đốềng bằềng sống Hốềng CHƯƠNG IV: TÍNH TOÁN THIẾẤT KẾẤ HỆ THỐẤNG SẤẤY TĨNH VỈ NGANG Tính toán thiếết kếế hệ thốếng sấếy tĩnh v ỉ ngang sấếy thóc nằng suấết 5 tấến/m ẻ (có đảo gió). Địa điểm tại đốềng bằềng sống Hốềng, hoạt động vào mùa thu ho ạch Hè Thu. Cung cấếp nhiệt là đốết trấếu cấếp trực tiếếp. Nguyến tằếc của quá trình sấếy là cung cấếp nằng l ượng nhi ệt đ ể biếến đ ổi tr ạng thái pha lỏng trong vật liệu thành hơi. Cơ chếế c ủa quá trình đ ược diếẫn t ả b ởi 4 quá trình cơ bản sau: - Cấếp nhiệt cho bếề mặt vật liệu - Dòng nhiệt dấẫn từ bếề mặt vào vật li ệu. GVHD: PGS.TS. LÊ NGUYÊN ĐƯƠNG 19 Tính toán thiếết kếế hệ thốếng sấếy vỉ ngang sấếy thóc, 5 tấến/ m ẻ - Khi nhận được lượng nhiệt, dòng ẩm di chuy ển t ừ v ật li ệu ra bếề mặt. - Dòng ẩm từ bếề mặt vật liệu tách vào mối tr ường xung quanh. 4.1 Tính toán tổng quát. Theo trung tấm khí tượng thủy vằn quốếc gia và tài liệu nghiến c ứu c ủa vi ện Cơ Điện Nống Nghiệp và Cống Nghệ Sau Thu Hoạch, lúa th ường sấếy ở nhi ệt đ ộ 500-900C, vì ở nhiệt độ này đường và chấết béo khống bị phá h ủy và khống b ị biếến dạng và lúa khống bị nứt vỏ, Sơ đốề nguyến lí của hệ thốếng sấếy tĩnh vỉ ngang có đảo chiếều khống khí sấếy Trấếu vào Buồng đốt Khống khí Buồng hòa trộn Khống khí GVHD: PGS.TS. LÊ NGUYÊN ĐƯƠNG 20 Quạt Buồng sấy Sản phẩm
- Xem thêm -