Tài liệu Tính toán các tính chất quang học của cấu trúc photonic crystals một chiều và hai chiều

  • Số trang: 93 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 235 |
  • Lượt tải: 0
sakura

Tham gia: 10/08/2015