Tài liệu Tình huống quản trị nguồn nhân lực

  • Số trang: 43 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 161 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 39841 tài liệu

Mô tả:

NHÓM 2 TÌNH HUỐNG QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC Danh sách nhóm STT HỌ VÀ TÊN 1 Tạ Thị Thanh Hương 2 Huỳnh Ngọc Huy 3 Trương Lê Hoàng 4 Phan Thị Ái Hương 5 Lưu Thị Mỹ Chi 6 Lê Đình Tuấn 7 Trần Ngọc Thuỷ 8 Nguyễn Dương Thông 9 Đào Đức Trình 10 Kiều Tấn Đại GHI CHÚ Nhóm trưởng TÌNH HUỐNG 9 Con người, trong một tổ chức, là nguồn lực quí giá và đắt nhất nhưng cũng khó quản lý nhất. Định nghĩa “Quản lý là hoàn thành công việc thông qua con người” (R. Falk, “The business of Management”) quả thực dễ phát biểu nhưng vô cùng khó thực hành. Hành vi của con người rất phức tạp và khó lường. Công việc quan trọng của người quản lý là nắm bắt động cơ thực sự thúc đẩy nhân viên hăng say hay ngại ngần trong thực hiện công việc NỘI DUNG CHÍNH MỘT SỐ KHÁI NIỆM 1 2 MỘT 3 SỐ PHÂN TÍCH VÀ NHẬN ĐỊNH VÍ DỤ ĐIỂN HÌNH 1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM Khái niệm nhân sự: Nhân sự được hiểu là tất cả những người tham gia vào các hoạt động của tổ chức, bất kể họ làm gì, giữ vị trí hay cương vị gì trong một tổ chức 1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM Khái niệm Tổ chức : Là một nhóm người làm việc chung với nhau nhằm mục đích điều hành hay quản lý một công việc nào đó. Hành động có mục đích, có phối hợp, có kế hoạch. 1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM  Khái niệm Nguồn lực: Nguồn lực doanh nghiệp được hiểu là khả năng cung cấp các yếu tố cần thiết cho quá trình tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Bao gồm nhân lực & vật lực 1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM • Khái niệm Quản lý: Theo Hart Koont: quản lý là xây dựng và duy trì một môi trường tốt giúp con người hoàn thành một cách hiệu quả mục tiêu đã định. • Chức năng của Quản lý: 1. Hoạch định 3. Lãnh đạo 2. Tổ chức 4. Kiểm tra 2. MỘT SỐ PHÂN TÍCH – NHẬN ĐỊNH Nhận định: “Con người, trong một tổ chức, là nguồn lực quí giá và đắt nhất nhưng cũng khó quản lý nhất.” là một nhận định hoàn toàn chính xác. Tạo ra phần lớn các nguồn lực khác. Vì sao nguồn lực con người là nguồn lực quan trọng nhất? Nguồn nhân lực tạo ra sức mạnh vật chất và tinh thần của DN Việc quản lý con người đòi hỏi sự hiểu biết về con người ở nhiều khía cạnh 2. MỘT SỐ PHÂN TÍCH – Con người là yếu tố trung tâm của sự phát triển NHẬN ĐỊNH Kỹ thuật quản lý con người thường tạo điều kiện để con người phát huy hết khả năng tiềm ẩn, giảm lãng phí nguồn lực, tăng hiệu quả của tổ chức. Việc quản lý con người trong tổ chức là khó nhất là cả một nghệ thuật 2. MỘT SỐ PHÂN TÍCH – NHẬN ĐỊNH Định nghĩa “quản lý là hoàn thành công việc thông qua con người'' (R. Falk, ``The business of Management'') Nhấn mạnh tầm quan trọng kỹ năng lãnh đạo của nhà quản lý thông qua con người. 2. MỘT SỐ PHÂN TÍCH – NHẬN ĐỊNH Hành động ứng xử của con người rất phức tạp và khó lường. Động lực của nhân viên chủ yếu được tạo ra từ PHONG CÁCH và TÀI NĂNG LÃNH ĐẠO của "sếp“. Công việc quan trọng của người quản lý là nắm bắt động cơ thực sự thúc đẩy nhân viên hăng say hay ngại ngần trong thực hiện công việc 2. MỘT SỐ PHÂN TÍCH – NHẬN ĐỊNH Người lãnh đạo phải được tôn trọng để có thể tạo động lực hiệu quả. Người lãnh đạo chiếm được sự tôn trọng của nhân viên bằng: kiến thức, trình độ chuyên môn, kỹ năng quản lý, cách sống, sự quan tâm,… 2. MỘT SỐ PHÂN TÍCH – NHẬN ĐỊNH Nhiệm vụ của người lãnh đạo Giúp cho nhân viên nhận thấy công việc của họ phù hợp với chuyên môn, kỹ năng Giúp họ Người lãnh Phát huy Có chế độ phát đạo nên triển về sức động viên "kéo" tất cả nghề mạnh tập khen nhân viên nghiệp vào mọi hoạt thể, tinh thưởng xứng đáng và động quan thần làm tương trọng của việc và kịp hăng say thời. lai công ty. 3. VÍ DỤ ĐIỂN HÌNH Các kỹ sư là những người vận hành chứ không phải những nhà quản lý 17 • Văn hóa tôn trọng lẫn nhau giữa các nhà quản lý và nhân viên • Tạo sự tự do cho nhân viên trong việc xây dựng và cải tiến sản phẩm • Tạo thách thức thúc đẩy sự phát triển của nhân viên
- Xem thêm -