Tài liệu Tìm hiểu và ứng dụng vlan cho bệnh viện nội tiết trung ương

  • Số trang: 48 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 40 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN _____________________________ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH:HỆ THỐNG THÔNG TIN TÌM HIỂU VÀ ỨNG DỤNG VLAN CHO BỆNH VIỆN NỘI TIẾT TRUNG ƯƠNG Sinh viên thực hiện: Giảng viên hướng dẫn: NGUYỄN THỊ TƯƠI HOÀNG THỊ NGOÃN Lớp ĐH HTTT K4 TH.S NGUYỄN TIẾN LỢI Hà Nội, 05/2013 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... 2 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... 3 LỜI NÓI ĐẦU Trong công cuộc đổi mới không ngừng của khoa học kỹ thuật công nghệ, nhiều lĩnh vực đã và đang phát triển vượt bậc đặc biệt là lĩnh vực Công nghệ thông tin. Thành công lớn nhất có thể kể đến là sự ra đời của chiếc máy tính. Máy tính được coi là một phương tiện trợ giúp đắc lực cho con người trong nhiều công việc đặc biệt là công tác quản lý. Mạng máy tính được hình thành từ nhu cầu muốn chia sẻ tài nguyên và dùng chung nguồn dữ liệu. Máy tính cá nhân là công cụ tuyệt vời giúp tạo dữ liệu, bảng tính, hình ảnh, và nhiều dạng thông tin khác, nhưng không cho phép chia sẻ dữ liệu bạn đã tạo nên. Nếu không có hệ thống mạng, dữ liệu phải được in ra giấy thì người khác mới có thể hiệu chỉnh và sử dụng được hoặc chỉ có thể sao chép lên đĩa mềm do đó tốn nhiều thời gian và công sức. Vì vậy hạ tầng mạng máy tính là phần không thể thiếu trong các tổ chức hay các công ty. Trong điều kiện kinh tế hiện nay hầu hết đa số các tổ chức hay công ty có phạm vi sử dụng bị giới hạn bởi diện tích và mặt bằng đều triển khai xây dựng mạng LAN để phục vụ cho việc quản lý dữ liệu nội bộ cơ quan mình được thuận lợi, đảm bảo tính an toàn dữ liệu cũng như tính bảo mật dữ liệu mặt khác mạng Lan còn giúp các nhân viên trong tổ chức hay công ty truy nhập dữ liệu một cách thuận tiện với tốc độ cao. Và để giúp cho các cơ quan, doanh nghiệp tận dụng tối đa tài nguyên hệ thống dựa trên nền của hệ thống mạng cục bộ, giúp cho việc sử dụng hệ thống, thông tin truyền tải dữ liệu diễn ra một cách an toàn và hiệu quả CISCO đã cho ra đời một công nghệ cho phép thiết lập một hệ thống mạng lan ảo VIRTUAL – LAN. Vì vậy, từ kiến thức đã có đươc về mạng này, nhóm chúng em đã đăng ký chọn đề tài “Thiết kế và xây dựng hệ thồn mạng Vlan cho bệnh viện nội tiết trung ương” nhằm mục đích xây dựng được một hệ thống mạng Vlan hoàn chỉnh, qua đó đưa ra giải pháp hợp lý góp phần phát triển hệ thống mạng trong bệnh viên nội tiết trung ương. Trong quá trình thực hiện đề tài này, do kiến thức chưa sâu sắc, kinh nghiệm thực tế chưa nhiều nên đề tài chắc chắn không thiếu khỏi những hạn chế và sai sót, rất mong sự đóng góp ý kiến của thầy cô để đề tài hoàn thiện hơn. Chúng em xin chân thành cảm ơn! 4 LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên em xin chân thành cảm ơn đến tất cả các thầy giáo, cô giáo trong khoa Công Nghệ Thông Tin – Trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội, những người đã trực tiếp giảng dạy, truyền đạt những kiến thức bổ ích cho em, đó chính là những nền tảng cơ bản, là những hành trang vô cùng quý giá, là bước đầu tiên cho em bước vào sự nghiệp sau này trong tương lai. Đặc biệt, nhóm chúng em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy Nguyễn Tiến Lợi đã chỉ dẫn tận tình cho chúng em về nội dung và kĩ năng thực tập, tạo điều kiện, giúp đỡ, động viên để chúng em hoàn thành tốt đề tài tốt nghiệp này. Cũng nhân đây, chúng em xin gửi lời cảm ơn đến anh Nguyễn Phan Hữu Tín và các chú các bác trong phòng Công Nghệ Thông Tin bệnh viện nội tiết trung ương đã tạo điều kiện giúp em hoàn thành đề tài tốt nghiệp này. Chúng em xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, Ngày 10 Tháng 5 năm 2013 5 TÓM TẮT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Đồ án tốt nghiệp nhằm tìm hiểu, thiết kế và xây dựng một hệ thống mạng VLAN hoàn chỉnh cho bệnh viện nội tiết trung ương, ứng dụng công nghệ VLAN vào hệ thống, phân quyền người sử dụng, giới hạn quyền truy nhập… Đồ án tốt nghiệp bao gồm 4 chương trình bày lần lượt quá trình tìm hiểu thiết kế và xây dựng hệ thống mạng VLAN cho bệnh viện nội tiết trung ương: Chương 1. Tổng quan đề tài: Nêu một số khái niệm tổng quan, tính cấp thiết của đề tài, hướng tiếp cận đề tài, ý nghĩa của việc sử dụng mạng VIRTUAL– LAN (VLAN) trong thực tiễn. Đưa ra các so sánh với các đề tài tương tự đã được thực hiện, đưa ra nội dung của đề tài. Từ đó làm cơ sở để thực hiện được đề tài cho các chương sau. Chương 2. Lý thuyết cơ sở áp dụng vào đề tài: Đưa ra những khái niệm cơ bản của ngành mạng máy tính, trình bày những kiến thức tìm hiểu một cách rõ ràng nhất về công nghệ mạng LAN ảo Chương 3. Ứng dụng hệ thống mạng Vlan cho BVNTTU: Giải quyết bài toán thực tế: tìm hiểu hệ thống cũ, yêu cầu của bệnh viện và đưa ra hướng giải quyết cho bài toán đặt ra, từ đó thiết kế một sơ đồ mạng phù hợp với bài toán thực tế. Chương 4. Cài đặt và kiểm thử hệ thống mạng cho bệnh viện nội tiết trung ương: Trình bày chi tiết quá trình cấu hình hệ thống mạng từ cấu hình thiết bị, tường lửa.. bao gồm cả các hình ảnh kèm theo. Kiểm tra và vận hành hệ thống trên phần mềm lap ảo packet tracer. Tổng kết: trình bày các ưu điểm và hạn chế của hệ thống đê đưa ra hướng phát triển cho hệ thống. Qua đó tổng kết lại quá trình thực hiện đề tài. 6 PROJECT SUMMARY Project to understand, design and build a complete VLAN network for central endocrine of hospital, VLAN technology applications in the system, assign user rights, limited access rights ... Project consists of 4 chapter, this presented to process of desgning and building VLAN network for central endocrine of hospital. Chapter 1. Overview of the project: What are some general concepts, the urgency of the subject, the subject approach, meaning the use of networkVIRTUAL LAN (VLAN) in practice. Provide comparisons with similar topics have been made, given the content of the subject. From that basis be made subject to the following chapters. Chapter 2. Theoretical basis to apply the theme: Given the fundamental concepts of computer networking industry, the knowledge presented in a clear understanding on the virtual LAN technology. Chapter 3. Using VLAN network for central endocrine of hospital: Solving real-world problems: understanding the old system, the hospital's requirements and offer solutions to the problem posed, from which a network diagram design suit real-world problems. Chapter 4. Install and test network for central endocrine of hospital: Presents the detailed configuration of network device configuration, firewall .. including the attached image. Check the operation of the system and the software packet tracer virtual lap. Summary: presents the advantages and limitations of the system to provide direction for the development of the system. Thereby summarize the process to implement the project. 7 MỤC LỤC NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 2 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN 3 LỜI NÓI ĐẦU 4 TÓM TẮT ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP MỤC LỤC 6 8 MỤC LỤC HÌNH 10 BẢNG DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI 11 12 1.1 Tính cấp thiết của đề tài................................................................................................12 1.2 Một số mô hình mạng trên thực tế...............................................................................13 1.3 Vấn đề đặt ra của đề tài................................................................................................14 1.4 Tình hình nghiên cứu đề tài..........................................................................................15 1.5 Mục đích và mục tiêu thực hiện đề tài.........................................................................15 1.6 Phạm vi, nội dung, hướng tiếp cận của đề tài..............................................................16 1.6.1 Hướng tiếp cận đề tài.............................................................................................16 1.6.2 Phạm vi của đề tài..................................................................................................16 1.6.3 Nội dung đề tài.......................................................................................................17 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 18 Tổng quan về mạng máy tính[1],[4],[6]..............................................................................18 2.1.1 Cấu trúc phân tầng của mạng...............................................................................18 2.1.2 Một số thiết bị cấu thành mạng............................................................................20 2.1.3 Những cấu trúc chính của mạng cục bộ...............................................................27 2.2. Mạng LAN ảo (VLAN)[2],[3]............................................................................................29 2.2.1. Tổng quan về VLAN[2],[4],[5].....................................................................................29 2.2.2. VLAN Trunking Protocol (VTP)[2],[6],[7].................................................................37 2.2.3. STP (Spanning Tree Protocol)[2],[6],[7].....................................................................40 8 CHƯƠNG 3: ỨNG DỤNG HỆ THỐNG VLAN CHO BÊNH VIỆN NỘI TIẾT TRUNG ƯƠNG 43 3.1 Giới thiệu chung về bệnh viện[8]............................................................................................43 3.1.1 Tổng quan.......................................................................................................................43 3.1.2 Chức năng nhiệm vụ.......................................................................................................45 3.1.3 Phương hướng nhiệm vụ.................................................................................................45 3.1.4 Quy hoạch và xây dựng..................................................................................................46 3.1.5 Thành tích.......................................................................................................................46 KẾT LUẬN 47 TÀI LIỆU THAM KHẢO 48 9 MỤC LỤC HÌNH Hình 1.2: Mô hình tổng quan về hệ thống mạng Vlan áp dụng cho bệnh viên Nhi Trung ương......14 Hình2.1: Một mô hình liên kết các máy tính trong mạng................................................................18 Hình2.2: Mô hình 7 tầng OSI..........................................................................................................19 Hình2.3: Mô hình tham chiếu TCP/IP.............................................................................................20 Hình2.4: Phạm vi hoạt động của bộ chuyển mạch..........................................................................21 Hình2.5: Một số dòng router của cisco...........................................................................................25 Hình2.6: Một số loại cáp thông dụng..............................................................................................26 Hình2.7: Các loại cấu trúc chính của mạng cục bộ........................................................................27 Hình2.8: Mô hình mạng LAN ảo.....................................................................................................30 Hình2.9: Miền quảng bá trên 3 switch khác nhau...........................................................................31 Hình2.10: Miền quảng bá trên một switch......................................................................................32 Hình2.11: VLAN cố định.................................................................................................................33 Hình2.12: VLAN động.....................................................................................................................34 Hình2.13: Chia VLAN theo port......................................................................................................35 Hình2.14: Loại thành viên VLAN....................................................................................................36 10 BẢNG DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT LAN Local area network VLAN Virtual local area network OSI Open Systems Interconnection ISO International Organization for tandardization IBM International Business Machines IEEE Institute of Electrical and Electronics ngineers UTP Unshielded Twisted-Pair MAC Media Access Control IP Internet Protocol CAM Content Addressable Memory VTP VLAN Trunking Protocol ISL Inter-Switch Link ATM Asynchronous Transfer Mode FDDI Fiber Distributed Data Interface STP Spanning Tree Protocol NIC Network interface card Access ACL 11 CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN ĐỀ TÀI Với sự phát triển của xã hội và nhu cầu của người sử dụng cho công việc ngày càng cao do đó càng thúc đẩy quá trình phát triển của nghành công nghệ thông tin. Trong công ty, một tổ chức thì nhu cầu trao đổi thông tin tài liệu giữa các nhân viên với nhau là rất quan trọng, vì vậy việc thiết kế mạng cho công ty là điều không thẻ thiếu. Và công nghệ mạng Vlan đã được ra đời nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp cơ quan tiết kiệm được chi phí cho hệ thống mà vẫn đảm bảo được sự vận hành của hệ thống, nâng cao hiệu suất làm việc, tăng tính bảo mật. 1.1 Tính cấp thiết của đề tài Cùng với sự ra đời của hệ thống mạng máy tính thì công nghệ mạng đã phát triển một cách vượt bậc. Cách đây một thời gian thì có lẽ từ mạng máy tính còn là một khái niệm xa vời. Nhưng bây giờ nó thực sự đã trở thành hiện thực và là một trong những nhu cầu lớn của các hệ thống công ty và doanh nghiệp. Việc áp dụng hệ thống mạng vào công việc mang lại nhiều lợi ích to lớn. Nhưng lợi ích mà hệ thống mang lại không ai có thể phủ nhận được đó là việc hỗ trợ công việc, tuyên truyền và tải thông tin dữ liệu một cách nhanh chóng thuận tiện. Tuy nhiên việc lãng phí tài nguyên của hệ thống cũng như việc chính sách ưu tiên giữa các phòng ban về quyền, băng thông chưa được quan tâm. Cùng với đó là vấn đề bảo mật của hệ thống luôn luôn là vấn đề mà hầu hết các cơ quan, doanh nghiệp chưa có được cái nhìn đúng đắn. VLAN là viết tắt của Virtual Local Area Network hay còn gọi là mạng Lan ảo được ra đời nhằm giúp cho các cơ quan, doanh nghiệp tận dụng tối đa tài nguyên hệ thống dựa trên nền của hệ thống mạng cục bộ, giúp cho việc sử dụng hệ thống, thông tin truyền tải dữ liệu diễn ra một cách an toàn và hiệu quả. Vì vậy có thể nói VLAN là một lựa chọn tối ưu của các cơ quan doanh nghiệp ứng dụng hệ thống CNTT, với chi phí hợp lý, hiệu quả thì to lớn. Với Vlan tiết kiệm các chi phí xây dựng do tận dụng được cơ sở hạ tầng có sẵn, giảm chi phí vận hành và bảo dưỡng, tính linh động cao. Bệnh viên nội tiết trung ương là một trong những đơn vị đã ứng dụng CNTT vào công tác khám chữa bệnh một cách khá hiệu quả. Cho đến thời điểm hiện tại, bệnh viện đã xây thêm mới nhiều tòa nhà với 2 cơ sở chính. Việc ứng dụng mạng, đặc biệt là công nghệ mạng Vlan vào việc truyền tải dữ liệu và bảo mật hệ thống là đặc biệt cần thiết. Vì vậy, nhóm chúng em thực hiện thiết kế hệ thống mạng Vlan áp dụng cho tòa nhà 5 tầng của bệnh viện tại cơ sở 1: xã Tứ Hiệp – huyện Thanh Trì – TP. Hà Nội và cơ sở 2: Thịnh Quang - Đống Đa - Hà Nội với mục đích giúp hệ thống mạng của bệnh viện được hoàn thiện hơn. 12 1.2 Một số mô hình mạng trên thực tế Trong quá trình tìm hiểu xây dựng báo cáo này, nhóm em đã tham khảo sách báo, thầy cô cùng với 2 đề tài khác cùng nói về mạng lan ảo VLAN Đề tài thứ nhất: Đề tài của tác giả Bùi Văn Việt với đề tài thực hiện áp dụng cho hệ thống mạng của công ty với tên “Áp dụng mạng Lan ảo cho công ty Nam Sơn”. Mô hình của tác giả: Hình 1.1: Mô hình Vlan của công ty Nam Sơn Với đề tài này tác giả đã nghiên cứu kỹ hệ thống mạng và ứng dụng thành công công nghệ mạng Lan ảo phục cho hệ thống mạng của công ty Đề tài thứ hai: Đây là đề tài của tác giả nguyễn Khắc Nhu với đề tài tốt nghiệp tốt nghiệp “Thiết kế và xây dựng hệ thống mạng Vlan cho bệnh viện nhi trung ương”. Dưới đây là mô hình mạng của tác giả: 13 Hình 1.1: Mô hình tổng quan về hệ thống mạng Vlan áp dụng cho bệnh viên Nhi Trung ương Với đề tài này tác giả đã đưa ra một giải pháp thiết kế mạng cho một bệnh viện, ứng dụng các thành tựu kho học, đặc biết là công nghệ mạng Lan ảo. Qua hai đề tài trên chúng em nhận thấy:  Ưu điểm: - Cả 2 đề tài đều làm rất chi tiết, cụ thể, đưa ra cho độc giả những định nghĩa tổng quát nhất về mạng Vlan - Hai đề tài cũng đưa ra được những mô hình cụ thể về hệ thống mạng lan ảo, áp dụng được trong thực tế - Đề tài 1: chia Vlan theo địa lý mỗi một khu vực là 1 Vlan riêng nên dễ triển khai - Đề tài 2: chia Vlan cho từng cụm gồm khoa, phòng của bệnh viện. Với cách chia này thì việc triển khai dễ dàng hơn, linh động, tận dụng được tài nguyên và phù hợp với chức năng theo từng phòng, khoa của bệnh viện.  Nhược điểm: - Ở đề tài 1: trong thực tế, các phòng ban trong 1 công ty không tách biết hẳn nhau, nên mô hình triển khai như trên thì hiệu quả của Vlan không được cao. - Ở đề tài 2: Tuy đã đưa ra được mô hình tổng quát, nhưng đề tài vẫn chưa thực sự đi sâu vào hệ thống mạng của bệnh viện, chưa có hướng dẫn cụ thể. 1.3 Vấn đề đặt ra của đề tài Do nhu cầu trao đổi thông tin, chia sẻ tài nguyên mạng nên càng thúc đẩy nhanh quá trình phát triển mạng máy tính, ngày nay trong các phong ban của cơ quan, doanh nghiệp nào hầu như mạng máy tính cũng đã thâm nhập vào. Nhằm góp thêm vào quá trình phát triển của ngành CNTT nói chung cũng như giải quyết các vấn đề trao đổi thông tin, tài nguyên của một cơ quan, doanh nghiệp nói riêng nên 14 chúng em đã chọn đề tài này. Thiết kế và xây dựng hệ thống mạng Vlan cho bệnh viện nội tiết trung ương, đem lại cho bệnh viện tiết kiệm được chi phí cho các thiết bị như switch, chia sẻ tài nguyên, tối ưu hóa tài nguyên, đảm bảo được quá trình vận hành thông suốt… .ĐIều này đem lại sự thuận tiện cho các nhân viên, đẩy nhanh tốc độ hiệu quả làm việc cho bệnh viện. Ngoài những yêu cầu quá trình xây dựng và thiết kế chúng ta cần tuân thủ những yêu cầu về mặt kỹ thuật, cấu trúc đặt ra như: - Yêu cầu về hiệu năng, ứng dụng - Yêu cầu tính thông suốt của hệ thống mạng - Yêu cầu về mặt quản lý mạng như phân vùng, phân quyền - Yêu cầu an ninh an toàn mạng - Yêu cầu ràng buộc về tài chính, thời gian thực hiện - Yêu cầu xác định tài nguyên đã có và tái sử dụng chúng 1.4 Tình hình nghiên cứu đề tài Ngày nay với sự phát triển mạnh mẽ của Công Nghệ Thông Tin đặc biệt là sự ứng dụng hệ thống CNTT trong việc quản lý, trong các hoạt động của tập thể, doanh nghiệp. CNTT đã trở thành công cụ đắc lực, nó giúp giảm nhiều chi phí, thới gian tiền của và mang lại sự thuận tiện cho người sử dụng. Với sự phát triển trong cũng như ngoài nước, công nghệ mạng Lan ảo là một sự lựa chọn hàng đầu. nó phục vụ cho người dùng và đơn giản hóa công việc nhưng vẫn tiết kiệm được chi phí xây dựng và quản lý. Ngoài ra công nghệ mạng lan ảo còn giúp tiết kiệm về băng thông của hệ thống, giúp cho trao đổi dữ liệu nhanh hơn, đảm bảo vấn đề bảo mật của doanh nghiệp. Hầu hết các cơ quan, doanh nghiệp trên thế giới đã áp dụng mô hình mạng lan ảo vào hệ thống mạng Lan. Nhưng thực tế lại cho thấy các cơ quan, doanh nghiệp trong nước áp dụng công nghệ này còn chưa phát huy hiệu quả hoặc được quan tâm chưa đúng mức. Vì vậy việc tiếp cận mô hình thực tế của nhóm chúng em cũng có phàn hạn chế. Tuy nhiên, với những kiến thức tích lũy được trong quá trình học tại trung tâm, và sự giúp đỡ tận tình của các thầy cô trong khoa Công Nghệ Thông Tin – trường Đại học Công Nghiệp Hà Nội cũng như những nguồn tài liệu tham khảo trên internet đã giúp rất nhiều cho việc nghiên cứu và phát triển đề tài của chúng em. 1.5 Mục đích và mục tiêu thực hiện đề tài Mục đích: Chúng em chọn đề tài này với mong muốn thiết kế và xây dựng một hệ thống mạng sử dụng công nghệ Vlan một cách hoàn chỉnh, qua đó đưa ra giải pháp hợp lý góp phần phát triển hệ thống mạng trong bệnh viện nội tiết trung ương. Ngoài ra việc thực hiện đề tài này nhằm tổng kết và bổ sung thêm những kiến thức từ thực tiễn và những môn đã được học tại trường và học thêm tại các trung tâm. Sử dụng những kiến thức đã học để giải quyết một số vấn đề thiết kế hệ 15 thống mạng, phân cấp người dùng bảo mật và an ninh mạng. Thông qua đề tài giúp chúng em có cái nhìn sâu sắc hơn về ngành công nghệ thông tin và có thể ứng dụng rộng rãi trong thực tế cuộc sống của chúng ta. Tập làm quen với công việc và môi trường thực tế sau khi tốt nghiệp. Mục tiêu: Mục tiêu xuyên suốt của đề tài là làm sao nắm bắt được công nghệ Vlan, nghiên cứu các đặc tính nổi bạt của công nghệ Vlan, vận dụng tất cả những kiến thức đã được học và tự học, tham khảo được sự hướng dẫn của các thầy cô và anh chị đi trước trong ngành để có được một hệ thống mới hoàn chỉnh hơn, ưu việt hơn góp phần vào công tác xây dựng và phát triển hệ thống mạng cho bệnh viện. Ngoài ra còn học hỏi được nhiều kiến thức từ đề tài đồ án tốt nghiệp này. Đạt kết quả cao và mở rộng đề tài hướng tới đề tài tốt nghiệp. 1.6 Phạm vi, nội dung, hướng tiếp cận của đề tài 1.6.1 Hướng tiếp cận đề tài Đề tài được tiếp cận theo hướng quy nạp, đi từ kiến thức cơ bản và sâu dần vào đề tài thực tế áp dụng. Sử dụng phương pháp nghiên cứu kết hợp với việc trau dồi kiến thức học được, cùng với việc gặp giáo viên hướng dẫn từ đó có thể xây dựng hoàn chỉnh hệ thống lap ảo có thể ứng dụng vào thực tế. Tìm hiểu các bài viết trên sách báo cũng như trên internet các chủ đề hoặc các đề tài liên quan đến mạng lan ảo. Trong quá trình thực hiện đề tài, nhóm thực hiện đề tài thu thập nguồn dữ liệu từ các tổ chức nổi tiếng trên thế giới, tham khảo một số mô hình các đơn vị có uy tín về công nghệ thông tin trong nước và khu vực. Áp dụng mô hình của họ vào bải toán thực tế cho bệnh viện nội tiết trung ương. 1.6.2 Phạm vi của đề tài Tìm hiểu công nghệ Vlan từ đó áp dụng vào bài toán thực tế là xây dựng hệ thống mạng vlan cho bệnh viện nội tiết trung ương. Đề tài “Tìm hiểu và ứng dụng VLAN cho Bệnh Viện Nội Tiết Trung Ương” với mục đích đưa ra giải pháp góp phần vào phát triển hệ thống mạng cho bệnh viên nội tiết, do đó phạm vi nghiên cứu đề tài là trong bệnh viện nội tiết trung ương. Do những yêu cầu khách quan của hệ thống cũ và tính chất công việc của bệnh viện, nên nhóm thực hiện đề tài sẽ đi sâu vào việc làm sao xây dựng một hệ thống mạng lan ảo trên nền lap ảo ứng dụng cho bài toán thực tế. 1.6.3 Nội dung đề tài Nội dung của đề tài là thiết kế và xây dựng một hệ thống mạng Vlan hoàn chỉnh cho bệnh viện nội tiết trung ương, nghiên cứu triển khai dịch vụ công nghệ mạng lan ảo phù hợp với yêu cầu của bệnh viện, tiện lợi cho quản trị viên trong quá trình vận hành và giám sát hệ thống. Tối ưu hóa các thiết bị mạng, thông qua các thiết bị mạng như : router, switch… Ngăn chặn những truy cập trái phép đến hệ thống. Qua đó công việc phải làm là: 16 - Khảo sát hệ thống mạng của bệnh viên nội tiết trung ương Nghiên cứu công nghệ mạng lan ảo Thiết kế và xây dựng hệ thống mạng ứng dụng Vlan phù hợp cho bài toán bệnh viện Tổng kết : qua chương 1, chúng em thấy được tầm quan trọng cũng như tính cấp thiết của hệ thống mạng lan ảo VLAN trong việc phát triển của một cơ quan, doanh nghiệp. Tuy nhiên việc ứng dụng vào thực tế còn nhiều khó khăn do không phải đơn vị, cơ quan hay doanh nghiệp nào cũng có lực lượng cao trong lĩnh vực quản trị mạng, cũng như cũng có sự quan tâm đúng mức tới hệ thống mạng trong cơ quan của mình. 17 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 Tổng quan về mạng máy tính[1],[4],[6] Mạng máy tính là một tập hợp các máy tính được nối với nhau bởi môi trường truyền (đường truyền) theo một cấu trúc nào đó và thông qua đó các máy tính trao đổi thông tin qua lại cho nhau. Môi trường truyền là hệ thống các thiết bị truyền dẫn có dây hay không dây dùng để chuyển các tín hiệu điện tử từ máy tính này đến máy tính khác. Các tín hiệu điện tử đó biểu thị các giá trị dữ liệu dưới dạng các xung nhị phân (on – off). Tất cả các tín hiệu được truyền giữa các máy tính đều thuộc một dạng sóng điện từ. Tùy theo tần số của sóng điện từ có thể dùng các môi trường truyền vật lý khác nhau để truyền các tín hiệu. Ở đây môi trường truyền được kết nối có thể là dây cáp đồng trục, cáp xoắn, cáp quang, dây điện thoại, sóng vô tuyến … Các môi trường truyền dữ liệu tạo nên cấu trúc của mạng. Hai khái niệm môi trường truyền và cấu trúc là những đặc trưng cơ bản của mạng máy tính. Hình2.2: Một mô hình liên kết các máy tính trong mạng Tốc độ truyền dữ liệu trên đường truyền còn được gọi là thông lượng của đường truyền – thường được tính bằng số lượng bit được truyền đi trong một giây (bps). 2.1.1 Cấu trúc phân tầng của mạng 2.1.1.1Mô hình OSI Mô hình OSI là một cơ sở dành cho việc chuẩn hoá các hệ thống truyền thông, nó được nghiên cứu và xây dựng bởi ISO. Việc nghiên cứu về mô hình OSI được bắt đầu tại ISO vào năm 1971 với mục tiêu nhằm tới việc nối kết các sản phẩm của các hãng sản xuất khác nhau và phối hợp các hoạt động chuẩn hoá trong các lĩnh vực viễn thông và hệ thống thông tin. Theo mô hình OSI chương trình truyền thông 18 được chia ra thành 7 tầng với những chức năng phân biệt cho từng tầng. Hai tầng đồng mức khi liên kết với nhau phải sử dụng một giao thức chung. Trong mô hình OSI có hai loại giao thức chính được áp dụng: giao thức có liên kết (connection – oriented) và giao thức không liên kết (connectionless) Giao thức có liên kết: trước khi truyền dữ liệu hai tầng đồng mức cần thiết lập một liên kết logic và các gói tin được trao đổi thông qua liên kết náy, việc có liên kết logic sẽ nâng cao độ an toàn trong truyền dữ liệu. Giao thức không liên kết: trước khi truyền dữ liệu không thiết lập liên kết logic và mỗi gói tin được truyền độc lập với các gói tin trước hoặc sau nó. Hình2.3: Mô hình 7 tầng OSI Như vậy với giao thức có liên kết, quá trình truyền thông phải gồm 3 giai đoạn phân biệt: Thiết lập liên kết (logic)–> Truyền dữ liệu –> Hủy bỏ liên kết (logic) Đối với giao thức không liên kết thì chỉ có duy nhất một giai đoạn truyền dữ liệu mà thôi. 2.1.1.2Mô hình TCP/IP Bộ giao thức TCP/IP, ngắn gọn là TCP/IP (tiếng Anh: Internet protocol suite hoặc IP suite hoặc TCP/IP protocol suite - bộ giao thức liên mạng), là một bộ các giao thức truyền thông cài đặt chồng giao thức mà Internet và hầu hết các mạng máy tính thương mại đang chạy trên đó. Bộ giao thức này được đặt tên theo hai giao thức chính của nó là TCP (Giao thức Điều khiển Giao vận) và IP (Giao thức Liên mạng). Chúng cũng là hai giao thức đầu tiên được định nghĩa - Các lớp của mô hình tham chiếu TCP/IP : 19 Hình2.4: Mô hình tham chiếu TCP/IP Mô hình tham chiếu TCP/IP tương tự như kiến trúc OSI nhưng chỉ có 4 lớp, sau đây là một số tính chất của các lớp trong mô hình tham chiếu TCP/IP : Application layer : quản lý các giao thức, như hỗ trợ việc trình bày, mã hóa và quản lý cuộc gọi. Lớp Application cũng hỗ trợ nhiều ứng dụng như : FTP (File Transfer Protocol), HTTP (Hypertext Transfer Protocol), SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), DNS (Domain Name System), TFTP (Trivial File Transfer Protocol). Transport layer : đảm nhiệm việc vận chuyển từ nguồn đến đích. Tầng Transport đảm nhiệm việc truyền dữ liệu thông qua hai nghi thức TCP(Transmission Control Protocol) và UDP (User Datagram Protocol) Internet layer : đảm nhiệm việc chọn lựa đường đi tốt nhất cho các gói tin. Nghi thức được sử dụng chính ở tầng này là nghi thức IP (Internet Protocol). Network Interface : có tính chất tương tự như hai lớp Data Link và Physical của kiến trúc OSI. 2.1.2 Một số thiết bị cấu thành mạng 2.1.2.1Thiết bị chuyển mạch switch Chuyển mạch là một quá trình thực hiện đấu nối và chuyển thông tin cho người sử dụng thông qua hạ tầng mạng viễn thông. Nói cách khác, chuyển mạch trong trong viễn thông bao gồm chức năng định tuyến cho thông tin và chức năng chuyển tiếp thông tin. Như vậy, theo khía cạnh thông tin thường khái miện chuyển 20
- Xem thêm -