Tài liệu Tìm hiểu và triển khai portal mã nguồn mở

  • Số trang: 87 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 142 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

Đồ án thực tập tốt nghiệp Tìm hiểu và triển khai portal mã nguồn mở LỜI CẢM ƠN Lời cảm ơn đầu tiên, em xin kính gửi lòng biết ơn chân thành đến cha mẹ đã nuôi dưỡng và dạy bảo để em có ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý Thầy, Cô trường Đại học Nha Trang, đặc biệt là các Thầy, Cô Khoa Công Nghệ Thông Tin đã tận tình truyền đạt những kiến thức và kinh nghiệm cho em trong suốt thời gian học tập tại trường. Em xin gửi lời chân thành cảm ơn thầy, Th.s Trần Mạnh Khang đã tận tình hướng dẫn em trong suốt thời gian thực hiện đề tài này. Xin cảm ơn các bạn trong lớp 49THM đã chia sẻ, giúp đỡ và động viên tôi trong suốt thời gian học tập tại trường cũng như trong thời gian thực hiện đề tài. Mặc dù em đã cố gắng hoàn thành đề tài này với tất cả nỗ lực, nhưng vẫn không tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Kính mong nhận được sự chỉ bảo của quý Thầy, Cô và sự góp ý chân thành của các bạn. Kính chúc quý thầy cô mạnh khỏe, tiếp tục đạt được nhiều thắng lợi trong giảng dạy, trong nghiên cứu khoa học và trong sự nghiệp trồng người. Xin chân thành cảm ơn ! Nha Trang ngày 18 tháng 6 năm 2011 Sinh viên thực hiện Nguyễn Trần Đức 1 Đồ án thực tập tốt nghiệp Tìm hiểu và triển khai portal mã nguồn mở TÓM TẮT • Tên đề tài: Tìm hiểu và triển khai Portal mã nguồn mở. • Thời gian thực hiện: − Ngày được giao đề tài: 10-02-2011 − Ngày hoàn tất đề tài: 20-06-2011 • Nội dung nghiên cứu: o Lý thuyết - Tìm hiểu các khái niệm liên quan đến portal. - Các portal mã nguồn mở thông dụng hiện nay. - Tìm hiểu Hệ quản trị nội dung mã nguồn mở NukeViet. o Chương trình - Cách thức cài đặt một portal mã nguồn mở - Cách thức tùy biến CMS portlet để xây dựng một trang tin cá nhân - Cách thức tùy biến một số các portlet khác. o Môi trường cài đặt -Hệ quản trị nội dung NukeViet. TỔNG QUAN Đặt vấn đề: Trong sự phát triển mạnh mẽ của Internet, thì các Website giữ một vai trò đặc biệt quan trọng trong mọi lĩnh vực của đời sống nhân loại. Với đam mê sáng tạo và chinh phục thế giới, công nghệ thông tin đã và đang thay đổi từng ngày. Các thế hệ website ra đời, cải tiến liên tục, cùng với Web Service, sự trợ giúp của công nghệ Mobile Agent - một chương trình thay mặt người dùng thực hiện công việc tìm kiếm và xử lý thông tin trên Internet khái niệm Website truyền thống được chuyển thành “Website thông minh” với sự trợ giúp của dịch vụ Search Engine, một công cụ cho phép tìm kiếm và lọc thông tin trên cơ sở các từ khoá được xác lập bởi người dùng và dịch vụ phân loại thông tin – Category. Từ đó, thuật ngữ “Website thông minh” hay “Cổng 2 Đồ án thực tập tốt nghiệp Tìm hiểu và triển khai portal mã nguồn mở điện tử” - Portal được hình thành. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam trở thành thành viên chính thức của tổ chức thương mại thế giới WTO tháng 11 năm 2006, cả dân tộc Việt Nam bước vào sân chơi lớn của thế giới. Những yêu cầu về cải cách hành chính, phát triển chính phủ điện tử, thương mại điện tử càng trở nên cấp thiết và mang tính sống còn. Ở nước ta, một số địa phương cũng rất quan tâm phát triển công nghệ Portal như thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Phúc và một số địa phương khác… Các địa phương này đã xây dựng được cổng thông tin điện tử cho riêng mình, để nó trở thành một công cụ phục vụ đắc lực trong việc quản lý, điều hành các hoạt động kinh tế, xã hội. Nhận thấy tầm quan trọng của portal mà các doanh nghiệp hiện nay đã và đang dần dần chuyển sang mô hình web portal. Tuy còn nhiều mới mẻ những sẽ là xu hướng tất yếu trong tương lai gần. Vì vậy em chọn đề tài “Tìm hiểu và triển khai portal mã nguồn mở “ làm đề tài thực tập tốt nghiệp cho mình Mục đích: Tìm hiểu công nghệ Portal , tiến hành xây dựng một website portal mã nguồn mở bằng công cụ do cộng đồng người Việt xây dựng và phát triển. 3 Đồ án thực tập tốt nghiệp Tìm hiểu và triển khai portal mã nguồn mở NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ Nha Trang, ngày tháng Giáo viên hướng dẫn. 4 năm 2011. Đồ án thực tập tốt nghiệp Tìm hiểu và triển khai portal mã nguồn mở MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN ............................................................................................................... 1 TÓM TẮT..................................................................................................................... 2 TỔNG QUAN............................................................................................................... 2 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ......................................................... 4 CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ PORTAL ................................................................. 9 1.1.Khái niệm về Portal ............................................................................................. 9 1.2. Sự phát triển của web portal ............................................................................... 9 1.3. So sánh Website Portal với một Website thông thường ................................... 11 1.4. Các đặc trưng cơ bản của Portal ....................................................................... 13 1.4.1 Chức năng tìm kiếm (Search function)........................................................ 13 1.4.2. Dịch vụ thư mục (Directory service) .......................................................... 13 1.4.3. Ứng dụng trực tuyến (Online desktop application). ................................... 13 1.4.4. Cá nhân hoá các dịch vụ (Personalization or Customization)..................... 14 1.4.5. Cộng đồng ảo (Virtual community hay Collaboration). ............................. 14 1.4.6. Một điểm tích hợp thông tin duy nhất (Comporate Portal) ......................... 15 1.4.7. Kênh thông tin (Channel) ........................................................................... 15 1.5. Phân loại Portal. ................................................................................................ 17 1.5.1. Consumer Portal ......................................................................................... 17 1.5.2. Vertical Portal ............................................................................................. 17 1.5.3. Horizontal Portal ......................................................................................... 17 1.5.4. Enterprise Portal ......................................................................................... 17 1.5.5. B2B Portal .................................................................................................. 18 1.5.6. G2G Portal .................................................................................................. 18 CHƯƠNG 2. CÁC KỸ THUẬT CỦA HỆ THỐNG PORTAL ................................. 18 2.1. Portlet. ............................................................................................................... 18 2.1.1. Khái niệm portlet. ....................................................................................... 18 2.1.2. Phân loại Portlet và các dịch vụ web .......................................................... 19 2.1.2.1. Portlet địa phương (Local Portlet) ........................................................ 20 2.1.2.2. Portlet từ xa (Remote Portlet) ............................................................... 20 2.1.2.3. WebService cho các Portal từ xa (WSRP)............................................ 21 a. WSRP và các chuẩn WSIA có liên quan .................................................... 22 b. Các chi tiết kỹ thuật của chuẩn WSRP ....................................................... 22 2.1.2.4. Portlet Container ................................................................................... 23 2.1.2.5. Portal Service ........................................................................................ 23 2.1.2.6. Portal Server ......................................................................................... 24 2.2. Các bước xây dựng Portal................................................................................. 25 2.2.1. Lập kế hoạch ............................................................................................... 25 2.2.2. Thiết kế tổng thể ......................................................................................... 26 2.2.3. Phát triển Portal .......................................................................................... 26 2.3. Các công nghệ xây dựng Portal. ....................................................................... 27 2.3. 1. Công nghệ xây dựng các phân hệ ............................................................. 27 2.3. 2. Công nghệ để xây dựng Portal ................................................................... 28 2.3.2.1. Bảng so sánh giữa J2EE và .NET ......................................................... 28 5 Đồ án thực tập tốt nghiệp Tìm hiểu và triển khai portal mã nguồn mở 2.3.2.2. Mô hình hoạt động của J2EE và .NET ................................................ 30 a. Mô hình hoạt động của J2EE ...................................................................... 30 b. Mô hình hoạt động của .NET ..................................................................... 30 2.4. So sánh các Portal trên thế giới ......................................................................... 30 2.4.1. Các tiêu chí đánh giá................................................................................... 31 a. JSR-168 compliant (Tuân theo JSR-168). ................................................... 31 b. Ease to installation (Tính dễ dàng cài đặt). ................................................... 31 c. Documentation Standard (Tài liệu chuẩn). ................................................... 31 d. Online Support (Hỗ trợ trực tuyến)............................................................... 31 e. Portal Management (Quản lý Portal)............................................................. 32 f. Portlet Resources (Các tài nguyên Portal). .................................................... 32 g. Performance & Scalability............................................................................. 32 h. Security (bảo mật). ........................................................................................ 32 i. Technology Used (Công nghệ sử dụng). ...................................................... 33 j. Portal Features (Các đặc điểm của Portal). .................................................... 33 k. Server Dependency (Sự phụ thuộc server).................................................. 33 l. WSRP standard compliant (Tuân theo chuẩn WSRP). ................................ 33 2.4.2. Đánh giá các Portal ..................................................................................... 34 2.4.2.1. uPortal ................................................................................................... 34 2.4.2.2. eXo Platform......................................................................................... 35 2.4.2.3. Liferay................................................................................................... 36 2.4.2.4. Stringbeans ........................................................................................... 38 CHƯƠNG 3. HỆ QUẢN TRỊ NỘI DUNG NUKEVIET........................................... 40 3.1. Tổng quan về NukeViet .................................................................................... 40 3.1.1. Giới thiệu .................................................................................................... 40 3.1.2. Quá trình hình thành và phát triển .............................................................. 40 3.2. Tính năng của NukeViet 3.1 ............................................................................. 41 3.2.1. Tính năng cơ bản. ....................................................................................... 41 3.2.2. Tính năng hệ thống: .................................................................................... 41 3.2.3. Các module có trong NukeViet 3 ............................................................... 42 a. Kinh tế............................................................................................................ 42 b. Tiện ích. ......................................................................................................... 42 c. Giải trí. ........................................................................................................... 42 d. Hệ thống. ....................................................................................................... 43 3.3. Ứng dụng .......................................................................................................... 43 3.3.1. Cổng thông tin điện tử: ............................................................................... 43 3.3.2. Báo điện tử, tạp chí điện tử: ....................................................................... 43 3.3.3. Trang giải trí trực tuyến, văn hóa nghệ thuật: ............................................ 43 3.3.4. Website doanh nghiệp vừa và nhỏ:............................................................. 44 3.3.5. Website trường học, cá nhân, tổ chức : ...................................................... 44 3.4. Cấu trúc NukeViet 3 ......................................................................................... 45 3.4.1. Đặc điểm chính: .......................................................................................... 45 3.4.2. Mô hình hoạt động của NukeViet 3 ........................................................... 46 3.5. Ưu nhược điểm của NukeViet. ......................................................................... 47 3.5.1. Ưu điểm. ..................................................................................................... 47 3.5.2. Nhược điểm. ............................................................................................... 47 6 Đồ án thực tập tốt nghiệp Tìm hiểu và triển khai portal mã nguồn mở 3.6. Thành phần yêu cầu. ......................................................................................... 47 3.6.1. Môi trường máy chủ. .................................................................................. 47 3.6.2. Môi trường máy người truy cập. ................................................................ 48 CHƯƠNG 4: CÀI ĐẶT VÀ TRIỂN KHAI WEBSITE PORTAL ............................ 48 4.1. TỔNG QUAN................................................................................................... 48 4.1.1. Giới thiệu .................................................................................................... 48 a. Tên đầy đủ. .................................................................................................... 48 b. Loại hình ứng dụng........................................................................................ 49 c. Mục đích ứng dụng. ....................................................................................... 49 4.1.2. Các module tích hợp. .................................................................................. 49 a. Module About. ............................................................................................... 49 b. Module News. ................................................................................................ 49 c. Module User. ................................................................................................. 49 d. Module Contact. ............................................................................................ 49 e. Module Statistics............................................................................................ 49 f. Module Voting. .............................................................................................. 49 g. Module Banners. ............................................................................................ 49 h. Module Search. .............................................................................................. 49 i. Module Menu. ................................................................................................ 49 k. Module RSS. .................................................................................................. 49 l. Module Shops. ................................................................................................ 50 m. Module Music ............................................................................................... 50 n. Module Weather ............................................................................................ 50 o. Module Support Online. ................................................................................ 50 p. Module ExchangeRates. ................................................................................ 50 4.2. CÀI ĐẶT TRÊN LOCALHOST ...................................................................... 50 4.2.1. CÀI ĐẶT WEBSERVER ........................................................................... 50 4.2.1.1. Các bước chuẩn bị. ............................................................................... 50 4.2.1.2. Cài đặt ................................................................................................... 50 4.2.2. KHỞI TẠO CƠ SỞ DỮ LIỆU ................................................................... 53 4.2.3. CÀI ĐẶT NUKEVIET 3.1 ......................................................................... 54 4.2.3.1. Các bước chuẩn bị. ............................................................................... 54 4.2.3.2. Cài đặt ................................................................................................... 55 4.3. QUẢN TRỊ ....................................................................................................... 58 4.3.1. Quản lý News. ............................................................................................ 58 4.3.2. Quản lý Banners. ........................................................................................ 61 4.3.3. Quản lý User. .............................................................................................. 63 4.3.4. Quản lý Voting. .......................................................................................... 65 4.3.5. Quản lý Giải trí. .......................................................................................... 66 4.3.6. Quản lý Sản phẩm....................................................................................... 69 4.3.7. Quản lý Dowload. ....................................................................................... 74 4.3.8. Quản lý Giao diện. ...................................................................................... 76 4.3.9. Quản lý Module. ......................................................................................... 77 4.3.10. Quản lý Ngôn ngữ. ................................................................................... 79 4.3.11. Quản lý Cấu hình. ..................................................................................... 80 4.3.12. Quản lý CSDL. ......................................................................................... 82 U 7 Đồ án thực tập tốt nghiệp Tìm hiểu và triển khai portal mã nguồn mở CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN – ĐÁNH GIÁ – HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI ......... 83 5.1. ĐÁNH GIÁ ĐỀ TÀI......................................................................................... 83 5.1.1. Ưu điểm. ..................................................................................................... 83 5.1.2. Nhược điểm. ............................................................................................... 83 5.2. HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI. ........................................................... 83 5.3. KẾT LUẬN. ..................................................................................................... 84 TÀI LIỆU THAM KHẢO .......................................................................................... 85 DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT ................................................................................ 85 DANH MỤC CÁC HÌNH .......................................................................................... 90 DANH MỤC CÁC BẢNG ......................................................................................... 90 8 Đồ án thực tập tốt nghiệp Tìm hiểu và triển khai portal mã nguồn mở CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ PORTAL 1.1.Khái niệm về Portal Portal: Cổng thông tin, tên đầy đủ là Web Portal, là một hệ thống hoạt động trên Web, định danh và xác thực người dùng đăng nhập, từ đó sẽ cung cấp một giao diện web để người dùng dễ dàng truy cập, khai thác thông tin và dịch vụ cũng như thao tác, tuỳ biến các công việc tác nghiệp của mình một cách nhanh chóng và đơn giản. Portal có các tính năng giúp người quản trị thu thập, quản lý nhiều nguồn thông tin khác nhau, từ đó phân phối chúng dưới dạng các dịch vụ cho từng người dùng khác nhau tuỳ thuộc vào nhóm quyền, vào nhu cầu cũng như mục đích của người dùng đó. Portal thực hiện việc này hết sức linh động, từ những công việc như tìm xem và đặt mua sách trong một kho hàng trực tuyến, xem và thay đổi thông tin về sinh viên và giáo viên trên các ứng dụng quản lý giảng dạy, đến việc đăng và chia sẻ các thông tin, tài nguyên, bài viết trên các diễn dàn hay cung cấp việc truy cập thống nhất và thuận lợi đến các thông tin nội bộ trong một website của công ty.... Portal như một cổng vào vạn năng cho người dùng tìm kiếm thông tin và tác nghiệp một cách thuận lợi và dễ dàng. Hình 1.1. Hình ảnh về một Portal 1.2. Sự phát triển của web portal Khái niệm “Web Portal” đã xuất hiện từ khá lâu, chỉ sau khi ra đời WWW 9 Đồ án thực tập tốt nghiệp Tìm hiểu và triển khai portal mã nguồn mở một thời gian ngắn. Ban đầu, các website chỉ như các báo quảng cáo điện tử, chứa các thông tin của một doanh nghiệp để khách hàng của họ có thể truy cập để xem và theo dõi một cách thuận tiện. Lúc đó, Portal được dùng để chỉ một trang chủ, chứa các liên kết đến các nội dung trong một website nào đó. Ngoài ra, nó còn chứa một công cụ tìm kiếm nội bộ, cho phép người dùng dễ dàng tìm các thông tin nằm trong nội dung các trang web. Chính vì vậy, cái tên Web Portal mang ý nghĩa: một cái “cổng” để truy nhập vào website. Web Portal tựa như một danh bạ Web (Web directory) liên kết với một search engine đơn giản, tất cả chỉ dùng nội bộ trong một website. Sau thời gian đầu, các website không chỉ mang ý nghĩa đại diện để giới thiệu của các công ty, chúng trở thành những công cụ tác nghiệp trực tuyến rất thuận tiện dành cho cả khách hàng, đối tác và các nhân viên cũng như ban quản trị doanh nghiệp. Do đó các tính năng quan trọng nên tích hợp vào một website như các tính năng đăng nhập và xác thực người dùng, các tính năng quản lý nội dung, tính năng cá nhân hoá, đa ngôn ngữ cũng như các tính năng tác nghiệp cụ thể đối với từng website. Web Portal cung cấp khả năng tích hợp các tính năng này một cách dễ dàng thành một trang web duy nhất. Web Portal đầu tiên kiểu này là Americal Online (AOL - http://www.aol.com/ ) . Hiện tại, Web Portal không chỉ là một “cổng vào”, dẫn đường người dùng truy cập website, mà đã trở thành một siêu website, nghĩa là ngoài chứa đựng mọi thông tin và dịch vụ cần có như một website thông thường, nó còn có khả năng quản trị giao diện cũng như nội dung của nhiều website, thêm bớt không những nội dung mới mà còn các dịch vụ mới, tích hợp các module thông dụng nhất như các forum, chat room, blog hay RSS feed…và quan trọng là, cung cấp việc truy cập các nguồn thông tin rất đa dạng và khác nhau này chỉ thông qua một lần đăng nhập duy nhất (single sign-on). Một Web Portal nổi tiếng hiện nay là My Yahoo! (http://my.yahoo.com/) 10 Đồ án thực tập tốt nghiệp Tìm hiểu và triển khai portal mã nguồn mở của Yahoo, người dùng chỉ cần đăng nhập một lần duy nhất trong trang này để truy cập vào một trang web riêng mà Yahoo đã thiết kế sẵn, với nhiều module có sẵn như tin tức, bản tin thời tiết, bản đồ… Ngoài ra ở trang My Yahoo cũng có các link liên kết đến các ứng dụng web của Yahoo quen thuộc như Messenger, Mail, Group, Blog, Music… và người dùng sẽ không cần phải đăng nhập lại. Ngoài ra một Portal khá nổi tiếng ở Việt Nam hiện nay đó là Zing (http://www.zing.vn) Portal của VNG. Người dùng cũng chỉ cần 1 tài khoản với 1 lần đăng nhập duy nhất để có thể truy cập và sử dụng các tiện ích của Zing như: Nghe nhạc xem phim, mạng xã hội, tin tức, games. Sang Tiếng Việt, Web Portal được dịch là “Cổng giao tiếp điện tử”, “Cổng giao dịch điện tử” hoặc ngắn gọn hơn: “Cổng điện tử”. Tuy nhiên, cũng như tên tiếng Anh của chúng, các từ này thật sự chưa thể phản ánh hết được chính xác thế nào là một Portal. Để làm rõ bản chất của Portal chúng ta đưa ra bảng so sánh giữa Portal với một Website thông thường sau đây. 1.3. So sánh Website Portal với một Website thông thường Portal + Portal hỗ trợ khả năng đăng nhập một lần tới tất cả các tài nguyên được liên kết với Portal. Nghĩa là, người dùng chỉ cần một lần đăng nhập là có thể vào và sử dụng tất cả các ứng dụng đã được tích hợp trong Portal đó mà người dùng này có quyền. + Portal hỗ trợ khả năng cá nhân hóa theo người sử dụng. Website thông thường + Một website thông thường không có được khả năng đăng nhập một lần. + Thường không hỗ trợ, nếu có chỉ ở mức độ rất nhỏ, không phải là đặc điểm nổi bật. Đây là một trong những khả năng quan trọng của Portal, giúp nó phân biệt với một 11 Đồ án thực tập tốt nghiệp Tìm hiểu và triển khai portal mã nguồn mở website thông thường. Portal cá nhân hóa nội dung hiển thị, thông thường đây là sự lựa chọn một cách tự động dựa trên các quy tắc tác nghiệp, chẳng hạn như vai trò của người sử dụng trong một tổ chức. Ví dụ khi một người mua hàng + Khả năng tùy biến. Đây là một khả năng tiêu biểu của một Portal. + Một vài Website có nhưng chỉ dừng lại ở mức độ dựng sẵn, người dùng chỉ có thể lựa chọn một vài giao diện đã có, mà không tự mình thay đổi từng mục một cách tùy ý. Ví dụ một giao diện Portal có mục thông tin thời tiết, chúng ta có thể bỏ phần thông tin này đi nếu chúng ta không quan tâm đến nó. Hoặc chúng ta có thể thay đổi cách hiển thị của Portal. Ví dụ như thay vì hiển thị bằng font chữ màu xác định chúng ta có thể thay nó bằng chữ màu đỏ, hay có thể tự thay đổi giao diện của Portal nếu mặc định chức năng A + Liên kết truy cập tới hàng + Chỉ sử dụng các liên kết để tới các site khác nhưng nội dung chủ yếu trăm kiểu dữ liệu, kho dữ liệu, vẫn chỉ tập trung trong trang đó. kể cả dữ liệu tổng hợp hay đã phân loại. Portal nó có khả năng liên kết tới tài nguyên dữ liệu rộng lớn, gồm nhiều kiểu dữ liệu từ dữ liệu thông thường đến siêu dữ liệu. + Portal hỗ trợ rất tốt khả năng + Không hỗ trợ liên kết và hợp tác người dùng. Portal không chỉ liên kết chúng 12 Đồ án thực tập tốt nghiệp Tìm hiểu và triển khai portal mã nguồn mở ta với những gì chúng ta cần mà còn liên kết với những người mà chúng ta cần. Khả năng liên kết này được thực hiện bởi các dịch vụ hợp tác. Bảng 1.1. So sánh Portal và Website thông thường 1.4. Các đặc trưng cơ bản của Portal 1.4.1 Chức năng tìm kiếm (Search function). Chức năng tìm kiếm là dịch vụ đầu tiên cần phải có của tất cả các Portal. Sau khi người sử dụng mô tả loại thông tin mà mình cần thông qua các từ khoá hoặc tổ hợp các từ khoá, dịch vụ này sẽ tự động thực hiện tìm kiếm thông tin trên các Website có trên Internet và trả lại kết quả cho người dùng. Thời gian thực hiện của dịch vụ tìm kiếm này rất nhanh, do vậy rất tiện lợi cho người dùng. 1.4.2. Dịch vụ thư mục (Directory service) Đối với những người dùng không muốn tìm kiếm thông tin qua các từ khoá, họ có nhu cầu tìm kiếm thông tin theo một chủ đề, lĩnh vực nào đó, thì có thể sử dụng dịch vụ thư mục phân loại thông tin. Dịch vụ thư mục là dịch vụ thực hiện phân loại và sắp xếp thông tin trên các website theo chủ đề có thể có nhiều chủ đề con trong một chủ đề và có thể tiếp tục phân tách xuống các mức thấp hơn. 1.4.3. Ứng dụng trực tuyến (Online desktop application). Bao gồm các ứng dụng phổ biến nhất của Internet, hiện nay có các ứng dụng điển hình. - Thư điện tử: Các Portal lớn như Yahoo, Excite, v.v… thường cung cấp các tài khoản điện tử (E-mail account) miễn phí cho người dùng. Dịch vụ này rất có ý nghĩa vì người dùng có thể nhận/gửi tại bất cứ địa điểm nào của Internet. 13 Đồ án thực tập tốt nghiệp Tìm hiểu và triển khai portal mã nguồn mở - Lịch cá nhân: Một số Portal cung cấp dịch vụ “lịch cá nhân - calendar” miễn phí cho người dùng. Dịch vụ này giúp người sử dụng có thể sử dụng lịch cá nhân mọi nơi trên Internet. - Hội thoại trực tuyến: Dịch vụ này cho phép nhóm người dùng hội thoại trực tuyến với nhau thông qua môi trường Internet, không phụ thuộc vào khoảng cách địa lý giữa họ. Có thể liệt kê nhiều loại dịch vụ trực tuyến khác như dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật trực tuyến giữa các nhà sản xuất với khách hàng của mình… - Các dịch vụ khác: Một trong những dịch vụ hấp dẫn người sử dụng là bưu thiếp điện tử. Thay vì gửi bưu thiếp qua đường bưu điện thông thường, ngay nay người sử dụng có thể gửi bưu thiếp chức mừng người thân của mình thông qua mạng Internet. 1.4.4. Cá nhân hoá các dịch vụ (Personalization or Customization). Cá nhân hoá là dịch vụ đặc trưng quan trọng của Portal. Trên cơ sở các thông tin của từng khách hàng cụ thể, nhà cung cấp có thể tạo ra các dịch vụ mang tính định hướng cá nhân, phù hợp với yêu cầu, sở thích của từng khách hàng riêng biệt của mình. Thông qua đó các nhà cung cấp có khả năng tăng cường mối quan hệ với khách hàng, duy trì được sự tín nhiệm của khách hàng đối với nhà cung cấp. Cá nhân hoá các dịch vụ được tiến hành thông qua dữ liệu thông tin cá nhân về khách hàng (customer profiles). Dữ liệu này chứa các thông tin mang tính cá nhân như nghề nghiệp, thói quen, sở thích v.v… từ những thông tin cá nhân này, các nhà cung cấp có khả năng giới hạn cung cấp các thông tin và các dịch vụ mà khách hàng thực sự quan tâm muốn có. Có nghĩa là tránh được việc cung cấp các thông tin và dịch vụ không cần thiết có thể sẽ gây khó chịu cho khách hàng, và thậm chí dẫn đến quyết định ngừng sử dụng dịch vụ của nhà cung cấp. 1.4.5. Cộng đồng ảo (Virtual community hay Collaboration). Cộng đồng ảo là một “một địa điểm ảo” trên Internet mà các cá nhân, các doanh nghiệp có thể “tập hợp” để giúp đỡ, hợp tác với nhau trong các hoạt 14 Đồ án thực tập tốt nghiệp Tìm hiểu và triển khai portal mã nguồn mở động thương mại. Nói một cách khác “cộng đồng ảo” mang lại cơ hội hợp tác cho các cá nhân, tổ chức doanh nghiệp mà ranh giới địa lý không còn có ý nghĩa. Sau đây là một số ví dụ về cộng đồng ảo: - Hội thoại trực tuyến – Online chat: Thông qua dịch vụ này người ta có thể triển khai các hội nghị mà không cần phải tập trung toàn bộ cán bộ công nhân viên ở các địa phương trong phạm vi cả nước về một địa điểm cụ thể nào đó. - Hỗ trợ trực tuyến - Online support : Tại đây khách hàng có thể nhận được trực tiếp các hỗ trợ, tư vấn của các nhà sản xuất về sản phẩm mà khách hàng đã lựa chọn. 1.4.6. Một điểm tích hợp thông tin duy nhất (Comporate Portal) Đặc trưng này cho phép đơn vị cung cấp cho người sử dụng dùng một điểm truy nhập duy nhất để thu thập và xử lý thông tin từ các nguồn khác nhau, hoặc sử dụng các ứng dụng để khai thác kho tài nguyên thông tin chung. Như chúng ta đã biết, có rất nhiều thông tin hàng ngày cần phải được xử lý và chuyển đến người dùng dưới nhiều nguồn khác nhau, ví dụ như E-mail, news, tài liệu, báo cáo, các bài báo, audio và các video files, v.v… sẽ rất khó khăn cho người dùng nếu các thông tin này được xử lý một cách riêng rẽ; Comporate Portal cho phép sử dụng các công cụ tích hợp để xử lý các nguồn thông tin này, do vậy năng suất lao động xử lý các thông tin của người dùng sẽ được nâng cao. 1.4.7. Kênh thông tin (Channel) Portal cũng cho phép xây dựng các liên kết (connector) tới các ứng dụng hoặc Portal khác. Một Portal khác hoặc một Website thông thường khác có thể cung cấp nội dung thông tin của mình trong kênh thông tin của Portal. Kênh thông tin là đặc tính rất mới của Portal, cho phép xây dựng các dịch vụ truy cập, xử lý các thông tin nằm bên trong mạng Intranet của một tổ chức, và sau đó tổ chức hiển thị kết quả xử lý tin trên kênh thông tin của Portal. 1.4.8. Các dịch vụ cơ bản. 15 Đồ án thực tập tốt nghiệp Tìm hiểu và triển khai portal mã nguồn mở Từ những tính năng của portal nêu trên thì ta có thể hình dung một dịch vụ mà hệ thống Portal cung cấp : - Các dịch vụ cơ bản: Post bài định dạng HTML/Document, Danh sách liên kết, Upload/Download Files, Thao tác ảnh… - Các dịch vụ giao tiếp công cộng: Forum, Thông báo, Thăm dò - Bỏ phiếu… - Các dịch vụ cung cấp thông tin: Thông báo, Bản tin... - Các dịch vụ tìm kiếm: Tìm kiếm, Phân loại … - Các dịch vụ trợ giúp người dùng: Thông tin cá nhân, Lịch biểu… - Các dịch vụ tác nghiệp: Quản lý nội dung, Hợp tác dự án, Quản lý bán hàng, quản lý nhân sự… 1.4.9. Lợi ích của hệ thống Portal Hệ thống Portal hỗ trợ cộng đồng người dùng trực tuyến, các cán bộ, nhân viên, các đối tác và các nhà cung cấp... dưới nhiều hình thức kết hợp khác nhau. Cơ sở hạ tầng Portal giúp việc khởi tạo, tích hợp, quản lí và cá nhân hóa toàn diện các thông tin và ứng dụng cho mỗi người dùng riêng biệt phục vụ các nhu cầu và sở thích của một cộng đồng riêng biệt. Các lợi ích thực sự của hệ thống Portal này đem lại nhìn từ khía cạnh hiệu quả ứng dụng thực tế đó là: -Nâng cao hiệu quả làm việc cho các cá nhân và tô chưc, đối tác... nhờ truy cập bảo mật, tích hợp tới các thông tin và ứng dụng liên quan, cũng như truy cập tổng thể tới tất cả các cá nhân, thông tin, tổ chức và các nhà cung cấp từ bất kì đâu, bất kì khi nào. -Cải thiện các tiến trình hợp tác nhờ luồng thông tin tốt hơn giữa con người và các ứng dụng, và nhờ các môi trường cộng tác giúp giảm thời gian để chuyển đổi thông tin thô thành tri thức. -Giảm gánh nặng của việc triển khai và quản lí thông tin và các dịch vụ ứng dụng trong một tổ chức. -Duy trì, quản lý, mở rộng, nâng cấp, tái sử dụng dễ dàng, tiết kiệm chi phí đầu tư để xây dựng lại hệ thống. 16 Đồ án thực tập tốt nghiệp Tìm hiểu và triển khai portal mã nguồn mở -Cho phép các hãng thứ 3 tham gia vào việc cung cấp ứng dụng hệ thống, các dịch vụ trung gian... Khả năng này làm phong phú, đa dạng khả năng úng dụng và triển khai của hệ thống Portal. 1.5. Phân loại Portal. Việc phân loại Portal có thể có nhiều cách khác nhau. Nếu căn cứ vào đặc trưng của Portal người ta chia Portal thành các loại như sau : 1.5.1. Consumer Portal Cung cấp nhiều lựa chọn cho việc tìm kiếm, chuyển, E-mail, tự sửa khuôn dạng, lựa chọn tin tức, calendar, quản lý địa chỉ liên hệ, các cuộc hẹn, các lưu ý, chú thích, các địa chỉ website, real-time chat và các chức năng Intranet, v.v… 1.5.2. Vertical Portal Chuyên cung cấp các thông tin và dịch vụ cho một lĩnh vực chuyên môn, khoa học, kinh tế cụ thể nào (mang tính chuyên ngành). 1.5.3. Horizontal Portal Nội dung bao trùm nhiều chủ đề (mang tính diện rộng), phục vụ các mối quan tâm khác nhau, hỗ trợ bằng các chức năng dịch vụ phong phú, phục vụ cộng đồng, phục vụ tổ chức hành chính. Hình 1.2. Cơ sở Portal theo chiều ngang 1.5.4. Enterprise Portal Cung cấp các dịch vụ truy xuất thông tin từ mọi nguồn tài nguyên thông 17 Đồ án thực tập tốt nghiệp Tìm hiểu và triển khai portal mã nguồn mở tin trong mạng Intranet của một tổ chức qua một cổng truy cập duy nhất. 1.5.5. B2B Portal Cung cấp các dịch vụ định hướng theo mối quan hệ tương tác thông tin hai chiều giữa các doanh nghiệp (B2B) trong môi trường thương mại điện tử. 1.5.6. G2G Portal Cung cấp các dịch vụ hành chính công theo mối quan hệ tương tác thông tin hai chiều giữa các cơ quan hành chính nhà nước (G2G) trong môi trường trao đổi thông tin điện tử. CHƯƠNG 2. CÁC KỸ THUẬT CỦA HỆ THỐNG PORTAL 2.1. Portlet. 2.1.1. Khái niệm portlet. Portlet là giao diện người dùng, là các module tương tác nhiều mức cho phép tích hợp vào Portal các ứng dụng web khác nhau. Các Portlet này sinh ra các đoạn trang (fragment), các đoạn trang này được Portal ghép lại thành một trang hoàn chỉnh . 18 Đồ án thực tập tốt nghiệp Tìm hiểu và triển khai portal mã nguồn mở Hình 2.1. Các portlet được ghép lại thành portal. Portlet thực thi trong môi trường thời gian thực được gọi là Portlet Container, các Portlet trình bày nội dung của chúng trong một cửa sổ hiện trên trang Portal, tương tự như cửa sổ trong màn hình (desktop). Cửa sổ của Portlet có một thanh tiêu đề chứa, các nút điều khiển cho phép người sử dụng mở rộng và thu nhỏ nó [13]. Một Portlet có thể hiển thị trên một trang web như một cửa sổ cá nhân nhỏ, Portlet là nội dung bên trong cửa sổ, nó không phải là bản thân cửa số đó. Các Portlet bao gồm nhiều mức, cho phép người sử dụng giao tiếp với nó để thực hiện công việc trong môi trường Portal. 2.1.2. Phân loại Portlet và các dịch vụ web Giống như dịch vụ web hướng dữ liệu, các Portlet dựa trên kiến trúc hướng dịch vụ, nó cho phép các công ty sử dụng lại các thành phần của phần mềm để nhanh chóng xây dựng các ứng dụng trong các Portal mới. 19 Đồ án thực tập tốt nghiệp Tìm hiểu và triển khai portal mã nguồn mở Không giống như các dịch vụ web hướng dữ liệu, các Portlet tóm lược các dịch vụ tác nghiệp ở mức cao bao gồm các tương tác người dùng, các lưu đồ và các trình diễn tùy biến. 2.1.2.1. Portlet địa phương (Local Portlet) Các Portlet địa phương là các Portlet thực thi ở bên trong một máy chủ Portal. Khi một máy chủ Portal sinh ra một trang và những thứ cần thiết trong một đoạn trang, nó gọi Code Portlet và sử dụng giao diện tiền định nghĩa. JSR168 định nghĩa một giao diện Portlet địa phương chuẩn cho môi trường J2EE. Hình 2.2. Local Portlet 2.1.2.2. Portlet từ xa (Remote Portlet) Portlet từ xa là các Portlet thực thi bên ngoài một máy chủ Portal, hoặc bên trong một máy chủ của một tổ chức hoặc ở một vị trí từ xa. Khi một Portal cần đoạn trang, nó sẽ gọi Portlet từ xa thông qua SOAP. 20
- Xem thêm -