Tài liệu Tìm hiểu quy trình kế toán

  • Số trang: 40 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 49 |
  • Lượt tải: 0
youtubehot

Tham gia: 22/05/2016

Mô tả:

TÌM HIỂU QUY TRÌNH KẾ TOÁN GVHD: ThS Trần Thị Thu Hằng Nhóm 9: Nguyễn Thị Thắm – K114050923 Phan Trần Thủy Tiên – K114050933 Hoàng Thị Thu Trang – K114050936 Trần Nguyễn Ngọc Trúc – K114050941 Đỗ Hồng Vân – K114050951 Nội dung * Chức năng của quy trình kế toán *Quy trình kế toán tài chính *Mục tiêu của quy trình *Đánh giá rủi ro của quy trình *Cơ chế kiểm soát của quy trình *Một số rủi ro thường gặp và cơ chế kiểm soát tương ứng Là một chuỗi các hoạt động bắt đầu với một nghiệp vụ phát sinh và kết thúc bằng việc khóa sổ. Chức năng của quy trình kế toán  Thu thập thông tin Thu thập các chứng từ: hóa đơn, đơn đặt hàng, phiếu nhập – xuất kho … từ các bộ phận bên trong và bên ngoài đơn vị.  Xử lý thông tin Sử dụng hệ thống sổ sách: Sổ cái, Sổ chi tiết, Sổ nhật kí chung … tại bộ phận kế toán để làm bằng chứng cho các giao dịch và các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.  Cung cấp thông tin - Thực hiện dưới hình thức các Báo cáo. - Cung cấp thông tin cho Ban quản trị để đưa ra các quyết định, cho cơ quan kế hoạch đầu tư, thống kê của nhà nước, cơ quan thuế … 3 Quy trình kế toán cơ bản a. Quy trình kế toán tài chính b. Kế toán thuế - Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các chứng từ ghi chép ban đầu theo đúng chế độ, quy định của Luật thuế và kế toán. - Tính toán, xác định các chi tiêu liên quan đến số thuế phải nộp, đã nộp và còn phải nộp tương ứng với từng loại sắc thuế, theo từng kỳ kinh doanh. - Phân tích những nguyên nhân làm phát sinh chênh lệch giữa lợi nhuận kế toán và lợi nhuận chịu thuế; ghi nhận và trình bày các khoản chênh lệch này trên BCTC, báo cáo thuế đúng quy định hiện hành. - Lập và nộp báo cáo thuế theo đúng thời gian quy định. - Tham gia vào việc hoạch định chính sách thuế tại đơn vị. c. Kế toán quản trị -Nhấn mạnh đến sự thích hợp và tính linh hoạt của số liệu, thông tin được tổng hợp phân tích theo nhiều góc độ khác nhau. - Thông tin ít chú trọng đến sự chính xác mà mang tính chất phản ánh xu hướng biến động, có tính dự báo. - Vì vậy thông tin kế toán quản trị phục vụ cho việc đánh giá và xây dựng các kế hoạch kinh doanh, phục vụ cho lãnh đạo công ty như Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc … * *Công ty Cổ Phần Đầu Tư Nguyên Vũ, đơn vị quản lý và vận hành tòa nhà cao ốc văn phòng cho thuê CentrePoint, tọa lạc tại số 106, Nguyễn Văn Trỗi, quận Phú Nhuận là một công ty trực thuộc Tập Đoàn Mapletree có trụ sở tại Singapore, một tập đoàn dẫn đầu trong lĩnh vực đầu tư, phát triển và quản lý bất động sản tại Châu Á, thuộc quyền sở hữu của Temasek Holdings. * *Hoạt động chính của công ty là cho thuê mặt bằng, văn phòng. *Các khoản doanh thu chính của công ty bao gồm: *Doanh thu từ cho thuê mặt bằng làm quảng cáo *Thu phí quản lý việc cho thuê tòa nhà *Doanh thu điện, nước hàng tháng từ khách thuê *Doanh thu đỗ xe. *Các khoản chi phí chủ yếu của công ty bao gồm: *Chi phí điện, nước từ nhà cung cấp, để thu lại phí từ khách thuê *Chi phí vệ sinh, nâng cấp, sửa chữa, bảo vệ tòa nhà,…. *Các chi phí phát sinh khác trong kỳ. Cơ cấu tổ chức Công ty Nguyên Vũ *Bộ phận kế toán tại công ty Nguyên Vũ chịu sự kiểm soát của Giám đốc đơn vị, đồng thời cũng chịu sự kiểm soát của kế toán trưởng của tập đoàn Mapletree. *Bộ phận kế toán tại công ty bao gồm kế toán trưởng, kế toán tổng hợp, 2 kế toán thu tiền và 2 kế toán thanh toán. *Phần mềm kế toán được sử dụng tại công ty Nguyên Vũ là phần mềm Sun Accounts. *Sun Accounts là phần mềm kế toán quốc tế theo mô hình quản lý tập trung được cung cấp bởi Công ty TNHH Technology Resources Vietnam Limited (TRG) *Mỗi kế toán viên đều được cấp quyền hạn để truy cập vào phần mềm Sun Accounts tương ứng với nhiệm vụ của mình. *Trường hợp có lỗi xảy ra với phần mềm Sun Accounts, kế toán phải liên hệ với TRG để sửa lỗi hoặc bảo trì. *Máy tính của bộ phận kế toán được thực hiện bảo trì hàng tháng. Kế toán phần hành thanh toán * Kế toán thanh toán có nhiệm vụ thu thập các chứng từ thanh toán từ các bộ phận khác, có nhu cầu thanh toán để lập bộ chứng từ thanh toán và thực hiện thủ tục thanh toán. Hồ sơ chứng từ * Giấy đề nghị mua hàng * Đơn đặt hàng * Hóa đơn, Hợp đồng * Giấy đề nghị thanh toán * Lệnh chi ngân hàng * Phiếu chi * Tờ khai thuế đầu vào * Báo cáo thu chi ngân hàng, tiền mặt Kế toán phần hành thanh toán Tập hợp, thu thập các chứng từ liên quan đến các khoản thanh toán Lập bộ chứng từ thanh toán, chuyển cho kế toán trưởng và ban giám đốc duyệt chi lưu chứng từ Thực hiện chi tiền theo bộ chứng từ thanh toán In phiếu chi và chuyển cho kế toán trưởng ký duyệt trên phiếu chi Thực hiện ghi nhận các bút toán lên phần mềm, cập nhật sổ sách Kế toán phần hành phải thu/ thu tiền • Kế toán phải thu, thu tiền có nhiệm vụ theo dõi các khoản phải thu từ khách hàng và đảm bảo thu đúng, đủ tiền cho công ty. Hồ sơ chứng từ • • • • • • Hợp đồng cho thuê Giấy đề nghị thanh toán (debit note) Hóa đơn (gửi khách hàng) Báo cáo thu tiền ngân hàng/tiền mặt Phiếu thu Tờ khai thuế GTGT đầu ra
- Xem thêm -