Tài liệu Tìm hiểu phương tiện e-m website

  • Số trang: 14 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 59 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

TÌM HIỂU CÁC PHƯƠNG TIỆN E-M WEBSITE GVHD: TS. Hoàng Lệ Chi HVTH: Nhóm6–QTD2–K22 LOGO Nội dung Giới thiệu về Website Ứng dụng Website trong E-Marketing Các yêu cầu đối với Website E-M Giới thiệu về Website Website 1.0 Website 2.0 Website 3.0 Website 1.0  Người sử dụng đóng vai trò thụ động.  Thông tin trên Web là nội dung tĩnh.  Tương tác giữa người cung cấp và người sử dụng thông tin bị hạn chế.  Chỉ cho phép người dùng đọc. Website 2.0  Thời kỳ của Google và Weblogs.  Người sử dụng thông tin đóng vai trò tích cực.  Không chỉ sử dụng thông tin mà còn thêm và chia sẻ thông tin.  Thông tin trên Web có nội dung động và mức độ tương tác cao.  Cho phép người dùng đọc và viết. Website 3.0  Chính là Semantic Web (Web ý thức).  Web 3.0 có khả năng hiểu các thông tin trên Web.  Phân tích hành vi người dùng.  Trang bị tính năng lập luận cao, giúp truyền tải nguồn thông tin đến với người dùng một cách phù hợp nhất. Website 3.0 Ứng dụng Website trong E-Marketing Gồm 4 nhóm ứng dụng chính: Thông tin và truyền thông. Phân phối và giao dịch. Giao tiếp khách hàng. Điều tra thị trường. Ứng dụng Website trong E-Marketing Gồm 4 nhóm ứng dụng chính: Thông tin và truyền thông.  Giới thiệu về bản thân công ty.  Chuyển tải thông điệp đến khách hàng mục tiêu.  Công cụ hỗ trợ hiệu quả các chiến lược PR và Marketing. Phân phối và giao dịch. Giao tiếp khách hàng. Điều tra thị trường. Ứng dụng Website trong E-Marketing Gồm 4 nhóm ứng dụng chính: Thông tin và truyền thông. Phân phối và giao dịch.  Quảng cáo sinh động.  Hỗ trợ thực hiện các giao dịch. Giao tiếp khách hàng. Điều tra thị trường. Ứng dụng Website trong E-Marketing Gồm 4 nhóm ứng dụng chính: Thông tin và truyền thông. Phân phối và giao dịch. Giao tiếp khách hàng.  Cổng giao tiếp giữa doanh nghiệp và khách hàng trên internet.  Tiếp xúc mọi lúc mọi nơi.  Hỗ trợ khách hàng. Điều tra thị trường. Ứng dụng Website trong E-Marketing Gồm 4 nhóm ứng dụng chính: Thông tin và truyền thông. Phân phối và giao dịch. Giao tiếp khách hàng. Điều tra thị trường.  Triển khai các chương trình điều tra.  Hỗ trợ blog, forum …  Tiếp nhận phản hồi từ khách hàng.  Phân tích hành vi khách hàng. Các yêu cầu đối với Website E-M Quản lý nội dung:  Tính năng cập nhật thông tin.  Quản lý sản phẩm.  Quản lý đơn hàng. … Hỗ trợ các tiện ích.  Thống kê, liên kết, tìm kiếm … CÁM ƠN CÔ VÀ CÁC BẠN ĐÃ QUAN TÂM, THEO DÕI!
- Xem thêm -