Tài liệu Tìm hiểu nguyên nhân làm tăng nguy cơ lũ lụt tại phường nhơn bình thành phố quy nhơn

  • Số trang: 19 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 184 |
  • Lượt tải: 0
trancongdua

Đã đăng 1751 tài liệu

Mô tả:

NHƠN BÌNH Huỳnh Cao Vân Michael DiGregorio TÌM HIỂU NGUYÊN NHÂN LÀM TĂNG NGUY CƠ LŨ LỤT TẠI PHƢỜNG NHƠN BÌNH, TP QUY NHƠN (thông tin từ kết quả điều tra thực địa khu vực Nhơn Bình và vùng lân cận) Mở đầu 1. Đợt lụt tháng 11/2009 và những thiệt hại Đường đi của bão Mirinae (bão số 11), từ 30/10 đến 02/11 năm 2009. Mỗi điểm trên đường đi được cập nhật theo dự báo của NASA. • Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo cuộc họp ứng phó với lụt bão vào ngày 30 tháng 10. Ở Bình Định, các trường cho học sinh nghĩ học ngày 2 tháng 11 và người dân được thông báo chuẩn bị ứng phó với bão. • Sáng ngày 02 tháng 11 bão số 11 Mirinae với tốc độ gió 109 km/h và gây mưa lớn ở tỉnh Phú Yên. • Trong hai ngày 02 và 03 tháng 11, ở huyện Vân Canh, thượng nguồn sông Hà Thanh có lượng mưa lên đến 815 mm, là lượng mưa lịch sử trong 40, 50 năm gần đây. Các dự báo trực tuyến của NASA cũng dự báo khả năng mưa này. • Phú Yên là tỉnh chịu thiệt hại nặng nhất với 72 người chết. Ở Bình Định báo cáo có 13 người chết và 3 người mất tích. Tỉnh Khánh Hòa ở phía Nam cơn bão cũng báo cáo có 12 người chết. Diễn biến đợt lụt tháng 11/2009 Huyện Vân Canh cách Quy Nhơn 30 km dọc theo sông Hà Thanh. mm Từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều ngày 2/11, tổng lượng mưa ở Vân Canh lên đến 227 mm, tương đương với lượng mưa trung bình của 1 trong 4 tháng mùa mưa ở đây. 90 80 70 60 50 40 QuyNhon 30 VanCanh 20 10 0 time 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2. Lụt bắt đầu xảy ra ngày 2/11 DIEU TRI LUẬT LỄ NHƠN MỸ VÂN HÀ PHÚ VINH 6:30 chiều: con gái một gia đình ở Phú Hòa điện thoại báo có lụt lớn ở Phú Tài. PHÚ TÀI 6-7 giờ chiều: Ngƣời dân ở Vân Hà, Nhơn Mỹ, Luật Lễ và Phú Vinh nhận thấy có nƣớc dâng lên trong vƣờn hoặc vào trong nhà Từ các báo cáo đầu tiên có lụt ở Vân Canh thì 2 đến 3 giờ sau lụt xuất hiện ở Nhơn Phú VÂN CANH 4 giờ chiều: huyện Vân Canh cách Diêu Trì 27 km ngƣợc dòng Hà Thanh đã có lụt lớn chƣa từng thấy. Đợt khảo sát được triển khai tháng 5/2011 với 30 người được phỏng vấn ở 21 điểm thuộc Nhơn Phú, Nhơn Bình, Đống Đa (Quy Nhơn) và Diêu Trì (Tuy Phước) 3. Ranh giới của lụt lớn và thảm họa CAY DUA 8 giờ chiều: nƣớc ở Vân Hà, Nhơn Mỹ, Luật Lễ và Phú Vinh đã lên đến hông và ở Phú Vinh có ngƣời báo động là “lở bờ” TAY DINH LUAT LE NHON MY NHON MY VAN HA 9 giờ đêm: Nƣớc vƣợt qua đê Vân Hà có nơi đến 2.5 m TAY DINH 8 giờ đêm: ngƣời dân ở đập Cây Dừa, Tây Định và Bình Thành thấy nƣớc vào trong vƣờn nhƣng họ nghĩ là lụt bình thƣờng 10 giờ đêm: những ngƣời số gần cầu số 7 và số 8 nƣớc ngập đến 1.5 m và chảy mạnh BINH THANH BARRAGE #1 PHU VINH 8 giờ đêm: nƣớc lụt lên nhanh, có ngƣời chỉ đủ thời gian để vớ lấy bao gạo và chạy đến nhà hàng xóm cao hơn 10 giờ đêm: ngƣời dân ở tràn số 1 thấy nƣớc lên nhanh Khi nƣớc lụt chƣa tràn qua đê Vân Hà thì có thể xem là lụt lớn. Sau khi nƣớc tràn qua đê Vân Hà vào Nhơn Phú, Nhơn Bình thì có thể xem là thảm họa. 4. Lụt đợt 1 xảy ra lúc 11 giờ đêm 11 giờ đên: Luật Lễ đã ngập nƣớc 1.8 m LUAT LE 11 giờ đêm: nƣớc ngập hơn 1 mét và bây giờ nƣớc chảy mạnh DUONG TRAN BARRAGE # 1 PHU VINH mm 11 giờ đêm: nƣớc lụt ở Phú Vinh lên đến 2 mét . 90 80 70 Đợt lụt này diễn ra do nƣớc ở Vân Canh lúc 5 giờ đến 9 giờ 60 50 40 QuyNhon 30 VanCanh 20 10 0 time 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 11 giờ đêm: cƣ dân sống gần Đê Đông bắt đầu nhận thấy sự nghiêm trọng của lụt 12 giờ đêm: nước tục tiếp tục dâng lên LAC TRUONG 12 giờ đêm: ở Lạc Trƣờng vƣợt qua khoảng 2,5 mét ở các đoạn đê cũ thấp hơn. Một số điểm ở đê mới nƣớc vƣợt trên 20 cm còn các điểm khác thấp hơn 20 cm. Đê cao nên nƣớc chảy mạnh làm xói chân đê 12 giờ đêm: Ở Chợ Dinh nƣớc CHO DINH ngập 1.4 mét. 12 giờ đên: nƣớc lụt ở Phú Hòa ngập 1.4 m và tiếp tục dâng PHU HOA BINH THANH 12 giờ đêm: Ở Bình Thành nƣớc ngập 1.6 m. 5. Đợt lụt thứ hai lúc 1 giờ sáng 1 giờ sáng 11 giờ đêm 5. Đợt lụt thứ 2 lúc 1 giờ sáng Vân Hà Cầu Sông Ngang Đợt 1 Đợt 2 5. Đợt lụt thứ 2 lúc 1 giờ sáng CAY DUA 1 giờ sáng: Nƣớc tràn qua đƣờng sắt ở Nhơn Mỹ. Nƣớc mạnh đến nởi cuốn trôi trọn vẹn một ngôi nhà của ngƣời đƣợc phỏng vấn NHON MY 1 giờ sáng: đập Cây Dừa lúc này nƣớc ngập 1.7 m và tràn qua quốc lộ 19 khu vực gần đó 1 m BRIDGE #7 1-2 giờ sáng: Các gia đình phía Đông cầu số 2 bối rối khi thấy nƣớc dâng rất nhanh và chảy mạnh. Nƣớc chảy mạnh qua các cầu thuộc quốc lộ 19 xói cát lên tạo nên các vực CAU S. NGANG 1 giờ sáng: nƣớc tràn qua đê cầu sông Ngang Đây là đỉnh đợt lụt thứ 2. Ngƣời dân cho rằng lụt mang yếu tố bất ngờ một phần do không đủ không gian cho nƣớc chảy. 6. Nước lên cao nhất lúc 4 giờ sáng Mức nghiêm trọng của lụt khu vực phía Nam của Nhơn Phú do khẩu độ của cầu Đôi không đủ rộng để nƣớc thoát nhanh ra khỏi khu vực. Nhƣng đồng thời, nhờ vậy dân cƣ khu vực thấp hơn đƣợc giảm ảnh hƣởng của lụt. HUNG THANH PHU HOA 4 giờ sáng: ở Phú Hòa đỉnh lũ ở mức 2,6 mét TAY SON RD 4 giờ sáng: phần thấp của đƣờng Tây Sơn ngập đến 1.6 m nƣớc. 2-4 giờ sáng: nƣớc bắt đầu rút ra khỏi khu vực. Ngƣời dân cho biết nƣớc vƣợt qua đê Đông khoảng 20 cm đổ vào đầm Thị Nại. 8. Lụt thường niên trước năm 2000 Lụt thƣờng niên trƣớc khi nâng cấp Quốc lộ 19 Cầu các làng nông nghiệp các làng nông nghiệp sông đập Hầu hết những ngƣời dân sống lâu năm ở đây đều cho rằng lụt trƣớc đây ít nghiêm trọng hơn vì hiện nay các “đập chắn” ít hơn hoặc thấp hơn. Nhờ đó cho phép nƣớc lụt chảy tràn trên một diện tích rộng lớn nhanh hơn nhiều. sông đg sắt tràn tràn QL19 Các làng nuôi tôm cá đập đầm Thích ứng với lụt thường niên DỰ ĐOÁN XÂY NHÀ •23-10 âm lịch. •Nhà khung gỗ •Quan sát gió •Thân cây chuối •Giường, bàn, •Phản ứng của vật nuôi ghế, gác lở •Xây nền cao hơn lụt •Nhìn cầu vồng CHUẨN BỊ •Đê bằng tre •“xỏng” •Mùa vụ thích hợp •Làm muối •Rau trồng theo vụ •Nuôi cá tôm SẢN XUẤT 9. Lụt thường niên hiện nay Các biến động hệ thống thủy văn bridge Hơn 10 năm gần đây, hầu hết các tuyến đƣờng ku vực Nhơn Bình, Nhơn Phú đã đƣợc nâng cấp. Ảnh hƣởng lớn nhất là Quốc lộ 19 và đƣờng Hùng Vƣơng. Hệ thống đê đƣợc nâng cấp làm lụt thƣờng niên trở thành lụt lớn, lụt lớn thành thảm họa. Các công trình mới xây dựng trong vùng thoát lũ làm giảm diện tích dành cho nƣớc chảy tràn và thoát nhanh vào đầm. agricultural villages river dike river RR bridge ĐH QN spillway fisheries agricultural villages XLNT CCN KTDC KTDC villages Hwy lagoon dike 19 10. Lụt thường niên mới và sau này Lụt thƣờng niên sau khi nâng cấp QL19 và các công trình ở Nhơn Bình bridge Các đề xuất giảm cƣờng độ lụt ở hạ lƣu sông Hà Thanh là: 1. Cho phép lụt nhỏ và thƣờng niên tràn qua vùng đất nông nghiệp 2. Dở bỏ các rào cản để nƣớc thoát ra đầm Thị nại càng nhanh càng tốt 3. Chỉ dùng các đê bảo vệ đối với các trận lụt lớn. agricultural villages river dike river RR spillway bridge spillway fisheries agricultural villages XLNT CC KTDC KTDC villages Hwy lagoon dike N 19 QTU 11. Nguyên nhân lụt (theo cách nhìn của người dân) Mọi ngƣời trong vùng hạ lƣu sông này đều cho là lụt ít nhất 1 lần/năm Tổng số đợt lụt và độ ngập sâu biến động theo vùng. Các vùng thuộc khu vực thoát lũ lụt thƣờng xảy ra hơn và độ ngập khá thƣờng xuyên. Các vùng này lụt 3-5 mỗi năm; độ ngập sâu phổ biến 1030 cm. Các vùng khác, đặc biệt vùng gần với đầm Thị Nại thì lụt 1-3 lần mỗi năm, với độ ngập ít thƣờng xuyên hơn. Hầu hết mọi ngƣời sống trong vùng hạ lƣu sông này nhận thấy số lƣợng và cƣờng độ ngập nghiêm trọng hơn, và nhận thấy một số nguyên nhân sau: 1. Các đập không đồng bộ 2. Đƣờng bộ nâng cao 3. Cầu mới không đủ rộng 4. Các công trình mới đƣợc xây dựng trong vùng thoát lũ NHƠN BÌNH Huỳnh Cao Vân Michael DiGregorio XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!
- Xem thêm -