Tài liệu Tiểu luận xây dựng phương án bảo quản cho tre ,nứa song mây và thiết kế phân xưởng ngâm tẩm gỗ

  • Số trang: 16 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 67 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Tham gia: 11/08/2015

Mô tả:

LỜI NÓI ĐẦU Mây tre là một loại lâm sản ngoài gỗ mà nhân dân ta sử dụng từ xưa đến nay. Nhất là những năm gần đây, việc sử dụng mây tre rất rộng rãi trong nước và có giá trị xuất khẩu trên thị trường quốc tế. Từ mây tre người ta sản xuất ra các loại sản phẩm có những loại hình dáng đa dạng khác nhau nên mây tre có nhiều ưu điểm. Rẻ tiền, dễ trồng, thời gian thu hoạch nhanh. Ngoài những ưu điểm của mây tre, chúng thường hay mắc các bệnh như nấm mốc, mục mọt các bệnh này có ảnh hưởng rất lớn bắt đầu từ sau khi chặt hại đến quá trình gia công chế biến thành sản phẩm. Tình hình sản xuất mây tre gặp không ít những khó khăn do các bệnh tật của chúng gây ra. Mặt khác, do nhu cầu của khách hàng sản phẩm của mây tre phải bảo đảm về mặt chất lượng cũng như tính thẩm mỹ và phải giữ nguyên màu sắc tự nhiên của chúng. Do vậy, việc bảo quản mây tre là một trong những vấn đề quan trọng được đặt ra tại các đơn vị sản xuất và cá nhân sản xuất hang mây tre ở nước ta. Để khắc phục được những nhựơc điểm trên đang tồn tại, hạn chế bớt những khó khăn trong sản xuất, nâng cao khả năng sử dụng mây tre đáp ứng nhu cầu khách hang. Tôi xin “xây dựng phương án bảo quản cho tre ,nứa song mây và thiết kế phân xưởng ngâm tẩm gỗ”. Trong qu¸ tr×nh x©y dùng ph¬ng ¸n b¶o qu¶n mÆc dï ®· rÊt cè g¾ng song kh«ng thÓ tr¸nh khái thiÕu sãt em rÊt mong nhËn ®îc sù gãp ý vµ chØ b¶o cña c¸c thÇy c« trong bé m«n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy c« ®· gióp ®ì em hoµn thµnh ®å ¸n nµy. Sinh viên thực hiện: Nguyễn Đức Tùng NỘI DUNG ĐỒ ÁN Đồ án gồm hai nội dung chính sau: + Xây dựng phương án bảo quản tối ưu nhát cho sản phảm là mây,tre. + thiết kế phân xưởng bảo quản I. Xây dưng phương án bảo quản lâm sản 1. Điều kiện môi trường sử dụng sản phẩm Do ta chọn sản phẩm của tre nứa làm đồ gỗ mỹ nghệ. Sản phẩm này sau khi được tạo ra được sử dụng trong môi trường che phủ thong thoáng. Do vậy độ ẩm sản phẩm thấp nên khả năng bị nấm làm mục là rất thấp do đó khi chọn thuốc bảo quản ta bỏ qua tính rửa trôi của thuốc. Sinh vật phá hoại chủ yếu là côn trùng ( mối, mọt, xén tóc…). Nếu thuốc có khả năng chống cháy thì càng tốt. 2. Đối tượng phá hoại chủ yếu của sản phẩm Do đặc điểm cấu tạo của tre nứa song mây có các hợp chất hữu cơ như Xenlulozo, Heminxenlulozo, Nignin là thức ăn chính cho các sinh vật và phi sinh vật phá hoại. Mặt khác nước ta là một nước nhiệt đới điều kiện khí hậu, môi trường rất thuận lợi cho mọi loại sinh vật sinh trưởng phát triển, do vậy chúng dể bị mắc các bệnh nấm mốc, mọt. Các bệnh tật của tre nứa song mây như trên nguyên nhân chủ yếu do trong chúng có chứa hàm lượng nước khá cao, mặt khác cũng do ảnh hưởng không nhỏ của cấu tạo. Do vậy ngay từ khi chặt hạ đến quá trình chế biến ở điều kiện môi trường thuận lợi nấm mốc bắt đầu phát triển rất nhanh làm ảnh hưởng tơí màu sắc giảm chất lượng sản phẩm rõ rệt. Còn các bệnh mục mọt có nhưng rất ít xảy ra vì các loại bệnh này phá hoại khi gặp điều kiện thích hợp và có thời gian dài.Vì vậy các cơ sở sản xuất, cá nhân sản xuất gặp không ít những khó khăn do sinh vật phá hoại gây nên. Ở đây ta cũng phải kể đến ảnh hưởng của điều kiện ngoại cảnh như độ ẩm, ánh sang, nhiệt độ của môi trường. Khi tre nứa, song mây sử dụng vào mục đích làm ra các sản phẩm đồ mỹ nghệ sử dụng trong nhà ở những nơi ít bị mưa nắng, đối tượng phá hoại chủ yếu là côn trùng, mối mọt hoặc xén tóc. Sở dĩ chúng ít bị sinh vật phá hoại vì chúng sử dụng trong môi trường thông thoáng độ ẩm thấp, khô ráo, ít tiếp xúc với nước. 3. Chọn thuốc bảo quản Để lựa chọn thuốc bảo quản phù hợp với đối tượng phá hoại của sinh vật thì thuốc bảo quản phải đạt những yêu cầu sau: +) Có độ độc cao với sinh vật hại lâm sản +)Không độc hại với người và gia súc +)Không gây ô nhiểm môi trường +)Dể thấm vào gỗ và lâm sản +)Có tính ổn định trong gổ và lâm sản +)Không làm giảm tính chất cơ học của gổ và lâm sản +)Không ăn mòn kim loại +)Không làm tăng khả năng bắt cháy của vật liệu tẩm +)Không làm ảnh hưởng đến trang sức bề mặt +)Gía thành rẻ và dể sản xuất. Trong thực tế không có loại thuốc bảo quản lâm sản nào đáp ứng được tất cả các yêu cầu trên.nhưng vẫn có nhiều chế phẩm được sử dụng làm thuốc bảo quản lâm sản vì chúng đáp ứng được một số yêu cầc quan trọng,phù hợp với điều kiện môi trường sử dụng và bằng các biện pháp kĩ thuật tổng hợp thể khắc phục được những nhược điểmcủa chế phẩm.Hoặc có thể bỏ qua những yêu câù không phải là quyết định tới sản phẩm. Ở đây vì sản phẩm là đồ mỹ nghệ dừng trong gia đình thường tiếp xúc trực tiếp với con người ít bị mưa nắng, không có nhiều tác nhân phá hoại. Do vậy khi chọn thuốc bảo quản ta phải chọn thuốc ít độc hại với môi trường đặc biệt là con người, có thể bỏ qua yếu tố rửa trôi đồng thời ta không được làm mât màu tự nhiên của chúng. Dựa vào thành phần tính năng của các loại thuốc có khả năng phòng chống côn trùng và các loại nấm ta chọn loại thuốc LN 5. Đây là hốn hợp của NaF và ZnSO4. 7H2O. Thành phần của thuốc LN5 Thành phần hoá học Kẽm sunfat ZnSO4 Natri florua NaF Chất phụ gia Tỉ lệ phần trăm (%) 60 30 10 LN5 có màu trắng, không mùi có tác dụng chống nấm và côn trùng hại lâm sản, không ảnh hưởng tới màu sắc của tre nứa song mây, chúng được Bộ NNPTNT cho phép sử dụng dùng làm thuốc bảo quản lâm sản. LN5 là loại thuốc muối có khả năng hoà tan trong dung môi là nước. Thành phần chủ yếu khi tan trong nước là các ion Na +, Zn2+, F-, SO42-. Sau khi ngâm tẩm thuốc có khả năng cố định tối trong mây tre do có thành phần của Kẽm và có độ đặc cao với nấm và côn trùng. LN5 là thuốc bảo quản được phát triển từ LN1 và LN2 lúc đầu là loại chế phẩm đăng ký tên LN1 thành phần gồm NaF và Na2Cr2O7. Để tăng khả năng chống nấm cho LN1 người ta giảm tỉ lệ của Na 2Cr2O7 và thêm thành phần mới là C6Cl5ONa và đăng ký tên LN2 có thành phần NaF, Na 2Cr2O7 và C6Cl5ONa. Vì có thành phần Na2Cr2O7 chúng làm mất màu tư nhiên của sản phẩm do vậy người ta thay thành phần của Na 2Cr2O7 và C6Cl5ONa bằng chất ZnSO4.7H2O công thức có tên LN5. Do trong hỗn hợp LN5 có chứa ion F có những độc tố nên thuốc này cũng có một phần ảnh hưởng tới môi trường và con người tuy nhiên chỉ chiếm hàm lượng nhỏ có thể chấp nhận được. 4. Phương pháp bảo quản. Trong thực tế sản xuất tại các cơ sở sản xuất đang áp dụng nhiều phương pháp bảo quản.Sau đây là một vái phương pháp mà các cơ sơ sản xuất đang áp dụng. a. Phương pháp báo quản kĩ thuật: (dóc hết vỏ phats bỏ cành lá ) Hong phơi và được cất giữ ở nơi cao ráo thoáng gió. Tác dụng: hạn chế nấm mốc phát triển không dùng đến thuốc bảo quản giảm bớt độ ẩm trong song ,mây tre nứa . Ngoài ra nguyên liệu sau khi được khai thác bóc vỏ,phát bỏ cành lá đưa vào sấykhô.dùng phương pháp này cũng có tác dụng hạn chế nấm, mốc không dùng đến thuốc bảo quản sau đó cất giữ ở nơi khô ráo, thoáng gió sẽ giữ cho nguyên liệu trong thời gian quy định không bị nấm, mốc xâm nhập. Nếu muốn để song, mây, tre, luồng, giang, nứa nguyên cây và nguyên ống mà chưa bảo quản hoá chất thì nên sấy xuống độ ẩm 10%. Đối với song, mây dạng sợi và tre, luông, giang dạng thanh sấy ở độ ẩm khoảng 16% thì bảo quản tạm thời trong 20 ngày, muốn để lâu hơn trong khoảng thời gian một tháng thì sấy ở độ ẩm 13%. b. Phương pháp bảo quản hoá chất: Trong thực tế có nhiều phương pháp bảo quản khác nhau song tôi đưa ra một số bảo quản bằng hoá chất thường dùng để bảo quản tại các bãi nguyên liệu thời gian bảo quản là ngắn nhất (bảo quản tạm thời ) -Phương pháp ngâm tẩm thông thường: Trong phương pháp này ngưòi ta nhúng nguyên liệu vào bể tẩm, khi nhúng xong vớt nguyên liệu ra xếp lại thành đống để nơi thoáng gió và cao ráo. Có thể dung loại thuốc LN5. - Phương pháp phun: Dùng bình phun chuyên dung hoặc dung bình khí nén rồi phun + Ưu điểm: được áp dụng ở nhiều nơi, có tác dụng bảo quản tạm thời cao. + Nhược điểm: Lãng phí thuốc Ngoài các phương pháp nêu trên các cơ sở sản xuất và cá nhân sản xuât còn sử dụng biện pháp đun nóng ngâm lạnh . Ưu điểm của phương pháp là độ thấm thuốc rất lớn, đảm bảo đươc lâu dàihiệu quả bảo quản. Phương pháp dùng áp lực chân không. Ưu điểm của phương pháp là độ thấm thuốc rất sâu ,chất lượng bảo quản lâu dài,song thiết bị bảo quản rất phức tạp khó áp dụng được cho bảo quản mây tre. 5. Lựa chọn phương pháp bảo quản §èi víi thùc tÕ s¶n xuÊt m©y tre nh ë níc ta hiÖn nay th× viÖc b¶o qu¶n n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm lµ rÊt cÇn thiÕt. Nhng víi ®Æc ®iÓmcña nguyªn liÖu vµ ®iÒu kiÖn sö dông thi chÊt lîng b¶o qu¶n kh«ng cÇn thiÕt ph¶i cao nh nh÷ng s¶n ph¶m sö dông ngoµi trêi.do vËy ta lùa chän ph¬ng ph¸p ng©m thêng. Ph¬ng ph¸p nµy ®¬n gi¶n dÔ lµm, chi phÝ chÊp nhËn ®îc. §Ó thuËn tiÖn cho viÖc x¸c ®Þnh lîng thuèc trong qu¸ tr×nh tÝnh to¸n cho c¸c lo¹i nguyªn liÖu tõ dÔ tÈm ®Õn nh÷ng lo¹i nguyªn liÖu khã tÈm ta lùa chän pha thuèc cïng mét nång ®é. Ph¬ng ph¸p ng©m tÈm th«ng thêng: ThiÕt bÞ lµ mét bÓ ng©m tÈm, cã dung tÝch ®ñ lín ®Ó cã kh¶ n¨ng ng©m tÈm. Nguyªn liÖu ®îc ®a vµo ng©m t©m trong mét thêi gian t sau ®ã ®îc vít ra ngoµi vµ tiÕn hµnh hong cho se mÆt råi ®Õn c¸c c«ng ®o¹n kh¸c. Qu¸ tr×nh ñ gç nh»m cho thuèc b¶o qu¶n thÈm thÊu s©u vµo trong gç vµ æn ®Þnh. Tuú theo yªu cÇu chÊt lîng mµ thêi gian ng©m tÈm cã sù thay ®æi kh¸c nhau. ¦u ®iÓm cña ph¬ng ph¸p ng©m tÈm th«ng thêng : - Ph¬ng ph¸p ®¬n gi¶n kh«ng tèn kÐm - DÔ tiÕn hµnh b¶o qu¶n - Cã thÓ ¸p dông réng r·i - Chi phÝ thÊp ,hiÖu qu¶ kinh tÕ cao - Vèn ®Çu t Ýt 6. Xác định mét sè th«ng sè kØ thu©t quan träng: a. Bảng số liệu: Lo¹i nguyªn liÖu 5DÔ tÈm Khã tÈm800 DÔ tÈm trung b×nh Khèi lîngM (m3) 700 500 Thêi gian tÈm mét mÎ t (ngµy) 3 9 b. Tính toán thuốc bảo quản. Th«ng sè ®Çu vµo: M1 M (m3) M2 M3 700 800 500 t1 3 t (ngµy) t2 5 T0 t3 9 210 Trong ®ã: M : tæng khèi lîng nguyªn liÖu cÇn tÈm trong n¨m (m3). M1 : tæn khèi lîng nguyªn liÖu dÔ tÈm cÇn tÈm trong mét n¨m (m3). M2 : tæng khèi lîng nguyªn liÖu trung b×nh cÇn tÈm trong mét n¨m (m3). M3 : tæng khèi lîng nguyªn liÖu thuéc nhãm khã tÈm cÇn tÈm trong mét n¨m(m3). t : thêi gian tÈm mét mÎ. t1, t2, t3 t¬ng øng víi M1, M2, M3. TÝnh to¸n thêi gian tÈm s¬ bé : Víi gi¶ thiÕt mçi mÎ tÈm chØ tÈm ®îc 1 (m3) nguyªn liÖu ta cã : - Tæng lîng nguyªn liÖu cÇn tÈm trong mét n¨m : M = M1 + M2 + M3 = 700+ 80 + 500 = 2.000 (m3). - Thêi gian tÈm hÕt 700 m3 nguyªn liÖu dÔ tÈm víi thêi gian tÈm mét mÎ lµ t1 =3 (ngµy/mÎ) : T1 =M1.t1 =700×3 = 2.100 (ngµy). - Thêi gian tÈm hÕt 800 m3 nguyªn liÖu dÔ tÈm trung b×nh víi thêi gian tÈm mét mÎ lµ t2 = 5 (ngµy/mÎ) : T2 = M2.t2 = 800×5 = 4.000 (ngµy). - Thêi gian tÈm hÕt 500 m3 nguyªn liÖu khã tÈm víi thêi gian tÈm mét mÎ la t3 = 7 (ngµy/mÎ) : T3 = M3.t3 = 500×9 = 4.500 (ngµy). - Thêi gian tÈm hÕt toµn bé lîng nguyªn liÖu dù kiÕn lµ : T = T1 + T2 + T3 = 2.100+ 4.000 + 4.500 = 10.600 (ngµy). Nhưng thực tế phân xưởng chỉ có 210 ngày để ngâm tẩm, như vậy thời gian chênh lệch nhau sẽ là : ΔT = T/T0 = 10.600/ 210 =50,5 (lần). Víi : T : thêi gian cÇn thiÕt. T0 : thêi gian lµm viÖc mét n¨m. Điều này là bất hợp lý, do đó chúng ta phải tăng lượng gỗ tẩm của một mẻ tẩm lên ít nhất là 50,5 lần mới có thể giảm xuống To = 210 ( ngày). Lîng gç tÈm trong mét mÎ : Theo tÝnh to¸n nÕu mét mÎ tÈm chØ tÈm ®îc mét mÐt khèi gç th× thêi gian tÈm hÕt 2000 m3 nguyªn liÖu mÊt 50,5 n¨m. Do vËy ®Ó hoµn thµnh ng©m tÈm hÕt lîng nguyªn liÖu ®ã trong mét n¨m th× ta buéc ph¶i t¨ng n¨ng xuÊt tÈm trªn mét mÎ. Gäi m0 lµ khèi lîng gç tÈm trong mét mÎ thùc tÕ ta cã : m0 = 700/S1 = 800/S2 = 500/S3. Víi : S1, S2, S3 lµ sè mÎ tÈm t¬ng øng víi tõng lo¹i nguyªn liÖu dÔ tÈm, dÔ tÈm trung b×nh, khã tÈm. Ta còng cã : S1 = M1/m0. S2 = M2/m0. S3 = M3/m0. Víi thêi gian tÈm t¬ng øng t1, t2, t3 cña mçi lo¹i nguyªn liÖu vµ sè mÎ tÈm cña mçi lo¹i ta cã : t1.S1 + t2.S2 + t3.S3 = T0.  t1.M1/m0 + t2.M2/m0 + t3.M3/m0 = T0.  t1.M1 + t2.M2 + t3.M3 = T0.m0.  3×700 + 5×800 + 9×500 =210×m0.  m0 = 50.5( m3/mÎ) c. TÝnh to¸n sè mÎ ph¶i tÈm cho tõng nhãm gç. Ta cã S = M/m0 - Sè mÎ ph¶i tÈm cho lo¹i gç thuéc nhãm gç dÔ tÈm lµ : S1 = M1/m0 =700/50.5 = 14 (mÎ). - Sè mÎ ph¶i tÈm cho lo¹i gç thuéc lo¹i gç tÈm trung b×nh sÏ lµ : S2 = M2/m0 = 800/50.5 = 16 (mÎ). - Sè mÎ ph¶i tÈm cho lo¹i gç thuéc nhãm gç khã tÈm lµ : S3 = M3/m0 = 500/50.5 = 10(mÎ). d. Thêi gian cÇn thiÕt ®Ó ng©m tÈm : - Thêi gian cÇn thiÕt ®Ó ng©m tÈm cho tõng nhãm gç trong c¶ n¨m : T0i = Si × ti - Víi lo¹i gç thuéc nhãm gç dÔ tÈm thêi gian cÇn thiÕt sÏ lµ : T01 = S1 × t1 = 14×3 = 42 (ngµy) - Víi lo¹i gç thuéc nhãm gç tÈm trung b×nh thêi gian cÇn thiÕt sÏ lµ : T02 = S2 × t2 = 16×5 = 80 (ngµy) - Víi lo¹i gç thuéc nhãm gç khã tÈm thêi gian cÇn thiÕt sÏ lµ : T03 = S3 × t3 = 10×9 = 90 (ngµy). Khi tÝnh to¸n sè mÎ tÈm ®îc lµm trßn lªn do vËy tæng thêi gian ng©m tÈm lµ :212 ngµy. e. TÝnh dung tÝch bÓ tÈm. Tõ tû sè B1/B2 = 10/7 Trong ®ã B1 : Dung tÝch bÓ ng©m (m3). B2 : ThÓ tÝch cña mét mÎ tÈm(m3). VËy thÓ tÝch ng©m B1 sÏ lµ : B1 = 10×B2/7 = 10×50,5/7 = 72,14 (m3). VËy tæng thÓ tÝch cña bÓ ng©m tÈm lµ 72,14 (m3). Lµm trßn lµ 72 (m3). NÕu lÊy thÓ tÝch cña bÓ ng©m tÈm theo tÝnh to¸n th× dung tÝch bÓ qu¸ lín khã kh¨n cho kh©u bèc xÕp s¶n phÈm tríc vµ sau khi ng©m. §Æc biÖt sÏ g©y ¶nh hëng lín tíi chÊt lîng s¶n phÈm sau khi b¶o qu¶n. §Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy ta sÏ x©y 3 bÓ ng©m tÈm víi thÓ tÝch mçi bÓ lµ 24 (m3). f, TÝnh to¸n thuèc b¶o qu¶n. Víi quy m« s¶n xuÊt cña ph©n xëng lµ 2.000 m3 mét n¨m vµ dù kiÕn ng©m tÈm 700 m3 nguyªn liÖu dÔ tÈm, 800 m3 nguyªn liÖu dÔ tÈm trung b×nh vµ 500 m3 nguyªn liÖu khã tÈm. Lîng thuèc thÊm yªu cÇu cña m©y tre hiÖn nay cha cã mét nghiªn cøu cô thÓ nµo vÒ vÊn ®Ò nµy,nhng dùa vµo lîng thuèc thÊm cña mét sè lo¹i nguyªn liÖu cã tÝnh chÊt t¬ng tù ta cã thÓ x¸c ®Þnh mét c¸ch t¬ng ®èi lîng thuèc thÊm cña m©y tre kho¶ng : A = 5kg/m3. -Tæng lîng nguyªn liÖu cÇn b¶o qu¶n trong mét n¨m: M = M1 + M2 + M3 = 700 + 800 + 500 = 2.000 m3. -Lîng thuèc cÇn dïng ®îc tÝnh dùa vµo lîng thuèc yªu cÇu sau tÈm trªn mét mÐt khèi nguyªn liÖu. -Lîng thuèc yªu cÇu thùc tÕ cã trong 2.000 m3 nguyen liÖu : K = M.A.1.1 = 2000.5.1,1 = 10100 Kg. víi hÕ sè : 1.1 Lµ hÖ sè kÓ ®Õn sù thÊt tho¸t thuèc trong c¸c kh©u cña qu¸ tr×nh ng©m tÈm. -Dung dÞch cÇn dïng ®Ó ng©m tÈm cho 2000 m3 nguyªn liÖu: Trong qu¸ tr×nh ng©m tÈm dung dÞch thuèc ®îc pha víi nång ®é yªu cÇu lµ: C = 5%.  Lîng dung dÞch pha ®¬c lµ: mdd = 100.K/C = 100.10100/5 = 202000 (kg) . VËy lîng dung dÞch cÇn dïng cho ng©m tÈm lµ 202000(kg) II) ThiÕt kÕ ph©n xëng ng©m tÈm gæ. 1.TÝnh to¸n thiÕt kÕ d©y truyÒn c«ng nghÖ §©y lµ mét yªu cÇu cÇn thiÕt cho c¸c nhµ kÜ thuËt , lµ mét trong nh÷ng yÕu tè ®¸nh gi¸ tr×nh ®é cña ngêi thiÕt kÕ. V× d©y chuyÒn c«ng nghÖ hîp lý hay kh«ng chØ nh»m lµm ra c¸c s¶n phÈm víi hiÖu qu¶ cao mµ nã cßn cã tÝnh quyÕt ®Þnh ®Õn viÖc thiÕt kÕ qui ho¹ch mÆt b»ng cña toµn khu vùc cã liªn quan ®Õn c«ng t¸c b¶o qu¶n nãi chung . C«ng viÖc thiÕt kÕ d©y truyÒn c«ng nghÖ phô thuéc vµo rÊt nhiÒu yÕu tè nh : - Môc ®Ých sö dông s¶n phÈm - Thuèc b¶o qu¶n - Ph¬ng ph¸p b¶o qu¶n - Yªu cÇu vÒ chÊt lîng gç sau khi tÈm - Gi¸ thµnh cã thÓ chÊp nhËn - §iÒu kiÖn thùc tÕ cña tõng ®¬n vÞ - ThÞ trêng thuèc b¶o qu¶n - VÊn ®Ò b¶o vÖ m«i trêng * C¸c bíc c«ng nghÖ chung : +) Bíc 1 : ChuÈn bÞ gç Lµm s¹ch gç Bãc vá hoÆc kh«ng bãc vá Ph©n lo¹i gç theo nhãm dÔ hoÆc khã thÊm hoÆc ph©n theo ®é Èm Hong ph¬i ®Ó ®¹t ®é Èm cho phÐp +) Bíc 2 : ChuÈn bÞ vµ pha thuèc Thuèc ®· pha chÕ s½n Thuèc pha t¹i ph©n xëng +) Bíc 3 : Ng©m tÈm gç theo qui tr×nh ®· chän. a. vÞ trÝ xëng b¶o qu¶n ®Ó chän vÞ trÝ ph©n xëngta ph¶i c¨n cø vµo qui ho¹ch tæng thÓ cña c¬ së s¶n xuÊt.Trong ®o cÇn lu ý c¸ch xa khu lµm viÖc ,khu d©n c ,xa nguån níc ¨n ,ph¶i ®¨t ë vÞ trÝ cuèi h¬ng giã.§¨c biÖt ph¶i thuËn tiÖn cho viÖc xuÊt nhËp ,vËn chuyÓn l©m s¶n. Trong c¬ së s¶n xuÊt th× d©y truyÒn ng©m tÈm lµ mét m¾t xÝch cÊu thµnh d©y truyÒn ®ßng bé cña khu s¶n xuÊt .Nã lµ kh©u nèi tiÕp cña kh©u chÕ biÕn,vÞ trÝ cña xëng ng©m tÈm ph¶i ®¹t saud©y truyÒn chÕ biÕn. b) M¸y mãc vµ thiÕt bÞ trong xëng: - bÓ tÈm: - Theo nh tÝnh to¸n ë trªn bÓ tÈm ph¶i thiÕt kÕ sao cho mét mÎ tÈm tÈm ®îc 50,5 m3 nguyªn liÖu. VËy dung tÝch bÓ cÇn x©y lµ 72 m 3 .Ta x©y lµm 3 bÓ v¬Ý dung tÝch mçi bÓ lµ 24 m3 vµ kÝch th¬c cña mçi bÓ x©y lµ : Dµi : 4( m.) Réng : 3( m.) Cao : 2( m.) - BÓ tÈm cã vá x©y b»ng g¹ch, phÝa trong lµ líp kim lo¹i ®îc xö lý chèng ¨n mßn. - Thïng pha thuèc vµ m¸y b¬m : Thïng pha thuèc vµ m¸y b¬m ®îc bè trÝ t¹i vÞ trÝ ®Çu cña bÓ tÈm trong giíi h¹n 1.m tÝnh tõ ®Çu bÓ tÈm. - CÈu trôc: Dïng ®Ó vít vµ ®a nguyªn liÖu tÈm ra, vµo bÓ tÈm.®îc bè trÝ t¹i vÞ trÝ ®èi xøng víi hÖ thèng pha thuèc vµ n»m gi÷a. Yªu cÇu lµ cÈu trôc ph¶i ®ñ khoÎ ®Ó n©ng h¹ nguyªn liÖu vµ tÇm víi ®ñ xa ®Î ®Æt nguyªn liÖu vµo xe goßng trªn hai hÖ thèng ®êng ray. - Xe goßng-®êng ray: HÖ thèng xe goßng vµ ®êng ray bè trÝ hai bªn hÖ thèng bÓ tÈm gièng nh trong ph©n xëng tÈm nãng l¹nh. Mét ®êng goßng cã nhiÖm vô vËn chuyÓn nguyªn liÖu cha tÈm vµo ph©n xëng, mét ®êng goßng cã nhiÖm vô vËn chuyÓn nguyªn liÖu ®· ng©m tÈm ra. 2. Quy ho¹ch m¨t b»ng ph©n x¬ng b¶o quản - Ph©n xëng b¶o qu¶n còng nh c¸c ph©n xëng kh¸c, còng ph¶i ®¶m b¶o kÝch thíc tiªu chuÈn. ChiÒu réng lµ béi sè cña 3, chÒu dµi lµ béi sè cña 5. V× khung nhµ xëng ®· ®îc thiÕt kÕ theo mét tiªu chuÈn. - BÓ tÈm bè trÝ däc theo chiÒu dµi cña ph©n xëng, n»m ë cuối hướng gió thổi - GÇn cöa vµo lµ phÇn diÖn tÝch dïng để xâydựng nhà làm việc tiếp đến là kho xÕp nguyªn liÖu dù tr÷ cho ph©n xëng.Cuèi ph©n xëng lµ phÇn kh«ng gian dïng ®Ó xÕp nguyªn liÖu sau khi tÈm, chuÈn bÞ ®a ®i hong ph¬i. Hai bªn bè trÝ hai hÖ thèng ®êng ray ,xe goßng. cẩu trôc ®îc ®Æt s¸t víi bÓ tÈm, n»m ë gi÷a hai hÖ thèng ®êng ray. - Kho¶ng c¸ch ®i l¹i s¸t têng lÊy réng : lt = 1.5( m) - Kho¶ng réng cho hÖ thèng xe goßng ho¹t ®éng lµ : rxg = 1.5( m) - Kho¶ng réng cho ngêi lµm viÖc, ®iÒu khiÓn viÖc vËn chuyÓn nguyªn liÖu tõ xe goßng vµo bÓ tÈm vµ ngîc l¹i lµ : l1 = 1( m) - Têng g¹ch cña bÓ tÝnh c¶ phÇn v÷a ch¸t, chèng tÊm lµ : ltb = 0.25( m) - Kho¶ng dïng ®Ó lu nguyªn liÖu tríc khi tÈm cã chiÒu dµi(theo chiÒu dµi xëng) lµ: bnlv = 4( m) - Kho¶ng dïng lu nguyªn liÖu sau khi ®· tÈm ®îi mang ®i hong ph¬i lµ : bnlr = 3 (m) - Kho¶ng L1 lµ kho¶ng tõ mÐp ®èng nguyªn liÖu ®Çu vµo tíi mÐp bÓ tÈm thø nhÊt trong kho¶ng nµy ta cã bè trÝ mét cÈu trôc. ®é réng cña nã lµ 3( m) - Kho¶ng L2 = 4( m) chiÒu dµi bÓ thø nhÊt. - Kho¶ng L3 = 1 (m) lµ kho¶ng bè trÝ thiÕt bÞ pha thuèc vµ b¬m cña bÓ thø nhÊt. - Kho¶ng L4 = 3 (m) lµ kho¶ng c¸ch tõ mÐp cña phÇn bè trÝ thïng pha thuèc cña bÓ thø nhÊt tíi mÐp bÓ thø hai. Trong kho¶ng nµy còng bè trÝ mét cÈu trôc. - Kho¶ng L5 = 4 (m) chiÒu dµi bÓ thø hai. - Kho¶ng L6 = 1( m) lµ kho¶ng bè trÝ thiÕt bÞ pha thuèc vµ b¬m cña bÓ thø hai. - Kho¶ng L7 = 3 (m) lµ kho¶ng c¸ch tõ mÐp vïng bè trÝ thïng pha thuèc cña bÓ thø hai ®Õn mÐp vïng lu nguyªn liÖu sau khi ®· tÈm x¾p ®a ®i hong kh«. - Khoảng L8=4 là chiều dài bể thứ 3 - Kho¶ng L9 = 1( m) lµ kho¶ng bè trÝ thiÕt bÞ pha thuèc vµ b¬m cña bÓ thø hai.
- Xem thêm -