Tài liệu Tiểu luận xây dựng hệ thống thông tin quản lý kho vật tư tại công ty uni – 1695687

  • Số trang: 36 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 122 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong

Đã đăng 59174 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH  Tiểu luận Môn “ TỔ CHỨC HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÍ DOANH NGHIỆP” TÊN TIỂU LUẬN: XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ KHO VẬT TƯ TẠI CÔNG TY UNI – PRESIDENT VIET NAM  GVHD : THS. NGUYỄN VĂN NĂM LỚP : VB13QT002 NHÓM : 4 Tp.Hồ Chí Minh, Tháng 8 Năm 2010 1 DANH SÁCH THAM GIA TIỂU LUẬN CỦA NHÓM 4 ST T Mã SV Họ lót Tên Ngày sinh 1 33101020359 Hồ Lê Trung Hiếu 22/06/1983 2 33101022664 Trần Hiếu 28/06/1985 3 33101020514 Nguyễn Thị Thanh Hoa 02/08/1984 4 33101027516 Trần Quốc Hoàn 10/10/1980 5 33101020439 Nguyễn Duy Hoàng 19/03/1984 6 33101025618 Trần Xuân Hoàng 11/09/1986 7 33101021487 Mai Văn Hòa 10/07/1987 8 33101026944 Nguyễn Thanh Hòa 15/01/1980 9 33101025440 Nguyễn Ngọc Mỹ Huệ 22/12/1984 10 33101020416 Nguyễn Khánh Hùng 15/09/1984 Mức độ tham gia Chữ ký 2 Nhận Xét CủaGiáo Viên …………………………………………………………….……........................................... …………………………………………………….……………......................................... ..........................................................................................……………........ ………………………………………………………………........................................ ..........................................................................................……………... ……………………………………………………………… ............ …………………………………………………………… ......... ………………………………………………………….. ......... …………………………………………………………....... ……………………………………………………….......... ……………………………………………………............ ……………………………………………………........ ………………………………………………….......... ………………………………………………............ ………………………………………………........... ……………………………………………............... ………………………………………………........... Điểm: 3 MỤC LỤC MỞ ĐẦU .....................................................................................................................................................5 CHƯƠNG 1: MÔ TẢ HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHO NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY UNI – PRES IDENT VIET NAM .........................................................................................................................5 I) Giới thiệu về công ty Uni – President...............................................................................................6 1) Năm thành lập và những cột mốc của quá trình phát triển .........................................................6 2) Liên ngành Mì ăn liền....................................................................................................................6 II) Mô tả về hệ thống kho vật tư hiện tại của Ngành Mì ăn liền công ty Uni – President: .............7 CHƯƠNG 2 : CƠ SỞ PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI..........................................10 CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ KHO NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY UN I - PRES IDENT VIỆT NAM .............................................................17 I. Phân tích yêu cầu.............................................................................................................................17 II.Phân tích thiết kế chi tiết.................................................................................................................17 1.Sơ đồ chức năng của hệ thống kho...............................................................................................17 2. Sơ đồ luồng dữ liệu DFD..............................................................................................................19 3. Mô hình dữ liệu logic....................................................................................................................20 4. Xây dựng mô hình dữ liệu quan hệ (RDM) ...............................................................................21 III.Viết chương trình ............................................................................................................................25 1.Giới thiệu về MS.Access.................................................................................................................25 2.Cơ sở dữ liệu của hệ thống............................................................................................................25 3.Một số thiết kế giao diện vào ra của hệ thống ..............................................................................28 4 MỞ ĐẦU Thế g iới đang bước vào một giai đoạn phát triển mới đầy sô i động và biến đổ i, trong đó vai trò của cách mạng khoa học rất qu an trọng đặc biệt là cuộc cách mạng thông tin . Nó đã và đang thâm nhập, tác động sâu sắc, t rực tiếp lên mọ i mặt, mọi lĩnh vực của đ ời sống kinh tế xã hộ i. Ứng dụng tin học vào lĩnh vực kinh tế g iúp ta nắm bắt thông tin một cách chính xác kịp thời, đầy đủ, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh, thúc đẩy nền kinh tế mở rộng và phát t riển . Vì vậy, trong quá trình quản lý các cơ quan, doanh nghiệp phải thấy được v ai trò của công nghệ thông t in. Nó giúp doanh nghiệp đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng h iện tại mà còn nâng cao được năng lực sản xuất, giúp cho các doanh nghiệp có đủ sức cạnh tranh với thị t rường trong và ngoài nước. Qua quá trình tìm hiểu, chúng em càng thấy rõ vai t rò của tin học nói chung và hệ thống thông tin qu ản lý nói riêng khi áp dụng vào doanh ngh iệp . Nó giúp cho doanh nghiệp vận hành và quản lý tốt mọi hoạt động của mình. Công ty TNHH Uni – President Việt N am là doanh nghiệp kinh doanh sản xuất chủ yếu trong lĩnh v ực thức ăn Thủy sản, thức ăn Gia súc, Bột mì, Thực phẩm, Nước uống, Dầu thực vật... Trong một doanh nghiệp sản xuất, bên cạnh v ấn đề quản lí xương sống của doanh ngh iệp đó là qu ản lí tà i ch ính, th ì vấn đề quản lí kho là một vấn đề vô cùng qu an t rọng, thiết thực. Quản lí tốt hệ thống kho sẽ g iúp cho nhà quản lí lập được các kế hoạch kinh doanh, kế hoạch sản xuất và phát t riển của doanh nghiệp . Do đó chúng em lựa chọn đề tài: "Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin quản lý k ho nguyên vật liệu tại công ty TNHH Uni – President Việt Nam”. CHƯƠNG 1: M Ô TẢ HỆ THỐNG QU ẢN LÝ KHO NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY UNI – PRESIDENT VIET NAM 5 I) Giới thiệu về công ty Uni – President 1) Năm thành lập và những cột mốc của quá trình phát triển Công ty TNHH Uni – President Việt Nam được cấp giấy phép đầu tư vào ngày 6 tháng 2 năm 1999, quy hoạch thành 6 hạng mục đầu tư, bao gồm: N gành T hức ăn Thủy sản, Ngành Thức ăn Gia súc, Ngành Bột mì, Ngành Thự c phẩm , N gành Nước uống, Ngành Dầu thực vật với tổng số vốn đầu tư trên 225,000,000 U SD (hai trăm hai mư ơi năm triệu đôla), vốn pháp định là 68,000,000 USD (sáu mươi tám triệu đôla)… Ngày 27 tháng 2 năm 2000, Chủ tịch Hội đồng Quản tr ị Tập đoàn Uni – President – Ông Kao Chin Yen đích thân đến Việt Nam chủ trì buổi lễ động thổ Nhà máy Bình Dương. Ngày 15 tháng 8 năm 2001, Nhà máy Sản xuất Thứ c ăn Chăn nuôi chính thứ c đi vào hoạt động, t iếp đó ngày 15 tháng 12 năm 2001, Nhà máy Sản xuất Mì ăn liền cũng hoàn công và đi vào hoạt động. Ngày 27 tháng 2 năm 2003, khánh thành Nhà máy Bột m ì và đưa vào sử dụng. Nhà máy s ản xuất thức ăn thủy sản ở Bình Dương đã sản xuất hết công suất, nhưng sản lư ợng vẫn không đủ cung cấp cho thị trường, do đó đã xây dự ng thêm một Nhà m áy sản xuất thức ăn Thủy sản ở KCN Mỹ Tho - tỉnh Tiền Giang, và vào tháng 6 năm 2006 đã chính thức đi vào hoạt động. Vào năm 2007, công ty TNHH Uni-President Việt Nam đã thành lập trại nuôi Tôm giống và phòng thí nghiệm các bệnh t ật về T hủy sản tại Ninh Thuận. Vào cuối tháng 6 năm 2009, chính thức khánh thành Trại giống Thủy sản tại An Hải – Ninh Phước – Ninh Thuận. Thấy rõ tiềm n ăng phát triển của công ty cổ phần nước giải khát Sài Gòn (Tribeco) nên ngày 25 tháng 4 năm 2007, Tập đòan U ni-President đã chính thứ c công bố hợp tác đầu tư với Công ty Cổ phần Nước Giải khát Sài Gòn (Tribeco). Minh chứ ng cho quan hệ hợp tác đôi bên, ngày 15 tháng 09 năm 2007, đã tiến hành buổi Lễ động thổ xây dự ng nhà máy chiết nông Trà xanh tại KCN Việt Nam – Singapore. N gày 14 tháng 03 năm 2 008 đã chính thức đi vào sản xuất. Do lĩnh vực sản xuất kinh doanh của công ty Uni – Presi dent gồm nhiều mảng, Nhóm chúng tôi xin chọn mảng liên ngành Mì ăn liền làm đề tài bài tiểu luận của nhóm: 2) Liên ngành Mì ăn liền 6  Nhà máy m ì ăn liền của công ty TNHH Uni-President Việt Nam đi vào sản xuất vào tháng 12 năm 2001, sản phẩm n hanh chóng chinh phục t hị trư ờng, đư ợc người tiêu dùng khẳng định nhờ vào chất lượng ưu tú và khẩu vị phong phú, độc đáo. Mỗi năm mức tăng trưởng đều từ 30% ~40%, năm 2004 mức tiêu thụ đạt 10.000.000 thùng, chiếm 20% thị phần trên thị trường và trở thành nhãn hiệu mì ăn liền lớn thứ hai tại Việt Nam. Do hiện nay 3 dây chuyền sản xuất mì đều vư ợt tải công suất, nên công ty đang quy hoạch tăng thêm m ột dây chuyền sản xuất mới và có kế hoạch thành lập nhà máy chi nhánh tại Hà Nội để đáp ứng nhu cầu của thị trường miền Bắc.  Ngoài việc phát triển thị phần t ại thị trư ờng Việt Nam, N gành T hự c phẩm đã phân phối hàng sang th ị trư ờng Campuchia vào năm 2005 và tiến hành quy hoạch thị trường Lào, nhằm mở rộng phạm v i kinh doanh đến các nư ớc láng giềng và các nư ớc thuộc bán đảo Trung Nam.  Nhà máy M ì ăn liền của công ty TNHH U ni-President Việt Nam chuyên sản xuất mì ăn liền, phở ăn liền, bún ăn liền; sản phẩm nhanh chóng chinh phục thị trường, đư ợc người tiêu dùng khẳng định nhờ vào chất lượng ưu tú và khẩu vị phong phú, độc đáo. II) Mô tả về hệ thống kho vật tư hiện tại của Ngành Mì ăn liền công ty Uni – President:  Công ty Uni –President là công ty có qui mô s ản xuất lớn. Do đó việc quản lý tốt các vật tư trong kho hiện có là cần thiết. Hiện nay hệ thống kho của công ty bao gồm các hoạt động sau: hoạt động mua vật tư, hoạt động nhập vật tư vào kho, hoạt động xuất vật tư cho bộ phận sản xuất và hoạt động lên báo cáo định kỳ hoặc đột xuất khi giám đốc hoặc các phòng ban có liên quan cần đến. Dưới đây là sơ đồ tổ chức của phòng vật tư tại công ty Uni-President Việt Nam : Trưởng phòng Phó phòng chuẩn bị sản xuất Bộ p hận chuẩn bị sản xuất Phó phòng phụ trách kho Hồ sơ lưu trữ Bộ phận quản lý kho 7 BP mua vật tư BP nhập xuất Thủ kho Phụ kho Công ty có tất cả hai kho: kho nguyên vật liệu chính, kho nguyên vật liệu phụ. Trong đề t ài này chúng em chỉ xem xét ba hoạt động chính của kho. Đó là hoạt động nhập vật tư khi vật tư về, hoạt động xuất vật tư cho các đơn vị sản xuất và hoạt động lên báo cáo tổng hợp định kì. Sau đây là quy trình xuất nhập kho và lên báo cáo tổng hợp của bộ phận kho. Trước hết là quy trình nhập vật tư. Phòng kế hoạch dựa vào kế hoạch sản xuất năm, để đưa ra kế hoạch mua sắm vật tư. Dự a vào kế h oạch m ua vật tư, phòng vật tư đứ ng ra mua vật tư. Khi vật tư về kho bộ phận nhập kho phải có trách nhiệm nhập kho các vật tư đã mua về. Để nhập vật tư vào kho thì bộ phận nhập kho phải có phiếu nhập kho, phiếu nhập do bộ phận viết phiếu của phòng vật tư lập, theo quy định của bộ tài chính . Tuy nhiên để có phiếu nhập kho thì phải có đủ các điều kiện sau : 1.Phải có đơn đặt hàng (hợp đồng mua sắm vật tư). 2. Có biên bản kiểm nghiệm hàng hóa. Biên bản này phải có đầy đủ chữ kí của các bên như: phòng KCS, thủ kho, bảo vệ và chủ hàng (nhà cung cấp vật tư ). Sau khi có phiếu nhập kho thì vật tư đư ợc nhập vào kho. Phiếu nhập kho đư ợc lập làm ba liên: liên 1 lưu t ại bộ phận viết phiếu, liên 2 lưu t ại kho, liên 3 đưa lên phòng kế toán. Hoạt động t hứ hai là hoạt động xuất kho. Khi bộ phận sản xuất cần vật tư để sản xuất, thì bộ phận viết phiếu lại viết phiếu xuất kho (phiếu lĩnh vật tư). Khi có phiếu xuất kho, nhân viên quản lí kho sẽ xuất vật tư cho bộ phận lĩnh vật tư. Phiếu xuất kho cũng đư ợc lập thành ba liên. M ỗi liên cũng được lưu tại các phòng kế toán, kho và phòng viết phiếu để lưu vào hồ sơ. Mỗi một vật tư được nhập kho hay xuất kho đều được thủ kho theo dõi và ghi vào thẻ kho. M ỗi một thẻ kho thì chỉ theo dõi một vật tư duy nhất về số lượng xuất nhập và tồn kho, theo mã của vật tư. Thẻ k ho cũng phải theo mẫu quy định sẵn của bộ tài chính. Thẻ kho cũng được lưu tại phòng kế toán của công ty. 8 Hàng tháng, công ty họp hai lần, do đó bộ phận kho cũng phải lên báo cáo hai lần trong một tháng. Các báo cáo do thủ kho lập. Dựa trên thẻ kho, thủ kho có t hể lấy thông tin về vật tư còn tồn kho, số lượng tồn. Ngoài ra, khi có nhu cầu cần biết thông tin về vật tư của các phòng ban khác, thì thủ kho cũng phải lên các báo cáo không định kì (báo cáo đột xuất). Các báo cáo của kho sẽ được đưa lên các phòng ban khác có liên quan khác như : phòng giám đ ốc, phòng kế hoạch ( để lên kế hoạch cung ứng vật tư ), phòng điều hành và phòng kế toán (t heo di giá trị của vật tư còn tồn kho). Công t ác lập báo cáo còn nhằm xác định lư ợng hàng t ồn tối thiểu cho sản xuất, để kịp thời cung ứng vật tư. 9 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI I.Các vấn đề cơ bản về hệ thống thông tin quản lí 1.Khái niệm hệ thống thông tin Hệ thống thông tin là m ột tập hợp những con, các thiết bị phần cứng, phần mềm, dữ liệu …thự c hiện hoạt động t hu thập, lưu trữ , xử lí và phân phối thông tin trong một tập hợp ràng buộc đư ợc gọi là môi trư ờng. T uỳ vào môi trường của hệ thống mà hệ thống đó có nhữ ng thù riêng biệt so với các hệ thống khác. T uy nhiên là nó vẫn tuân theo mô hình tổng quát dưới đây : Nguồn Đích Thu thập Xử lí Phân p hát Kho dữ liệu Như vậy, mọi hệ thống thông tin đều có bốn bộ phận: bộ phận đưa dữ liệu vào, bộ phận xử lí, bộ phận kho dữ liệu và bộ phận đưa dữ liệu ra . 10 2.Các khái niệm liên quan đến hệ thống thông tin Một hệ thống thông tin quản lí t hì cái cốt lõi là cơ sở dữ liệu. Quản lí tốt một hệ thống thông tin thì trước hết phải quản lí tốt cơ sở dữ liệu của nó . Vậy trước tiên chúng t a phải hiểu thế nào là một cơ sở dữ liệu và có những khái niệm nào liên quan đến cơ sở đữ liệu . Bây giờ chúng t a xem xét một số khái niệm liên quan đến cơ sở dữ liệu. Chúng ta phải hiểu thế nào là dữ liệu. Dữ liệu là những sự kiện còn th ô, chưa qua xử lí, là đầu vào của h ệ thống. Cao hơn khái niệm dữ liệu là chúng ta xem xét đến một số khái niệm như: bảng dữ liệu, thực thể, thuộc tính của thực thể, các trường và bản ghi. Bảng dữ liệu của hệ thống là một bảng bao gồm các trường và các bản ghi về các thực thể. Thực thể thì là m ột nhóm ngư ời, đồ vật, sự kiện, hiện tượng hay khái niệm bất kì với các đặc điểm và tính chất cần ghi chép lại. Một số các thự c thể có thể có vẻ vật chất như: máy móc, khách hàng, sinh viên, hoá đơn … Còn m ột số thực thể chỉ là khái niệm hay quan niệm, chẳng hạn, tài khoản, dự án, nhiệm vụ công tác … Mỗi thực thể đều có những đặc điểm và tính chất mà ta gọi là các thuộc t ính. M ỗi thuộc tính là một yếu tố dữ liệu t ách biệt, thư ờng không chia nhỏ đư ợc. Các thuộc tính góp phần mô tả về thực thể và là những dữ liệu về thực thể mà ta muốn lưu trữ. Trường dữ liệu: là một cột của b ảng dữ liệu, trư ờng dữ liệu lưu trữ về m ột thuộc tính của các thực thể như trường: hoten của các thực thể sinh viên. Bản ghi: bản ghi là tập hợp các dữ liệu của các trường của một thực thể cụ thể. Như vậy cơ sở dữ liệu của hệ thống chính là m ột nhóm gồm một hay nhiều bảng có liên quan với nhau. Nó đư ợc tổ chức và lưu giữ trên các thiết bị tin học và chịu sự quản lí của các chương trình máy tính, nhằm cung cấp thông tin cho người dùng với các mục đích khác nhau. Để hệ thống có thể hoạt động thì chúng ta phải cập nhật các dữ liệu cho hệ thống. Đây là m ột nhiệm vụ không thể thiếu khi quản lí một cơ sở dữ liệu. Khi chúng ta truy xuất thông tin phục vụ cho công tác quản lí là chúng ta đã thực h iện công việc truy vấn 11 dữ liệu. Khi truy vấn dữ liệu thư ờng sử dụng hai ngôn ngữ truy vấn. Đó là ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc ( SQL) và truy vấn bằng ví dụ. Quản lí một hệ thống thông tin t hì công việc không thể thiếu là phải thường xuyên lên báo cáo được chiết xuất từ các cơ sở dữ liệu của hệ thống. Để việc lên báo cáo và sử dụng các dữ liệu của hệ thống được thuận tiện thì các dữ liệu phải quan hệ với nhau, liên kết với nhau dưới ba mô hình sau: mô hình phân cấp, mô hình mạng lưới, mô hình quan hệ. 3.Phân tích thiết kế một hệ thống thông tin Mục tiêu cuối cùng của phát triển hệ thống thông tin là cung cấp cho nhữ ng thành viên của tổ chức nhữ ng công cụ quản lí tốt nhất. Phát triển hệ t hống t hông t in bao gồm việc phân tích hệ thống đang t ồn tại, thiết kế một hệ thống mới, thực hiện và tiến hành cài đặt nó. Phân tích hệ thống bắt đầu từ việc thu thập dữ liệu, xác đ ịnh yêu cầu của hệ thống. Thiết kế hệ thống nhằm xác định xem h ệ thống có khả năng cải thiện t ình trạng hiện tại và xây dựng các mô hình lôgíc và mô hình vật lí ngoài của hệ thống đó. 3.1. Đánh giá yêu cầu. Một dự án phát triển hệ thống không thể tự động tiến hành ngay sau khi có bản yêu cầu. Vì loại dự án này đòi hỏi đầu tư không chỉ tiền bạc, thời gian mà còn cả nhân lự c cho dự án đó. Do đó phải có quá trình đánh giá hay thẩm định yêu cầu. Việc đánh giá yêu cầu là quan trọng cho việc t hành công của dự án. Việc đ ánh giá s ai yêu cầu s ẽ dẫn đến việc phân tích hệ thống sai, đánh giá y êu cầu không chính xác sẽ làm cho quá trình phân tích mất thời gian, tốn nhiều chi phí. Đánh giá yêu cầu gồm việc nêu vấn đề, ước đoán độ lớn, những thay đổi có thể và đánh giá tính khả thi của dự án. Đánh giá yêu cầu bao gồm các công đoạn sau: lập kế hoạch, làm rõ yêu cầu, đánh giá khả thi, chuẩn bị và trình bày báo cáo đánh giá khả thi. 12 3.2.Phân tích chi tiết . Mục đích của công việc phân tích yêu cầu là: đưa ra được chuẩn đoán về hệ thống đang tồn tại, nghĩa là xác định được những vấn đề chính cũng như nhữ ng nguyên nhân chính còn tồn tại của hệ thống. Đồng thời xác định đư ợc mục tiêu cần đạt đư ợc của hệ thống mới và đề xuất ra được giải pháp cho phép đạt được mục tiêu. Giai đoạn phân tích chi tiết bao gồm 7 công đoạn: lập kế hoạch, nghiên cứ u môi trường, nghiên cứu hệ thống, đưa ra chuẩn đoán và xác định các yếu t ố giải pháp, đánh giá tính khả thi, thay đổi đề xuất dự án, chuẩn bị và trình bày báo cáo. 3.3.Thiết kế lô gíc Mục đích của giai đoạn này là xác định một cách chi tiết và chính xác nhữ ng cái mà hệ thống mới phải làm để đảm bảo được mục tiêu đã được xác định ra ở từ giai đoạn phân tích chi tiết mà vẫn tuân thủ những ràng buộc của m ôi trư ờng. Sản phẩm của quá trình phân tích này là các sơ đồ luồng dữ liệu DFD, sơ đồ cấu trúc dữ liệu DSD, các sơ đồ phân tích tra cứu và các phích lô gíc của từ điển hệ thống. M ô hình này phải được khách hàng thông qua, đảm bảo rằng chúng đáp ứng tốt các yêu cầu của họ. Việc thiết kế nên bắt đầu từ việc thiết kế cơ sở dữ liệu cho hệ thống mới. Th iết kế cơ sở dữ liệu là xác định yêu cầu thông tin của ngư ời sử dụng hệ thống thông tin mới. Có hai phương pháp thiết kế cơ sở dữ liệu Thứ nhất là thiết kế cơ sở dữ liệu từ thông tin đầu ra. Đây là phư ơng pháp cổ điển và cơ bản của v iệc thiết kế. Theo phương pháp này thì chúng ta thực hiện ba mứ c chuẩn hoá từ các thông t in đầu ra thu thập được, sau đó xác định được các tệp dữ liệu và mối liên kết giữa các tệp. Phương pháp thứ hai là thiết kế cơ sơ dữ liệu bằng phư ơng p háp mô hình hoá. Theo phương pháp này chúng ta phải xác định mối quan hệ giữ a các thực thể trong hệ thống. Các thực thể liên kết với nhau theo mối liên kết nào: một - một, một – nhiều hay nhiều – nhiều. 13 3.4.Mã hoá dữ liệu và một số công cụ được sử dụng để mô hình hoá hệ thống thông tin. 3.4.1 Mã hoá dữ liệu Mã hoá được xem như là việc xây dự ng một tập hợp những hàm thứ c m ang tính quy ước và gán cho tập hợp này một ý nghĩa bằng cách cho liên hệ với tập hợp nhữ ng đối tượng cần biểu diễn. Mã hoá dữ liệu giúp cho người quản lí nhận diện các đ ối tượng không bị nhầm lẫn, mô tả nhanh chóng các đối tượng và nhận diện các đối tượng nhanh hơn. Trong thực tế người ta thường sử dụng các phương pháp mã hoá sau: Phương pháp mã hoá phân cấp: t heo nguyên tắc này người ta phân cấp đối tượng từ trên xuống, mã số được xây dựng từ trái qua phải, các chữ số được kéo dài về phía bên phải để thể hiện chi t iết sự phân cấp sâu hơn. Để thiết lập m ã phân cấp cần phải xác định có bao nhiêu cấp và mỗi cấp cần bao nhiêu mã. Có hai loại mã phân cấp: phân cấp cố định và phân cấp biến thiên. Phương pháp mã hoá liên tiếp: Mã kiểu này được tạo ra b ởi m ột quy tắc tạo dãy nhất định. Sử dụng phương pháp này sẽ không nhầm lẫn, tuy nhiên khi sử dụng sẽ không thể gợi nhớ và nó không cho phép chèn thêm một mã nào vào giữa hai mã cũ. Phương pháp mã hoá gợi nhớ: phương pháp này dựa vào đặc tính của đối tượng để xây dựng. Ưu điểm của phương pháp này là có tính gợi nhớ cao, có thể mở rộng. Phương pháp m ã hoá ghép nối: phư ơng pháp này chia ra thành nhiều trư ờng, mỗi trường tư ơng ứng với một đặc tính. Ưu điểm của phương pháp này là nhận diện không nhầm lẫn, có khả năng phân tích cao, có nhiều khả năng kiểm tra thuộc tính. Tuy nhiên nó lại có như ợc điểm là khá cồng kềnh, phải chọn những đặc tính ổn định nếu không bộ mã mất ý nghĩa. 14 3.4.2. Một số mô hình hoá dữ liệu 3.4.2.1. Mô hình luồng dữ liệu DFD Mô hình luồng dữ liệu mô tả hệ thống thông tin, trong sơ đồ chỉ bao gồm luồng dữ liệu, các xử lí, cá lưu trữ dữ liệu, nguồn và đích. Sơ đồ luồng dữ liệu chỉ mô tả đơn thuần là hệ thống thông tin làm gì và để làm gì. Các kí pháp thường dùng trong sơ đồ Sơ đồ DFD thường sử dụng bốn kí pháp cơ bản sau: Tên người/bộ phát/nhận tin Tên dòng dữ liệu Tiến trình xử lí Tệp dữ liệu Nguồn hoặc đích Dòng dữ liệu Tiến trình xử lí Kho dữ liệu Các mức của DFD: Mức ngữ cảnh: thể hiện rất khái qu át nội dung chính của h ệ thống thông tin. Sơ đồ này không đi vào chi tiết, m à mô tả sao cho chỉ cần một lần nhìn là nhận ra nội dung chính của hệ thống. Sơ đồ phân rã: để mô tả hệ thống chi tiết hơn người ta dùng kỹ thuật phân rã sơ đồ. Bắt đầu từ sơ đồ ngữ cảnh người ta phân rã ra làm sơ đồ mức 0, mức 1 … 15 II.Vấn đề cần thiết phải ứng dụng tin học trong quản lí k ho Trong công tác quản lí kho, nhất là tại một công ty sản xuất thực phẩm thì luôn đòi hỏi xuất nhập kho thường xuyên và cũng thường xuyên lên các báo cáo định kì. Cho nên nếu làm bằng công nghệ thủ công thì sẽ tốn rất nhiều thời gian và chi phí cho mỗi lần xuất nhập hoặc, lên báo cáo. Mặt khác phải có nhiều ngư ời cùng làm để kịp lên báo cáo cho các phòng ban khác. Hơn nữa, các hồ sơ lưu trữ bằng giấy tốn rất nhiều chi phí lại thêm khoản chi phí để bảo quản hồ sơ. Do đó việc ứ ng dụng tin học trong quản lí kho là cần th iết để giảm chi phí, rút ngắn thời gian lên báo cáo, giúp cho công tác quản lí tốt hơn, xử lí chính xác hơn, dễ dàng hơn. 16 CHƯƠN G 3: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔ NG TIN QUẢN LÝ KHO NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY UNI - PRESIDENT VIỆT NAM I.Phân tích yêu cầu Hoạt động quản lí kho là một hoạt động quan trọng trong các nhà máy sản xuất, hơn nữa lại tại một công ty nhà nước có quy mô lớn như công Uni – President Việt Nam thì công tác đó cần phải được đảm bảo. Công ty thì thường xuy ên phải lên báo cáo định kì do đó việc tin học hoá phải đảm bảo lên báo cáo nhanh chóng chính xác, giảm bớt chi phí cho mỗi lần lên báo cáo. Dữ liệu nhập chính xác dễ thao tác. Hệ thống phải dễ dàng cho người dùng khi lên phiếu xuất, phiếu nhập. Các báo cáo phải thống kê được lư ợng tồn của từng vật tư t ại thời điểm kiểm kê, phải lấy được thông tin của từng vật tư có trong kho. Thống kê đư ợc các vật tư thiếu cho sản xuất để thông báo cho phòng cung ứng vật tư đặt kế hoạch mua vật tư. II.Phân tích thiết kế chi tiết Trong quá trình tiếp cận hệ thống, sử dụng các phương pháp như: phỏng vấn quan sát, lấy tài liệu để thu thập thông tin về công tác quản lí kho tại công ty Uni – President Việt Nam, kết quả của quá trình này chúng em đã đư a ra các sơ đồ mô hình hoá hệ thống thông tin quản lí kho sau: 1.Sơ đồ chức năng của hệ thống kho Sơ đồ chứ c năng của hệ thống sẽ mô tả các hoạt động chính mà hệ thống phải thực hiện. Trong quá trình tiếp cận và phân tích hệ thống thì hệ thống kho của công ty sẽ thực hiện ba chức năng chính sau: +Chức năng nhập vật tư từ bộ phận mua vật tư +Chức năng xuất vật tư cho các bộ phận sản xuất +Chức năng kiểm kê và lên các báo cáo định kì cho các p hòng ban có liên quan. 17 Dựa trên các chức n ăng trên của hệ thống chúng em đưa ra sơ đồ chứ c năng của hệ thống sau đây: Quản lý Kho Hàng Nhập vật tư Xuất vật tư Kiểm kê Lập báo cáo Kiểm tra lượng tồn kho Kiểm tra lượng hư hại 18 Sơ đồ luồng dữ liệu DFD Bộ p hận mua vật tư Bộ p hận sản xuất Phiếu nhập Phiếu xuất Xử lý xuất Xử lý nhập Phiếu nhập Phiếu xuất Lưu vào thẻ kho Thẻ kho Phòng kế toán Kiểm kê Phòng kế hoạch A1 Lập báo cáo A2 B1 Ban giám đốc C 1 B2 C2 A1: Phòng kế hoạch yêu cầu báo cáo A2: Gứi báo cáo cho Phòng kế hoạch B1: Ban giám đốc y êu cầu báo cáo B2: Gứi báo cáo cho Ban giám đốc C1: Phòng kế toán yêu cầu báo cáo C2: Gứi báo cáo cho Phòng kế toán 19 3. Mô hình dữ liệu logic Từ sơ đồ DFD ta xây dựng được các tập thực thể sau: Nhà cung cấp, đơn mua hàng, Bộ phận sản xuất, thẻ kho vật tư Nhà cung cấp1 Dòng nhà cung cấp / vật tư Vật tư Các bộ phận sản xuất 1 n Đơn mua hàng Đơn mua hàng / Vật tư Dòng bộ phận sản xuất /vật tư Dòng giao hàng/ Đơn hàng mua Giao hàng Kí hiệu : Nhiều Một 20
- Xem thêm -