Tài liệu Tiểu luận thị trường hiệu quả và lý thuyết tài chính hành vi

  • Số trang: 30 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 1895 |
  • Lượt tải: 0
tranbon

Tham gia: 29/07/2015

Mô tả:

GVHD: TS. Lê Đạt Chí SVTH: Vũ Duy Chương Đoàn Duy Khánh Lê Xuân Hùng 1. Giới thiệu về thị trường hiệu quả 2. Lý thuyết tài chính hành vi 3. Ba luận cứ về lý thuyết tài chính hành vi 4. Ứng dụng và ảnh hưởng của TCDN trong quản trị doanh nghiệp  Khái niệm về thị trường hiệu quả  Các thay đổi giá cả trong thị trường hiệu quả là ngẫu nhiên  Ba hình thức của thị trường hiệu quả  Các thị trường hiệu quả: chứng cứ  Khái niệm thị trường hiệu quả  Thị trường hiệu quả (Effecient market) là nơi mà tại bất kỳ thời điểm nào, tất cả các thông tin mới đều được những người tham gia thị trường nắm bắt và tức thì được phản ánh vào trong giá cả thị trường.  Bước ngẫu nhiên: giá cả của thị trường lên xuống thất thường và không thể dự kiến trước được như những bước ngẫu nhiên.   Thay đổi giá cả trong thị trường hiệu quả là ngẫu nhiên: Trò chơi tung hứng đồng xu  Thay đổi giá cả trong thị trường hiệu quả là ngẫu nhiên:  Chỉ số S & P  Thay đổi giá cả trong thị trường hiệu quả là ngẫu nhiên:  Ba hình thức của thị trường hiệu quả: MỨC ĐỘ HIỆU QUẢ YẾU MỨC ĐỘ HIỆU QUẢ VỪA PHẢI MỨC ĐỘ HIỆU QUẢ MẠNH  Thị trường hiệu quả: chứng cứ  Thị trường hiệu quả: chứng cứ  Thị trường hiệu quả: chứng cứ  BÀI HỌC 1:THỊ TRƯỜNG KHÔNG CÓ TRÍ NHỚ  BÀI HỌC 2:HÃY TIN VÀO GIÁ TRỊ THỊ TRƯỜNG  BÀI HỌC 3: HÃY ĐỌC SÂU  BÀI HỌC 4: KHÔNG CÓ CÁC ẢO TƯỞNG TÀI CHÍNH  BÀI HỌC 5: PHƯƠNG ÁN TỰ LÀM LẤY  BÀI HỌC 6: ĐÃ XEM MỘT CỔ PHẦN HÃY XEM TẤT CẢ  BA TRỤ CỘT CỦA LÝ THUYẾT THỊ TRƯỜNG HIỆU QUẢ LÀM NẢY SINH LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH HÀNH VI  Trụ cột 1: Nhà đầu tư khôn ngoan  Trụ cột 2: Các sai lệch không tương quan  Trụ cột 3: Kinh doanh chênh lệch giá không bị giới hạn BA TRỤ CỘT CỦA LÝ THUYẾT THỊ TRƯỜNG HIỆU QUẢ LÀM NẢY SINH LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH HÀNH VI  Kinh doanh chênh lệch giá không bị giới hạn  CẶP TỶ GIÁ TỶ GIÁ DIỄN GIẢI 1 € đổi được 159.3403 ¥/€ 159.3403 €/$ 0.6455 1 $ đổi được 0.6455€ ¥/$ x 1 $ đổi được x ¥ ¥  KHÁI NIỆM VỀ LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH HÀNH VI 1. HÀNH VI KHÔNG HỢP LÝ 2. HÀNH VI KHÔNG HỢP LÝ MANG TÍNH HỆ THỐNG 3. GIỚI HẠN KHẢ NĂNG KINH DOANH CHÊNH LỆCH GIÁ TRÊN THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH  HÀNH VI KHÔNG HỢP LÝ  LÝ THUYẾT TRIỂN VỌNG  SỰ TRẢI NGHIỆM HAY THUẬT TOÁN VÀ XU HƯỚNG LỆCH LẠC  TÂM LÝ CON NGƯỜI  HÀNH VI KHÔNG HỢP LÝ  LÝ THUYẾT TRIỂN VỌNG • • • Con người đôi khi thể hiện sự e ngại rủi ro và đôi khi lại thể hiện sự ưa thích rủi ro. Tùy thuộc vào bản chất của triển vọng mà họ nghĩ tới. Việc đánh giá các triển vọng của con người phụ thuộc vào việc lời hay lỗ so với một điểm tham chiếu. Con người e ngại mất mát (thua lỗ) vì mất mát lớn hơn được, vì tâm lý mất mát thường nặng hơn cái nhận được.  HÀNH VI KHÔNG HỢP LÝ  LÝ THUYẾT TRIỂN VỌNG  Tính toán bất hợp lý (Mental Accounting)  Tự điều chỉnh (Self-Control)  HÀNH VI KHÔNG HỢP LÝ  SỰ TRẢI NGHIỆM HAY THUẬT TOÁN VÀ XU HƯỚNG LỆCH LẠC Sự quen thuộc và các trải nghiệm có liên quan • Sự quen thuộc (familiar) • E ngại sự mơ hồ (ambiguous aversion) • Trải nghiệm đa dạng hóa (diversification heuristic) • Không thích sự thay đổi và hiệu ứng coi trọng tài sản sở hữu 
- Xem thêm -