Tài liệu Tiểu luận phân tích báo cáo tài chính công ty thế kỉ 21

  • Số trang: 12 |
  • Loại file: DOCX |
  • Lượt xem: 61 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong5053

Đã đăng 6896 tài liệu

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA THƯƠNG MẠI- DU LỊCH - MARKETING TIỂU LUẬN MÔN: QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY THẾ KỈ 21 (MCK:C21) GVHD: TS. Ngô Quang Huân SVTT: MSSV: LỚP-KHÓA: LỜI MỞ ĐẦU Phân tích tình hình tài chính là một công việc thường xuyên và vô cùng cần thiết không những đối với chủ sở hữu doanh nghiệp mà còn cần thiết đối với tất cả các đối tượng bên ngoài doanh nghiệp có quan hệ về kinh tế và pháp lý với doanh nghiệp. Đánh giá được đúng thực trạng tài chính, chủ doanh nghiệp sẽ đưa ra được các quyết định kinh tế thích hợp, sử dụng một cách tiết kiệm và có hiệu quả vốn và các nguồn lực; Nhà đầu tư có quyết định đúng đắn với sự lựa chọn đầu tư của mình; các chủ nợ được đảm bảo về khả năng thanh toán của doanh nghiệp đối với các khoản cho vay, nhà cung cấp và khách hàng đảm bảo được việc doanh nghiệp sẽ thực hiện các cam kết đặt ra, các cơ quan quản lý Nhà nước có được các chính sách để tạo điều kiện thuận lợi cũng như hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và đồng thời kiểm soát được hoạt động của doanh nghiệp bằng pháp luật. Đặc biệt, trong nền kinh tế thị trường, mỗi doanh nghiệp là một tế bào kinh tế, là một đơn vị hạch toán độc lập, tiến hành quá trình sản xuất kinh doanh để tạo ra các sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội. Tối đa hoá lợi nhuận là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của doanh nghiệp. Muốn vậy, doanh nghiệp cần phải có những quyết sách, chiến lược phù hợp, kịp thời đối với các hoạt động kinh tế của mình. Tuy nhiên, trong nền kinh tế thị trường đa thành phần, nếu chỉ dựa vào khả năng của mình và bỏ qua sự hỗ trợ của các nguồn lực bên ngoài, doanh nghiệp khó có thể đứng vững và phát triển được. Với đề tài phân tích tình hình tài chính của công ty Thế kỷ 21, dù đã cố găng nhưng do hạn chế về thời gian cũng như khả năng của bản thân, em kính mong sự giúp đỡ của thầy để em có thể hoàn thành bài tiểu luận một cách chính xác nhất. Em chân thành cảm ơn thầy! MỤC LỤC I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM................................................................................................1 1. Bảng cân đối kế toán.............................................................................................1 2. Báo cáo kết quả kinh doanh..................................................................................1 3. Phân tích các chỉ số...............................................................................................1 II. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21......................2 1. Tổ chức tư vấn niêm yết:......................................................................................2 2. Lịch sử hình thành................................................................................................3 3. Lĩnh vực hoạt động...............................................................................................5 4. Cơ cấu tổ chức......................................................................................................6 5. Các dự án đã xây dựng, môi giới:.........................................................................7 III. PHÂN TÍCH CHỈ SỐ...............................................................................................8 1. Các tỷ lệ đánh giá khả năng thanh toán.................................................................8 2. Các tỷ lệ đanh giá hiệu quả hoạt động..................................................................9 3. Các tỷ lệ tài trợ....................................................................................................11 4. Đánh giá khả năng sinh lợi.................................................................................12 5. Các tỷ lệ đánh giá theo góc độ thị trường...........................................................15 IV. MÔ HÌNH Z...........................................................................................................17 V. PHÂN TÍCH HÒA VỐN VÀ ĐÒN BẨY KINH DOANH....................................20 I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM 1. Bảng cân đối kế toán − Bảng cân đối kế toán là một báo cáo tài chính mô tả thực trạng về tình hình tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định ( thường là thời điểm kết thúc một niên độ kế toán) . − Gồm: Phần thứ nhất được gọi là “Tài sản có” hay còn gọi là vốn thể hiện trị giá của những loại tài sản mà doanh nghiệp đang nắm giữ. Phần thứ hai là “Tài sản nợ” hay còn gọi là nguồn vốn thể hiện nguồn gốc hình thành của các loại tài sản. Hai phần của bản cân đối luôn bằng nhau và người ta gọi đó là phương trình kế toán cơ bản. 2. Báo cáo kết quả kinh doanh − Báo cáo kết quả kinh doanh là báo cáo tài chính phản ánh kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanhnghiệp trong một thời kỳ nhất định (thường là một quý hoặc năm). − Ngoài ra, phân tích tài chính doanh nghiệp còn dựa vào một số báo cáo tài chính khác như: báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh về kết quả kinh doanh… 3. Phân tích các chỉ số  Các tỷ lệ đánh giá khả năng thanh toán:  Tỷ lệ lưu động: CR= TSNH/NNH  Tỷ lệ thanh toán nhanh: QR= (TSNH-TK)/NNH  Các tỷ lệ đanh giá hiệu quả hoạt động:  Hiệu quả sử dụng tổng tài sản: TAT= TNS/A  Vòng quay tồn kho: IT= GIÁ VỐN/TK  Kỳ thu tiền bình quân: ACP=KPT*360/NS  Các tỷ lệ tài trợ  Tỷ lệ nợ/ Tổng tài sản: D/A= TD/TA Phân tích báo cáo tài chính công ty cổ phần Thế kỷ 21 Page 1  Tỷ lệ thanh toán lãi vay: ICR= EBIT/I  Các tỷ lệ đánh giá khả năng sinh lợi:  Danh lợi gộp bán hàng và dịch vụ: GPM= GP/NS  Danh lợi ròng: NPM= NI/TNS  Sức sinh lợi cơ bản: BEP=EBIT/A  Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản: ROA=NI/A  Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu: ROE= NI/E  Các tỷ lệ đánh giá theo góc độ thị trường  Tỷ lệ P/E: P/E= P/ EPS=ME/NI  Tỷ lệ P/B: P/B=P/B=ME/E II. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21 − Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thế Kỷ 21. − Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần. − Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông. − Tổng số lượng cổ phiếu niêm yết: 19.336.371 cổ phần. − Tổng giá trị chào bán: 193.363.710.000 đồng (Một trăm chính mươi ba tỷ ba trăm sáu mươi ba triệu bảy trăm mười ngàn đồng chẵn). 1. Tổ chức tư vấn niêm yết: − Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt − Trụ sở chính: 8 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội − Chi nhánh: 11 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp.HCM − Website: http://www.bvsc.com.vn − Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 là công ty đầu tư về bất động sản và du lịch trong năm 2010 đã được Tổng cục Thuế Việt Nam và VietnamNet đưa vào bảng xếp hạng V1000 doanh nghiệp đóng thuế cao nhất Việt Nam. Trong đó Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 được xếp hạng Top 233/1000 doanh nghiệp cả nước và được xếp hạng Top 58/200 doanh nghiệp tư nhân của cả nước đóng thuế cao nhất.C21 là Công ty hoạt động lâu năm trong ngành bất động sản và du lịch, hội đủ các điều kiện cần thiết để phát triển thành một Công ty bất động sản và du lịch có năng lực cạnh tranh tốt và quy mô tầm trung. Công ty Cổ phần Thế kỷ 21 Số lượng nhân sự 41 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Số lượng chi Quận 1, Tp.HCM nhánh Phone: +84 (8) 382-56395 Web site 358 --www.c21.com.vn Fax: +84 (8) 382-56396 E-mail: info@C21.com.vn 4. Lịch sử hình thành − Ra đời vào tháng 01 năm 1994, Công ty TNHH Tuổi Trẻ - tiền thân của Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 – đã mang dáng dấp của một công ty cổ phần với hơn 120 thành viên gồm cơ quan Báo Tuổi Trẻ, phóng viên, nhân viên Báo Tuổi Trẻ và một số cộng tác viên, chuyên viên của Báo. − Ngay từ đầu, Công ty đã áp dụng đầy đủ các nguyên tắc chính của Công ty cổ phần đại chúng: Đại hội toàn thể các thành viên bầu Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị bổ nhiệm, bãi nhiệm Ban Giám đốc. Đại hội thành viên hàng năm thông qua báo cáo việc thực hiện kế hoạch và tình hình tài chính kinh doanh năm qua, kế hoạch chủ yếu là kế hoạch thực hiện các dự án, dự toán tài chính năm tới và các kế hoạch cụ thể huy động vốn, tăng vốn điều lệ, phát hành cổ phiếu. − Ngày 07 tháng 07 năm 1997, Công ty chính thức chuyển sang Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 với gần 200 cổ đông. Với phương châm phát triển phải dựa trên nền tảng vững chắc, sự phát triển của Công ty được chia ra làm những giai đoạn khác nhau tùy vào tình hình tài chính cũng như sức mạnh nội tại của Công ty. Các giai đoạn phát triển cụ thể như sau:  Giai đoạn phát triển chậm, tạo nền tảng vững chắc trong tương lai Phân tích báo cáo tài chính công ty cổ phần Thế kỷ 21 Page 3 − Giai đoạn này kéo dài khoảng 8 năm kể từ ngày thành lập. Với mục tiêu là tạo nền tảng vững chắc, cải thiện đời sống cán bộ nhân viên Công ty và cổ đông. Ngay từ những ngày đầu thành lập, Công ty đã tiến hành xây dựng và hoàn thành năm 1995 Yoco Office Building, cao 12 tầng, diện tích sàn gần 7.000 m2. Đây là một cao ốc văn phòng đạt tiêu chuẩn quốc tế, cao ốc đầu tiên tại VN do kiến trúc sư và các kỹ sư Việt Nam thiết kế thi công với 100% vốn trong nước, chủ đầu tư trực tiếp quản lý công trình, quản lý kinh doanh. − Sau khi hoàn thành và đưa vào sử dụng cao ốc văn phòng, đến năm 1997, Công ty tiến hành triển khai các dự án bất động sản khác, đó là triển khai dự án Khu dân cư Bình Trưng, quận 2 rộng 45.000 m2. Tiếp bước cho những thành công này, Công ty tiếp tục triển khai dự án 25.000 m2 tại Phường 13, quận Bình Thạnh. − Sau những bước tạo đà thành công trên và để đa dạng hóa các sản phẩm kinh doanh, tạo thêm nguồn thu vững chắc, năm 2000, Công ty đã đầu tư vào khu du lịch Tháp Bà, Nha Trang. Đây là dự án gây được tiếng vang ngay từ đầu và đạt hiệu quả cao, góp phần tạo ra nguồn lợi nhuận ổn định cho Công ty  Giai đoạn tăng tốc phát triển − Bước qua thế kỷ 21, trước tình hình phát triển chung của đất nước và sự tăng trưởng mạnh mẽ của ngành địa ốc, du lịch. Dựa trên nền tảng tích lũy giai đoạn đầu, Công ty đã bắt đầu tăng quy mô hoạt động để tăng năng lực cạnh tranh cũng như đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. − Đầu năm 2002, Công ty đã tiến hành xây dựng và hoàn thành kết cấu hạ tầng khu dân cư Sông Giồng, rộng 180.000 m2 tại quận 2, khởi động dự án 60.000m2 tại Khu đô thị Nam Sài Gòn và một khu dân cư 160.000m2 tại phường Phước Long B, quận 9. Năm 2004, tiến hành xây dựng cao ốc căn hộ 16 tầng tại khuôn viên rộng 3.300m2 tại Ung Văn Khiêm, Quận Bình Thạnh, TP HCM. − Với sự thành công rất lớn của dự án Khu du lịch Tháp Bà, Thế Kỷ 21 tiếp tục xây dựng Khu nghỉ mát resort & spa cao cấp 4 sao Mỏm Đá Chim. Giai đoạn 1 của dự án rộng 6 hecta đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 100 phòng, dự kiến giai đoạn 2 trên 4 hecta đang được thiết kế để khởi động sớm theo phương thức bán các biệt thự sau đó thuê lại đưa vào kinh doanh theo phương thức Timeshare, khi đó việc kinh doanh của Mỏm Đá Chim sẽ hiệu quả hơn. Kết hợp với khu du lịch Tháp Bà, đây sẽ là hai dự án mang lại nguồn thu ổn định cho Công ty trong những năm tới. − Năm 2006, Công ty Codona - Thế kỷ 21 ra đời, là Công ty liên doanh của Thế Kỷ 21 với Công ty Codona, mỗi bên góp 50% vốn nhằm xây dựng dự án phức hợp nhà ở - nghỉ dưỡng - giải trí – vui chơi tại Hồ Sông Mây. Giai đoạn 1 của dự án rộng 125ha, dự kiến mở rộng 400ha bao quanh một hồ nước thiên nhiên rộng hơn 400ha tại tỉnh Đồng Nai, cách TP.HCM 40km. Sự phát triển vững chắc với “hai chân” là bất động sản và du lịch sau gần 15 năm hoạt động cho thấy, Ban Lãnh đạo Công ty đã có hướng đi đúng. Bất động sản là lĩnh vực kinh doanh luôn tạo được nguồn thu lớn nhưng thị trường này thường không ổn định và cạnh tranh khốc liệt, trong khi lĩnh vực du lịch (khu nghỉ mát, khu du lịch phục hồi sức khỏe…) tạo nguồn thu ít hơn nhưng lâu dài và ổn định. − Hiện Công ty cổ phần Thế Kỷ 21 ( mã chứng khoán là C21) đang tích cực thực hiện các bước cần thiết để lên sàn giao dịch trong thời gian gần nhất. − Định hướng phát triển của Công ty là đầu tư vào những lãnh vực có liên quan, chủ yếu là bất động sản và du lịch, song song có sự quan tâm thích đáng lãnh vực giảI trí, vui chơi. − Không giớI hạn qui mô nhưng phát triển phảI bền vững. Luôn cũng cố tăng cường nhân lực, tài lực công ty mẹ. Trong quá trình phát triển, tùy theo nhu cầu mà thành lập các công ty con, chứ không làm ngược lại nhằm đảm bảo sự gắn kết chặt chẽ, sẵn sàng hỗ trợ nhau giữa các thành viên trong đại gia đình Thế Kỷ 21. − Kinh doanh vì lợi nhuận nhưng không phai bất cứ giá nào. Dứt khoát không vì lợI nhuận mà làm hạI cộng đồng, xã hội. − Xây dựng hình ảnh, thương hiệu bằng uy tín , chất lượng, hiệu quả, vì lọI ích thiết thực của khách hàng. Không tài trợ cho các hoạt động thời thượng, phô trương lãng phí. Không tài trợ các hoạt động chỉ phục vụ tầng lớp bên trên 5. Lĩnh vực hoạt động Là một công ty đại chúng, các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của C21 hiện nay là: Phân tích báo cáo tài chính công ty cổ phần Thế kỷ 21 Page 5 − Kinh doanh bất động sản; − Kinh doanh dịch vụ bất động sản; − Khách sạn, resort, nhà hàng ăn uống; − Kinh doanh khu vui chơi giải trí – nhà khách – nhà nghỉ có kinh doanh du lịch – bãi cắm trại − du lịch – làng du lịch – nhà hàng; − Kinh doanh vận chuyển hành khách bằng ô tô; − Xây dựng công nghiệp và dân dụng; − Sữa chữa nhà và trang trí nội thất; − Sản xuất vật liệu xây dựng, xây dựng cầu đường, san lấp mặt bằng; − Khai thác, mua bán khoáng sản phi kim loại; − Mua bán vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất; − Khai thác, mua bán khoáng sản phi kim loại; − Giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông; − Giáo dục thể thao và giải trí: câu cá, trò chơi trên mặt nước; − Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng (trừ khám chữa bệnh). 6. Cơ cấu tổ chức − C21 được tổ chức và điều hành theo mô hình Công ty cổ phần, tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành. Cấu trúc tổ chức của Công ty được xây dựng theo cấu trúc chức năng nhằm phù hợp với lĩnh vực hoạt động của Công ty. − Hiện tại Hội đồng quản trị Công ty có 6 thành viên, bao gồm một 1 Chủ tịch, 1 phó chủ tịch và 4 thành viên. Nhiệm kỳ 5 năm. Nhiệm kỳ hiện nay chấm dứt vào năm 2018. − Ban kiểm soát: có 3 thành viên, nhiệm kỳ 5 năm. Nhiệm kỳ hiện nay chấm dứt vào năm 2018.Ban kiểm soát hiện nay đều có trình độ chuyên môn đại học và trên đại học. − Ban Tổng Giám đốc: gồm có 1 Tổng giám đốc và 2 Phó Tổng giám đốc, đều có trình độ đại học và trên đại học. 7. Các dự án đã xây dựng, môi giới: − Khu phức hợp căn hộ - văn phòng Thế Kỷ 21 − Khu dân cư Phước Long B - Quận 9 − Khu dân cư Nam Sài Gòn (khu 9B - 7) − Khu dân cư Gò Sao − Khu du lịch Cam Ranh Phân tích báo cáo tài chính công ty cổ phần Thế kỷ 21 Page 7 − KDL Điện Ngọc - Thế Kỷ 21 − Mỏm Đá Chim mở rộng 2 − Resort & Spa nước khoáng nóng Phong Điền − Khu du lịch Mũi Đá - Bình Thuận III. PHÂN TÍCH CHỈ SỐ Năm 2012 2011 2010 2009 2008 Chỉ số 1. Các tỷ lệ đánh giá khả năng thanh toán Tỷ lệ lưu động CR 10.377512 10.299046 12.448886 5.0569777 4.606146 CR 15 CR 10 5 0 2012 2011 2010 2009 2008 NX: - Ý nghĩa: 10,377 đồng TSNH để đảm bảo cho 1đ NNH, đảo bảo cho khả - năng thanh toán nợ ngắn hạn nhanh. Nhận thấy CR năm 2010 là cao nhất, sau đó là năm 2012, điều này cho thấy khả năng thanh toán nợ của công ty khi đến hạn trả trong giai đoạn 20102012 là cao nhất. Với tình hình này công ty có thể vay vốn mở rộng sản xuất - kinh doanh vì đây là một công ty lý tưởng cho các ngân hàng. Giai đoạn năm 2008-2009, đây là giai đoạn có CR thấp hơn, tuy nhiên nhìn chung thì đây vẫn là một công ty có khả năng thanh toán nợ đến hạn cao. Phân tích báo cáo tài chính công ty cổ phần Thế kỷ 21 Page 9
- Xem thêm -