Tài liệu Tiểu luận môn học quản trị marketing quản trị giá

  • Số trang: 56 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 227 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 39869 tài liệu

Mô tả:

1. Lời mở đầu 2. Cơ sở lý luận về quản trị giá 3. Thực trạng quản trị giá tại Công ty TNHH Nam Long 4. Một số giải pháp 5. Kết luận PHANG THỊ PHÚC HẠNH NGUYỄN MINH TIẾN NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT NGUYỄN PHƯỚC HÒA VÕ MAI XUÂN ĐẸP ĐỖ KHÔI NGUYÊN THÁI THỊ CẨM TÚ NGUYỄN VĂN PHONG TẠ MINH QUÂN NGUYỄN HOÀNG ANH NGUYỄN ĐỨC TUỆ NGÔ VĂN HẢI Một số khái niệm Giá cả có ý nghĩa quan trọng đối với nền kinh tế, công ty kinh doanh và trong tâm trí khách hàng. Tầm quan trọng của Giá Đối với Nền kinh tế: Điều chỉnh cơ bản của nền kinh tế bởi vì nó ảnh hưởng đến các yếu tố sự phân phối các yếu tố sản xuất. Tâm trí khách hàng: Khái niệm về chất lượng sản phẩm thay đổi trực tiếp theo giá. Đơn vị công ty : Ảnh hưởng đến doanh thu và lợi nhuận Căn cứ vào chủ thể tham gia thị trường Tầm quan trọng của Giá Xác định giá bán sản phẩm Mục tiêu định giá sản phẩm 1. Định giá để đạt được lợi nhuận mục tiêu trên vốn đầu tư. 2. Định giá nhằm ổn định giá và lợi nhuận. 3. Định giá để đạt được thị trường mục tiêu. 4. Định giá để tồn tại. 5. Định giá để có các giải pháp cạnh tranh. Mục tiêu định giá Một số mục tiêu định giá tiềm năng Bao gồm 1. Lợi nhuận mục tiêu trên vốn đầu tư. 2. Tỷ phần thị trường mục tiêu. 3. Lợi nhuận dài hạn cực đại. 4. Lợi nhuận ngắn hạn cực đại. 5. Tăng trưởng. 6. Ổn định thị trường. 7. Làm hạn chế sự nhạy cảm của khách hàng đối với giá. 8. Duy trì vị trí lãnh đạo về giá. 9. Hạn chế đối thủ cạnh tranh gia nhập thị trường. 10. Vượt khỏi các doanh nghiệp biên. Mục tiêu định giá Các yếu tố tác động tới giá bán Phân tích các yếu tố của doanh nghiệp ảnh hưởng đến giá bán Phân tích các yếu tố môi trường Phân tích cạnh tranh chi phối đến giá bán Phân tích Các yếu tố cầu thị trường ảnh hưởng tới giá bán Các yếu tố tác động tới giá bán Phân tích yếu tố cầu thị trường ảnh hưởng tới giá bán Các yếu tố tác động tới giá bán Phân tích cạnh tranh chi phối đến giá bán - Số lượng các đối thủ cạnh tranh. - Quy mô các đối thủ cạnh tranh. - Khu vực có đối thủ cạnh tranh. - Điều kiện để gia nhập nghành công nghiệp. - Mức độ phụ thuộc dọc của các đối thủ cạnh tranh. - Số lượng sản phẩm được các đối thủ cạnh tranh bán. - Cơ cấu giá của đối thủ cạnh tranh. - Các phản ứng trong lịch sử của các đối thủ cạnh tranh với những thay đổi về giá. Các yếu tố tác động tới giá bán Các yếu tố môi trường: - Điều kiện kinh tế. - Phản ứng của người bán lẻ. - Sự can thiệp của Nhà nước… Phân tích các yếu tố môi trường Các yếu tố tác động tới giá bán Tối đa hóa lợi nhuận Dẫn đầu thị trường Dẫn đầu về chất lượng sản phẩm Đảm bảo sống sót Các mục tiêu khác Phân tích các yếu tố của doanh nghiệp ảnh hưởng tới giá bán Các yếu tố tác động tới giá bán Phân tích các yếu tố của doanh nghiệp ảnh hưởng tới giá bán Các cách định giá cơ bản Định giá chiết khấu, định giá chi phí Định giá theo lợi nhuận mục tiêu Định giá theo điểm hòa vốn Định giá theo giá trị cảm nhận của người mua Định giá cạnh tranh Định giá đấu thầu Các cách định giá cơ bản Định giá chiết khấu, định giá chi phí Các cách định giá cơ bản Định giá theo lợi nhuận mục tiêu Các cách định giá cơ bản Định giá theo lợi nhuận mục tiêu Các cách định giá cơ bản Doanh thu Tổng doanh thu Chi phí Lợi nhuận mục tiêu Tổng chi phí Doanh thu Hòa vốn Chi phí cố định Sản lượng Hòa vốn Sản lượng Đồ thị mối liên hệ giữa chi phí – sản lượng – doanh thu
- Xem thêm -