Tài liệu Tiểu luận môn học quản trị marketing phân khúc thị trường lựa chọn thị trường mục tiêu

  • Số trang: 56 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 378 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 38438 tài liệu

Mô tả:

QUẢN TRỊ MARKETING DANH SÁCH NHÓM 1. Tạ Thị Thanh Hương 2. Huỳnh Ngọc Huy 3. Trương Lê Hoàng 4. Phan Thị Ái Hương 5. Lưu Thị Mỹ Chi 6. Lê Đình Tuấn 7. Trần Ngọc Thủy 8. Nguyễn Dương Thông 9. Bùi Thái Thủy Liên 10. Đào Đức Trình 11. Nguyễn Công Vinh Nội dung Quản trị Marketing Cơ sở lý luận về phân khúc thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu, định vị sản phẩm Thực trạng phân khúc thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu tại công ty cổ phần May Việt Tiến Nhóm 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN PHÂN KHÚC THỊ TRƢỜNG VÀ LỰA CHỌN THỊ TRƢỜNG MỤC TIÊU Quản trị Marketing Nhóm 2 Phân khúc thị trƣờng Phân khúc thị trường là chia thị trường tổng thể không đồng nhất thành các khúc thị trường đồng nhất để làm nổi rõ lên sự khác biệt về nhu cầu, tính cách hay hành vi. Quản trị Marketing Nhóm 2 Phân khúc Trước nghiên cứu thị trường: Đưa ra quyết định về phân khúc trên cơ sở một số tiêu thức phù hợp đã được xác định trước khi tiến hành nghiên cứu thị trường. Quản trị Marketing Phân khúc Sau nghiên cứu thị trường: Phân chia người mua thành các nhóm dựa vào các kết quả nghiên cứu trên thị trường Nhóm 2 Theo tiêu thức địa lý Quản trị Marketing Nhóm 2 Theo tiêu thức nhân khẩu học Phân khúc thị trường theo độ tuổi. Quản trị Marketing Nhóm 2 Theo tiêu thức nhân khẩu học Phân khúc thị trường theo nghề nghiệp NIKE cho vận động viên Việt Tiến cho người làm công sở Quản trị Marketing Nhóm 2 Theo tiêu thức nhân khẩu học Phân khúc thị trường theo nghề nghiệp. Quản trị Marketing Phần mềm phân tích, xử lý dữ liệu SPSS chuyên dùng cho người làm Marketing Nhóm 2 Theo tiêu thức nhân khẩu học Phân khúc thị trường theo giới tính. Romano và Clear men cho nam Quản trị Marketing Nhóm 2 Theo tiêu thức nhân khẩu học Phân khúc thị trường theo giới tính. Đồ lót Triumph và son môi Lipice cho phái nữ. Quản trị Marketing Nhóm 2 Theo tiêu thức tâm lý học Các tầng lớp xã hội Quản trị Marketing Nhóm 2 Theo tiêu thức tâm lý học Lối sống Quản trị Marketing Nhóm 2 Theo tiêu thức tâm lý học Cá tính Quản trị Marketing Nhóm 2 Theo tiêu thức hành vi tiêu dùng METRO bán sĩ Quản trị Marketing Nhóm 2 Theo tiêu thức hành vi tiêu dùng Lý do mua hàng: nhu cầu tặng quà Quản trị Marketing Nhóm 2 Theo tiêu thức hành vi tiêu dùng Lợi ích tìm kiếm Quản trị Marketing Nhóm 2 Theo tiêu thức hành vi tiêu dùng Dịp mua Theo tiêu thức hành vi tiêu dùng Mức sử dụng Quản trị Marketing Nhóm 2
- Xem thêm -