Tài liệu Tiểu luận hệ thống thông tin quản lý bệnh viện

  • Số trang: 30 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 168 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong

Đã đăng 59174 tài liệu

Mô tả:

Tiểu luận môn Quản Lý HTTT Doanh Nghiệp Hệ Thống Quản Lý Bệnh Viện Phần I MÔ TẢ HTTT VÀ CÁC MÔ HÌNH NGHIỆP VỤ 1.1. Mô tả nghiệp vụ tổng quát: Bệnh nhân đến bệnh viện khám bệnh phải tiến hành như sau: Mang theo thẻ BHYT (nếu có). Đầu tiên phải qua bộ phận đón tiếp làm thủ tục, tại đây nhân viên sẽ lấy thông tin hành chính của bệnh nhân để viết phiếu khám bệnh, phân bệnh nhân vào các phòng khám đa khoa hoặc chuyên khoa. Sau đó, nhân viên vào sổ đăng kí khám bệnh với các thông tin như ở phiếu khám bệnh. Nếu là trường hợp cấp cứu thì bệnh nhân có thể được chuyển ngay vào khu điều trị cấp cứu. Bệnh nhân phải qua bộ phận thanh toán để nộp phí khám bệnh. Nếu tại các phòng khám bác sỹ yêu cầu bệnh nhân đi làm các xét nghiệm, chụp chiếu thì bệnh nhân cũng phải thanh toán các chi phí này rồi mới được tiến hành làm xét nghiệm, chụp chiếu. Nếu bác sỹ yêu cầu bệnh nhân nhập viên thì người bệnh phải đóng tiền đặt cọc trước khi được nhận vào điều trị. Khi ra viện người bệnh phải thanh toán hết các khoản viện phí. Tiếp theo, bệnh nhân được hướng dẫn vào các phòng khám tương ứng ghi trên phiếu khám bệnh. Tại các phòng khám đa khoa, bác sỹ thực hiện khám và kê đơn thuốc cho người bệnh. Trong quá trình khám, bác sỹ có thể yêu cầu bệnh nhân đi làm xét nghiệm hoặc gửi người bệnh đi khám chuyên khoa tuỳ thuộc vào mức độ, tình trạng bệnh. . Nếu bệnh nhẹ thì bệnh nhân được cho về điều tri tại nhà theo đơn thuốc. Nhóm 6 – VB2K13 - Khoa Quản Trị Kinh Doanh - Lớp QT02 1 Tiểu luận môn Quản Lý HTTT Doanh Nghiệp Hệ Thống Quản Lý Bệnh Viện Tại các phòng khám chuyên khoa, công việc thực hiện như ở phòng khám đa khoa, ngoại trừ việc bác sỹ còn có thể yêu cầu người bệnh nhập viện, làm các phẫu thuật/ thủ thuật / mổ. Khi phải nhập viện điều trị, người bệnh sẽ được phân giường tại các khoa điều trị. Quá trình điều trị diễn ra hàng ngày (khám và điều trị hàng ngày) do các bác sỹ và y tá thực hiện, trong qua trình đó bệnh nhân có thể phải làm các xét nghiệm, thực hiện các ca phẫu thuật/ thủ thuật / mổ. Nhóm 6 – VB2K13 - Khoa Quản Trị Kinh Doanh - Lớp QT02 2 Tiểu luận môn Quản Lý HTTT Doanh Nghiệp Hệ Thống Quản Lý Bệnh Viện 1.2. Biểu đồ hoạt động bệnh viện: Bệnh nhân Phòng tiếp đón Phòng khám Tiếp nhận Có BHYT Phòng thanh toán Bộ phận điều trị Bộ phận xét nghiệm/CLS Bộ phận thuốc, hoá chất,vật tư Yêu cầu cấp cứu Giấy cấp thuốc, vật tư, hoá chất,thiết bị Đúng Yêu cầu cấp thuốc, vật tư, hoá chất,thiết bị Khám bệnh Sai Thu viện phí Yêu cầu xét nghiệm Làm xét nghiệm Yêu cầu xét nghiệm kết qủa xét nghiệm kết qủa xét nghiệm Thanh toán viện phí Điều trị Cấp thuốc Giấy cấp thuốc Yêu cầu cấp thuốc Hình 1.1. Biểu đồ hoạt động quản lý khám chữa bệnh ở bênh viện Nhóm 6 – VB2K13 - Khoa Quản Trị Kinh Doanh - Lớp QT02 3 Tiểu luận môn Quản Lý HTTT Doanh Nghiệp Hệ Thống Quản Lý Bệnh Viện 1.3. Mô hình nghiệp vụ của hệ thống 1.3.1. Xây dựng biểu đồ ngữ cảnh a. Xác định tác nhân Từ bảng phân tích ta nhận thấy có các tác nhân chính sau: Bên nhân (BỆNH NHÂN) Bộ phận xét nghiệm, chiếu chụp (BP XÉT NGHIỆM/ CHIẾU CHUP) Bộ phận quản lý thuốc, vật tư và thiết bị (BP QUẢN LÝ THUỐC/VT-TB). Bộ phân thanh toán (BP TH.TOÁN) Ban lãnh đạo (BAN L.ĐẠO) b. Biểu đồ ngữ cảnh của hệ thống Nhóm 6 – VB2K13 - Khoa Quản Trị Kinh Doanh - Lớp QT02 4 Tiểu luận môn Quản Lý HTTT Doanh Nghiệp Hệ Thống Quản Lý Bệnh Viện BP XÉT NGHIỆM/ CHIẾU CHỤP thẻ BHYT BỆNH NHÂN tt bệnh của BN Yêu cầu XN kết qủa XN Phiếu thu BP QUẢN LÝ THUỐC VẬT TƯ/ THIẾT BỊ tt bệnh nhân kết qủa khám, chữa bệnh 0 Thông tin cấp thuốc Đơn thuốc Phiếu khám Các báo cáo HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ KHÁM , CHỮA BỆNH Phiếu xuất thuốc phiếu thu, phiếu thanh toán Phiếu phẫu thuật Phiếu thống kê thuốc tiêu hao Yêu cầu báo cáo Phiếu dịch vụ LÃNH ĐẠO Phiếu xét nghiệm BP THANH TOÁN Phiếu khám vào viện Hình 1.2. Biểu đồ ngữ cảnh hệ thống quản lý khám chữa bênh Nhóm 6 – VB2K13 - Khoa Quản Trị Kinh Doanh - Lớp QT02 5 Tiểu luận môn Quản Lý HTTT Doanh Nghiệp Hệ Thống Quản Lý Bệnh Viện 1.3.2. Biểu đồ phân rã chức năng Quản lý khám, chữa bệnh 1. Đón tiếp 2. Khám bệnh 3. Điều trị 4. Thống kê báo cáo 1.1. Phân loại bệnh nhân 2.1.Nhận phiếu, khám sơ bộ 3.1. Khám nhập viện, phân giưòng 4.1. Sơ kết 15 ngày điều trị 1.2.Lập phiếu khám bệnh 2.2. Ycầu khám chuyên khoa 3.2.Làm dịch vụ 1.3. Điều chuyển bệnh nhân 2.3. Yêu cầu xét nghiệm 3.3. Thực hiện y lệnh 4.2. Báo cáo hàng tháng lên lãnh đạo 2.4.Xử lý sau khám 3.4.Khám chuyên khoa 1.4. Ghi sổ 2.4.1. Kê đơn thuốc 2.4.2. Lập phiếu khám bệnh vào viện 2.4.3. Nhập thông tin sau khám 3.5. Yêu cầu xét nghiệm 3.6. Phẫu thuật/ mổ 3.7. Xử lý sau điều trị 3.7.1. Viết giấy ra viện 3.7.2. Chuyển viện sau điều trị 3.7.3. Cập nhật thông tin sau điều trị Hình 1.3. Biểu đồ phân rã chức năng của hệ thống Nhóm 6 – VB2K13 - Khoa Quản Trị Kinh Doanh - Lớp QT02 6 Tiểu luận môn Quản Lý HTTT Doanh Nghiệp Hệ Thống Quản Lý Bệnh Viện 1.3.3. Mô tả chi tiết các nghiệp vụ * Đón tiếp: - Phân loại bệnh nhân:  Tiếp nhận bệnh nhân mới, tìm bện nhân cũ  Ghi thông tin hành chính cơ bản: họ tên, giới tính, ngày sinh, địa chỉ, email, điện thoại.  Cấp số ID bệnh nhân.  Phân loại bệnh nhân theo đối tượng: có thẻ bảo hiểm và không có thẻ bảo hiểm - Lập phiếu khám bệnh:  Thông qua bộ phận đón tiếp làm thủ tục, tại đây nhân viên sẽ lấy thông tin hành chính của bệnh nhân để viết phiếu khám bệnh. - Điều chuyển bệnh nhân:  Nếu là trường hợp cấp cứu thì bệnh nhân có thể được chuyển ngay vào khu điều trị cấp cứu. - Ghi sổ:  Nhân viên vào sổ đăng kí khám bệnh với các thông tin như ở phiếu khám bệnh. * Khám bệnh: - Bệnh nhân được hướng dẫn vào các phòng khám tương ứng ghi trên phiếu khám bệnh. - Tại các phòng khám đa khoa, bác sỹ thực hiện khám và kê đơn thuốc cho người bệnh. Và sau đó tình trạng của bệnh nhân được nhập và lưu lại vào máy. Nhóm 6 – VB2K13 - Khoa Quản Trị Kinh Doanh - Lớp QT02 7 Tiểu luận môn Quản Lý HTTT Doanh Nghiệp Hệ Thống Quản Lý Bệnh Viện - Nếu bệnh nhẹ thì bệnh nhân được cho về điều trị tại nhà theo đơn thuốc. Bệnh nhân nhận thuốc tại bộ phận quản lý thuốc. - Trong quá trình khám, bác sỹ có thể yêu cầu bệnh nhân đi làm xét nghiệm hoặc gửi người bệnh đi khám chuyên khoa tuỳ thuộc vào mức độ, tình trạng bệnh. Bác sỹ ra chỉ định ngay từ máy tính. Danh mục chỉ định được sắp xếp theo phân loại, dễ dàng tra cứu và bác sỹ có thể đánh dấu vào xét nghiệm nào mình cần. Có thể soạn thảo sẵn một mẫu chỉ định theo chuyên khoa để chọn nhanh. Phiếu chỉ định in ra sẽ hiển thị giá tiền, giúp bác sỹ tham vấn cho bệnh nhân tốt hơn. - Trong quá trình xét nghiệm :  Tiếp nhận thông tin hành chính và viện phí.  Nếu bộ phận xét nghiệm được nối kết liên hoàn trong cùng hệ thống thì thông tin hành chính bệnh nhân có thể được tiếp nhận từ phân hệ thu phí dưới dạng danh sách bệnh nhân chờ.  Nếu bộ phận xét nghiệm chạy độc lập thì có sẵn nơi nhập liệu để nhập thông tin bệnh nhân và các yêu cầu chỉ định.  Tiếp nhận mẫu bệnh phẩm.  Ghi nhận chi tiết chỉ định và xác nhận đã lấy mẫu bệnh phẩm, làm cơ sở cho việc nhập kết quả xét nghiệm.  Bệnh phẩm được dán mã vạch để liên kết phiếu chỉ định và mẫu bệnh phẩm  Chuyển thông tin trực tiếp vào các máy xét nghiệm.  Đối với hệ thống xét nghiệm 2 chiều, khi đưa mẫu bệnh phẩm có mã vạch, hệ thống sẽ cung cấp mã ID mẫu xét nghiệm và chi tiết chỉ định để máy tự động phân tích và trả kết quả trở về.  Xuất thông tin kết quả xét nghiệm trực tiếp vào bệnh án. Nhóm 6 – VB2K13 - Khoa Quản Trị Kinh Doanh - Lớp QT02 8 Tiểu luận môn Quản Lý HTTT Doanh Nghiệp Hệ Thống Quản Lý Bệnh Viện  Các kết quả phân tích từ máy xét nghiệm sẽ được ghi vào phiếu trả kết quả đang chờ.  Một số kết quả xét nghiệm được tính toán lại sau khi máy đã trả kết quả.  Kết quả xét nghiệm được thông qua kiểm tra bằng mắt của trưởng khoa xét nghiệm trước khi được xuất ra ngoài.  Chuyển thông tin xét nghiệm vào hồ sơ.  Kết quả xét nghiệm sau khi nhập vào hệ thống dữ liệu sẽ được hiển thị theo từng bộ hồ sơ bệnh án. - Tại các phòng khám chuyên khoa, bác sỹ có thể xem kết quả cận lâm sàng từ các khoa khác theo thời gian thực. Kết quả sẽ hiển thị ngay trong hồ sơ bệnh nhân. Bác sỹ xem kết quả ngay, trực tiếp tại máy tính mà không cần chờ bệnh nhân mang kết quả đến. Hồ sơ bệnh nhân được trình bày theo thời gian và theo phân loại chuyên khoa, giúp BS dễ dàng theo dõi diễn tiến bệnh. Công việc thực hiện như ở phòng khám đa khoa, ngoại trừ việc bác sỹ còn có thể yêu cầu người bệnh nhập viện, làm các phẫu thuật, thủ thuật, mổ. * Điều Trị: - Bác sỹ có thể yêu cầu người bệnh nhập viện nếu bệnh nặng hoặc cần điều trị lâu dài ở bệnh viện. Người bệnh sẽ được phân giường tại các khoa điều trị. - Quá trình điều trị diễn ra hàng ngày (khám và điều trị hàng ngày) do các bác sỹ và y tá thực hiện, trong quá trình đó bệnh nhân có thể phải làm xét nghiệm, thực hiện các phẫu thuật/ thủ thuật / mổ. Nhóm 6 – VB2K13 - Khoa Quản Trị Kinh Doanh - Lớp QT02 9 Tiểu luận môn Quản Lý HTTT Doanh Nghiệp Hệ Thống Quản Lý Bệnh Viện - Bệnh nhân sau khi được điều trị khỏi bệnh, người nhà bệnh nhân sẽ được hướng dẫn làm các thủ tục cần thiết và Viết Giấy ra viện để xuất viện. Nhân viên của bệnh viện cập nhật bệnh nhân ra viện và in Giấy ra viện. - Nếu bệnh nhân có nhu cầu chuyển sang bệnh viện khác để điều trị tiếp thì nhân viên của bệnh viện cập nhật bệnh nhân chuyển viện và in Giấy chuyển viện. - Bệnh nhân sau khi điều trị khỏi bệnh sẽ tiến hành làm các thủ tục xuất viện. Nhân viên của bệnh viện sẽ lập Sổ bệnh án và thống kê bệnh nhân vào danh mục đối tượng bệnh nhân. * Thống kê báo cáo: * Chức năng của bộ phận chủ yếu là tiếp nhận số liệu từ các bộ phận khác chuyển sang để tổng hợp và gởi lãnh đạo gồm: Sơ kết 15 ngày điều trị và báo cáo tháng. * Sơ kết 15 ngày điều trị: Bộ phận quản lí thuốc, HC,VT, TB cung cấp số liệu phiếu xuất thuốc V cho bộ phận thống kê, bộ phận thống kê báo cáo tổng hợp và ra phiếu thống kê thuốc tiêu hao R. Bệnh nhân cung cấp hồ sơ bệnh án E cho bộ phận thực hiện y lệnh 3.3, bộ phận thực hiện y lệnh 3.3 tổng hợp và ra phiếu chăm sóc T. Bộ phận thực hiện y lệnh 3.3 chuyển số liệu của phiếu chăm sóc T đến bộ phận thống kê báo cáo tổng hợp và ra phiếu theo dõi chức năng sống P. Ban lãnh đạo gởi yêu cầu báo cáo sơ kết 15 ngày điều trị đến bộ phận thống kê báo cáo. Nhóm 6 – VB2K13 - Khoa Quản Trị Kinh Doanh - Lớp QT02 10 Tiểu luận môn Quản Lý HTTT Doanh Nghiệp Hệ Thống Quản Lý Bệnh Viện Từ những số liệu trên làm cơ sở để bộ phận thống kê báo cáo lập sơ kết 15 ngày điều trị 4.1 lập báo cáo tháng trình ban lãnh đạo. - Báo cáo tháng:  Bộ phận nhận phiếu, khám sơ bộ 2.1 cung cấp phiếu khám bệnh F cho bộ phận xử lí sau khám 2.4.  Bộ phận yêu cầu xét nghiệm 2.3, cung cấp phiếu chiếu X- Quang C,phiếu xét nghiệm/cls G,… cho bộ phận xử lí sau khám 2.4.  Bệnh nhân cung cấp phiếu thanh toán ra viện, bệnh án E, giấy chuyển viện S cho bộ phận xử lí sau điều trị 3.7. Rồi bộ phận xử lí sau điều trị 3.7 tổng hơp gởi số liệu và ra sổ vào – ra – chuyển viện N.  Ban lãnh đạo gởi yêu cầu báo cáo tháng đến bộ phận thống kê báo cáo. Từ những số liệu trên làm cơ sở để bộ phận thống kê báo cáo lập báo cáo tháng trình ban lãnh đạo. Nhóm 6 – VB2K13 - Khoa Quản Trị Kinh Doanh - Lớp QT02 11 Tiểu luận môn Quản Lý HTTT Doanh Nghiệp Hệ Thống Quản Lý Bệnh Viện 1.3.3. Các hồ sơ tài liệu sử dụng a. Sổ bệnh nhân b. Sổ chuyển bệnh nhân lên khoa c. Phiếu chụp X - Quang d. Sổ phân phòng khám e. Bệnh án f. Phiếu khám bệnh g. Phiếu xét nghiệm/ CLS h. Phiếu làm dịch vụ i. Phiếu phân giường j. Tờ điều trị k. Sổ theo dõi khám bệnh l. Phiếu phẫu thuật/ mổ m. Đơn thuốc n. Sổ vào – ra – chuyển viện o. Giấy chuyển viện p. Phiếu theo dõi chức năng sống q. Phiếu khám bệnh vào viện r. Phiếu thống kê thuốc,vật dụng y tế tiêu hao s. Giấy ra viện t. Phiếu chăm sóc u. Sổ báo cáo công tác tháng v. Phiếu xuất thuốc Nhóm 6 – VB2K13 - Khoa Quản Trị Kinh Doanh - Lớp QT02 12 Tiểu luận môn Quản Lý HTTT Doanh Nghiệp Hệ Thống Quản Lý Bệnh Viện Phần II PHÂN TÍCH HỆ THỐNG 2.1. Các mô hình xử lý nghiệp vụ Xuất phát từ các yếu tố của mô hình nghiệp vụ ta tiến hành phát triển biểu đồ luồng dữ liêu mức 0 của hệ thống, ta nhận được các biểu đồ luồng dữ liệu sau: Nhóm 6 – VB2K13 - Khoa Quản Trị Kinh Doanh - Lớp QT02 13 Tiểu luận môn Quản Lý HTTT Doanh Nghiệp Hệ Thống Quản Lý Bệnh Viện 2.1.1. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 0 Sổ bệnh nhân tt hành chính tt bệnh mắc phải Phiếu thu BỆNH NHÂN 1.0 Phiếu thu Bệnh án BP XÉT NGHIỆM /CLS p Phiếu theo dõi CNS Phiếu xét nghiệm kết quả xét nghiệm BP QL THUỐC, Phiếu xuất thuốc HC,VT, TB Phiếu xét nghiệm g Sổ theo dõi khám bệnh v Phiếu xét nghiệm kết quả xét nghiệm Đơn thuốc m Phiếu khám vào viện Bệnh án q Phiếu xuất thuốc e Chứng từ cấp thuốc r Thống kê thuốc tiêu hao 3.0 Điều trị Phiếu phẫu thuật/mổ Phiếu làm dịch vụ Phiếu thanh toán ra viện BP Thống kê thuốc và THANH TOÁN vật dụng y tế j Tờ điều trị hồ sơ bệnh án Thống kê báo cáo BP QL THUỐC, HC,VT, TB tt yêu cầu báo cáo Sổ báo cáo công tác tháng LÃNH ĐẠO k h Phiếu làm dịch vụ u Sổ báo cáo n Sổ vào-ra-chuyển viện Hình 2.1. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 0 của hệ thống khám chữa bệnh Nhóm 6 – VB2K13 - Khoa Quản Trị Kinh Doanh - Lớp QT02 BP XÉT NGHIỆM/ CLS 4.0 t Phiếu chăm sóc Sổ theo dõi khám bệnh BỆNH NHÂN Tic kê tt bệnh tật, triệu chứng k Phiếu xuất thuốc Giấy ra viện Đơn thuốc Phiếu khám bệnh Khám bệnh Phiếu xét nghiệm d 2.0 e Sổ theo dõi khám bệnh Phiếu khám bệnh Sổ bệnh nhân Phiếu thu f phiếu khám bệnh Đón tiếp Phiếu thu Phiếu xét nghiệm BP THANH TOÁN 14 công tác tháng Tiểu luận môn Quản Lý HTTT Doanh Nghiệp Hệ Thống Quản Lý Bệnh Viện 2.1.2. Các biểu đồ luồng dữ liệu mức 1 a. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1: Đón tiếp tt bệnh nhân BỆNH NHÂN tt , hành chính bệnh tật phiếu khám bệnh Phiếu thu q Phiếu khám bệnh vào viện g Phiếu xét nghiệm Phiếu khám bệnh Lập phiếu Phiếu khám khám bệnh tt phân loại bệnh nhân Phân loại bệnh nhân Phiếu thu BP THANH TOÁN 1.2 1.1 Có thẻ BHYT ko f Sổ chuyển bệnh nhân lên khoa Sổ bệnh nhân Sổ phân phòng khám a d 1.4 1.3 Phiếu khám bệnh b Ghi sổ Điều chuyển Cập nhật thông tin bệnh nhân BỆNH NHÂN Báo cáo LÃNH ĐẠO tt bệnh nhân Yêu cầu báo cáo Hình 2.2. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1: Đón tiếp của hệ thống khám chữa bệnh Nhóm 6 – VB2K13 - Khoa Quản Trị Kinh Doanh - Lớp QT02 15 Tiểu luận môn Quản Lý HTTT Doanh Nghiệp Hệ Thống Quản Lý Bệnh Viện b. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1: Khám bệnh Phiếu khám bệnh 2.1 thẻ BHYT BỆNH NHÂN Sổ khám bệnh Yêu cầu khám 2.2 Nhận phiếu, khám sơ bộ Yêu cầu khám chuyên khoa tt bệnh nhân Phiếu thu tt bệnh tật,triệu chứng BP QUẢN LÝ THUỐC, HC,VT, TB f v phiếu xuất thuốc q Phiếu xuất thuốc phiếu khám bệnh vào viện e Bệnh án tt bệnh nhân Phiếu chụp chiếu X-Quang c g 2.3 BP XÉT phiếu xét nghiệm Yêu cầu xét NGHIỆM/ nghiệm CHIẾU kết quả xét nghiệm CHỤP BP THANH TOÁN phiếu khám bệnh phiếu xét nghiệm Đơn thuốc Phiếu khám bệnh vào viện Bệnh án Phiếu xét nghiệm/cls BỆNH NHÂN 2.4 tt bệnh cập nhật Xử lý sau khám Yêu cầu xử lý yêu cầu báo cáo báo cáo Sổ theo dõi khám bệnh LÃNH ĐẠO k m đơn thuốc tt bệnh nhân Hình 2.3. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1: Khám bệnh của hệ thống khám chữa bệnh Nhóm 6 – VB2K13 - Khoa Quản Trị Kinh Doanh - Lớp QT02 16 Tiểu luận môn Quản Lý HTTT Doanh Nghiệp Hệ Thống Quản Lý Bệnh Viện BP XÉT NGHIỆM/ CHIẾU CHỤP c. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1: Điều trị i Phiếu xuất thuốc Phiếu thu Bệnh án tt bệnh tật phiếu phân giường Kết quả xét nghiệm 3.5 3.1 Yêu cầu báo cáo Khám nhập viện, phân giường điều trị tt qtrình BP THANH TOÁN điều trị Yêu cầu xét nghiệm Phiếu xét nghiệm 3.6 Phẫu thuật / mổ Phiếu khám bệnh vào viện q BỆNH Phiếu khám NHÂN bệnh vào viện e Bệnh án Phiếu phân giường v Phiếu xuất thuốc p Phiếu theo dõi CNS jpTờ điều trị 3.4 3.3 Thực hiện y lệnh BP QUẢN LÝ THUỐC, HC,VT, TB h Phiếu làm dịch vụ Phiếu phẫu thuật / mổ Hồ sơ bệnh án Phiếu xuất thuốc Phiếu phẫu thuật/mổ l g Phiếu xét nghiệm kết qủa phẫu thuật /mổ Khám chuyên khoa t pPhiếu chăm sóc bệnh án r pPhiếu thống kê thuốc tiêu hao tt bệnh tật Phiếu xuất thuốc kết thúc điêù trị BỆNH NHÂN 3.2 Phiếu làm dịch vụ Phiếu phẫu thuật/ mổ Làm dịch vụ Phiếu thanh toán ra viện 3.7 Bệnh án e Giấy ra viện s Xử lý sau điều trị Yêu cầu báo cáo Các báo cáo Giấy chuyển viện o Sổ vào-ra-chuyển viện n Hình 2.4.Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1: Điều trị của hệ thống khám chữa bệnh Nhóm 6 – VB2K13 - Khoa Quản Trị Kinh Doanh - Lớp QT02 BỆNH NHÂN 17 LÃNH ĐẠO Tiểu luận môn Quản Lý HTTT Doanh Nghiệp Hệ Thống Quản Lý Bệnh Viện d. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 1: Thống kê báo cáo Phiếu theo dõi chức năng sống p Sổ theo dõi khám bệnh k r Sơ kết 15 ngày điều trị Báo cáo tháng 4.1 Sơ kết 15 ngày điều trị 4.2 r Báo cáo hàng tháng Sổ vào- ra- chuyển viện n Yêu cầu báo cáo Yêu cầu báo cáo Sơ kết 15 ngày đtrị LÃNH ĐẠO Báo cáo hàng tháng r pPhiếu thống kê thuốc tiêu hao Hình 2.5.Biểu đồ luồng dữ liệu mức 2: Thống kê báo cáo của hệ thống 2.1.3. Các biểu đồ luồng dữ liệu mức 2 a. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 2: Xử lý sau điều trị Giấy ra viện Phiếu thanh toán ra viện Bệnh án BỆNH NHÂN Phiếu thanh toán ra viện 3.7.1 e Giấy ra viện s Viết giấy ra viện tt ra viện Giấy chuyển viện o Sổ báo cáo công tác tháng u 3.7.2 Giấy chuyển viện Viết giấy chuyển viện Sổ vào- ra- chuyển viện n Tt chuyển viện LÃNH ĐẠO 3.7.3 Cập nhật thông tin sau điều trị Yêu cầu báo cáo báo cáo Hình 2.6. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 2: Xử lý sau điều trị của hệ thống Nhóm 6 – VB2K13 - Khoa Quản Trị Kinh Doanh - Lớp QT02 18 Tiểu luận môn Quản Lý HTTT Doanh Nghiệp Hệ Thống Quản Lý Bệnh Viện b. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 2: Xử lý sau khám 2.4.1 Đơn thuốc Kê đơn thuốc Phiếu xét nghiệm g Phiếu xét nghiệm BỆNH NHÂN Đơn thuốc Bệnh án m tt khám xong d Phiếu khám vào viện q Sổ theo dõi khám bệnh Phiếu khám vào viện 2.4.2 Sổ bệnh án Viết phiếu khám bệnh vào viện LÃNH ĐẠO k 2.4.3 Cập nhật thông tin sau khám tt vào viện Yêu cầu báo cáo báo cáo Hình 2.7. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 2: Xử lý sau khám của hệ thống 2.2 Bảng thực thể: Nhóm 6 – VB2K13 - Khoa Quản Trị Kinh Doanh - Lớp QT02 19 Tiểu luận môn Quản Lý HTTT Doanh Nghiệp Hệ Thống Quản Lý Bệnh Viện 2.1 Bảng NhanVien Tên trường MaNV HotenNV Chucdanh Tenkhoa Machuyennganh Khoá PK FK FK Ghi chú Mã nhân viên Họ tên nhân viên Chức danh Tên khoa Mã chuyên ngành 2.2. Bảng BenhNhan Tên trường MaBN HotenBN Gioitinh Ngaysinh Tuoi Nghenghiep Điachi Dantoc Ngoaikieu Noilamviec Madoituong Khoá PK Tên trường Mabenh Tenbenh Khoá PK Ghi chú Mã bệnh Tên bệnh Tên trường Mathuoc Tenthuoc Donvitinh Xuatxu Khoá PK Ghi chú Mã thuốc Tên thuốc Đơn vị tính Xuất xứ FK Ghi chú Mã bệnh nhân Tên bệnh nhân Giới tính Giới tính Tuổi Nghề nghiệp Địa chỉ Dân tộc Ngoại kiều Nơi làm việc Mã đối tượng 2.3. Bảng BenhLy 2.4. Bảng Thuoc Nhóm 6 – VB2K13 - Khoa Quản Trị Kinh Doanh - Lớp QT02 20
- Xem thêm -