Tài liệu Tiểu luận công nghệ dệt

  • Số trang: 20 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 351 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Tham gia: 31/07/2015

Mô tả:

Bài tiểu luận Công nghệ Dệt Bài tiểu luận Công nghệ Dệt 1 Giảng viên hướng dẫn: Phan Thị Minh Phương Bài tiểu luận Công nghệ Dệt Mục lục: A.CÁC KIỂU DỆT CỦA VẢI DỆT KIM ...................................................6 Phân loại các kiểu vải dệt kim:.........6 I. DỆT KIM ĐAN DỌC ....................7 I.1 Dệt kim đan dọc 1 mặt phải. .......8 2 Dệt kim hai mặt phải...................35 II.DỆT KIM ĐAN NGANG............42 II.1 Dệt kim đan ngang một mặt phải. .................................................42 II.2:Dệt kim đan ngang mặt phải . .53 II.3. Kiểu dệt chun kép( Interlock).64 III. Một số kiểu dệt đặc biệt............65 III.1. Kiểu dệt làm chắc đầu mảnh sản phẩm .........................................66 III.2 Kiểu dệt nẹp, gấu quần áo.....67 III.3 Kiểu dệt tạo các hàng vòng chuyển tiếp giữa hai mảnh sản phẩm ..........................................................67 2 Giảng viên hướng dẫn: Phan Thị Minh Phương Bài tiểu luận Công nghệ Dệt III.4 Kiểu dệt tạo hình phẳng .........68 III.5 .Kiểu dệt làm chắc biên dọc ...69 B. MỘT SỐ MÁY DỆT ..................70 C. MỘT SỐ MẪU VẢI DỆT KIM .72 3 Giảng viên hướng dẫn: Phan Thị Minh Phương Bài tiểu luận Công nghệ Dệt Tập hợp các quá trình gia công sợi, tơ thành vải dệt kim hoặc sản phẩm dệt kim, bao gồm: đánh ống, làm sạch sợi, chuyển các ống sợi, con sợi thành những búp sợi lớn và dệt trên máy dệt kim đan ngang, máy dệt kim phẳng; hoặc mắc sợi từ các búp sợi thành trục sợi và dệt trên máy dệt kim đan dọc. Công nghệ Dệt kim sử dụng hệ thống kim móc sợi tạo ra các vòng sợi liên kết với nhau thành vải. Phương pháp đan ngang tạo ra các vòng sợi hoặc các thành phần cấu tạo của vải theo thứ tự bằng một sợi hoặc hệ thống sợi theo hướng hàng vòng. Phương pháp đan dọc tạo ra các vòng sợi hoặc các thành phần cấu tạo của vải đồng thời bằng một hoặc nhiều hệ thống sợi dọc theo hướng cột vòng. Sản xuất hàng dệt kim cắt may: dùng máy dệt kim sản xuất ra vải, từ vải đó cắt thành chi tiết rồi may thành sản phẩm dệt kim. Sản xuất hàng dệt kim nửa định hình: dệt mảnh sản phẩm hoặc các chi tiết sản phẩm trên máy dệt kim, sau đó cắt sửa tạo dáng cho các chi tiết trước khi may thành sản phẩm. Sản xuất hàng dệt kim định hình: từng chi tiết sản 4 Giảng viên hướng dẫn: Phan Thị Minh Phương Bài tiểu luận Công nghệ Dệt phẩm hoặc cả sản phẩm được dệt hoàn toàn hoặc tạo dáng trên máy dệt kim trước khi may. Sản xuất hàng dệt kim sử dụng nguyên liệu sợi bông, sợi pha, sợi len, sợi tơ hoá học. Ở Việt Nam, Công nghệ Dệt Kim chưa phát triển, chủ yếu sản xuất hàng dệt kim cắt may, dùng máy dệt kim đan ngang (máy dệt kim tròn), một ít máy dệt kim đan dọc (dệt màn tuyn) và máy dệt kim phẳng (dệt len). Công nghệ dệt kim Kiểu dệt kim a – Kiểu dệt đan ngang b – Kiểu dệt đan dọc Ngày nay, công nghệ dệt Kim ngay càng phát triển, các kiểu Dệt kim ngày càng đa dạng và phong phú. Dưới đây là một số kiểu dệt kim sau : 5 Giảng viên hướng dẫn: Phan Thị Minh Phương Bài tiểu luận Công nghệ Dệt CÁC KIỂU DỆT CỦA VẢI DỆT KIM Phân loại các kiểu vải dệt kim: Các kiểu dệt của vải dệt kim Dệt kim đan dọc Dệt kim đan dọc 1 mặt phải Dệt kim đan doc 2 mặt phải -Kiểu dệt đủ vòng -Kiểu dệt đủ vòng sợi Dệt kim đan ngang Dệt kim đan ngang 1 mặt phải sợi Dệt kim đan ngang 2 mặt phải -Kiểu dệt đủ vòng sợi -Kiểu dệt thiếu vòng sợi -Kiểu dệt thiếu vòng -Kiểu dệt thiếu vòng -Kiểu dệt vòng chập sợi. sợi -Kiểu dệt caì sợi phụ -Kiểu dệt vòng chập -Kiểu dệt cài sợi phụ -Kiểu dệt làm thay đổi vòng sợi cơ bản 6 Giảng viên hướng dẫn: Phan Thị Minh Phương Bài tiểu luận Công nghệ Dệt Có thể phân biệt dược cá kiểu dệt kim đan dọc và đan ngang: Dệt kim đan dọc Dệt kim đan ngang -Được hình thành nhờ các vòng sợi -Được hình thành nhờ vòng sợi liên liên kết với nhau theo hướng dọc kết với nhau theo phương ngang hoặc hướng chéo. -Trong quá trinh dệt, tất cả cá vòng - Trong quá trình dệt, các vòng sợi sợi trên một hàng vòng đồng loại tạo thành nối tiếp nhau lần lượt từ được tạo thành. vòng sợi này sang vòng sợi tiếp. -Hàng vòng trong kiểu dệt này dựoc -Sợi uốn quang liên tục tạo thành tạo nên một hệ thống sợi. Khi đó, các hàng vòng sợi riêng biệt tạo thành một hay hai vòng trong một hàng vòng rồi cứ tiếp tục. Như vậy, như thế là, mỗi vòng sợi Như vây,mỗi hàng vòng thừơng do của dệt kim đan dọc được tạo thành một sợi tạo thành một sợi riêng I. DỆT KIM ĐAN DỌC Cấu trúc vải đan dọc được quyết định bởi chính phương pháp đặt sợi cho kim có thể phân biệt ba phưong pháp đặt sợi cho kim trong quá trình dệt kim đan dọc như sau: 1. Đặt sợi cố định cho một hặc một số kim 7 Giảng viên hướng dẫn: Phan Thị Minh Phương Bài tiểu luận Công nghệ Dệt 2. Đặt sợi luân phiên cho các kim 3. Đặt sợi tuần tự cho các kim Sợi được đặt lần lượt cho một kim rồi sang kim bên cạnh và tối thiểu phải lặp lại hai lần. Như vậy, trên cùng một hướng dịch chuyển của thanh kim lỗ. Nhiêm vụ đặt sợi cho các kim trên máy dệt,kim đan dọc được các thanh kim lỗ đảm nhận.Mỗi thanh kim lỗ có khả năng đặt một số lượng lớn sợi,cụ thể có khả năng đặt đủ cho mỗi kim dệt một sợi riêng.Quy luật liên kết của tất cả các sợi được xâu trên cùng một thanh kim lỗ là như nhau.Do vậy quy luật dịch chuyển đặt sợi của thanh kim lỗ chỉ cần được biểu diễn bằng quy luật dịch chuyển đặt sợi của một kim lỗ là đủ. Cùng với quy luật đặt sợi,phương pháp xâu sợi cho các kim lỗ cũng ảnh hưởng trực tiếp đến cấu trúc vải.Có thể phân biệt một số phương pháp xâu sợi cho các kim lỗ như sau: 1.Xâu đủ sợi. 2.Xâu thiếu sợi. 3.Xâu sợi phân băng tạo ra các băng sợi khác nhau về màu sắc hoặc chi số... I.1 Dệt kim đan dọc 1 mặt phải. I.1.1 Kiểu dệt đủ vòng sợi. Phân loại kiểu dệt đủ vòng sợi: 8 Giảng viên hướng dẫn: Phan Thị Minh Phương Bài tiểu luận Công nghệ Dệt Kiểu dệt đủ vòng sợi Kiểu dệt cơ bản Kiểu dệt đan xích Kiểu dệt phức tạp Kiểu dệt Trico, kiểu dệt Suknpo Kỉêu dệt Atlas I.1.1.1 Các kiểu dệt cơ bản Các yếu Kiểu dệt đan xích Kiểu dệt trico, kiểu Kiểu dệt Atlas tố dệt sukno Là kiểu đan dọc đơn Kiểu dệt tri co là kiểu Là kiểu dệt đan Khái giản nhất,hình thành dệt đan trơn trong đó đơn trong đó mỗi niệm bởi một sợi và chỉ có mỗi sợi dọc tạo vòng sợi dọc tạo vòng một cột vòng duy lần lượt trên 2 kim kề trên nhiều nhất kim nhau hoặc cách nhau của các cột kế một số kim tiếp nhau khi đổi 9 Giảng viên hướng dẫn: Phan Thị Minh Phương Bài tiểu luận Công nghệ Dệt hướng Trico đặt sợi luân Đặt sợi tuần tự Phương Đặt sợi cố định cho phiên cho các kim cho các kim kết pháp đặt một hoặc một nhóm Suknô đặt sợi luân hợp với phương cho kim kim phiên cho các kim pháp đặt sợi luân thứ nhất và thứ ba phiên cho các kim -Các xích 1 cột vòng Trico vòng hở được -Kiểu dệt Atlas kín và hở được dệt tạo ra bằng quy luật vòng hở được tạo bằng phương pháp đặt sợi 0-1/2-1/. Quy ra bổi quy luật đặt đặt sợi cho mỗi kim -Trico vòng kín được sợi 1-0/1-2/2-3/3- luật đặt theo quy luật 0-1/1-0/ tạo ra bằng quy luật 4/4-5/5-6/5-4/4sợi hoặc0-1/0-1/ đặt sợi 1-0/1-2/. 3/3-2/2-1/. -Dạng xích bán kín -Kiểu dệt Sukno vòng -Kiểu dệt atlas được tạo ra bằng quy hở có quy luật đặt sợi vòng kín được tạo luật đặt sợi:0-2/0-2/ 0-1/3-2/ ra bằng quy luật -Dạng xích hở được -Sukno vòng kín có đặt sợi 1-0/2-1/3tạo ra bằng quy luật quy luật đặt sợi 1-0/2- 2/4-3/5-4/5-6/4đặt sợi 0-2/2-0/ 3/. 5/3-4/2-3/1-2/ -Rất ít co co giãn. -Trico : Phải trông bề - Kiểu đan tạo Bản thân kiểu dệt đan ngoài tưa lưới và hai cho vải những dải Đặc xích không tạo lên mặt không khác nhau sọc ngang phản điểm vải mà chỉ dùng để nhiều. nhược điểm xạ ánh sáng khác của kiểu phối hợp các kiểu đan của kiểu dệt Trico là nhau theo chiều dệt dọc khác nhằm tạo nếu một vòng sợi bị rông bằng một 10 Giảng viên hướng dẫn: Phan Thị Minh Phương Bài tiểu luận Công nghệ Dệt nên các kiểu dệt phức đứt thì sẽ tuột vòng, nửa rappo dọc. tạp hoặc làm giảm độ thận chí theo hướng Có thể coi nó như co giãn dọc hoặc tạo ngang có thể đứt đôi kiểu đan ngang sọc dọc cho vải. vải. Bởi vậy, người ta trơn nhưng các ít sử dụng kiểu dệt cột nghiêng Tricô đơn để dệt vải khoảng 60°. Bởi mà áp dụng hai Trico vậy, nó có tính đơn đan chập vòng tuột vòng cao theo hướng ngược nhau. Vải Trico có độ giãn dọc thấp I .1.1.2 Kiểu dệt phức hợp Các kiểu dệt phức hợp được tạo ra bằng phương pháp kết hợp hai hay nhiều kiểu dệt cơ bản với nhau theo phưong pháp nối tiếp hoặc song song. Trong trường hợp hai hay nhiều kiểu dệt cơ bản muốn được liên kết đồng thời với nhau, buộc phải sử dụng nhiều thanh kim lỗ tối thiểu phải bằng số nhóm sợi có quy luật liên kết khác nhau trong vải. kiểu dệt phức hợp được tạo ra bằng sự kết hợp đòng thời của các kiểu dệt xích và Sukno hình ảnh minh họa 11 Giảng viên hướng dẫn: Phan Thị Minh Phương Bài tiểu luận Công nghệ Dệt Để vải dệt có cấu trúc vòng đơn, cai kim lỗ của cả hai kiểu dệt thành phần phải được sâu sợi cách kim. Hai vải thành phần tạo ra các cột. kiểu dệt Sukno tạo ra các vòng lẻ còn dệt kim đan xích tạo ra các cột vòng chẵn. Chúng được liên kết với nhau bằng cánh cài các chân vòng sukno vào xen giữa các trụ vòng và các chân vòng xích. Khi đó, Thnh kim lỗ I thực hiện quy luật đặt sợi Sukno còn tanh kim lỗ II thực hiện quy luật đặt sợi xích. Khi số lựong thanh kim lỗ tăng lên khả năng tạo ra các kiểu dệt hoa của máy cũng tăng lên theo. Kiểu dệt tạo các mảng hình thoi có thể tạo ra sự hoạt động đồmg thời của hai kim lỗ cùng với quy luật đặt sợi Atlá nhưng ngựoc hướng nhau: 12 Giảng viên hướng dẫn: Phan Thị Minh Phương Bài tiểu luận Công nghệ Dệt Cả hai kim lỗ đều được xâu sợi cách kim và phân băng mầu còn có thể tạo ra bằng sự đặt sợi thay phiên nhau của hai thanh kim lỗ. Kiểu dệt hoa rua lỗ cũng được tạo ra bằng hai thanh kim lỗ 13 Giảng viên hướng dẫn: Phan Thị Minh Phương Bài tiểu luận Công nghệ Dệt Ở kiểu dệt này, hai thanh kim lỗ có hướng dịch chuyển đặt sợi ngược nhau, cùng thực hiện quy luật đặt sợi phức hợp của Tricot va Sukno. Cả hai thanh kim lỗ đều được xâu sợi cách kim nên vải dệt ra sẽ có cấu trúc vòng đơn. Ở ba hành vòng đầu tiên, các chân vòng Trico và chỉ tạo ra sợi liên kết,thành từng cột vòng và các cột này không được liên kết với nhau.Các hàng vòng tiếp từ thứ 4 đến thứ 8 cũng nhờ các chân vòng trico mà cột vòng 1 được liên kết với cột vòng 2, cột vòng 3 liên kết với cột vòng 4...ở các cột vòng cạnh nhau không được liên kết với nhau sẽ xuất hiện các lỗ thủng trên mặt vải. Các lỗ thủng tạo ra trong quá trình dệt sẽ được vê tròn trong quá trình gia công hoàn tất vải nhờ các tác nhân cơ lý. 14 Giảng viên hướng dẫn: Phan Thị Minh Phương Bài tiểu luận Công nghệ Dệt Ngoài ra còn có thể bắt gặp các kiểu dệt phức hợp của các kiểu dệt một và hai cột vòng. Dưới đây là kiểu dệt phức hợp của các kiểu dệt vân chéo va kiểu dệt Trico: Với quy luật xâu sợi cách hai kim cho các thanh kim lỗ như ở kiểu dệt trên, rõ ràng ở mỗi hàng vòng, mỗi kim chỉ được đặt đúng một sợi,kết quả vải dệt có cấu trúc đơn. Ngoài ra có một kiểu dệt phức hợp khác,các cột vòng cạnh nhau được liên kết với nhau nhờ các chân vòng được cài bắt chéo qua nhau: 15 Giảng viên hướng dẫn: Phan Thị Minh Phương Bài tiểu luận Công nghệ Dệt Mỗi cột vòng được tạo ra từ 2 sợi và cả hai sợi này chỉ tạo ra các vòng sợi của một cột duy nhất.Sự bắt chéo qua nhau của các chân vòng được tạo ra nhờ quá trình đặt sợi dưới kim của thanh kim lỗ I.Các đoạn sợi đặt dưới kim được kéo duỗi thẳng theo hướng cột vòng,tạo ra các chân vòng bắt chéo nhau.Quy luật dịch chuyển đặt sợi của từng thanh kim lỗ như sau: Thanh kim lỗ I:0-0/1-2/. Thanh kim lỗ II:1-0/2-2/. 16 Giảng viên hướng dẫn: Phan Thị Minh Phương Bài tiểu luận Công nghệ Dệt I.1.2 Kiểu dệt thiếu vòng sợi. Các loại kiểu dệt thiếu vòng sợi Kiểu dệt thiếu vòng sợi Kiểu dệt tạo gân dọc Kdệt Sukno với quy luật xâu sợi cách kim của thanh kim lỗ Kiểu dệt tạo các sọc vải thưa, dày khác nhau Kiểu dệt vong sợi kéo dài Kiểu dệt tạo neps 17 Giảng viên hướng dẫn: Phan Thị Minh Phương Bài tiểu luận Công nghệ Dệt Ở kiểu dệt tạo gân dọc,một số cột vòng được dệt thiếu toàn bộ.Hiệu ứng xuất hiện trên mặt vải có thể có các dạng khác nhau. Ở kiểu dệt suknô với quy luật xâu sợi cách kim của thanh kim lỗ dưới đây, tất cả các cột vòng chẵn đều bị dệt thiếu. 18 Giảng viên hướng dẫn: Phan Thị Minh Phương Bài tiểu luận Công nghệ Dệt Vải dệt ra trên thực tế có cấu trúc của vải trico.Như vậy,sự thiếu các cột chẵn làm thay đổi hẳn cấu trúc vải . Bằng kiểu dệt tạo các sọc vải thưa,dày khác nhau tạo ra các hiệu ứng với các sọc vải thưa, dày khác nhau. Ở kiểu dệt này,các cột vong không dệt (dệt thiếu) được tạo ra bằng phương pháp không đặt sợi cho các kim ở vị trí tương ứng. Các dạng hiệu ứng phức tạp hơn có thể tạo ra bằng kiểu dệt rút bơt kim. Đối với kiểu dệt vòng sợi kéo dài thì kiểu dệt này khá phổ biến mặc dù việc tạm không dệt một số vòng sợi ở các cột vòng là một vấn đề không đôn giản đối với các máy dệt kim đan dọc. 19 Giảng viên hướng dẫn: Phan Thị Minh Phương Bài tiểu luận Công nghệ Dệt Ở kiểu dệt Atlas có các vòng sợi kéo dài như hình trên,thanh kim lỗ có quy luật xâu sợi cách kim có tỷ lệ 3:3 thanh đè kim được tạo hình,đảm bảo chỉ đè khép miệng các nhóm 3 kim được đặt sợi.Vì vậy thanh đè kim hình phải dịch chuyển đồng bộ với quy luật dịch chuyển đặt sợi của thanh kim lỗ trong quá trình dệt.Ở kiểu dệt này các vòng sợi được dệt kéo dài không đều nhau. Kiểu dệt tạo neps đòi hỏi phải sử dụng tối thiểu hai thanh kim lỗ. 20 Giảng viên hướng dẫn: Phan Thị Minh Phương
- Xem thêm -