Tài liệu Tiểu luận bộ môn xử lý âm thanh hình ảnh tìm hiểu về phần mềm adobe audition 3.0

  • Số trang: 31 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 205 |
  • Lượt tải: 0
lekhoa102464

Tham gia: 30/07/2016

Mô tả:

Adobe Audition là một phần mềm thu âm chuyên nghiệp, được sử dụng phổ biến tại các phòng thu âm, đứng ngang hàng với các phần mềm nổi tiếng như FL studio, nuendo, soundforge, mixcraft... Adobe Audition là chuyển thể của phần mềm cool edit pro của công ty phần mềm Syntrillium, nó được cải tiến hơn vì thế mang tính hoàn hiện và ít lỗi thời hơn. Adobe Audition với nhiều tính năng được cải tến mạnh mẽ cung cấp khả năng mix âm thanh cao cấp, chỉnh sửa, và xử lý các hiệu ứng