Tài liệu Tiếng anh và tiếng việt phát âm khác nhau như thế nào?

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 69 |
  • Lượt tải: 0
vndoc

Đã đăng 7399 tài liệu

Mô tả:

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT PHÁT ÂM KHÁC NHAU NHƯ THẾ NÀO? 1. Thứ nhất,  Tiếng Anh: là ngôn ngữ đa âm; khi nói, đưa hơi lên mũi.  Tiếng Việt: là ngôn ngữ đơn âm; khi nói, không đưa hơi lên mũi. 2. Thứ hai, Tiếng Anh: Khi phát âm, đầu lưỡi chuyển động và chạm vào nhiều nơi trong khoang miệng.   Tiếng Việt: Khi phát âm, đầu lưỡi thường ở khoảng giữa khoang miệng. 3, Thứ ba, Tiếng Anh: sau khi phát âm, luồng hơi từ phổi di chuyển đến khoang miệng và thoát ra ngoài khá nhiều.  Tiếng Việt: sau khi phát âm, luồng hơi từ phổi bị giữ lại trong khoang miệng và thoát ra ngoài rất ít.  4, Thứ tư, Tiếng Anh: phụ âm ở đầu từ có thể là hợp âm phụ âm; phát âm đầy đủ các phụ âm ở đầu từ, các phụ âm ở giữa từ và các phụ âm ở cuối từ.  * Khác phụ âm đầu dẫn tới khác nghĩa: ray /reɪ/ n tia sáng pray /preɪ/ vi cầu nguyện spray /spreɪ/ vt xịt (thuốc) * Khác phụ âm giữa dẫn tới khác nghĩa: word /wɜːd/ n từ, lời nói world /wɜːld/ n rely (on) /rɪˈlaɪ/ reply /rɪˈplaɪ/ vi hồi đáp thế giới vi dựa vào * Khác phụ âm cuối dẫn tới khác nghĩa: why /waɪ/ adv tại sao white /waɪt/ n màu trắng wine /waɪn/ n rượu vang wide /waɪd/ adj rộng Trong tiếng Anh, phải phát âm đầy đủ các phụ âm trong từ; nếu phát âm thiếu và không rõ các phụ âm trong từ, người nghe có thể hiểu lầm ý của người nói. VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí Tiếng Việt: phụ âm ở đầu từ là âm đơn; không có phụ âm ở giữa từ; không phát âm phụ âm cuối từ.  5. Thứ năm,  Tiếng Anh: vì tiếng Anh có phát âm phụ âm cuối từ nên trong tiếng Anh có nối âm.  Tiếng Việt: vì tiếng Việt không phát âm phụ âm cuối từ nên trong tiếng Việt không có nối âm. 6. Thứ sáu,  Tiếng Anh: có bật hơi khi phát âm phụ âm k, p, t. key /kiː/ to /tuː/ n cái chìa khóa prep đến, tới * Nhận xét:  Âm /kiː/ được phát âm mạnh hơn cách phát âm chữ “khi” của tiếng Việt Âm /tuː/được phát âm mạnh hơn cách phát âm chữ “tu” của tiếng Việt và nó được phát âm rất khác với chữ “tu” và “thu” của tiếng Việt.   Tiếng Việt: không có bật hơi khi phát âm phụ âm k, p, t. 7. Thứ bảy,  Tiếng Anh: có phân biệt rất rõ ràng giữa phụ âm vang và phụ âm điếc.  Tiếng Việt: không có phân biệt rõ ràng giữa phụ âm vang và phụ âm điếc. 8, Thứ tám,  Tiếng Anh: có phân biệt rất rỏ ràng giữa nguyên âm dài và nguyên âm ngắn. seat /siːt/ n chỗ ngồi sit /sɪt/ vi ngồi shot /∫ɒt/ n phát súng short /∫ɔːt/ adj ngắn Nếu không phát âm rõ ràng nguyên âm dài và nguyên âm ngắn, người nghe có thể hiểu sai ý của người nói.  Tiếng Việt: Tiếng Việt không có phân biệt rõ ràng giữa nguyên âm dài và nguyên âm ngắn. 9. Thứ chín, Tiếng Anh: Một số âm có trong tiếng Anh, nhưng không có trong tiếng Việt, như: /θ/, /ð/, /ʧ/, /ʤ/,/æ/…  Nếu không biết cách phát âm những âm trên, bạn sẽ không thể nói đúng tiếng Anh và có thể khiến người nghe hiểu nhầm ý bạn muốn nói. tin /tɪn/ n thiếc thin /θɪn/ adj gầy ốm  Tiếng Việt: một số âm không có trong tiếng Việt, như: /θ/, /ð/, /ʧ/, /ʤ/,/æ/…
- Xem thêm -