Tài liệu Tiềm năng và hiện trạng du lịch sinh thái miệt vườn tỉnh vĩnh long

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 55 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15388 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN BỘ MÔN LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ – DU LỊCH ---   --- PHAN THỊ NHƯ NGÀ TIỀM NĂNG VÀ HIỆN TRẠNG DU LỊCH SINH THÁI MIỆT VƯỜN TỈNH VĨNH LONG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NGÀNH DU LỊCH Cần Thơ, tháng 11 – 2012 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN BỘ MÔN LỊCH SỬ - ĐỊA LÝ – DU LỊCH ---   --- PHAN THỊ NHƯ NGÀ MSSV: 6096208 TIỀM NĂNG VÀ HIỆN TRẠNG DU LỊCH SINH THÁI MIỆT VƯỜN TỈNH VĨNH LONG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NGÀNH DU LỊCH Người hướng dẫn: ThS. Huỳnh Văn Đà Cần Thơ, tháng 11 – 2012
- Xem thêm -