Tài liệu Tích hợp liên môn ngũ văn 9 ôn tập văn bản “làng” của kim lân

  • Số trang: 13 |
  • Loại file: DOCX |
  • Lượt xem: 1246 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

Phụ lục I Phiếếu thông tin vếề giáo viến (hoặc nhóm giáo viến) d ự thi - Sở giáo dục và đào tạo thành phốố Hà Nội - Phòng giáo dục và đào tạo quận Tây Hốồ - Trường THCS Đống Thái - Địa chỉ: 149 Trích Sài – Phường Bưởi – Quận Tây Hốồ - Hà N ội Điện thoại:...........................; Email: c2dt@tayho.edu.vn - Thống tin vềồ giáo viền (hoặc nhóm khống quá 03 giáo viền): 1. Họ và tền: Bùi Huy Dũng Ngày sinh 1/9/1976 Mốn: Ngữ Văn Điện thoại: 0906221976 2. Họ và tền: Phạm Thị Kim Lan Ngày sinh: 21/11/1968 Mốn : Ngữ Văn Điện thoại: 0983640619 3. Họ và tền: Phạm Thị Hậu Ngày sinh: 17/3/1970 Điện thoại: 0974499470 Mốn : Ngữ Văn Phiếếu mô tả hôề sơ dạy học dự thi của giáo viến 1. Tến hôề sơ dạy học: Ôn tập văn bản “Làng” của Kim Lân (Có tích hợp liến môn) 2. Mục tiếu dạy học - Năốm vững kiềốn thức trọng tâm của văn bản. - Khai thác nghệ thuật thể hiện tâm lí nhân v ật, xây dựng tình huốống, ý nghĩa nhan đềồ… - Tích hợp kiềốn thức liền mốn: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, GDCD đ ể xây d ựng đo ạn văn nghị luận xã hội: biểu hiện của tình yều gia đình, quề hương, đâốt nước. 3. Đôếi tượng dạy học của bài học a. Đốối tượng: Học sinh lớp 9A (10 học sinh), 9D (28 học sinh) b. Những đặc điểm: - Học sinh có lực học từ yềốu đềốn giỏi. - Bước đâồu đã có ý thức cống dân, ý thức trách nhi ệm trong vi ệc xây d ựng gia đình, nhà trường, cộng đốồng dân cư có văn hóa. 4. Ý nghĩa của bài học - Cảm nhận được tình yều làng quề thăốm thiềốt thốống nhâốt với lòng yều n ước và tinh thâồn kháng chiềốn ở nhân vật ống Hai trong truy ện. Qua đó thâốy đ ược m ột bi ểu hi ện cụ thể, sinh động vềồ tinh thâồn yều nước của nhân dân ta trong th ời kháng chiềốn chốống Pháp. - Từ chủ đềồ của truyện, học sinh có ý thức, thái đ ộ vềồ tình yều làng quề găốn liềồn với tình yều nước. 5. Thiếết bị dạy học, học liệu - Máy chiềốu. - Kiềốn thức vềồ tin học để soạn bài giảng trình chiềốu Powerpoint; - Tư liệu Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, GDCD có liền quan đềốn bài học. 6. Hoạt động dạy học và tiếến trình dạy học v 7. Kiểm tra đánh giá kếết quả học tập Trong quá trình kiểm tra, đánh giá được thực hiện dưới dạng bài viềốt trong 10 phút. Mốỗi học sinh hoàn thành bài viềốt với đềồ bài: Từ ch ủ đềồ c ủa truy ện, v ới t ựa đềồ “Gia đình và quề hương – chiềốc nối nâng đỡ đời con”, em hãy viềốt đoạn văn diềỗn d ịch nều suy nghĩ của mình vềồ cội nguốồn yều thương của mốỗi con người. 8. Các sản phẩm của học sinh Sau khi châốm bài kiểm tra chúng tối thâốy 95% học sinh đã hoàn thành bài t ập này. Kềốt quả đạt được như sau: Giỏi 30% Khá : 35% Trung bình 30% Từ kềốt quả học tập của các học sinh, chúng tối nhận thâốy vi ệc tích h ợp kiềốn th ức liền mốn vào một mốn học là việc làm hềốt sức câồn thiềốt, có hi ệu qu ả rõ r ệt đốối v ới h ọc sinh. Chúng tối seỗ thực hiện dự án này vào học kỳ II c ủa năm h ọc 2014 -2015 đốối v ới h ọc sinh các lớp và seỗ mở rộng hơn ở các khốối lớp 8, 9. Việc tích hợp kiềốn thức liền mốn giúp các em học sinh khống chỉ giỏi một mốn mà câồn biềốt kềốt h ợp kiềốn th ức các mốn h ọc l ại v ới nhau để học sinh có kiềốn thức toàn diện, tổng hợp, đốồng thời giúp giáo viền khống ng ừng trau dốồi kiềốn thức các mốn học khác để dạy bộ mốn mình tốốt hơn, đạt hi ệu quả cao h ơn. Trền đây là hốồ sơ dạy học thử nghiệm của nhóm giáo viền Ngữ văn 9, râốt mong được sự ủng hộ góp ý của các quý thâồy cố để chúng tối hoàn thiện hơn. Xin chân thành cảm ơn! Phụ lục III Trang bìa của hôề sơ dạy học HÔỒ SƠ DỰ THI DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀỒ TÍCH HỢP 1. Tến chủ đếề dạy học: Ôn tập văn bản “Làng” c ủa Kim Lân (Có tích hợp liến môn) 2. Môn học chính của chủ đếề: Ngữ Văn 3. Các môn được tích hợp: Lịch sử, Địa lý, GDCD
- Xem thêm -