Tài liệu Tích hợp kiến thức liên môn trong dạy học môn toán học toán thống kê thông qua các môn học

  • Số trang: 34 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 236 |
  • Lượt tải: 2
dinhthithuyha

Đã đăng 3693 tài liệu

Mô tả:

PHỤ LỤC II PHIẾU THÔNG TIN VỀ NHÓM GIÁO VIÊN DỰ THI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI PHÒNG GD&ĐT QUỐC OAI TRƯỜNG THCS THẠCH THÁN ĐỊA CHỈ: Xã Thạch Thán – Huyện Quốc Oai – Hà Nội Điện thoại: 0433.843436 Email: c2thachthan-qo@hanoiedu.vn THÔNG TIN VỀ NHÓM GIÁO VIÊN DỰ THI 1. Lê Chiến Thắng - Ngày tháng năm sinh:07/06/1980 - Điện thoại: 0984574878 Chuyên môn: Toán Tin Email: thangdht1@gmail.com 2. Bùi Thị Thủy - Ngày tháng năm sinh: 24/03/1986 - Điện thoại: 0978.435682 Chuyên môn: Tin Email: Thuybui86@gmail.com UBND HUYỆN QUỐC OAI TRƯỜNG THCS THẠCH THÁN PHIẾU MÔ TẢ HỒ SƠ DẠY HỌC THEO CHỦ ĐỀ TÍCH HỢP KIẾN THỨC LIÊN MÔN Tên chủ đề: HỌC TOÁN THỐNG KÊ THÔNG QUA CÁC MÔN HỌC Môn học chính: Toán 7 Tích hợp các môn học: Tin, Vật lý, Địa lý, GDCD, Y tế học đường Giáo viên thực hiện: 1. Lê Chiến Thắng 2. Bùi Thị Thủy - Chuyên môn: Toán Tin - Chuyên môn: Tin Quốc Oai – 2014 I. Tên hồ sơ: Học toán thống kê thông qua các môn học. II. Mục tiêu: Học xong chủ đề này, học sinh đạt được kiến thức và các kỹ năng sau: 1. Kiến thức: - Hiểu được một số khái niệm cơ bản như bảng số liệu thống kê ban đầu, dấu hiệu, giá trị của dấu hiệu, tần số, bảng “tần số” (bảng phân phối thực nghiệm); công thức tính số trung bình cộng và ý nghĩa đại diện của nó, ý nghĩa về mốt. Thấy được vai trò của thống kê trong thực tiễn. - Hiểu được sự giãn nở vì nhiệt của chất lỏng và tính năng của nhiệt kế trong thực tiễn. - Hình thành các khái niệm trung thực thông qua việc điều tra, thu thập số liệu. - Hiểu được ý nghĩa của của việc nghiên cứu về sự phân bố dân cư và lượng mưa. - Hiểu được cấu trúc các hàm tính toán trong chương trình Excel và các dạng biểu đồ có thể trình bày được trong Excel. 2. Kỹ năng: - Biết tiến hành thu thập số liệu từ những cuộc điều tra nhỏ gần gũi trong học tập trong đời sống. - Biết cách tìm các giá trị khác nhau trong bảng số liệu thống kê và tần số tương ứng lập bảng ‘tần số”. Biết sơ bộ nhận xét sự phân bố các giá trị khác nhau của dấu hiệu qua bảng tần số và biểu đồ. - Biết cách tính số trung bình cộng của dấu hiệu theo công thức và biết cách tìm mốt của dấu hiệu. - Sử dụng thành thạo các hàm tính toán và vẽ được biểu đồ bằng chương trình Excel trên cơ sở dữ liệu đã thu thập được. - Làm thành công thí nghiệm sự giãn nở vì nhiệt của chất lỏng, biết sử dụng nhiệt kế. - Rèn năng lực sử dụng kiến thức liên môn đại số - địa lý, đại số - GDCD, đại số - Vật lí, Đại số - Tin học, lồng ghép Giáo dục sức khỏe y tế học đường trong việc giải quyết các tình huống thực tiễn. 3. Thái độ: - Cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác trong tính toán và tư duy trong làm bài tập. - Hình thành HS thái độ quý trọng ủng hộ những việc làm thẳng thắn, trung thực, phản đối những hành vi thiếu trung thực. - Học sinh có ý thức hơn để rèn luyên thân thể. III. Đối tượng dạy học của dự án: Học sinh Lớp 7A –Trường THCS Thạch Thán năm học 2014-2015. IV. Ý nghĩa, vai trò dự án: Gắn kết kiến thức, kĩ năng , thái độ các môn học với nhau, với thực tiễn đời sống xã hội , làm cho học sinh yêu thích môn học hơn và yêu cuộc sống. Học sinh thấy được Toán học cũng là ngôn ngữ chung của nhiều ngành học nên việc học các khái niệm toán học là cần thiết cho việc sử dụng trong những lĩnh vực. Cuối cùng, học sinh cần phải kết nối học tập toán học của họ trong các bối cảnh thực tế thích hợp. V. Thiết bị dạy học và học liệu: 1. Thiết bị: - Phòng học bộ môn Lý, Tin học. - Cân, Nhiệt kế dầu, cốc đựng nước, đèn cồn , giá đỡ, lưới đốt - Máy chiếu, máy tính, Bảng nhóm, Bút dạ, Giấy A4. 2. Học liệu: - Các tài liệu giới thiệu cho học sinh: SGK- Vật lý 6; Địa lý 6; GDCD -7; Tin học 7; đại số 7 tập 2. - Phiều điều tra: Phiếu điều tra sức khỏe học sinh; Phiếu điều tra tính trung thực làm bài, Phiếu ghi kết quả thực hành. - Bảng điểm trung bình các môn của lớp 6C năm học 2013-2014. VI. Hoạt động dạy học và tiến trình dạy học Hoạt động 1: Thu thập số liệu 1. Học sinh cùng Cán bộ y tế thu thập thông tin chiều cao, cân nặng. - Thời gian: 20 phút; - Địa điểm: Phòng y tế học đường. - Dụng cụ: Cân, thước đo. - Phiếu điều tra: STT 1 2 …….. Họ Và Tên Chiều Cao (cm) 2. Làm thí nghiệm sự giãn nở vì nhiệt của chất lỏng - Thời gian: 15 phút; Cân nặng(kg) - Địa điểm: Phòng học bộ môn Vật lý. - Dụng cụ: Nhiệt kế dầu, bình chia độ, đèn cột, nước, giá đỡ , lưới sắt. - Phiếu điều tra: Thời gian (phút) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nhiệt độ ( độ C) 3. Điều tra tính trung thực của học sinh trong các giờ kiểm tra - Thời gian: 10 phút trong giờ sinh hoạt - Địa điểm: Phòng học của từng lớp -Giáo viên phụ trách điều tra: Gồm +Điều tra Lớp 7A: Giáo viên chủ nhiệm Nguyễn Thị Nga +Điều tra Lớp 7B: Giáo viên chủ nhiệm Phan Thị Thúy +Điều tra Lớp 7C: Giáo viên chủ nhiệm Doãn Thị Châu. - Phiếu điều tra: Điền dấu X vào một trong hai cột Họ và Tên Lớp Có sử dụng tài liệu hoặc quay cóp của bạn Không sử dụng tài liệu hoặc không quay cóp của bạn …………… Hoạt động 2: Chuẩn bị ở nhà * Đối với học sinh: - Nghiên cứu bài Thu thập số liệu thống kê – Đại số 7. Trong môn Địa lý lớp 6 - Nghiên cứu bài 20- Hơi nước trong không khí và Bài 21: Thực hành phân tích biều đồ nhiệt độ, lương mưa. Trong môn Địa lý 9: - Nghiên cứu và tìm hiểu các bài về địa lý Việt Nam. Trong môn Vật lý 6 - Nghiên cứu bài 22. Nhiệt kế - thang chia độ và bài 23.Thực hành đo nhiệt độ Trong môn Tin học 7 - Nghiên cứu và tìm hiểu Bài 4. Sử dụng các hàm để tính toán và bài 9 - Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ. Hoàn thành các phiếu tổng hợp kết quả thu thập ở hoạt động 1. - Phiêu điều tra: Thời gian (phút) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nhiệt độ ( độ C) 0 10 17 30 43 60 83 100 100 100 100 * Đối với giáo viên: - Thu thập phiếu điều tra về chiều cao và cân nặng của lớp 7A. - Thu thập số liệu về sự trung thực của học sinh trong các giờ kiểm tra.Thông qua Sự tổng hợp của giáo viên chủ nhiệm mỗi lớp. STT Lớp Sử dụng tài liệu ,quay cóp bài của bạn Không Sử dụng tài liệu , quay cóp bài của bạn 7A 1 7 27 7B 2 10 13 7C 3 10 14 - Soạn các giáo án có sự tích hợp các số liệu đã thu được sau khi điều tra. Hoạt động 3: Dạy tiết 41 theo giáo án GV : Tích hợp các nội dung: + Phiều điều tra sức khỏe cho học sinh khối 7- trường THCS Thạch Thán (chỉ lấy phiếu kết quả sức khỏe học sinh lớp 7A) + Thay cho ví dụ 1: để Giáo dục sức khỏe y tế học đường trong nhà trường. + Bảng 2- sgk-đại số 7 tập 2 –t5- minh họa về địa lý việt nam - Địa 9 + Phiếu ghi thực hành Khi đo nhiệt độ lồng ghép bài tập để củng cố Hoạt động 4: Chuẩn bị ở nhà Học sinh nghiên cứu trước bài Biểu đồ – Đại số 7 Nghiên cứu và tìm hiểu bài 4. Các hàm để tính toán tin học 7 Hoạt động 5: Thực hành trên phòng máy vi tính * Phần 1: Giáo viên trang bị các kiến thức trong bài biểu đồ – Đại số 7 và các hàm toán học trên phần mềm Excel – Tin học 7 GV : tích hợp các nội dung: + Biểu đồ để minh họa một cách trực quan sự phân bố lượng mưa các tháng của TP. Hồ Chí Minh trong Bài 20-Hơi nước trong không khí. Mưa Của Địa lí 6 + Phiếu điều tra sự trung thực trong các giờ kiểm tra của học sinh khối 7-trường THCS thạch thán năm học 2014-2015 có sự tích hợp minh họa cho tiết-Bài 2 “ Trung Thực” –GDCD 7. * Phần 2: Học sinh vẽ biểu đồ bằng máy tính phòng máy * Phần 3: Học sinh rút ra ý nghĩa của việc biểu thị số liệu theo biểu đồ. Hoạt động 6: Số trung bình cộng GV : Tích hợp các nội dung: + Phiếu điều tra sức khỏe cho học sinh lớp 7A – Trường THCS Thạch Thán năm học 2014-2015( Điều tra: 22/11/2014) + Bảng điểm trung bình các môn của lớp 6C năm học 2013-2014 VII. Kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh. * Nội dung: 1. Kiến thức: GV: Xây dựng ma trận cho các đề kiểm tra dưới đây mà HS cần đạt được. Bài tập trắc nghiệm và tự luận Nội dung 1.Tự Lập các bảng thống kê và bảng tần số tương ứng liên quan tới học tập và thực tế đời sống .. 2. Biết vẽ biểu đồ Nhận biết Vận dụng 2 3 2đ 2 Vận dụng cao 5 1,5đ 2 1đ 3. Tính số trung bình cộng. 3,5đ 1 1đ 2 1 2 3đ 3 1 9 2,5đ 3 0,5đ 3 5,5đ 2,5đ 0,5đ 1đ 4 5 0,5đ 2đ 4. Nhận xét, đánh giá, rút ra những bài học có liên quan tới bản thân. Tổng Tổng 1,5đ 16 1,5đ 10đ 2. Về kĩ năng: Đánh giá: - Rèn luyện năng giải bài toán về thống kê. - Kĩ năng vận dụng kiến thức liên môn để làm rõ một số đơn vị kiến thức của chương III- Thống Kê. 3. Về thái độ: Đánh giá thái độ học sinh : - Ý thức, tinh thần tham gia học tập. - Tình cảm của học sinh đối với môn học và các môn học khác có liên quan. * Cách thức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập , sản phẩm của học sinh. - GV đánh giá kết quả, sản phẩm của học sinh - HS tự đánh giá kết quả, sản phẩm lẫn nhau( các nhóm, tổ) - Phiếu trắc nghiệm về đánh giá kết quả, sản phẩm của HS. VII. Các sản phẩm của học sinh: - Một số bảng Thống kê ban đầu do học sinh làm liên quan tới các môn vật lí, đia lí, GDCD… - Giải bài tập của học sinh vào giấy A4 (theo nhóm, tổ) - Giải bài tập của học sinh vào bảng phụ ( cá nhân) - Phiếu trả lời trắc nghiệm bài tập của học sinh.(cả lớp) ************************************ BẢNG PHỤ LỤC SỬ DỤNG CÁC TÀI LIỆU ĐƠN VỊ KIÊN THỨC CỦA CÁC MÔN HỌC 1. Tiết 27-Bài 23: Thực hành và kiểm tra thực hành đo nhiệt độ.Vật lý 6 2. Tiết 24- Bài 20: Hơi nước trong không khí . Mưa – Địa lý 6 3. Tiết 2 - Bài 2-Trung Thực.GDCD-7 5. Bảng điểm trung bình các môn của lớp 6C năm học 2013-2014. 4. Tiết 3-Bài 3- Phân bố dân cư và các loại hình quần cư. – Địa lý 9 6. Bài 4. Các hàm trong Excel và Bài 9. Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ tin học 7 Giáo án CHƯƠNG III: THỐNG KÊ Tiết 41: THU THẬP SỐ LIỆU THỐNG KÊ, TẦN SỐ I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: * Toán - Học sinh làm quen với các bảng về thu thập số liệu thống kê khi điều tra. Biết xây dựng và diễn tả được dấu hiệu điều tra; hiểu được số các giá trị của dấu hiệu và “Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu” làm quen với khái niệm tần số của 1 giá trị. * Tích hợp: - Học sinh hiểu được thể trạng sức khỏe của mình qua điều tra về chiều cao cân nặng - Làm rõ sự phân bố dân cư giữa các vùng miền ( Đồng bằng và miền núi – Địa 9) - Làm rõ sự nở vị nhiệt của chất lỏng và vai trò của nhiệt kế- Vật lí 6 - Sử dụng các hàm để tính toán và vẽ biểu đồ từ các số liệu trong bảng tính Môn Tin 7. 2. Kỹ năng: Biết các kí hiệu đối với 1 dấu hiệu. Giá trị của nó và tần số của 1 giá trị. Biết lập bảng đơn giản đề ghi lại số liệu thu thập được khi điều tra. 3. Thái độ: Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc trong học tập. Biết liên hệ với một số môn học Vật lí, địa lí, Tin học …. Giáo dục sức khỏe y tế học đường trong nhà trường II. Chuẩn bị: 1. Giáo viên: * Máy chiếu, Máy tính, Thước * Bảng số liệu thống kê: - Bảng lớp 7a (Bảng thống kê về chiều cao, cân nặng mỗi học sinh ) - Bảng 2-SGK –t5.Hai bảng thu gọn về chiều cao, cân nặng học sinh 7a - Bảng thống kê sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian trong quá trình đun nước Trong bài thực hành đo nhiệt độ môn vật lí 6. 2. Học sinh: Thước, giấy, vở, bút. III. Tiến trình bài dạy: A. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số. B. Kiểm tra bài cũ: Đặt vấn đề: GV giới thiệu chương III và giới thiệu bài (SGK-4) C. Nội dung bài mới : HOẠT ĐỘNG CỦA GV, HS Hoạt động 1: Thu thập số liệu, bảng số liệu thống kê ban đầu: GV: Chiếu lên màn chiếu. (Bảng điều tra về cân nặng và chiều cao các lớp 7A,B,C) Sau đó lấy bảng lớp 7a làm đại diện. HS: Quan sát tìm hiểu các bảng trên GV: Người ta điều tra về vấn đề gì? Có ghi lại số liệu không? HS: ….cân nặng …..có ghi…. GV: Trong các bảng trên có bao nhiêu cột? các số liệu được ghi lại ở cột số mấy? HS: … 4cột…ở cột số 3 và 4 GV: Ở bảng lớp 7A có bao nhiêu bạn tham gia đo chiều cao cân nặng ? HS:…34 hs GV: Thế nào là thu thập số liệu? HS:… GV: Thế nào là bảng thống kê ban đầu? HS:…. GV: Kết luận và ghi bảng GV: Qua bảng thống kê về chiều cao cân nặng của học sinh lớp 7a em có thể tính được chỉ số BMI cho mỗi bạn được không ? đó là công thức nào ? HS: có công thức BMI = m h2 GV: BMI dùng để làm gì ? HS: dụng để xác định tình trạng cơ thể của một người nào đó có bị thừa cân hay gầy hay không. GV: giới thiệu làm rõ khái niệm BMI cho học sinh. *BMI là viết tắt của (Body Mass Index) được gọi là chỉ số cơ thể, thường được các chuyên gia NỘI DUNG GHI BẢNG 1. Thu thập số liệu, bảng số liệu thống kê ban đầu: +) Người điều tra ghi lại các số liệu điều tra � gọi là thu thập số liệu. +) Các số liệu ghi lại trong 1 bảng (Như bảng 1) � gọi là bảng số liệu thống kê ban đầu hoặc các bác sĩ áp dụng để xác định tình trạng cơ thể của một người nào đó có bị thừa cân hay gầy ốm hay không. Thông thường chúng ta thường sử dụng chỉ số BMI để tính toán mức độ béo phì. *Các em có thể tự đánh giá được chỉ số BMI của bản thân qua bảng thống kê dưới đây: - Dưới chuẩn: BMI ít hơn 18.5 - Chuẩn: BMI từ 18,5 - 25 - Thừa cân: BMI từ 25-30 - Béo - nên giảm cân: BMI 30 - 40 - Rất béo – cần giảm cân ngay: BMI trên 40 GV: Để cho cơ thể mình không bị béo phì hoặc bị gầy ốm các em cần phải làm gì ? HS: thường xuyên rèn luyện thân thể và có chề độ ăn hợp lý. GV: Yêu cầu mỗi học sinh tự biết cách kiểm tra bản thân từ đó có chế độ ăn và cách luyện tập riêng để có một sức khỏe tốt . ?1 GV: Chia nhóm học sinh, mỗi nhóm 5 em. Yêu cầu STT HS hoạt động nhóm làm ?1 ...... HS: Trao đổi nhóm và làm ?1 GV: Hướng dẫn kẻ 3 cột HS: 1HS lên bảng GV: Thu 1 số bài nhận xét � Nhận xét và hoàn thiện bài trên bảng. GV: Chiếu bảng 2 (SGK-5) lên màn chiếu yêu cầu HS quan sát bảng 2 và đọc thông tin. HS: Tự đọc thông tin và quan sát bảng 2. GV: Bảng 2 thống kê về vấn đề gì? HS: Bảng 2 có các thông tin sau : 1 - Tổng dân số ở 5 địa phương (Hà Nội; Hải Phòng, Hưng Yên, Hà Giang, Bắc Cạn) 2 - tỉ lệ nam nữ 3 - Sự phân bố dân cư giữa thành thị và nông thôn. GV: Em có nhận xét gì về dân số giữa đồng bằng và Tên chủ hộ ................... số con ............ miền núi ? so sánh tỉ lệ nam nữ giữa các vung miền? HS: Trả lời GV: Qua bảng 2 các em thấy được sự phân bố dân cư ảnh hưởng vào khu vực địa lý. Các miền đồng bằng mật độ dân cư khá đông, miền núi còn thưa thớt …. GV: Bảng thống kê lớp 7a và bảng 2 có nội dung giống hay khác nhau? HS: Khác nhau… GV: Đưa ra chú ý +) Chú ý: Tuỳ theo yêu cầu của cuộc điều tra mà bảng số liệu thống kê ban đầu có thể khác nhau. 2. Dấu hiệu: a. Dấu hiệu, đơn vị điều tra: Hoạt động 2: Dấu hiệu: ?2 Nội dung điều tra trong bảng GV:Yêu cầu học sinh cho biết nội dung trong bảng lớp 7a là chiều cao, cân nặng của theo dõi chiều cao, cân nặng lớp 7a là gì? mỗi học sinh trong lớp 7a � là HS: là chiều cao, cân nặng của mỗi học sinh trong dấu hiệu lớp 7a. GV: Vấn đề người điều tra quan tâm ở bảng 1 là gì? HS:…. +) Dấu Hiệu là vấn đề hay hiện GV: Giới thiệu đó là dấu hiệu tượng mà người điều tra quan GV: Vậy thế nào là dấu hiệu ? dấu hiệu được kí hiệu tâm tìm hiểu như thế nào ? +) VD Bảng 1 kí hiệu là: X, Y.... -) Dấu hiệu X là chiều cao căn HS: …..thường được kí hiệu bởi các chữ cái in hoa nặng của mỗi học sinh lớp 7a như X, Y, Z. -) Mỗi học sinh là một đơn vị GV: Dấu hiệu ở bảng lớp 7a là gì? điều tra. GV : Bảng lớp 7a có bao nhiêu học sinh? GV: Giới thiệu đơn vị điều tra. ?3 Bảng lớp 7a có 34 học sinh Mỗi học sinh trong bảng 1 là một đơn vị điều tra. HS: Trả lời ?3 b. Giá trị của dấu hiệu, dãy giá trị của dấu hiệu: GV: Yêu cầu HS đọc phần b (SGK-6) +) Ứng với mỗi đơn vị điều tra HS: Tự nghiên cứu phần b có một số liệu, số liệu đó gọi là GV : Trong bảng lớp 7a đâu là dấu hiệu,đâu là đơn vị điều tra ? GV : Thế nào là giá trị của dấu hiệu ? HS:.... GV : Thế nào là giá trị của dấu hiệu? HS:... GV: Các giá trị của dấu hiệu có nhất thiết phải khác nhau không? HS:... GV : So sánh số các giá trị của dấu hiệu và đơn vị điều tra? HS... GV: Hoàn thiện và đưa ra kết luận một giá trị của dấu hiệu. Giá trị của dấu hiệu kí hiệu là x. VD: Trong bảng 1, ứng với học sinh Lương Anh Dũng là giá trị ở cột 3 là 145cm và cột 4 là 32kg. +) Các giá trị ở cột thứ ba, bốn của bảng lớp 7a gọi là dãy giá trị của dấu hiệu. +) Số các giá tri của dấu hiệu bằng đơn vị điều tra (Tổng số các đơn vị điều tra) được kí hiệu là N. VD: Ở bảng lớp 7a có 34 đơn vị điều tra, vậy N = 34. 3. Tần số của mỗi giá trị: Cột cân nặng: có Có 11 giá tri khác nhau là28;32;34;37;40;42; Hoạt động 3: Tần số của mỗi giá trị: 47;50;55;60;77 GV: Yêu cầu học sinh quan sát cột 4 về cân nặng + Giá trị 28 xuất hiện 3 lần � 3 trong bảng lớp 7A cho biết có bao nhiêu số khác là tần số của 28 nhau và nêu cụ thể các số khác nhau đó. + Giá trị 32 xuất hiện 6 lần � 6 GV: Nhận xét hoàn thiện và bổ sung là tần số của 32 GV: Có bao nhiêu bạn nặng 28 kg ? Hãy trả lời câu + Giá trị 34 xuất hiện 4 lần � 4 hỏi tương tự như vậy với các giá trị 32;34;37... là tần số của 34 +Giá trị 37 xuất hiện 2 lần � 2 là tần số của 37 *) KL: Số lần xuất hiện của 1 giá GV? Vậy thế nào là tần số ? trị trong dãy giá trị của dấu hiệu HS: Nêu khái niệm ; được gọi là tần số của giá trị đó. GV ghi bảng. Tần số của 1 giá trị được ký hiệu GV? Số các giá trị khác nhau trong bảng 1 là bao là n nhiêu ? HS:... GV? So sánh số các giá trị �nhau và số các giá trị? HS:..... GV : Trong cột 4 ở bảng lớp 7a có bao nhiêu giá trị khác nhau ? Hãy viết các giá trị đó với tần số của chúng ? HS: trả lời GV: Kiểm tra hướng dẫn 1 số HS thu bài 1 số HS nhận xét HS: Nhận xét bổ sung bài trên bảng GV: Hoàn thiện bài Giá trị (x) Tần số (n) 28 3 32 6 34 4 37 2 40 6 42 4 47 1 50 5 55 1 60 1 77 1 *) Các bước tìm tần số B1: Viết các gía trị khác nhau từ nhỏ đến lớn B2: Đếm xem giá trị đó xuất hiện bao nhiêu lần � Đó là tần số +) Chú ý: Không phải mọi dấu GV : Muốn tìm tần số ta làm như thế nào? Nêu các hiệu đều có giá trị là số mà tuỳ bước làm đó? thuộc vào dấu hiệu điều tra là gì. HS:... Khi chỉ chú ý đến giá trị của DH GV :So sánh tổng tần số với đơn vị điều tra ? thì bảng số liệu thống kê chỉ gồm HS :.... các cột số GV : Để xét xem tần số vừa tìm được có đúng hay không ta làm như thế nào ? HS:... 4. Bài tập: +) BT a) Dấu hiệu mà bạn Nhàn quan tâm là sự thay đổi nhiệt độ trong GV: Giới thiệu phần chú ý và lấy VD cho HS quá trình đun nước. Hoạt động 4: Bài tập GV : Chiếu lên màn chiếu Nội dung BT sau : Trong bài thực hành ‘Đo nhiệt độ’ vật Lí 6 :Để theo dõi sự thay đổi nhiệt độ trong quá trình đun nước. Được nhóm bạn Nhàn ghi bởi bảng sau : Thời gian (phút) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nhiệt độ ( độ C) 0 10 17 30 43 60 83 100 100 100 100 Dấu hiệu có 11 giá trị b) Có 8 giá trị khác nhau là 0; 10; 17; 30; 43;60;83;100 c) Giá trị (x) Tần số (n) 0 1 10 1 17 1 30 1 43 1 60 1 83 1 100 4 d) Sự nở vị nhiệt của chất lỏng – và vai trò của nhiệt kề trong việc đo nhiệt độ. a) Dấu hiệu mà nhóm bạn Nhàn quan tâm là gì và dấu hiệu đó có tất cả bao nhiêu giá trị ? b)Có bao nhiêu giá trị khác nhau trong dãy giá trị dấu hiệu đó ? c) Viết các giá trị khác nhau của dấu hiệu và tìm tần số của chúng ? e) Qua cách theo dõi trên để làm rõ vấn đề gì của bài học trong môn vật lí 6 : GV : Cho HS hoạt động nhóm làm bài tập trên. HS : Hoạt động nhóm làm BT trên GV : gọi 1hs lên bảng trình bày HS : Lên bảng trình bày : GV : Nhận xét Qua bài tập trên cho ta thấy được sự nở vị nhiệt của nước (Chất lỏng) phụ thuộc vào nhiệt độ và thời gian. - Thấy được tác dụng của nhiệt kế trong cuộc sống, trong việc kiểm tra sức khỏe con người và một số ứng dụng trong sản xuất… D. Củng cố: +) Qua bài học hôm nay em học được kiến thức gì? +) Thế nào là thu thập số liệu, bảng số liệu thống kê ban đầu? +) Thế nào là dấu hiệu? Dãy giá trị của dấu hiệu ? Đơn vị điều tra? Tần số? + Qua bài học hôm nay các em thấy được ứng dụng của kiến thức trong các môn học Địa lí;Vật lí… E. Hướng dẫn về nhà: +Lập bảng thống kê ban đầu về điện năng tiêu thụ 5 tháng gần nhất và số tiền điện phải trả của gia đình em. +) Học thuộc bài và làm bài tập 1;2 (SGK- 7) Làm BT 1; 2; 3 (SBT – 4) +) Làm tương tự bài tập đã chữa. Tiết 45: BIỂU ĐỒ I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: * Toán học - HS hiểu được ý nghĩa minh hoạ của biểu đồ về giá trị của dấu hiệu và tần số tương ứng. Biết cách dựng biểu đồ đọan thẳng từ bảng tần số. Đọc biểu đồ đơn giản. * Tích hợp - GDCD: Sự trung thực của học sinh trong các giờ kiểm tra. - Địa lí : Dùng biểu đồ hình cột (Biểu đồ lượng mưa và nhiệt độ của TP. Hồ Chí Minh và TP. Hà Nội) để làm rõ hơi nước trong không khí. Mưa. HS đọc thông tin qua biểu đồ . - Tin Học: học sinh biết được các bước cơ bản để xây dựng biểu đồ trong Excel. 2. Kỹ năng: Có khái niệm vẽ biểu đồ đoạn thẳng và căn chỉnh các dạng biểu đồ trong Excel 3.Thái độ: Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc trong học tập. Biết vận dụng kiến thức vào thực tế và ngược lại. II. Chuẩn bị: 1. GV: Thước.Phiếu tổng hợp điều tra (sự trung thực của học sinh trong các giờ kiểm tra của học sinh khối 7). Biểu đồ lượng mưa và nhiệt độ của TP. Hồ Chí Minh và TP. Hà Nội. Máy Chiếu, Máy tính , Phòng máy 2. HS: Thước; kiến thức về dấu hiệu, giá trị, tần số, cách lập bảng tần sô; mặt phẳng toạ độ; cách xác định 1 điểm khi biết toạ độ. Ôn biểu đồ ở L5. III. Tiến trình bài dạy: A. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số. B. Kiểm tra bài cũ: +Thu kết quả điều tra về điện năng tiêu thụ 5 tháng gần nhất và số tiền điện phải trả của gia đình mỗi học sinh. + Có mấy cách vẽ biểu đồ ở lớp 5? + Thế nào là dấu hiệu, tần số? Cách lập bảng tần số? Đặt vấn đề: ……. C. Nội dung bài mới : HOẠT ĐỘNG CỦA GV, HS Hoạt động1: Biểu đồ đoạn thẳng: NỘI DUNG GHI BẢNG 1. Biểu đồ đoạn thẳng: GV: Treo bảng phiếu tổng hợp điều tra yêu cầu HS lập bảng tần số cho 3 lớp STT LỚP Sử dụng tài liệu, quay cóp bài của bạn Không Sử dụng tài liệu, quay cóp bài của bạn 7A 1 7 27 7B 2 10 13 7C 3 10 14 GV: Để giúp HS hoàn thiên bảng tần số, cũng như vẽ biểu đồ một cách khoa học –đưa ra quy Từ bảng Phiếu tổng hợp ta có bảng tần số sau7A. ước Chưa + Sử dụng tài liệu ,quay cóp bài của bạn � Nghiêm nghiêm Lớp Chưa nghiêm túc túc túc + Không Sử dụng tài liệu, quay cóp bài của 7 27 N=34 7A bạn � Nghiêm túc 10 13 N=23 7B 10 14 N=24 7c HS: Lập bảng tần số từ bảng phiếu tổng hợp Dựng biểu đồ đoạn thẳng: Lớp 7A. n GV: Yêu cầu HS tìm hiểu mục ?(Cho gì? hỏi 27 25 gì?) Và GV hướng dẫn vẽ biểu đồ lớp 7a 20 HS: Vẽ trục toạ độ vào vở, 1 HS lên bảng. 15 GV: Trục nằm ngang biểu diễn gì? 10 7 Trục thẳng đứng biểu diễn gì? 5 HS: Xác định các điểm có toạ độ trong bảng tần o Ch a nghiªm Nghiªm Tóc Tóc số 1 HS lên bảng n GV: Kiểm tra HS 1 số HS HS: Nhận xét bổ sung bài trên bảng Lớp 7B. 20 GV: Với yêu cầu của phần c ta làm ntn? 15 13 HS: Thảo luận làm bài vào vở 1HS lên bảng 10 HS: Nhận xét bổ sung bài trên bảng 5 GV : Yêu cầu HS hoàn thiện 2 biểu đồ đoạn o Ch a nghiªm Tóc thẳng cho 7B, 7C. GV : Qua 3 sơ đồ đoạn thẳng cho học sinh nhận x Nghiªm Tóc x xét : Về sự trung thực trong làm bài của 3 lớp . HS : Trả lời : + học sinh lớp 7A có sự trung thực trong làm bài là tính nghiêm túc trong làm bài chiếm tỉ lệ cao. + học sinh 7B, 7C chưa sự trung thực trong làm bài bằng lớp 7A ( còn sử dụng tài liệu và quay cóp bài của bạn ) GV : Cho Biết bài ‘Trung thực’ học ở môn nào và lớp nào ? HS : Biết bài ’Trung thực’ học ở môn GDCD lớp 7. GV : thế trung thực là gì ? HS : Trung thực là luôn tôn trọng sự thật, tôn trọng chân lý, lẽ phải, sống ngay thẳng, thật thà và dám dũng cảm nhận lỗi khi mình mắc khuyết điểm. GV: Người trung thực là người như thề nào ? HS: Người trung thực là người không chấp nhận sự giả dối, gian lận, không vì lợi ích riêng của mình mà che dấu hoặc làm sai lệch sự thật. GV : Biểu hiện sự trung thực của học sinh trong học tâp ? HS : Tự mình làm bài kiểm tra, không nhìn bài của bạn và không sử dụng tài liệu trong các giờ kiểm tra. GV: Chốt lại. Yêu cầu các em cần có sự trung thực trong học tập cũng như cuộc sống. GV: Hoàn thiện bài 1. Để vẽ biểu đồ đoạn thẳng từ bảng tần số ta làm như thế nào ? 2 .Trục tung biểu diễn gì? Trục hoành biểu diễn gì? 3. Các đơn vị trên 2 trục của biểu dồ có nhất thiết phải bằng nhau không? Lớp 7C. n 20 15 14 10 5 o Ch a nghiªm Nghiªm Tóc Tóc x *) Cách (Các bước) để dựng biểu đồ đoạn thẳng: +) Lập bảng tần số +) Dựng hệ trục toạ độ (Trục hoành biểu diễn giá trị; trục tung biểu diễn tần số; đơn vị lấy theo tỉ lệ xích) +) Vẽ các điểm có toạ độ trong bảng tần số
- Xem thêm -