Tài liệu Thuyết trình thống kê doanh nghiệp tính các chỉ tiêu kết quả sản xuất của một doanh nghiệp

  • Số trang: 19 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 36 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP Đề Tài: Tài: Tính Các Chỉ Tiêu Kết Quả Sản Xuất Của Một Doanh Nghiệp GVHD : Mai Thanh Loan SVTH : Hoàng Thi Giáng Sinh Phan Thị Lan Chi Đào Việt Lân LỚP : 07QT113 GIỚI THIỆU DNTN Việt Tiến được thành lập ngày 16/06/2004 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 47A8003947 MST:3600669221 Địa chỉ : Y8-Tổ 5-KP4-Đường Đồng KhởiP.Tân Hiệp-TP.Biên Hòa-Tỉnh Đồng Nai Mặt hàng kinh doanhh: Chuyên kinh doanh ống nước, điện gia dụng và dụng cụ phục vụ xâây dựng … THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP NỘI DUNG CHÍNH GIÁ TRỊ SẢN XUẤT ( GO ) GIÁ TRỊ TĂNG THÊM ( VA ) DOANH THU THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP 1. CÔNG THỨC TÍNH GTSX GTSX = Doanh số hàng hóa Bán ra trong kỳ Trị Giá Vốn Hàng Bán Ra Trong Kỳ THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP 1.2 TRÒ GIAÙ VOÁN HAØNG BAÙN RA TRONG KYØ TRỊ GIÁ VỐN HÀNG BÁN RA DOANH SỐ MUA VỀ TỒN ĐẦU KỲ TỒN CUỐI KỲ Bảng Thống Kê Hàng Tồn Cuối Kỳ THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP TRỊ GIÁ VỐN HÀNG BÁN RA DOANH SỐ MUA VỀ TỒN ĐẦU KỲ TỒN CUỐI KỲ TRỊ GIÁ VỐN HÀNG = (68.344.088+17.212.000)-25.012000 BÁN RA = 60.544.080 THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP  GTSX = Doanh Số Bán Ra Trong Kỳ = 71.911.400 = 11.356.312 Trị Giá Vốn Hàng Bán Ra Trong Kỳ - 60.544.080 THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP 2. GIÁ TRỊ TĂNG THÊM  CÔNG THỨC TÍNH GTTT : VA = GO - C Trong đó : VA là Giá Trị Tăng Thêm (GTTT) GO là Giá trị sản Xuất (GTSX) C là Chi Phí Trung Gian (CPTG) THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP GTTT(VA)= GTSX(GO)-CPTG(C) = 11.356.312 - 1.670.000 = 9.686.312 3. DOANH THU THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP 1.Hàng gởi đi bán 2.Lắp đặt và sửa chữa. 3.Hàng đang đi trên đường(đã thanh toán) 4.Cho thuê ngồi THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP KẾT LUẬN 80 70 60 50 GO VA Dthu 40 30 20 10 0 5 6 CHỈ TIÊU DN THÁNG 5,6,7 7 THỐNG KÊ DOANH NGHIỆP Nhận xét: Qua biểu đồ trên ta thấy KQSX KD của DNTN Việt Tiến tháng 7 đạt hiệu quả hơn so với 2 tháng trước là 41,9%. Nhưng kết quả này vẫn chưa thực sự đạt kết quả cao nhất. Vì vậy để có thể đạt kết quả tối ưu nhất thì DN phải giảm bớt các chi phí không cần thiết như tiết kiệm điện,nước sử dụng tối đa nguồn lực trong DN(giảm tiền thuê nhân công bên ngoài), giảm chi phí quảng cáo,…
- Xem thêm -