Tài liệu Thuyết trình quản trị kinh doanh quốc tế môi trường luật pháp quốc tế

  • Số trang: 17 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 47 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ CHƯƠNG II.6: MÔI TRƯỜNG LUẬT PHÁP QUỐC TẾ GVHD: NCS Nguyễn Thanh Trung SVTH : Nhóm2_QT.Dem2_CH22 DANH SÁCH NHÓM 2 ______________________________________________________________ 1. Trần Nhật Ánh 2. Trần Duy Hiến 3. Nguyễn Thị Bích Liên 4. Ngô Thị Huỳnh Nga 5. Đỗ Ngọc Hiền Phi 6. Nguyễn Anh Thư 7. Nguyễn Anh Tuấn MÔI TRƯỜNG LUẬT PHÁP QUỐC TẾ - Page 2 NỘI DUNG TRÌNH BÀY ______________________________________________________________ 1 • Hệ thống chính trị và luật pháp 2 • Hệ thống chính trị tác động đến hoạt động kinh doanh. 3 • Khác biệt luật pháp tác động đến hoạt động kinh doanh. MÔI TRƯỜNG LUẬT PHÁP QUỐC TẾ - Page 3 1.1 - HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ ? “Tổng thể những tổ chức thực hiện quyền lực chính trị được xã hội chính thức thừa nhận” Từ điển bách khoa toàn thư Việt Nam MÔI TRƯỜNG LUẬT PHÁP QUỐC TẾ - Page 4 CHẾ ĐỘ CHUYÊN CHẾ CÓ BAO NHIÊU CHẾ ĐỘ TRÊN THẾ GIỚI CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ CHẾ ĐỘ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA MÔI TRƯỜNG LUẬT PHÁP QUỐC TẾ - Page 5 1.2 HỆ THỐNG PHÁP LUẬT? Được định hình trên hệ thống chính trị, bao gồm: Các quy tắc và điều luật Quá trình ban hành và thực thi pháp luật MÔI TRƯỜNG LUẬT PHÁP QUỐC TẾ - Page 6 HỆ THỐNG PHÁP LUẬT ______________________________________________________________  Luật án lệ (thông luật) - Dựa trên những yếu tố lịch sử để xử lý - Linh hoạt khi áp dụng trong mỗi tình huống Luật dân sự - Thông dụng nhất thế giới - Quy tắc được hệ thống hóa Luật tôn giáo - Luật thần quyền - Niềm tin tôn giáo MÔI TRƯỜNG LUẬT PHÁP QUỐC TẾ - Page 7 1.3 CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LUẬT TOÀN CẦU ______________________________________________________________  Tiêu chuẩn hóa  Quyền sở hữu trí tuệ - Bằng phát minh sáng chế - Nhãn hiệu đăng ký MÔI TRƯỜNG LUẬT PHÁP QUỐC TẾ - Page 8 CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LUẬT TOÀN CẦU ______________________________________________________________  Thuế - Doanh thu của chính phủ - Bảo vệ DN trong nước - Dựa trên thu nhập  Đạo luật chống độc quyền, chống phá giá - Chống các công ty ấn định giá - Tạo mức giá hợp lý cho khách hàng MÔI TRƯỜNG LUẬT PHÁP QUỐC TẾ - Page 9 2. Hệ thống chính trị tác động đến hoạt động kinh doanh thế nào ? Quyền lực chính trị gây ra những thay đổi mạnh mẽ trong môi trường thương mại Bãi công, biểu tình khủng bố và xung đột vũ lực Tác động mạnh đến lợi nhuận và mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp MÔI TRƯỜNG LUẬT PHÁP QUỐC TẾ - Page 10 Chế độ dân chủ • Bảo vệ quyền sở hữu cá nhân • Môi trường kinh doanh ổn định, khuyến khích phát triển kinh tế  Thực tế không như vậy Chế độ chuyên chế • Doanh nghiệp không cần quan tâm đến vị thế chính trị • Hoạt động bị rủi ro cao do dễ dẫn đến tranh chấp và luật pháp không rõ ràng MÔI TRƯỜNG LUẬT PHÁP QUỐC TẾ - Page 11 3. Luật pháp quốc gia tác động đến hoạt động kinh doanh thế nào ?  Marketing  Kẽ hở của pháp luật  Các hình thái tổ chức hợp pháp của công ty  Bằng sáng chế, nhãn hiệu, bản quyền MÔI TRƯỜNG LUẬT PHÁP QUỐC TẾ - Page 12 MARKETING ______________________________________________________________ Sản phẩm gì ? Kênh phân phối ? Xúc tiến? Giá ? MÔI TRƯỜNG LUẬT PHÁP QUỐC TẾ - Page 13 Kẽ hỡ của pháp luật ______________________________________________________________ Né thuế Ưu đãi thuế Trốn thuế MÔI TRƯỜNG LUẬT PHÁP QUỐC TẾ - Page 14 Các hình thái tổ chức của công ty ______________________________________________________________ MÔI TRƯỜNG LUẬT PHÁP QUỐC TẾ - Page 15 Bằng sáng chế, nhãn hiệu, bản quyền ______________________________________________________________ MÔI TRƯỜNG LUẬT PHÁP QUỐC TẾ - Page 16 MÔI TRƯỜNG LUẬT PHÁP QUỐC TẾ - Page 17
- Xem thêm -