Tài liệu Thuyết trình nhãn sinh thái ở việt nam

  • Số trang: 38 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 78 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

NHÃN SINH THÁI Ở VIỆT NAM DANH SÁCH NHÓM 1. LÊ THỊ PHƯƠNG MAI 0856080111 2. QUÁCH THỊ BÍCH QUYÊN 0856080142 3. ĐOÀN HỮU TÀI 0856080144 4. PHẠM THỊ THẢO 0856080159 5. NINH THỊ THÚY 0856080176 6. LINH QUANG HƯNG 0856080222 MỤC LỤC II. TIÊU CHUẨN – PHÂN LOẠI I. ĐỊNH NGHĨA – Ý NGHĨA III. NHÃN SINH THÁI Ở VIỆT NAM 1. Lịch sử hình thành 5. Những khó khăn trong việc đăng ký Nhãn sinh thái ở Việt Nam III. NHÃN SINH THÁI Ở VIỆT NAM 4. Tình hình nhãn sinh thái ở Việt Nam 2. Điều kiện để các sản phẩm đạt nhãn sinh thái 3. Quy trình đăng kí nhãn sinh thái ở Việt Nam I. ĐỊNH NGHĨA – Ý NGHĨA Ý nghĩa Giúp cho người tiêu dùng nhận biết được những tính năng thân thiện với môi trường của sản phẩm hoặc dịch vụ, để từ đó đưa ra sự lựa chọn của mình. Khuyến khích các công ty thay đổi quá trình công nghệ nhằm đáp ứng được các tiêu chí môi trường và yêu cầu của người tiêu dùng. Đẩy mạnh việc tiêu dùng và sản xuất nhiều sản phẩm phù hợp về mặt môi trường hơn việc cung cấp cho người tiêu dùng nhiều thông tin về ảnh hưởng môi trường của các sản phẩm. ISO 14024:199 9 • Nhãn loại I ISO 14021:199 9 •Nhãn loại II ISO 1425:2005 •Nhãn loại III • Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng và tổ chức năng suất châu Á (APO) đã tổ chức hội thảo nhãn sinh thái trong 5 ngày (5 – 9/11/2007) tại khách sạn Bảo Sơn (Hà Nội). • Năm 2008 Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức cuộc thi thiết kế logo nhãn sinh thái. • Ngày 05/03/2009 Bộ trưởng BTNMT đã ra quyết định số 253/QĐ – BTNMT về việc phê duyệt chương trình cấp nhãn sinh thái. → Việt Nam chính thức áp dụng nhãn sinh thái 2. Điều kiện để các sản phẩm được cấp nhãn sinh thái Các sản phẩm phải có một mức độ tiết kiệm năng lượng nhất định so với các sản phẩm thông thường. Tuân thủ các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường; đạt yêu cầu về chất lượng Hạn chế sử dụng các thành phần độc hại trong quá trình sản xuất Đảm bảo sức khỏe cho người lao động và người tiêu dùng Hướng dẫn và khuyến khích người tiêu dùng sử dụng sản phẩm theo phương thức thân thiện với môi trường Tích cực cải tiến công nghệ nhằm bảo vệ nguồn nước Có kế hoạch thu hồi bao bì sản phẩm sau khi sử dụng để xử lý theo cách phù hợp nhằm hạn chế tác động tiêu cực đến môi trường… 3. Quy trình đăng kí nhãn sinh thái ở Việt Nam 1. Đăng ký cấp thí điểm nhãn “Nhãn xanh Việt Nam” 2. Xem xét, đánh giá kỹ thuật Hồ sơ đăng ký cấp thí điểm “Nhãn xanh Việt Nam” 3. Cấp Quyết định chứng nhận sản phẩm, dịch vụ đạt tiêu chí “Nhãn xanh Việt Nam” 4. Gắn “Nhãn xanh Việt Nam” Hồ sơ đăng ký cấp thí điểm “Nhãn xanh Việt Nam” bao gồm 01 Đề nghị đăng ký cấp thí điểm “Nhãn xanh Việt Nam”. 01 Báo cáo đánh giá tình hình quản lý môi trường của doanh nghiệp. 01 Bản nhận xét doanh nghiệp tuân thủ quy định pháp luật về bảo vệ môi trường của Sở TN-MT nơi doanh nghiệp tiến hành hoạt động sản xuất, kinh doanh. 01 Báo cáo đánh giá về đáp ứng các tiêu chí “Nhãn xanh Việt Nam” của doanh nghiệp. 01 Bản kết quả thử nghiệm (bản chính) phân tích mẫu và có thời hạn không quá sáu (06) tháng kể từ ngày Văn phòng Nhãn xanh Việt Nam nhận được Hồ sơ đăng ký chính thức (hồ sơ hợp lệ và được gửi bằng văn bản).
- Xem thêm -