Tài liệu Thuyết trình nghiệp vụ ngoại thương thẻ thanh toán

  • Số trang: 37 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 75 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Môn : Nghiệp vụ ngoại thương GVHD: Trần Linh Đăng Lớp : NT2-KT07 Nhóm: Hướng Dương Thành viên nhóm: 1.HOÀNG THỊ LAN ANH 2.VÕ THỊ HỌP 3.NGÔ THỊ THỦY 4.PHẠM THỊ DIỆU LINH 5.CHÂU PHƯƠNG UYÊN 6.DƯƠNG THỊ HỒNG LIỄU 7.TRẦN THỊ NHÃ 8.PHẠM NHẬT HUY 9.VŨ THỊ NĂM THẺ THANH TOÁN THẺ THANH TOÁN 1.Lịch sử hình thành thẻ thanh toán 2. Khái niệm thẻ thanh toán 3. Phân loại thẻ thanh toán 1.LỊCH SỬ HÌNH THÀNH THẺ THANH TOÁN 8-2-1949 thẻ thanh toán đã ra đời thông qua ý tưởng của ba nhân vật là Ralph Sneider, Frank McNamara và Alfred Bloomingdale sau một bữa ăn tối bàn công chuyện tại nhà hàng Major’s Cabin Grill (New York) 2.Khái niệm thẻ thanh toán Thẻ thanh toán hay thẻ chi trả là một phương tiện thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ mà không cần dùng tiền mặt hoặc có thể dùng để rút tiền mặt tại các ngân hàng đại lý hoặc các máy rút tiền tự động. 3.Phân loại thẻ thanh toán 1. Phân loại theo công nghệ sản xuất 5.Phân loại theo mục đích và đối tượng sử dụng 4. Phân loaị theo phạm vi lãnh thổ 2. Phân loại theo chủ thể phát hành thẻ 3.Phân loại theo tính chất thanh toán của thẻ 1. Phân Thẻ khắcloại thông chữ minh theo nổi (Smart (công Embossing Card) nghệ sản Card) xuất 1.Phân loại theo công nghệ sản xuất Thẻ khắc chữ nổi (Embossing card) Thẻ băng từ (Magnetic Stripe) Thẻ thông minh (Smart Card) 2. Phân loại theo chủ thể phát hành thẻ 2. Phân loại theo chủ thể phát hành thẻ Thẻ do ngân hàng phát hành ( Bank Card) Thẻ do các tổ chức phi ngân hàng phát hành 3.Phân loại theo tính chất thanh toán của thẻ Thẻ tín dụng (Credit Card) Thẻ ghi nợ (Debit Card): Thẻ rút tiền mặt (Cash Card) 4.Phân loại theo phạm vi lãnh thổ Thẻ trong nước Thẻ quốc tế 5.Phân loại theo mục đích và đối tượng sử dụng Thẻ kinh doanh (Business Card) Thẻ du lịch và giải trí (Travel and Entertainment Card) Thẻ vàng (Gold Card) Thẻ tín dụng (Credit Card) 1. Mô tả đặc điểm thẻ tín dụng 2. Quy trình thanh toán thẻ tín dụng 3. Tác dụng của thẻ tín dụng Mô tả đặc điểm thẻ tín dụng Thẻ tín dụng được làm bằng một thứ nhựa dẻo đặc biệt theo kích thước tiêu chuẩn quốc tế là 8cm x 5cm x 1mm do các ngân hàng phát hành. Thẻ tín dụng gồm có hai mặt: mặt trước và mặt sau. Mặt trước bao giờ cũng có 3 yếu tố được dập nổi lên: Số thẻ Ngày hiệu lực thẻ Tên người sử dụng thẻ Số thẻ Mặt sau gồm có: Ngày hiệu lực thẻ Họ và tên chủ thẻ Địa chỉ của chủ thẻ Băng từ đen Mã số bí mật Bảng lí lịch ở ngân hàng Mức rút tiền tối đa và số dư Băng chữ kí mẫu của khách hàng Quy trình thanh toán thẻ tín dụng Quy trình thanh toán thẻ tín dụng Trung tâm thẻ 7 8 9 Ngân hàng phát hành 3 1 2 Chủ thẻ 10 6 Ngân hàng thanh toán ATM 4 3 5 Cơ sở tiếp nhận thẻ Tác dụng của thẻ tín dụng Về mặt ưu điểm 1.Thẻ tín dụng là phương tiện chi trả được sử dụng phổ biến thế mua sắm cứ hàng hóa 2.Sử trên dụng thẻgiới tín để dụng tạo nênbất những thuận lợinào. cho các bên tham vàothẻ quátín trình thanh toán. 3. Sử gia dụng dụng giúp cho khâu thanh toán nhanh chóng 4. Đảmtiện bảolợi. an toàn trong thanh toán, giảm bớt khối lượng 5. Khuyến khích dùng trong dân cư góp phần thúc đẩy tiền mặt trong lưutiêu thông. sản xuất 6. Đối vớiphát chủtriển. thẻ,việc sử dụng thẻ tín dụng mang lại nhiều thuận lợithẻ hơn vớiviệc cácthanh phương tiện thanh như 7. Dùng tín so dụng toán được tiếntoán hànhkhác an toàn, tiền mặt, séc. nhanh chóng, tiệndùng lợi. thẻ tín dụng để rút tiền mặt ngay bất 8. Cũng dễ dàng cứCũng lúc nào 9. có thể được cấp một khoản tín dụng để mua sắm hàng hóa hay chấp dịch vụ 10. Thẻ được nhận tại trên 30 triệu điểm giao dịch rộng khắp thế giới và hơn 15.000 tổ chức tại Việt Nam. Về nhược điểm đối với: 1. Tổ chức phát hành thẻ 2. Chủ thẻ 3.Cơ sở chấp nhận thẻ 4. Tổ chức thanh toán
- Xem thêm -