Tài liệu Thuyết trình môn ký sinh trùng sán lá phổi, sán lá lớn ở ruột

  • Số trang: 21 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 134 |
  • Lượt tải: 0
nguyen-thanhbinh

Tham gia: 27/07/2015

Mô tả:

CÂU LẠC BỘ CHUYÊN NGÀNH THÚ Y SEMINA CHUYÊN NGÀNH GIẢI PHẪU PHỔI TRÊN GIA SÚC Danh sách thành viên nhóm 1: Họ và tên Lớp Mã SV Nguyễn Tiến Đạt CDK5-TYB 588142 Trần Thị Duyên TYA-K58 584963 Đỗ Tiến Đạt TYB-K58 585079 Đỗ Khánh Dư Nguyễn Thị Định CNTY-K57 570578 Nội dung Vị trí. Hình thái. Cấu tạo. Chức năng. I-Vị trí - Nằm trong xoang ngực. - Đỉnh nằm ở cửa vào lồng ngực. - Đáy áp vào cơ hoành. - Mặt ngoài áp vào xương sườn. - Mặt trong ôm lấy tim. I-Vị trí (tiếp theo) Cửa vào lồng ngực Đốt sườn 17 Vị trí phổi của ngựa trong xoang ngực I-Vị trí (tiếp theo) Đốt sườn số 10 Cửa vào lồng ngực Vị trí phổi của bò trong xoang ngực I-Vị trí (tiếp theo) Cửa vào lồng ngực Đốt sườn số 10 Vị trí phổi của chó trong xoang ngực I-Vị trí (tiếp theo) Cửa vào lồng ngực Đốt sườn số 11 Vị trí phổi của lợn trong xoang ngực I-Vị trí (tiếp theo) So sánh về vị trí phổi của ngựa, bò, chó và lợn Bắt đầu từ mỏm khí quản xương ức đến đốt xương sườn số 17 Bắt đầu từ mỏm khí quản xương ức đến đốt xương sườn số 10 Bắt đầu từ mỏm khí quản xương ức đến đốt xương sườn số 11 Bắt đầu từ mỏm khí quản xương ức đến đốt xương sườn số 11 II-Hình thái a, Hình thái chung: Mặt ngoài cong lồi Mặt trong cong lõm, có rốn phổi II-Hình thái (tiếp theo) a, Hình thái chung: Đáy phổi Các thùy Đỉnh phổi II-Hình thái (tiếp theo) Ngựa Bò II-Hình thái (tiếp theo) Phổi lợn Phổi chó II-Hình thái (tiếp theo) Ngựa (5 thùy) Bò (8 thùy) Chó (7 thùy) Lợn (7 thùy) Thùy đỉnh 2 2 2 2 Thùy dưới tim 0 1 0 0 Thùy hoành 2 2 2 2 Thùy phụ 1 1 1 1 Thùy trên tim Thùy tim 0 0 1 1 0 2 Bảng so sánh số lượng thùy 0 2 III-Cấu tạo Khí quản (trachea) Phế quản gốc (main stem bronchus) Phế quản (bronchi) Tiểu phế quản (bronchioles) Phế nang (alveoli) Được bao bởi lớp màng phổi III-Cấu tạo (tiếp theo) Khí quản Phế quản gốc Tiểu phế quản Phế nang Cây phế quản III-Cấu tạo (tiếp theo) Phế nang III-Cấu tạo (tiếp theo) - Động mạch Tĩnh mạch Hệ thống mao mach Thần kinh Các hạch, mạch bạch huyết IV-Chức năng (tiếp theo)  Là 1 phần trong bộ máy hô hấp.  Tim, phổi, động mạch, tĩnh mạch, hệ thống mao mạch tạo nên vòng tuần hoàn nhỏ. III-Chức năng (tiếp theo) Quá trình trao đổi khí ở phổi
- Xem thêm -