Tài liệu Thuyết trình giới thiệu về sở giao dịch chứng khoán hồ chí minh

  • Số trang: 36 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 70 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

BÀI THUYẾT TRÌNH GIỚI THIỆU VỀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HỒ CHÍ MINH Môn: Thị Trường Chứng Khoán GVHD: ThS Phan Thị Mỹ Hạnh Nhóm 8 DANH SÁCH NHÓM 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Nguyễn Thị Tường Chi Trần Thị Kim Kiều Nguyễn Thị Hoa Lê Thị Giang Sú A Phùng Đỗ Thị Nhi Lê Thị Dung SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN LÀ GÌ?  Là nơi tổ chức giao dịch mua bán các loại chứng khoán đã được niêm.yết một cách tập trung, trên cơ sở những nguyên tắc, luật lệ đã được ấn định trước. NỘI DUNG CHÍNH Giới thiệu chung về Sở giao dịch chứng khoán HCM I Nguyên tắc hoạt động II III Các quy định chung I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ SGDCK HCM  Ngày khánh thành: 20/7/2000  Ngày hoạt động: 28/7/2000  Địa chỉ: 45-47 Bến Chương Dương, Quận 1, TP HCM  Vốn điều lệ: 1.000.000.000.000 VNĐ  Hình thức sở hữu: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh hoạt động như một công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên Nhà Nước Tên tiếng Anh của sở giao dịch này là Ho Chi Minh Stock Exchange, được biết đến với với tên viết tắt là HOSE.  Website: www.hsx.vn  Là một đơn vị trực thuộc Ủy ban chứng khoán nhà nước và quản lý hệ thống giao dịch chứng khoán niêm yết của Việt Nam  Chỉ số giá cổ phiếu trong một thời gian nhất định (phiên giao dịch, ngày giao dịch) của các công ty niêm yết tại trung tâm này được gọi là VN-Index.  1. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH      Từ khi thành lập đến ngày 7/8/2007, mang tên Trung tâm giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSTC). Từ ngày 8/8/2007, đổi tên thành Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE). Tính đến ngày 31/12/2007, toàn thị trường đã có 507 loại chứng khoán được niêm yết Đến 18/9/2008 có 161 công ty và 3 chứng chỉ quỹ đầu tư đăng ký niêm yết. Tính đến hết ngày 31/12/2007, toàn thị trường đã có 62 công ty chứng khoán đăng ký làm thành viên của Sở với tổng số vốn đăng ký là 9.960 tỷ đồng. 3. QUYỀN HẠN CỦA SGD Ban hành quy chế về niêm yết CK, giao dịch CK, công bố thông tin  Tổ chức và điều hành hoạt động  Chấp nhận, hủy bỏ niêm yết CK  Chấp nhận, hủy bỏ tư cách thành viên  Giám sát hoạt động công bố thông tin của các tổ chức niêm yết  Cung cấp thông tin thị trường, thông tin khác liên quan CK niêm yết.  4. CHỨC NĂNG CỦA SỞ GIAO DỊCH CHỨNGKHOÁN  Duy trì một thị trường giao dịch liên tục  Duy trì một thị trường công bằng về giá  Thị trường công khai Nguyên tắc trung gian Thị trường chứng khoán hoạt động không phải do người muốn bán hay muốn mua chứng khoán thực hiện mà do những người môi giới trung gian thực hiện.  Mục đích: + Để đảm bảo chứng khoán được giao dịch là chứng khoán thật. + Đảm bảo lợi ích nhà đầu tư + Tạo môi trường hoạt động lành mạnh, đều đặn, hợp pháp và phát triển.  II. NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG Nguyên tắc trung gian  Thế nào là mua bán qua trung gian?  Vì sao phải mua bán qua trung gian? Nguyên tắc công khai thông tin:  Thế nào là công khai?  Vì sao phải công khai? Nguyên tắc cạnh tranh (đấu giá theo lệnh)  Giá cả hình thành do quan hệ cung cầu trên thị trường  Mục đích: hình thành khách quan, không có sự áp đặt giá từ các nhân tố bên ngoài.  Ý nghĩa: đảm bảo khối lượng chứng khoán được giao dịch nhiều nhất. Nguyên tắc công khai thông tin:  Mọi thông tin có liên quan đến chứng khoán như: số lượng, giá cả của chứng khoán; tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của các công ty niêm yết; kết quà của từng phiên giao dịch… đều phải được thông báo đầy đủ và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.  Mục đích: đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư, tạo sự bình đẳng giữa các nhà đầu tư. III. CÁC QUY ĐỊNH CỦA HOSE 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Quy định về thành viên Các quy định về niêm yết chứng khoán Thời gian giao dịch Các lệnh được giao dịch Thời gian thanh toán Quy định về giao dịch Quy định về nhà đầu tư Quy định thành viên Là CTCK được UBCKNN cấp Giấy phép thành lập và hoạt động nghiệp vụ môi giới chứng khoán.  Được Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chấp thuận là thành viên lưu ký.  Có đủ điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ hoạt động.  Có ban lãnh đạo và đội ngũ nhân viên có năng lực và kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán; có cán bộ công nghệ thông tin đáp ứng được các điều kiện theo quy định  Công ty chứng khoán Cơ cấu tổ chức Giám Đốc PGĐ phụ trách Phòng Môi giới Phòng Tự doanh Phòng phân tích & tư vấn PGĐ phụ trách Phòng bảo lãnh & phát hành Phòng kế toán lưu ký Phòng tổ chức hành chính Các nghiệp vụ của CTCK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Môi giới chứng khoán. Tự doanh chứng khoán. Bảo lãnh phát hành. Tư vấn đầu tư chứng khoán. Lưu ký chứng khoán. Tư vấn tài chính. Các nghiệp vụ hỗ trợ. Tiêu chuẩn niêm yết   Tiêu chuẩn định lượng    Tiêu chuẩn định tính    Vốn điều lệ: tối thiểu là 80 tỷ VNĐ Số lượng cổ đông: ít nhất 100 CĐ nắm giữ tối thiểu 20% CP có quyền biểu quyết Số lượng cổ phần nắm giữ bên ngoài công ty Lợi nhuận hằng năm. Triển vọng của công ty trong tương lai Đạo đức và trình độ ban quản lý Ý kiến của kiểm toán viên Hệ thống công bố thông tin Điều kiện niêm yết chứng khoán Doanh nghiệp niêm yết chứng khoán phải có vốn điều lệ tối thiểu là 80 tỷ đồng.  02 năm liền trước năm đăng ký niêm yết phải có lãi.  Không có lỗ lũy kế  Không có nợ quá hạn không được dự phòng  Cổ đông là thành viên HĐQT, BKS, GĐ, TGĐ, PGĐ, PTGĐ, KTT của công ty phải cam kết nắm giữ 100% số cổ phiếu do mình sở hữu trong thời gian 6 tháng kể từ ngày niêm yết và 50% số cổ phiếu này trong thời gian 6 tháng tiếp theo, không tính số cổ phiếu thuộc sở hữu Nhà nước do các cá nhân trên đại diện nắm giữ.   Hồ sơ đăng ký niêm yết hợp lệ theo quy định.
- Xem thêm -