Tài liệu [THUYẾT TRÌNH] Chủ nghĩa duy vật siêu hình

  • Số trang: 23 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 4122 |
  • Lượt tải: 0
bachkhoatailieu

Tham gia: 31/07/2016

Mô tả:

[THUYẾT TRÌNH] Chủ nghĩa duy vật siêu hình
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HỒ CHÍ MINH KHOA QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP BÀI THUYẾT TRÌNH MÔN: NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CHỦ NGHĨA MÁC- LÊNIN GV: Tạ Thị Luyến Nhóm : 2 Thành viên trong nhóm Nguyễn Thị Xuân Bình Nguyễn Huỳnh Ngọc Diễm Trần Tử Huân Hồ Thị Linh Nguyễn Vũ Khánh Lộc Mai Thị Thanh Thuý 1410291 1410511 1411401 1412005 1412140 1413889 Chủ đề: NỘI DUNG THẢO LUẬN 1. 2. 3. 4. 5. Thời gian- không gian hình thành. Đặc trưng của chủ nghĩa duy vật siêu hình. Đại diện tiêu biểu. Nhận xét. Áp dụng thực tiễn. 1. Thời gian- không gian: Thời gian: Từ thế kỉ XVXVIII. Đỉnh cao ở XVIIXVIII Không gian: Tây Âu 2. Đặc trưng của CNDV siêu hình: Đặc trưng Cô lập, tách rời. Vĩnh viễn cố định. Tăng trưởng về mặt số lượng. Nguồn gốc: ở bên ngoài sự vật. Quan điểm cứng nhắc. 3. Đại diện tiêu biểu: - Thời kì Phục Hưng (TK XV- XVI) Giordano Bruno (1548-1600) GalileoCopernicus Galilei Nicolaus (1546-1642) (1473-1543) Thời kì Cận Đại (TK Francis XVII- TKXVIII) Bacon (15611626),. Là người sáng lập chủ nghĩa duy vật Anh và khoa học thực nghiệm. Tác phẩm tiêu biểu: Giải thích thiên nhiên, phê bình triết học, công cụ mới (1620),… “Thời gian là nhà cách tân vĩ đại nhất.” (F.Bacon) Nguồn: từ điền Bách khoa tri thức Thomas Hobbes (1588- 1679) Là một nhà triết học người Anh nổi tiếng với các tác phẩm về Triết học chính trị. Ông theo trường phái chủ nghĩa kinh nghiệm Anh trong nhận thức luận. Tác phẩm tiêu biểu: Lá thư về lòng khoan dung, tính hợp lí của Kitô giáo,… “Không có cái gì trong trí tuệ, nếu không có trước hết trong cảm giác” J.Locke John Locke (1632-1704) Nguồn: wikipedia.com Ưu điểm 4. Nhận xét : Đóng vai trò quan trọng trong cuộc đấu tranh chống lại thế giới quan duy tâm và tôn giáo Ảnh hưởng của cơ học cổ điển Hạn chế Siêu hình máy móc 5. Áp dụng thực tiễn Nếu chỉ nhìn mọi việc dưới con mắt của mình, thì mọi thứ chẳng có gì là hoàn hảo, trọn vẹn cả. Không thể đánh giá Trái Ðất chỉ bằng con mắt của Mặt Trời hoặc Mặt trăng được. Cũng vậy khi đánh giá một con người, một sự việc nào đó, không thể nhìn từ một phía được... Dân làng VŨ ĐẠI Thì ra là………………………!!!!!!! XẤU XA CÁI GAI TRONG MẮT CON QUỶ DỮ CỦA LÀNG VŨ ĐẠI
- Xem thêm -