Tài liệu Thực trạng và một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả nhập khẩu nguyên vật liệu của công ty tnhh kỹ thuật công nghiệp việt nam

  • Số trang: 36 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 68 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Luận văn tốt nghiệp LỜI NÓI ĐẦU Hiện nay, trên thế giới các nước dành ưu tiên cao cho việc phát triển kinh tế, lấy lợi ích quốc gia làm chuẩn mực khi thực hiện chính sách đa dạng hoá đa phương hoá quan hệ đối ngoại, tăng cường hợp tác quốc tế. Trong bối cảnh đó, thương mại quốc tế đóng một vai trò quan trọng vào sự thành công của công cuộc công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. Nhập khẩu đóng vai trò rất quan trọng trong tiến trình phát triển kinh tế của đất nước. Nhập khẩu tác động một cách trực tiếp và quyết định đến sản xuất trong nước. Nhập khẩu bổ xung hàng hoá trong nước không sản xuất được hoặc không đủ đáp ứng nhu cầu về nhập khẩu thay thế những hàng hoá mà nếu sản xuất trong nước sẽ không có lợi bằng nhập khẩu. Nhập khẩu tạo điều kiện thúc đẩy nhanh chóng quá trình xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá đảm bảo kinh tế phát triển cân đối, thúc đẩy xuất khẩu tạo đầu vào cho sản xuất hàng hoá. Nhận thức được sự phức tạp và tầm quan trọng của hoạt động nhập khẩu, cũng như trước đòi hỏi của công tác nhập khẩu, cùng với những kiến thức được trang bị tại nhà trường và những hiểu biết thực tế của đợt thực tập vừa qua tại công ty TNHH kỹ thuật công nghiệp Việt Nam, để đi sâu nghiên cứu vấn đề em xin chọn đề tài nghiên cứu “Thực trạng và một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả nhập khẩu nguyên vật liệu của công ty TNHH kỹ thuật công nghiệp Việt Nam” cho luận văn tốt nghiệp của mình. Đề tài này nhằm mục đích trình bầy những vấn đề cốt lõi của nghiệp vụ kinh doanh nhập khẩu, những lợi ích mang lại cho nền kinh tế quốc dân và thực trạng hoạt động nhập khẩu của công ty TNHH kỹ thuật công nghiệp Việt Nam. Từ đó rút ra những mặt mạnh cũng như mặt yếu trong lĩnh vực nhập khẩu, đưa ra giải pháp giải quyết những tồn tại đó và đẩy mạnh hơn nữa hoạt động nhập khẩu của công ty. Trong quá trình viết đề tài này em được sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo hướng dẫn. Em xin bầy tỏ lòng chân thành tới thầy cô giáo đã giúp em Sinh viên Trịnh Thị Thu Hà 1 Luận văn tốt nghiệp hoàn thành đề tài này. Trong giới hạn về thời gian cũng như kiến thức và kinh nghiệm nên đề tài nghiên cứu của em không tránh khỏi những thiếu sót, em mong nhận được sự chỉ bảo nhiệt tình của thầy cô giáo giúp em hoàn thiện thêm kiến thức. Kết cấu luận văn gồm 3 chương: Chƣơng I: Lý luận chung về hoạt động nhập khẩu . Chƣơng II: Thực trạng hoạt động nhập khẩu nguyên vật liệu của công ty TNHH kỹ thuật công nghiệp Việt Nam. Chƣơng III: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả nhập khẩu nguyên vật liệu của công ty TNHH kỹ thuật công nghiệp Việt Nam. Sinh viên Trịnh Thị Thu Hà 2 3 Luận văn tốt nghiệp CHƢƠNG I LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ NHẬP KHẨU I. Khái niệm về nhập khẩu Bất cứ một doanh nghiệp nào khi tham gia vào lĩnh vực kinh doanh muốn tồn tại và phát triển cũng phải quan tâm đến mục đích cuối cùng là hiệu quả. Hiệu quả luôn là mục tiêu phấn đấu của mọi doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Mỗi doanh nghiệp muốn trụ vững được thì phải bảo đảm bảo lấy thu bù chi và phải có lãi. Với mục tiêu thay lao động thủ công bằng lao động máy móc trong khi chúng ta còn tương đối lạc hậu về kinh tế thấp kém về trình độ công nghệ thì việc làm đó không thể diễn ra trong thời gian ngắn được, không chỉ dựa vào nguồn lực sẵn có trong nước mà còn phải dựa vào những thành tựu khoa học kỹ thuật của thế giới. Muốn vậy việc thay đổi chiến lược kinh tế từ “đóng cửa” sang “mở cửa” là vô cùng quan trọng. Nền kinh tế mở sẽ tạo ra những bước phát triển mới, tạo điều kiện khai thác hết tiềm năng sẵn có của đất nước. Trước hết muốn hiểu được hiệu quả nhập khẩu chúng ta phải hiểu được nhập khẩu là gì? “ Nhập khẩu là việc mua bán hàng hoá, dịch vụ của nước ngoài cho sản xuất và tiêu dùng trong nước. Nhập khẩu là hoạt động kinh doanh thương mại ở phạm vi quốc tế, là một trong hai nghiệp vụ cấu thành nghiệp vụ ngoại thương góp phần quan trọng vào sự phát triển của quốc gia”. Trong kinh doanh hiệu quả nhập khẩu là mối quan tâm trước nhất của tất cả các doanh nghiệp. Có nhiều cách nhìn nhận khác nhau về hiệu quả nhập khẩu, nhưng quan niệm phổ biến cho rằng: - Hiệu quả nhập khẩu là hiệu số giữa tổng kết quả thu được và chi phí thu với chi phí nhập khẩu bỏ ra để đạt được kết quả đó, nó phản ánh kết quả của quá trình nhập khẩu. Sinh viên Trịnh Thị Thu Hà Luận văn tốt nghiệp - Hiệu quả nhập khẩu là sự chênh lệch giữa chi phí ngoại tệ nhập khẩu và giá trị nội tệ của hàng hoá nhập khẩu. Hiệu quả nhập khẩu còn góp phần vào việc sản xuất, đổi mới cơ cấu kinh tế, tăng năng suất lao động, tăng doanh thu cho ngân sách, giải quyết công ăn việc làm… Như vậy thông qua nhập khẩu cho ta thấy rõ khả năng và trình độ quản lý của doanh nghiệp đối với từng lĩnh vực kinh doanh cụ thể. II. Vai trò của hoạt động nhập khẩu và hình thức nhập khẩu chủ yếu 1. Vai trò của hoạt động nhập khẩu Nhập khẩu là một trong hai hoạt động cấu thành nên nghiệp vụ xuất nhập khẩu, là bộ phận không thể thiếu trong hoạt động ngoại thương của mỗi quốc gia. Nó có tác động trực tiếp đến sản xuất và đời sống, thể hiện sự gắn bó lẫn nhau giữa nền kinh tế quốc gia với nền kinh tế thế giới. Nó có tác dụng tích cực đến sự phát triển cân đối và khai thác tiềm năng, thế mạnh của mỗi quốc gia về sức lao động, vốn cơ sở sản xuất, tài nguyên và khoa học kỹ thuật. Ngày nay việc mở rộng kinh doanh buôn bán trên thế giới ngày càng lớn mạnh, việc hình thành những trung tâm thương mại, khối mậu dịch tự do đã chứng tỏ việc lưu chuyển hàng hoá giữa các quốc gia ngày càng được hoàn thiện và nâng cao. Khi đó vai trò của nhập khẩu càng có ý nghĩa to lớn đến việc ổn định và phát triển của mỗi quốc gia cũng như trong khu vực, cụ thể biểu hiện ở những điểm sau: - Nhập khẩu làm đa dạng hoá về mặt hàng, quy cách cho phép thoả mãn hơn nhu cầu trong nước, mở rộng khả năng tiêu dùng của một nước, phục vụ nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng. - Nhập khẩu thúc đẩy mạnh quá trình xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. Sinh viên Trịnh Thị Thu Hà 4 Luận văn tốt nghiệp - Tạo sự cạnh tranh giữa hàng hoá nội và hàng hoá ngoại, tức là tạo ra động lực cho nhà sản xuất trong nước và không ngừng vươn lên để tồn tại, tạo ra sự phát triển thực chất của sản xuất xã hội và thanh lọc các đơn vị sản xuất yếu kém. Tạo thuận lợi cho việc chuyển giao công nghệ, do đó tạo sự phát triển - vượt bậc của hàng hoá, tiết kiệm chi phí và thời gian, tạo sự đồng đều và sự phát triển trong nước. Nhập khẩu xoá bỏ tình trạng độc quyền, phá vỡ, triệt để chế độ tự - cung tự cấp của nền kinh tế đóng. Nhập khẩu giải quyết những nhu cầu đặc biệt, hàng hoá hiếm hoặc - hàm lượng công nghệ cao chưa thể sản xuất được. Nhập khẩu bổ xung kịp thời những mặt cân đối của nền kinh tế, đảm - bảo một sự phát triển cân đối và ổn định, khai thác đến mức tối đa tiềm năng và khả năng của nền kinh tế và vòng quay kinh tế. Nhập khẩu đảm bảo cho đầu vào sản xuất, tạo việc làm ổn định cho - người lao động, góp phần cải thiện và nâng cao mức sống cho người lao động. - Nhập khẩu có vai trò tích cực thúc đẩy xuất khẩu, góp phần nâng cao chất lượng hàng xuất khẩu, tạo môi trường thuận lợi cho xuất khẩu hàng hoá Việt Nam ra nước ngoài, đặc biệt là nước nhập khẩu. - Nhập khẩu là cầu nối thông suốt nền kinh tế thị trường trong và ngoài nước với nhau, tạo điều kiện cho phân công lao động và hợp tác quốc tế, phát huy lợi thế so sánh của đất nước trên cơ sở chuyên môn hoá. 2. Hình thức nhập khẩu chủ yếu a. Nhập khẩu trực tiếp Hoạt động nhập khẩu trực tiếp là hoạt động nhập khẩu độc lập của doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu trên cơ sở nghiên cứu thị trường trong nước và quốc tế, tính toán chính xác các chi phí, đảm bảo hiệu quả kinh doanh nhập khẩu, tranh thủ đúng chính sách, luật pháp quốc gia và luật pháp Sinh viên Trịnh Thị Thu Hà 5 Luận văn tốt nghiệp quốc tế. Trong hình thức này doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu phải trực tiếp làm các hoạt động tìm kiếm đối tác, đàm phán, kí kết hợp đồng... và phải bỏ vốn để tổ chức kinh doanh hàng nhập khẩu. Khi sử dụng hình thức này, các doanh nghiệp nhập khẩu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với các hoạt động của mình. Để nhập khẩu trực tiếp, doanh nghiệp phải tự bỏ vốn, chịu mọi chi phí giao dịch, giao nhận, lưu kho, tiêu thụ hàng hoá, nộp thế… Chính vì vậy, các doanh nghiệp cần thận trọng xem xét và cân nhắc cẩn thận trước khi tiến hành hoạt động kinh doanh. Độ rủi ro của hoạt động nhập khẩu trực tiếp là rất cao nhưng lại có thể đạt được lợi nhuận cao hơn so với hình thức nhập khẩu uỷ thác. Khi tiến hành nhập khẩu trực tiếp doanh nghiệp chỉ lập một hợp đồng với bên nước ngoài, còn hợp đồng bán hàng trong nước sẽ lập sau khi hàng về. b. Nhập khẩu uỷ thác Nhập khẩu uỷ thác là hoạt động hình thành giữa một doanh nghiệp trong nước có vốn ngoại tệ riêng và có nhu cầu nhập khẩu một số loại hàng hoá nhưng lại không có khả năng nhập khẩu trực tiếp, họ muốn uỷ thác cho một doanh nghiệp khác làm nhiệm vụ giao dịch trực tiếp và tiến hành nhập khẩu hàng hoá theo yêu cầu của mình: bên nhận uỷ thác phải tiến hành đàm phán với đối tác nước ngoài và làm thủ tục nhập khẩu hàng hoá theo yêu cầu của bên uỷ thác, bên nhận uỷ thác sẽ được hưởng một phần thù lao gọi là phí uỷ thác. Đối với hình thức này, doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu nhận uỷ thác sẽ không phải bỏ vốn, không phải xin hạn ngạch (quota), không cần quan tâm đến thị trường tiêu thụ cho hàng hoá mà chỉ đại diện cho bên nhận uỷ thác tiến hành giao dịch, đàm phán, kí kết hợp đồng, làm thủ tục nhập hàng cũng như thay mặt bên uỷ thác khiếu nại đòi bồi thường đối với đối tác nước ngoài khi có tổn thất trực tiếp. Chỉ khi bên uỷ thác chuyển toàn bộ số tiền theo giá trị hợp đồng và theo tỷ lệ phần trăm phí uỷ thác đã thoả thuận vào tài khoản của bên nhận uỷ thác thì lúc đó bên nhận uỷ thác mới làm đơn Sinh viên Trịnh Thị Thu Hà 6 Luận văn tốt nghiệp xin mở L/C(letter of credit ) để bên bán giao hàng. Khi hàng về có thông báo hàng gửi đến, bên nhận uỷ thác báo cáo cho bên uỷ thác để họ có kế hoạch kịp thời rút hàng ra khỏi cảng sau khi làm thủ tục hải quan. Trước khi rút hàng ra khỏi cảng bên uỷ thác phải thanh toán hết tất cả các chi phí phát sinh hợp lí mà bên nhận uỷ thác thay mặt thanh toán như: thuế nhập khảu, phí mở L/C, phí giám định, phí bốc xếp, phí lưu kho. Hình thức này gúp cho doanh nghiệp nhận uỷ thác không mất nhiều chi phí, độ rủi ro thấp nhưng lợi nhuận thu từ hoạt động này không cao. Khi tiến hành nhập khẩu uỷ thác doanh nghiệp nhận uỷ thác sẽ chỉ tính kim ngạch xuất khẩu chứ không tính vào doanh số. Đồng thời doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu nhận uỷ thác sẽ phải lập hai hợp đồng: một hợp đồng nhập khẩu kí với đối tác nước ngoài( người bán) và một hợp đồng nhận uỷ thác nhập khẩu với bên nhận uỷ thác. c. Nhập khẩu liên doanh Nhập khẩu hàng hoá trên cơ sở liên kết kinh tế một cách tự nguyện giữa các doanh nghiệp (trong đó có ít nhất một doanh nghiệp nhập khẩu trực tiếp) nhằm phối hợp kỹ năng để giao dịch và đề ra các chủ trương biện pháp có liên quan đến hoạt động nhập khẩu, thúc đẩy hoạt động này phát triển theo hướng có lợi nhất cho cả hai bên lãi cùng chia, lỗ cùng chịu. So với nhập khẩu tư doanh hình thức này chịu rủi ro ít hơn bởi vì mỗi doanh nghiệp liên doanh chỉ phải góp một phần vốn nhất định, quyền hạn và trách nhiệm của mỗi bên cùng tăng theo vốn góp. Việc phân chia chi phí, thuế doanh thu theo tỷ lệ vốn góp cộng với phần trách nhiệm của mỗi bên gánh vác. Doanh nghiệp xuất nhập khẩu trực tiếp phải thực hiện hai hợp đồng: một hợp đồng mua hàng với nước ngoài, một hợp đồng liên doanh với doanh nghiệp khác. d. Nhập khẩu tái xuất Là hoạt động nhập hàng vào trong nước nhưng không để tiêu thụ trong nước mà để xuất sang một nước nào đó nhằm thu lợi nhuận, những hàng Sinh viên Trịnh Thị Thu Hà 7 Luận văn tốt nghiệp nhập này không được qua chế biến ở nước tái xuất. Như vậy, nhập khẩu tái suất luôn thu hút 3 nước tham gia: nước xuất khẩu, nước tái xuất và nước nhập khẩu. Đặc điểm: Doanh nghiệp nước tái xuất phải lập hai hợp đồng: - Một hợp đồng nhập khẩu - Một hợp đồng xuất khẩu Doanh nghiệp nước tái xuất phải tính toán chi phí ghép mối bạn hàng xuất nhập sao cho có thể thu được số tiền lớn hơn tổng chi phí bỏ ra để tiến hành hoạt động. Doanh nghiệp xuất nhập khẩu trực tiếp được tính kim ngạch xuất và nhập, doanh số tính trên giá trị hàng xuất do đó phải chịu thuế doanh thu. Hàng hóa không nhất thiết phải chuyển về nước tái xuất mà có thể chuyển thẳng về nước thứ 3, nhưng trả tiền thì phải luôn do người tái xuất thu từ người nhập khẩu trả cho người xuất khẩu. Nhiều khi người tái xuất còn thu được lợi tức về tiền hàng do thu được nhanh và trả chậm. Trên đây là một số hình thức nhập khẩu thường gặp khi bất kì doanh nghiệp nào tham gia vào lĩnh vực kinh doanh có sử dụng hình thức nhập khẩu. Cho dù nhập khẩu theo hình thức nào đi nữa thì các bước tiến hành hoạt động nhập khẩu ở các doanh nghiệp cũng phải theo một trình tự chung của nó. III . Tiêu trí đánh giá hiệu quả nhập khẩu. Kinh doanh thương mại quốc tế nói chung và hoạt động nhập khẩu nói riêng làm đa dạng hoá mặt hàng hoặc làm tăng khối lượng giá trị sử dụng cho nền kinh tế quốc dân. Mặt khác, cùng với xuất khẩu, hoạt động nhập khẩu còn tạo ra sự cân bằng trong cán cân thanh toán tạo cơ sở vật chất cho nền sản xuất trong nước. Mục đích của doanh nghiệp là tối đa hoá lợi nhuận. Do đó, doanh nghiệp phải căn cứ vào thị trường để giải quyết các vấn đề như: mặt hàng, công nghệ sản xuất, đối tượng tiêu thụ và giá thành sản phẩm. Hiệu quả kinh doanh nhập khẩu là phần lợi ích tài chính thu được thông qua Sinh viên Trịnh Thị Thu Hà 8 9 Luận văn tốt nghiệp hiệu suất nhập khẩu hàng hoá và dịch vụ của doanh nghiệp bằng cách so sánh trực tiếp kết quả với chi phí. + Chi phí nguyên vật liệu. + Chi phí lao động. + Chi phí hao mòn máy móc thiết bị. + Chi phí ngoài sản xuất. Để đánh giá một cách chính xác các chỉ tiêu đó cần xây dựng hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh nhập khẩu theo phương thức sau: Hiệu quả kinh doanh = Kết quả đầu ra / Chi phí đầu vào Trong đó: Kết quả đầu ra là các chỉ tiêu: doanh thu nhập khẩu, lợi nhuận nhập khẩu. - Chi phí đầu vào là: vốn lưu động, vốn cố định, chi phí nhập khẩu, số lao động của doanh nghiệp. Bảng 1: Hiệu quả nhập khẩu Kết quả KD/đầu vào Sản lượng(M) Lợi nhuận(π) L-Số lao động M/L π /L C-Vốn M/C π /C Z-Chi phí M/Z π/Z Sinh viên Trịnh Thị Thu Hà 10 Luận văn tốt nghiệp CHƢƠNG II THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG NHẬP KHẨU NGUYÊN VẬT LIỆU CỦA CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM I. Khái quát về công ty 1. Một vài nét về công ty TNHH kỹ thuật công nghiệp Việt Nam Tên công ty : Công ty TNHH kỹ thuật công nghiệp Việt Nam Tên giao dịch quốc tế: Industrial Tech Service Viet Nam Co.Ltd Tên viết tắt là: ITSV Địa chỉ : Lô 29, 30 khu công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 05-65279431 Fax : 05-65279392 E-mail : factory@itsv.com.vn Ngày thành lập công ty : 15/10/2003 - Vốn đăng ký của doanh nghiệp là: 3.600.000 USD - Vốn pháp định của doanh nghiệp là: 1.200.000 USD Thời gian hoạt động của doanh nghiệp là 35 năm kể từ ngày cấp phép đầu tư. 2. Loại hình doanh nghiệp. Công ty TNHH kỹ thuật công nghiệp Việt Nam – ITSV là một doanh nghiệp có 100% vốn nước ngoài do công ty Toyota Tsusho trụ sở đặt tại: 9-8 Meiki 4-Chome, Nakauura-ku, Nagoya, Nhật Bản và Sugiyama trụ sở đặt tại: 1-715, Taisho-cho, Kariya City, Aichi-Pref, Nhật Bản cùng hợp tác kinh doanh. Công ty là một doanh nghiệp hoạt động kinh doanh độc lập trong quá trình sản xuất các khuôn mẫu cho các doanh nghiệp kinh doanh trong và Sinh viên Trịnh Thị Thu Hà Luận văn tốt nghiệp 11 ngoài nước. Đồng thời nhập khẩu các nguyên vật liệu phục vụ quá trình sản xuất của doanh nghiệp. 3. Lĩnh vực kinh doanh của công ty. Công ty kinh doanh và tìm kiếm lợi nhuận thông qua hoạt động sản xuất bao gồm: - Chế tạo, thiết kế, sản xuất và bảo dưỡng các loại khuôn “khuôn đúc, khuôn đúc rập và các dụng cụ kèm theo”. - Ít nhất 50% sản phẩm của doanh nghiệp dùng để xuất khẩu; số sản phẩm còn lại tiêu thụ tại Việt Nam. - Doanh nghiệp nhập khẩu nguyên vật liệu chủ yếu nhằm phục vụ cho quá trình sản xuất. 4. Quy mô và cơ cấu tổ chức. a. Quy mô. Công ty có trụ sở đặt tại lô 29, 30 khu công nghiệp Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Công ty bao gồm các phòng ban: Phòng giám đốc, phó giám đốc, phòng kế hoạch kế toán và tài chính, phòng thiết kế, tổ chức nhân sự, phòng kinh doanh xuất nhập khẩu, xưởng sản xuất. b. Cơ cấu tổ chức Bất kỳ một doanh nghiệp một tổ chức kinh tế nào muốn kinh doanh tốt đều phải có một cơ cấu tổ chức chặt chẽ, phối hợp đồng nhất với nhau, hỗ trợ nhau trong công việc. Hiện nay, công ty có tổng số nhân viên là 62 người làm việc ở các phòng ban khác nhau của công ty. Công ty hoạt động theo chế độ thủ trưởng, đứng đầu là tổng giám đốc. Ban giám đốc có trách nhiệm lập báo cáo tài chính hàng năm phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của công ty trong năm. Trong việc lập báo cáo tài chính này, ban giám đốc được yêu cầu phải: Sinh viên Trịnh Thị Thu Hà Luận văn tốt nghiệp 12 Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng chính sách đó một cách nhất quán. - Đưa ra các phán đoán và ước tình một cách hợp lý và thận trọng. Nêu rõ các nguyên tắc kế toán thích hợp có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu cần được công bố và giải thích trong báo cáo tài chính hay không. Ban giám đốc chịu trách nhiệm trước hội đồng quản trị và pháp luật về toàn bộ hoạt động của công ty. Công ty có các phòng ban hoạt động từng chức năng nhiệm vụ dưới đây: - Phòng tổ chức nhân sự - Phòng tài chính kế toán - Phòng thiết kế - Phòng kinh doanh xuất nhập khẩu - Phòng hành chính Các phòng chức năng này có trách nhiệm giúp đỡ giám đốc giải quyết và điều hành mọi lĩnh vực của công ty. Các phòng kinh doanh cũng đồng thời hoạt động một cách độc lập dưới sự điều hành của giám đốc và các trưởng phòng. Người đứng đầu các phòng do giám đốc bổ nhiệm. - Phòng tổ chức nhân sự: tổ chức sắp xếp và quản lý, tuyển dụng lao động. Nhờ đó mà hàng năm công ty đã tuyển dụng được những lao động có tay nghề cao đáp ứng được tốt nhất nhu cầu sản xuất kinh doanh của công ty. Đồng thời đưa ra được các chính sách ưu đãi hỗ trợ cho đời sống của công nhân viên trong công ty. - Phòng tài chính kế toán: Quản lý tài chính, nguồn vốn, cân đối thu chi, chi cho công ty theo đúng chức năng, nhiệm vụ quy định. Phản ánh tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty một cách đầy đủ, kịp thời chính xác. Tổng hợp số liệu, lập báo cáo tài chính. - Phòng thiết kế: Nghiên cứu, đo lường các thông số kỹ thuật, thiết kế các sản phẩm theo đặt hàng của khách hàng một cách chính xác nhất. Sinh viên Trịnh Thị Thu Hà Luận văn tốt nghiệp - 13 Phòng hành chính: Có chức năng xây dựng và điều hành kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Kiểm tra đôn đốc việc thực hiện hợp đồng kinh tế. Quản lý lao động, tiền lương, lập kế hoạch đào tạo và các công việc nội chính, hỗ trợ cho các hoạt động sản xuất kinh doanh chung của công ty. - Phòng kinh doanh xuất nhập khẩu: Xây dựng chiến lược và các biện pháp thúc đẩy hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, đồng thời trực tiếp tiến hành các hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu. Cơ cấu tổ chức của công ty theo mô hình tổ chức chức năng đã giúp cho công ty vận dụng tốt khả năng chuyên môn của các thành viên. Sinh viên Trịnh Thị Thu Hà 14 Luận văn tốt nghiệp SƠ ĐỒ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM Tổng giám đốc Giám đốc Tổng quản lý Phòng hành chính Phòng sản xuất Bộ phận Maketing Bộ phận nhân sự Bộ phận kế toán Sinh viên Trịnh Thị Thu Hà Bộ phận thiết kế Bộ phận sản xuất 15 Luận văn tốt nghiệp 5. Nhân lực Công ty TNHH kỹ thuật công nghiệp Việt Nam lúc đầu khi mới thành lập chỉ có 24 người. Sau 3 năm số công nhân viên đã tăng lên tổng số là 62 người. Đa số các cán bộ của công ty được đào tạo chính quy và đào tạo tại nước ngoài. Ta có thể thấy rõ hơn thông qua bảng số liệu sau: Bảng 2: Số lƣợng cán bộ công nhân viên ĐVT: Người Năm 2003 2004 2005 Số lượng Tỉ lệ(%) Số lượng Tỉ lệ(%) Số lượng Tỉ lệ(%) Đại học, trên đại học 12 50% 22 51% 30 48% Cao Đẳng 7 29% 12 28% 14 23% PTTH 5 21% 9 21% 18 29% Tổng 24 100% 43 100% 62 100% (Nguồn: Báo cáo tài chính của phòng kế toán) Nhìn vào bảng số liệu trên ta có thể thấy rằng cán bộ công nhân viên có trình độ đại học và trên đại học chiếm tỷ lệ rất cao hàng năm chiếm khoảng 50% trong tổng số cán bộ công nhân viên của công ty. Số công nhân có trình độ PTTH chiếm tỷ lệ nhỏ nhất năm 2003 và 2004 là 21%, năm 2005 là 29% trong tổng số công nhân viên của công ty do đa phần công việc của công ty làm trên máy móc nên đòi hỏi phải có trình độ chuyên môn, mới có thể đáp ứng tốt nhu cầu của công việc. Quỹ lương hàng năm trả cho công nhân viên đều tăng với giá trị ngày càng lớn : - Năm 2003 : 31,496 USD - Năm 2004: 231,497 USD - Năm 2005: 288,941 USD 6. Quy trình nhập khẩu của công ty: Để có đựơc một kết quả kinh doanh tốt thì bất cứ một công ty nào cũng phải trải qua các quá trình tìm hiểu nghiên cứu một cách kỹ càng các khâu của quá trình. Hoạt động kinh doanh nhập khẩu được tổ chức thực hiện với nhiều Sinh viên Trịnh Thị Thu Hà 16 Luận văn tốt nghiệp nghiệp vụ khác nhau, từ điều tra nghiên cứu thị trường trong nước, tìm kiếm thị trường cung ứng nước ngoài đến việc thực hiện hợp đồng. Các khâu, các nghiệp vụ này được gắn kết với nhau như một mắt xích nhằm đạt được hiệu quả cao nhất. Do đó, người tham gia kinh doanh nhập khẩu hàng hoá phải nắm chắc các nội dung của hoạt động nhập khẩu hàng hoá, giấy phép nhập khẩu để tránh sai xót gây thiệt hại cho phía doanh nghiệp. Để thấy rõ được quy trình của nó ta có thể thấy được thông qua sơ đồ sau: SƠ ĐỒ QUY TRÌNH NHẬP KHẨU HÀNG HOÁ Nghiên cứu thị trường Lập phương án kinh doanh hàng hoá nhập khẩu Giao dịch đàm phán và ký kết hợp đồng nhập khẩu Tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khẩu Xin giấy phép nhập khẩu Mở L/C Thuê phương tiện vận tải Sinh viên Trịnh Thị Thu Hà Mua bảo hiểm hàng hoá Làm thủ tục hải quan Nhận hàng Ki ểm tra hàng hoá nhập khẩu Làm thủ tục hải quan Khiếu nại và giải quyết tranh chấp 17 Luận văn tốt nghiệp II. Thực trạng nhập khẩu nguyên vật liệu của công ty TNHH kỹ thuật công nghiệp Việt Nam. 1. Các nguyên vật liệu nhập khẩu chủ yếu của công ty. Do đặc thù kinh doanh của công ty là chuyên chế tạo ra các khuôn mẫu. Chủ yếu là các khuôn mẫu xe ôtô, xe máy.. cho các công ty như Honda, Yamaha, Toyota, Yamazaki… Chính vì vậy, khâu nhập khẩu nguyên vật liệu đóng vai trò rất quan trọng. Nguồn hàng nhập khẩu chủ yếu của công ty là các công ty nước ngoài có uy tín trong ngành, có nguồn vật liệu đa dạng, phong phú về mặt hàng. Hàng năm, công ty đều có kế hoạch nhập khẩu nguyên vật liệu phục vụ cho quá trình sản suất kinh doanh của mình. Các nguyên vật liệu nhập khẩu chủ yếu là các dao cụ, đồng, khuôn cơ sở, chốt, lò so… Bảng 3: Trị giá nguyên vật liệu nhập khẩu của công ty TNHH kỹ thuật công nghiệp Việt Nam(2003-2005) ĐVT: USD Nguyên vật liệu 2003 Trị giá 2004 Gía trị Tỷ trọng(%) 2005 Gía trị Tỷ trọng(%) Gía trị Tỷ trọng(%) Đồng USD 34,152 5% 91,146.2 6% 41,054.5 3% Dao cụ USD 26,453.6 4% 60,830.7 4% 54,036.3 4% Khuôn cơ sở USD 674.488 90% 1,292,655 85% 1,188,272 88% Chốt, lò xo USD 14.231,16 2% 76,038.5 5% 67,545.4 5% Tổng USD 751,327.8 100% 1,522,674 100% 1,352,913 100% (Nguồn báo cáo tổng kết của phòng XNK) Nhìn vào bảng số liệu trên ta thấy khuôn cơ sở nhập khẩu qua 3 năm luôn giữ ở mức tỷ trọng giao động từ 85% - 90% chiếm phần lớn giá trị nhập khẩu nguyên vật liệu của công ty. Còn các nguyên vật liệu như đồng, lò so, chốt, dao cụ đóng vai trò làm các chi tiết cấu thành, hỗ trợ cho quá trình tái tạo khuôn. Nếu như giá trị nhập khẩu nguyên vật liệu năm 2003 có giá trị là 751,327.8 USD thì đến năm 2004 tổng giá trị nhập khẩu nguyên vật liệu của công ty là 1,522,674 USD tăng 51% và tăng gấp 2 lần so với năm 2003 với Sinh viên Trịnh Thị Thu Hà Luận văn tốt nghiệp 18 giá trị là 771,346.2 USD. Năm 2005 tổng giá trị nguyên vật liệu nhập khẩu giữ ở mức là 1,352,913 USD. Để thấy rõ hơn nhu cầu nhập khẩu nguyên vật liệu qua từng năm ta có thể theo dõi sơ đồ sau: Trị giá nhập khẩu nguyên vật liệu (2003-2005) 2. Thị trường nhập khẩu chủ yếu Hiện nay, công ty có những nguồn hàng nhập khẩu tương đối lớn, góp phần làm cho công ty có được sự phong phú về mặt hàng, chủng loại hàng, về giá cả hàng hoá nhằm đáp ứng đầy đủ nhất nhu cầu sản xuất. Công ty đã nghiên cứu tìm cho mình được các đối tác giao dịch đem lại hiệu quả kinh doanh cao. Đối tác kinh doanh chính của công ty là các doanh nghiệp của Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapo, Đài Loan, Mỹ… như tập đoàn Toyota Susho, công ty Toyotech, Xiamen, Misumi, Lung Kee Metal, …thường xuyên cung cấp nguyên vật liệu hỗ trợ cho quá trình gia công chế tạo khuôn mẫu. Sinh viên Trịnh Thị Thu Hà 19 Luận văn tốt nghiệp Bảng 4: Kết quả nhập khẩu theo thị trƣờng(2003-2005) ĐVT: USD 2003 Thị trường NK 2004 Gía trị Tỷ trọng(%) Nhật 390,690.44 Hàn Quốc 2005 Gía trị Tỷ trọng(%) Gía trị Tỷ trọng(%) 52% 700,429.99 46% 662,927.37 49% 901,59.33 12% 167,494.13 11% 67,645.65 5% Singapo 150,265.55 20% 243,627.82 16% 175,878.69 13% Nam Phi 22,539.83 3% 30,453.48 2% 54,116.52 4% Trung Quốc 97,672.61 13% 380,668.48 25% 392,344.77 29% Tổng 661,168.43 100% 1,522,673.90 100% 1,352,913.00 100% (Nguồn báo cáo tổng kết của phòng XNK) Công ty nhập khẩu nguyên vật liệu chủ yếu ở thị trường Châu Á mà Nhật Bản là thị trường chính chiếm tỷ trọng rất cao. Năm 2003 giá trị nhập khẩu nguyên vật liệu chiếm 52% với mức giá trị là 390,690.44 USD. Năm 2004 chiếm tỷ trọng là 46% với mức giá trị là 700,429.99 USD tương đương với mức tỷ trọng năm 2005 là 49% với mức giá trị là 662,927.37 USD. Thị trường Trung quốc, Singapo, Nam Phi, Hàn Quốc …chiếm tỷ trọng thấp hơn . Trong đó thị trường Nam Phi chiếm tỷ trọng thấp nhất, qua 3 năm mức tỷ trọng giao động 2%-4%. 3. Hiệu quả nhập khẩu nguyên vật liệu của công ty TNHH kỹ thuật công nghiệp Việt Nam 3.1 Tình hình tài chính của công ty TNHH kỹ thuật công nghiệp Việt Nam. Bảng 5: Tình hình tài chính của công ty (2003-2005) ĐVT: USD Chỉ tiêu Đơn vị 2003 2004 2005 Tổng doanh thu USD 295 296,960 2,500,949 Chi phí USD 62,403 838,824 2,471,796 Lãi (lỗ) USD -62,108 -541,864 29,153 (Nguồn báo cáo của phòng kế toán) Sinh viên Trịnh Thị Thu Hà 20 Luận văn tốt nghiệp Qua bảng 2 ta thấy tổng doanh thu biến động qua từng năm. - Năm 2003 do doanh nghiệp mới đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh bước đầu tạo dựng cho mình cơ sở vật chất kỹ thuật, tạo dựng mối làm ăn buôn bán với các bạn hàng trong và ngoài nước nên mức doanh thu còn đạt rất thấp, mức chi phí bỏ ra là 295 USD nhưng chi phí cho hoạt động sản xuất kinh doanh cao hơn rất nhiều 62,403 USD và lỗ 62,108 USD. - Đến năm 2004 doanh nghiệp đạt được mức doanh thu là 296,960USD. Tuy cao hơn năm 2003 nhưng doanh thu vẫn chưa đủ để bù đắp chi phí . Doanh nghiệp lỗ 541,864USD. - Đến năm 2005 doanh thu của công ty đã tăng lên cao hơn năm 2004 là 2,231,753USD. Năm 2003 doanh nghiệp chưa đạt được lợi nhuận lỗ 621,037 USD thì sang năm 2005 bước đầu đã có lợi nhuận là 29,153 USD. 3.2. Tỷ trọng nguyên vật liệu nhập khẩu của công ty(2003-2005) Là một công ty chuyên về chế tạo ra khuôn mẫu cho nên nhập khẩu nguyên vật liệu đóng vai trò rất quan trọng. Tổng giá trị nguyên vật liệu nhập khẩu chiếm phần lớn trong tổng nguồn vốn lưu động của công ty. Qua 3 năm chi phí nhập khẩu gần như tương đương nhau và chiếm tỷ trọng trung bình là 85%. Năm 2004 chi phí cho nguyên vật liệu tăng hơn so với năm 2003 là 739,826 USD và tăng hơn năm 2005 là 169,761 USD. Bảng 6. Tỷ trọng nguyên vật liệu nhập khẩu của công ty (2003-2005) ĐVT: USD Năm Trị giá VLĐ Chi phí NVL Tỷ trọng(%) 2003 USD 782,848 751,328 96% 2004 USD 1,754,214 1,522,674 2005 USD 1,641,916 1,352,913 87% 82% 3.3 Hiệu quả kinh doanh của công ty (2003-2005) Theo như tiêu trí về đánh giá hiệu quả nhập khẩu như trên ta có bảng số liệu như sau: Sinh viên Trịnh Thị Thu Hà
- Xem thêm -