Tài liệu Thực trạng và giải pháp quản lý phòng thực hành tin học

  • Số trang: 14 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 448 |
  • Lượt tải: 0
dinhthithuyha

Đã đăng 3693 tài liệu

Mô tả:

GV: Hồ Phúc Thực trạng và giải pháp quản lý phòng thực hành Tin học Phần I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1. Lý do chọn đề tài: Thực hiện chỉ thị số 55/CT-BGDDT ngày 30/9/2008 tăng cường giảng dạy đào tạo, ứng dụng CNTT trong giai đoạn 2008-2012; hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT số 9772/BGDĐT-CNTT ngày 20/10/2008 của Bộ giáo dục và đào tạo; Thực hiên hướng dẫn nhiệm vụ CNTT cua Bộ Giáo dục và Đào tạo theo công văn số 5041/BGDĐT-CNTT ngày 14 tháng 9 năm 2014 và hướng dẫn nhiệm vụ công nghệ thông tin của Sở giáo dục Đào tạo theo công văn số 1589/SGDĐT-GDTrH ngày 30 tháng 9 năm 2014 với nhiệm vụ trọng tâm là: Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong truyền thông và dạy học, phát huy vai trò của CNTT và các thành tựu khoa học công nghệ hiện đại trong quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, Từng bước hiện đại hóa về có sở vật chất kỹ thuật, đặc biệt hạ tầng công nghệ thông tin. Nhưng để phát triển CNTT thì cơ sở vật chất (CSVC) về thiết bị CNTT không thể thiếu, nó quyết định đến sự phát triển về việc ứng dụng CNTT trong môi trường giáo dục hiện nay. Vấn đề đổi mới, cải cách giáo dục thì việc tăng cường đồ dùng dạy học, các thiết bị, phòng học bộ môn,… là một nhu cầu thiết yếu. Để nâng cao hiệu quả giáo dục thì việc ứng dụng CNTT là một công cụ hỗ trợ đắc lực trong công tác đổi mới kiểm tra, đánh giá, quản lý giáo dục, phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ sở giáo dục là nhiệm vụ quan trọng có ý nghĩa quyết định sự phát triển của ngành giáo dục và đào tạo. Đa số các trường THPT trên toàn tỉnh đã được trang bị hệ thông máy tính được nhiều năm nên hệ thống máy tính đã xuống cấp hoặc bắt đầu xuống cấp. Bên cạnh đó tâm lý lứa tuổi của học sinh THPT hay tò mò, quậy phá, chưa có ý thức sâu sắc về vấn đề bảo vệ của công nên công tác quản lý phòng thực hành trong các giờ thực hành của giáo viên bộ môn rất khó khăn. Trang:1 GV: Hồ Phúc Thực trạng và giải pháp quản lý phòng thực hành Tin học Vậy làm cách nào để quản lý phòng bộ môn tin học tốt, sử dụng được lâu dài, tiết kiệm được chi phí cho nhà trường đó là điều cần phải quan tâm. Qua tham khảo một số trường có giảng dạy bộ môn tin học và khảo sát thực tế tại trường THPT Bình Sơn, thì việc quản lý và bảo quản phòng thiết bị tin học còn hạn chế, cả về chuyên môn quản lý thiết bị tin học cũng như cách sử dụng và bảo quản chưa đảm bảo. Trong quá trình công tác tại Trường THPT Bình Sơn. Tôi đã nhận thấy được thực trạng trong công tác quản lý phòng máy vi tính, tôi đã rút ra được một số kinh nghiệm và giải pháp để quản lý phòng máy vi tính, tôi xin trình bày để cùng các bạn đồng nghiệp chia sẽ và đóng góp để công tác quản lý phòng bộ môn Tin học ngày càng tốt hơn. 2. Phạm vi nghiên cứu của đề tài: Việc nâng cao quản lý phòng bộ môn tin học trong nhà trường là một trong những vấn đề được nhà trường và ngành giáo dục quan tâm. Cũng như sử dụng phương pháp quản lý nào cho hợp lý và đạt hiệu quả nhất. Với đề tài này phạm vi nghiên cứu: Trường THPT Bình Sơn, phòng bộ môn Tin học. Đối tượng nghiên cứu của đề tài bao gồm: - Phân tích thực trạng trong công tác quản lý phòng thực hành Tin học - Xây dựng, phân tích các giải pháp để quản lý phòng thực hành tin học 3. Phương pháp nghiên cứu: - Khảo sát phòng bộ môn tin học trường THPT Bình Sơn. - Tiến hành thực nghiệm tại phòng bộ môn tin học. Trang:2 GV: Hồ Phúc Thực trạng và giải pháp quản lý phòng thực hành Tin học Phần II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 2.1 Cơ sở lý luận của vấn đề Thứ nhất: Để đáp ứng yêu cầu xã hội, hòa nhập toàn cầu, ngành giáo dục thực hiện mục tiêu: Xây dựng con người mới XHCN; Đào tạo nguồn nhân lực và bồi dưỡng nhân tài; Đào tạo con người đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội. Hiện nay công nghệ thông tin mang lại thành tựu đáng kể cho con người trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội, góp phần đáng kể trong mục tiêu trên. Trong những năm gần đây nhà nước đã rất quan tâm về việc giảng dạy Tin học trong nhà trường. Trong nhà trường phổ thông thì việc đào tạo tin học cho học sinh sao có chất và lượng giúp cho học sinh bước đầu làm quen với tin học, có kiến thức cơ bản, kỹ năng sơ đẳng từ đó tạo nền móng cho các em học và tự học nâng cao kiến thức sau này. Thứ hai: Về tâm lý lứa tuổi, nhìn chung tư duy của học sinh THPT phát triển mạnh, hoạt động trí tuệ linh hoạt và nhạy bén hơn. Các em có khả năng phán đoán và giải quyết vấn đề một cách rất nhanh. Tuy nhiên, ở một số học sinh vẫn còn nhược điểm là chưa phát huy hết năng lực độc lập suy nghĩ của bản thân, còn kết luận vội vàng theo cảm tính. Ở lứa tuổi này nhiều em có hình thể, thể chất của thanh niên nhưng còn suy nghĩ của thiếu niên, chưa có ý thức báo vệ của công, chưa có ý thức tự học, tự nghiên cứu tìm tòi, học hỏi mà cần có sự hướng dẫn, quản lý của giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn. Hứng thú học tập của các em ở lứa tuổi này gắn liền với khuynh hướng nghề nghiệp nên hứng thú mang tính đa dạng mà môn tin học thì không thi tốt nghiệp, không tham gia thi xét tuyển Đại học - Cao đẳng nên nhiều em còn xem thường bộ môn này, vào các tiết thực hành nếu giáo viên bộ môn không giám sát kỹ thì học sinh tìm cách để chơi game, quậy phá các bạn xung quanh, đùa nghịch với thiết bị, máy tính. -Thứ ba: Quản lý phòng máy vi tính là công việc rất khó khăn trong các giờ thực hành của giáo viên bộ môn. Một giáo viên bộ môn vừa hướng dẫn thực Trang:3 GV: Hồ Phúc Thực trạng và giải pháp quản lý phòng thực hành Tin học hành cho 30 đến 40 học sinh vừa phải quan sát tổng thể phòng thực hành để quản lý máy vi tính và các thiết bị trong phòng thực hành. Với phòng máy tính mới thì các hư hỏng vặt không có nhưng với những phòng máy đã trang bị nhiều năm thì hư hỏng vặt là chuyện bình thường. Giáo viên bộ môn hướng dẫn thực hành đôi khi kiêm luôn cả nhiệm vụ của kỹ thuật viên để sửa chữa máy tính cho học sinh vì nếu không sửa chữa máy tính cho học sinh thì học sinh không có máy thực hành dẫn đến học sinh sẽ gở, phá các thiết bị trong phòng máy. Từ những cơ sở lý luận trên nên tôi chọn nghiên cứu đề tài "Thực trạng và giải pháp quản lý phòng thực hành tin học" để rút kinh nghiệm cho công tác quản lý phòng máy vi tính và giảng dạy thực hành bộ môn tin học đồng thời chia sẽ kinh nghiệm cho đồng nghiệp trong công tác quản lý phòng thực hành tin học. 2.2 Thực trạng Tại trường THPT Bình Sơn, năm học 2001-2002 được trang bị phòng máy với 44 máy đến năm học 2007-2008 được trang bị thêm 01 phòng máy với 44 máy. Đối với thiết bị điện tử thời gian bảo hành tối đa là 03 năm nhưng với 02 phòng máy trên: 01 phòng được trang bị cách đây 13 năm, 01 phòng được trang bị cách đây 07 năm cho nên vấn đề hư hỏng là không tránh khỏi. Hơn nữa qua 03 tháng hè học sinh không thực hành nên qua đầu năm học mới vấn đề hỏng main, ram thường xãy ra. Đến năm học 2013-2014 mỗi phòng máy còn sử dụng được 50% số máy trang bị ban đầu. Hơn nữa trong quá trình thực hành một giáo viên hướng dẫn quản lý khoảng trên 40 học sinh/ lớp. Trong khi đó với phòng máy đã qua nhiều năm sử dụng không tránh khỏi hư hỏng nên có nhiều em học sinh thực hành chung một máy. Một số học sinh thực hành chung không trực tiếp thực hành với tâm lý lứa tuổi chưa hoàn thiện về suy nghĩ, có tính "tháy máy" nên thường gỡ bàn phím, mở bi chuột ở một số máy hỏng mà kỹ thuật viên hoặc giáo viên chưa kịp sữa chữa. Một số em thấy giáo viên hướng dẫn cho học sinh khác không để ý thì chơi game. Trang:4 GV: Hồ Phúc Thực trạng và giải pháp quản lý phòng thực hành Tin học Một số giáo viên có tính dễ giải quản lý học sinh không chặt dẫn đến học sinh chạy nhãy lung tung trong phòng thực hành, có thể tự ý gỡ thiết bị của máy này đem sang máy khác để đảm bảo đều kiện thực hành ở máy hỏng mà giáo viên, kỹ thuật viên chưa kịp sửa chữa. Hầu hết các trường phổ thông không có biên chế kỹ thuật viên nên giáo viên giảng dạy thường kiêm luôn nhiệm vụ của kỹ thuật viên. Nhưng không phải giáo viên nào cũng có khả năng xử lý về phần cứng máy tính nên chỉ tập trung váo một vài giáo viên thường xuyên sửa chữa những hư hỏng trong các phòng thực hành tin học. 2.3 Giải pháp Xuất phát từ những thực trạng trên, qua quá trình giảng dạy bộ môn tin học và quản lý phòng tin học của nhà trường, tôi xin chia sẻ một số kinh nghiệm và giải pháp trong việc dạy học và quản lý phòng bộ môn tin học. 2.3.1 Giải pháp về quản lý sổ sách Về cơ bản giải pháp này bắt buộc các phòng thực hành tin học phải thực hiện, đây là giải pháp dùng cho giáo viên quản lý phòng thực hành và quản lý học sinh thực hành và BGH nhà trường theo dõi quản lý chuyên môn của môn tin học và quản lý cơ sở vật chất của nhà trường. Vào đầu mỗi năm học lập danh sách lớp phân bố vị trí học sinh thực hành vào các máy tính đã được đánh số thứ tự trên phòng máy. Đối với giải pháp này, phòng thực hành phải chi tiết các loại hồ sơ, sổ sách, biểu mẫu như: - Xây dựng nội quy phòng thực hành - Sổ nhật ký phòng thực hành -Sổ quản lý học sinh - Sổ quản lý tài sản Trang:5 GV: Hồ Phúc Thực trạng và giải pháp quản lý phòng thực hành Tin học - Phiếu kiểm kê tài sản - Phiếu đề nghị bảo hành, bảo trì, sửa chữa - Sổ theo dõi quá trình bảo hành, bảo trì, sửa chữa a, Nội quy phòng thực hành tin học Bất kỳ một cơ quan tổ chức, một phòng ban nào thì nội quy là những cái không thể thiếu vì nó quy định cách thức tổ chức hoạt động của cơ quan đó. Đối với phòng bộ môn tin học cũng vậy, ngoài những nội quy chung của nhà trường thì cũng phải có nội quy riêng của phòng bộ môn tin hoc. Nội quy này áp dụng với ba đối tượng: người quản lý phòng bộ môn, giáo viên giảng dạy và học sinh. Nội quy phải được niêm yết trước và trong phòng bộ môn Tin học. Căn cứ theo nội quy của nhà trường, học sinh, cơ sở vật chất phòng bộ môn tin học mà biên soạn nội quy cho phù hợp. Phải yêu cầu người quản lý phòng bộ môn, giáo viên giảng dạy và học sinh thực hiện nghiêm túc nội quy, thường xuyên báo cáo cho ban giám hiệu (BGH) nhà trường để BGH nhà trường nắm bắt và xử lý. b, Sổ nhật ký phòng thực hành Sổ nhật ký phòng thực hành đây cũng như sổ đầu bài nhằm ghi lại nhật ký trong tiết hướng dẫn thực hành của giáo viên để giáo viên hướng dẫn tiết kế tiếp biết được tình trạng hiện thời của phòng thực hành và là cơ sở pháp lý để BGH, Tổ trưởng kiểm tra việc thực hiện chuyên môn của giáo viên. Trang:6 GV: Hồ Phúc Thực trạng và giải pháp quản lý phòng thực hành Tin học Ví dụ mẫu tham khảo: Ngày Tuần/Th Tiết Lớp ứ Nội dung Số thực hành máy Vị trí Giáo hoạt động máy viên hỏng thực hiện + Ngày: ghi ngày, tháng, năm; + Tuần/thứ: ghi tuần theo PPCT năm học, thứ: ghi thứ trong tuần; + Tiết: ghi tiết thứ mấy của buổi dạy; + Nội dung thực hành: ghi nội dung hướng dẫn học sinh thực hành; + Số máy hoạt động: ghi số máy đang hoạt động học sinh thực hành được; + Vị trí máy hỏng: ghi số thứ tự máy hỏng (số thứ tự được niêm yết trên thân máy); +Giáo viên thực hiện: ghi rõ học tên, chữ ký. c, Sổ quản lý học sinh Vào đầu mỗi năm học lập sơ đồ quản lý học sinh vào phòng thực hành để tránh tình trạng học sinh chạy nhảy lung tung trong quá trình thực hành và gán trách nhiệm cho học sinh có ý thức quản lý máy tính của mình. Nếu có hiện tượng hư hỏng, mất mác trong quá trình thực hành thì có cơ sở để phát hiện học sinh vi phạm. Ví dụ mẫu tham khảo: STT Họ tên HS Ngày sinh Lớp + Vị trí: ghi số thứ tự máy đã được đánh trên thân máy d, Sổ quản lý tài sản Trang:7 Vị trí GV: Hồ Phúc Thực trạng và giải pháp quản lý phòng thực hành Tin học Sổ quản lý tài sản không những ghi tài sản máy tính mà còn ghi kiểm kê toàn bộ tài sản có trong phòng thực hành như quạt, đèn, bàn ghế, máy chiếu… tất cả những tài sản có trong phòng thực hành tin học Ví dụ mẫu tham khảo: STT THIẾT BỊ CẤU HÌNH -THÔNG TIN NGÀY MÃ SỐ TS LOẠI TÀI SẢN KIEM TRA TÌNH TRẠNG KT LẦN KIỂM TRA Chốt số lượng theo từng loại: + Thiết bị/ mã số tài sản ghi mã số thiết bị: Ví dụ: MVT-001: máy vi tính số 001; BHS-001: bàn học sinh số 001; PVT-001: Bàn phím máy tính số 001... + Cấu hình-thông tin loại tài sản: ghi đầy đủ thông tin loại tài sản đó Ví dụ: MVT-001: Main Intel chip set G31 CPU, E2160 1.8 GHz, Ram 512MB, HDD 80GB, CD ROM + Ngày kiểm tra: ghi ngày, tháng, năm kiểm tra +Tình trạng KT: Ghi tốt/hỏng +Lần kiểm tra: ghi lần kiểm tra thứ mấy. e, Phiếu kiểm kê tài sản + Lập phiếu kiểm kê dán lên thiết bị, tùy theo loại tài sản ta quy định mã số tài sản cho phù hợp Ví dụ mẫu tham khảo Trường THPT Bình Sơn Mã số tài sản: MVT-001 Tên tài sản: CPU máy vi tính Ngày kiểm kê: 30/08/2013 Tình trạng: Tốt f, Sổ theo dõi tình hình bảo hành, bảo trì Trang:8 GV: Hồ Phúc Thực trạng và giải pháp quản lý phòng thực hành Tin học Cán bộ quản lý ghi lại các quá trình bảo hành, bảo trì, sửa chữa các thiết bị máy tính và các loại tài sản có trong phòng học bộ môn, theo dõi quá trình sử dụng (tuổi thọ) của các thiết bị, sau khi theo dõi phải báo cáo định kỳ cho Ban giám hiệu nhà trường. Căn cứ vào việc bảo hành – bảo trì để BGH có định hướng giải quyết cụ thể. Ví dụ tham khảo: Mẫu sổ: Sở GDĐT Quảng Ngãi Trường THPT Bình Sơn SỔ THEO DÕI TÌNH HÌNH BẢO HÀNH – BẢO TRÌ ST MÃ SỐ T TÀI SẢN 1 BÁO HƯ THIẾT BỊ GIÁO VIÊN MVT- Thầy 002 Thủy BẢO TRÌ THIẾT BỊ NGÀY TÌNH ĐỀ NGÀY PHƯƠNG TÌNH BÁO TRẠNG XUẤT B.TRÌ ÁN B.TRÌ TRẠNG 28/08/13 Hư Sửa 09/09/13 Thay: Tốt Nhận xét BGH chữa GHI CHÚ Main Cán Bộ Quản Lý Phòng Học Bộ Môn g, Phiếu đề xuất bảo trì, bảo hành,sửa chữa Dùng mẫu phiếu chung của từng đơn vị do bộ phận tài chính của đơn vị xây dựng mẫu. 2.3.2 Giải pháp về kỹ thuật 2.3.2.1 Giải pháp dùng phần mềm để quản lý thực hành Hiện nay có rất nhiều phần mềm và công cụ hỗ trợ đắc lực trong quản lý các phòng thực hành tin học. Qua thực tế tại đơn vị tôi đề xuất một số giải pháp phần mềm sau: a, Sử dụng phần mềm NetOp School trong việc hướng dẫn học sinh thực hành: Trang:9 GV: Hồ Phúc Thực trạng và giải pháp quản lý phòng thực hành Tin học NetOp School được phát triển nhằm giúp cho giáo viên hướng dẫn và quản lý tốt học sinh trong tiết thực hành. NetOp School gồm 2 phần: Teacher (dùng cho giáo viên) và Student (dùng cho học sinh). Phần Teacher có thể cài đặt trên máy chủ hay máy trạm máy dùng cho giáo viên điều khiển, và phần Student cài đặt trên các máy trạm trong mạng. Đối với phần mềm NetOp School giáo viên hướng dẫn có thể mội tại một vị trí máy Teacher để hướng dẫn cho toàn bộ học sinh đang tham gia thực hành. Khi sử dụng phần mềm mày hệ thống máy phải được nối mạng LAN. Giáo viên ngồi tại vị trí máy giáo viên có thể quan sát hết tất cả các màn hình của máy học sinh. khi cần thiết giáo viên có thể khóa thiết bị phím chuột của máy học sinh để hướng dẫn thực hành cho học sinh đó. Với hệ thống này nếu không có thiết bị âm thanh đi kèm (hầu như các phòng máy ít trang bị hệ thống âm thanh kèm) thì giáo viên có thể hướng dẫn học sinh thông qua hệ thống chat của phần mềm. Khi kết thúc tiết học nếu như có học sinh nào không shutdown máy tính của mình thì giáo viên ngồi tại máy teacher có thể shutdown máy tính cho học sinh đó. * Kết luận: Sử dụng phần mềm NetopSchool để hướng dẫn thực hành là rất hiệu quả, giáo viên chỉ cần hướng dẫn một lần là cả lớp có thể theo dõi thông qua màn hình máy trạm, không mất thời gian của giáo viên. Giáo viên ngồi ở máy chủ cũng có thể quan sát được cả lớp có thực hành hay không thông qua màn hình máy con trên máy chủ. b. Tạo file Ghost cho máy trạm: Hiện nay đa số các trường sử dụng mạng máy trạm có ổ cứng có ưu điểm là máy trạm độc lập với máy chủ, nhưng một khi bị lỗi thì phải cài đặt rất mất thời gian. Các trường trang bị máy tính thường trang bị một lần nhiều máy nên cấu hình các máy tính thường giống nhau. Nên giải pháp tạo file GHOST cho các máy trạm có chung cấu hình sẽ tiết kiệm công sức và thời gian khi cài đặt lại máy trạm. Ví dụ muốn cái đặt một máy tính từ hệ điều Trang:10 GV: Hồ Phúc Thực trạng và giải pháp quản lý phòng thực hành Tin học hành cho đến các phần mềm hỗ trợ, phần mềm học tập cho học sinh phải mất 2 đến 3 tiếng đồng hồ thì giải pháp tạo file GHOST chỉ mất 5 phút. c. Cài đặt và sự dụng phần mềm đóng băng DeepFreeze6.0: DeepFreeze6.0 là phần mềm thường thường được sử dụng đối với những máy tính có nhiều người sử dụng như máy tính ở những địa điểm truy cập Internet công cộng, máy dành cho học sinh, sinh viên trong các trường học. Đặc điểm nổi bật của phần mềm này là có thể đưa máy tính trở về trạng thái hoạt động tại một điểm cố định (safe point), an toàn sau mỗi lần khởi động lại máy tính. Nhờ vậy, mà mọi sự thay đổi diễn ra do người dùng "ham hiểu biết" cài đặt/xóa bớt trình ứng dụng, hay máy tính bị nhiễm virút, spyware lúc duyệt web đều sẽ bị loại trừ. * Những đặc điểm chung nhất của phần mềm Deep Freeze - Khôi phục 100% lại trạng thái hoạt động cũ sau mỗi lần khởi động - Trong quá trình sử dụng, bạn vẫn có thể truy cập tới mọi ứng dụng, chức năng của máy tính. - Đảm bảo tính tương thích với mọi trình ứng dụng khác nhau. - Dễ dàng cài đặt - Bạn có thể tùy chọn thiết lập chế độ "Đông cứng" đối với một hoặc nhiều ổ cứng. - Có chế độ thiết lập mật khẩu bảo đảm sự an toàn cho bạn khi muốn thay đổi như: tháo bỏ đông cứng để cài đặt thêm/xóa bớt phần mềm trên máy hoặc khi bạn muốn gỡ bỏ hoàn toàn phần mềm Deep Freeze ra khỏi máy. - Bảo vệ bao gồm cả CMOS 2.3.2.2 Giải pháp lắp đặt camera trong phòng máy Lắp đặt camera trong phòng thực hành nhằm giúp giáo viên có thể theo dõi toàn cảnh của phòng thực hành qua camera, khi lắp đặt camera có thể lưu lại toàn bộ quá trình học sinh thực hành trong phòng máy, Mặt khác, về mặt tâm lý của học sinh khi trong phòng máy có lắp dặt camera thì khi giáo viên hướng dẫn Trang:11 GV: Hồ Phúc Thực trạng và giải pháp quản lý phòng thực hành Tin học cho học sinh ở một vị trí nào đó trong phòng máy thì các vị trí khác các em học sinh vẫn không ồn ào, tự ý chơi game hay gở phím, gở chuột các máy khác vì học sinh nghĩ sẽ có camera quay lại tòan cảnh của phòng thực hành. 2.4 Hiệu quả Đối với trường THPT Bình Sơn thực hiện đề tài này với giải pháp về quản lý sổ sách kết hợp với giải pháp phần mềm còn giải pháp camera thì chưa có điều kiện áp dụng, nhận thấy rất hiệu quả trong quá trình quản lý phòng thực hành tin học. Những năm gần đây tình trạng học sinh lôn xộn trong phòng máy giảm hẳn, Công tác quản lý phòng máy của giáo viên giảm nhiều thời gian thực hiện cài đặt lại các máy tính. Các máy tính trong tình trạng hư hỏng một phần có thể ghép thiết bị của nhiều máy tính lại để học sinh thực hành nhiều. Nhưng cũng có nhiều máy đã quá cũ, hư hỏng nặng không thể sửa chữa được do mật độ và tần suất học sinh thực hành quá dày. Trong những năm kế tiếp nếu được trang bị thêm máy tính sẽ kết hợp tất cả các giải pháp trên để quản lý phòng thực hành tin học. Hệ thống sổ sách được ghi chép rõ ràng dễ dàng trong công tác quản lý, báo cáo, kiểm kê tài sản. Phần III: KẾT LUẬN Đối với công tác quản lý phòng thực hành tin học ở cấp trung học phổ Trang:12 GV: Hồ Phúc Thực trạng và giải pháp quản lý phòng thực hành Tin học thông tâm lý học sinh chưa ổn định nên rất khó khăn. Mặt khác, quản lý ở các phòng thực hành tin học thường là giáo viên kiêm nhiệm nên công việc quản lí phòng máy là một công việc vất vả và gian nan, đòi hỏi người quản lí phải có tâm huyết với nghề nghiệp thì mới tìm tòi, khám phá ra những giải pháp mới quản lí tốt hơn. Tất cả các phòng máy khi trường mới mua về thì các công ty cung cấp máy cho trường chỉ cài đặt những chương trình rất sơ sài, không phù hợp với chương trình học, có thể nói là họ chỉ cài cho có hệ điều hành Windown, muốn quản lí tốt thì chúng ta phải tiến hành cài đặt lại từ đầu tất cả các máy. Công việc nay mất rất nhiều thời gian. Nên công tác quản lý phòng máy chúng ta phải kết hợp nhiều giải pháp để quản lý phòng thực hành tin học đạt hiệu quả hơn. Trên đây tôi nêu ra giải pháp: giải pháp về quản lý sổ sách, giải pháp phần mềm, giải pháp lắp đặt camera nếu thực hiện có hiệu quả trong công tác quản lý phòng thực hành tin học thì chúng ta kết hợp cả ba giải pháp trên. Vừa có giải pháp mang tính pháp lý vừa có giải pháp đánh vào tâm lý của học sinh sẽ mang lại hiệu quả cao hơn. Thời gian viết đề tài hạn chế, mặc dù đã cố gắng nhưng không thể không có những thiếu sót, kính mong quý thầy cô giáo tham gia góp ý, chỉnh sửa để đề tài này ngày một hoàn thiện và hữu ích hơn. Bình Sơn, tháng 3 năm 2015 Người viết đề tài HỒ PHÚC Trang:13 GV: Hồ Phúc Thực trạng và giải pháp quản lý phòng thực hành Tin học DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHÀO 1. Tài liệu hướng dẫn và sứ dụng phần mềm Netop School. 2. Tài liệu hướng dẫn và sứ dụng phần mềm Deep Freeze 6.1. 3. Tài liệu hướng dẫn và sứ dụng phần mềm NTS Boot 1.4 4. Một số tài liệu trên Internet... Trang:14
- Xem thêm -