Tài liệu Thực trạng và giải pháp hoàn thiện qui trình nhập khẩu nguyên liệu của công ty dệt may thành công hồ trung hậu

  • Số trang: 95 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 61 |
  • Lượt tải: 0
nguyetha

Đã đăng 8489 tài liệu

Mô tả:

BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH-MARKETING KHOA THƯƠNG MẠI HỒ TRUNG HẬU LỚP: 10CKQ1 KHÓA 2010-2013 CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP TÊN ĐỀ TÀI: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUI TRÌNH NHẬP KHẨU NGUYÊN LIỆU CỦA CÔNG TY DỆT MAY THÀNH CÔNG CHUYÊN NGÀNH: KINH DOANH QUỐC TẾ GIẢNG VIẾN HƯỚNG DẪN: HỒ THÚY TRINH TP.HỒ CHÍ MINH 05/2013 LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên tôi xin bày tỏ lòng chân thành cảm ơn sâu sắc đến Quý thầy cô trường đại học tài chính marketing đã truyền đạt cho tôi những kiến thức nghề nghiệp, kỹ năng một nhân viên xuất nhập khNu doanh nghiệp trong tương lai. Đó là nền tảng cho tôi bước ra làm việc tại các doanh nghiệp, công ty sau khi hoàn thành chương trình học và tốt nghiệp. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo, các anh chị trong Công ty cổ phần DỆT MAYĐT-TM THÀNH CÔNG đã giúp đỡ tôi trong suốt thời gian tôi đến Công ty thực tập. Dưới sự hướng dẫn tận tình của anh chị đã tạo điều kiện cho em tiếp cận một phần công việc thực tế của doanh nghiệp, giúp tôi bổ sung thêm những kiến thức mới còn thiếu và nâng cao khả năng làm việc trong lương lai. Bên cạnh đó, các anh chị cũng giúp tôi hoàn thành bài báo cáo thực tập một cách nhanh chóng và thành công. Tôi xin cảm ơn cô Hồ Thúy Trinh là giáo viên hướng dẫn tôi trong quá trình viết bài và hoàn thành đề tài thực tập này. Cô đã tận tình hướng dẫn và luôn đi sát giúp đỡ tôi, cũng như chỉnh sửa – đóng góp ý kiến để bài báo cáo của tôi hoàn thành tốt hơn Chân thành cảm ơn! NHẬN XÉT ĐƠN VN THỰC TẬP ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. TPHCM, ngày tháng năm 2013 Xác nhận của đơn vị thực tập NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ Bảng 2.1. Cơ cấu tài sản và nguồn vốn của công ty ................................................................... 33 Bảng 2.2. Kim ngạch nhập khNu của công ty qua các năm 2009-2012....................................... 34 Bảng 2.3. Kim ngạch xuất khNu qua các năm 2009-2012 ........................................................... 34 Bảng 2.4. Cơ cấu thị trường xuất khNu ........................................................................................ 35 Bảng 2.5 Cơ cấu thị trường nhập khNu ...................................................................................... 36 Bảng 3.1. Hợp đồng nhập khNu ................................................................................................... 46 Bảng 3.2 Số hợp đồng được thanh toán bởi 2 hình thức chủ yếu .............................................. 56 Bảng 3.3. Chi phí L/C Vietcombank qui định ............................................................................ 57 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU....................................................................................................................... 1 CHƯƠNG 1: NHỮNG LÍ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUI TRÌNH NHẬP KHẨU CỦA DOANH NGHIỆP 1.1. Vai trò hoạt động nhập khNu đối với nền kinh tế quốc dân ..................................................... 4 1.1.1. Khái niệm về nhập khNu .................................................................................................... 4 1.1.2. Vai trò hoạt động nhập khNu đối với sự phát triển của nền kinh tế quốc dân ................... 4 1.1.3. Vai trò của hoạt động nhập khNu đối với các doanh nghiệp ............................................. 5 1.2. Qui trình nhập khNu hàng của của các doanh nghiệp .............................................................. 5 1.2.1. Nghiên cứu thị trường ...................................................................................................... 5 1.2.2. Hợp đồng nhập khNu.......................................................................................................... 6 1.2.2.1. Giao dịch........................................................................................................................ 6 1.2.2.2. Hỏi giá ........................................................................................................................... 6 1.2.2.3. Chào hàng ...................................................................................................................... 7 1.2.2.4. Đặt hàng ......................................................................................................................... 7 1.2.2.5. Hoàn giá ......................................................................................................................... 8 1.2.2.6. Chấp nhận ...................................................................................................................... 8 1.2.2.7. Xác nhận ........................................................................................................................ 8 1.2.2.8. Đàm phán ....................................................................................................................... 8 1.2.2.9. Kí kết hợp đồng ........................................................................................................... 10 1.3. Tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khNu ............................................................................. 12 1.3.1. Xin giấy phép nhập khNu ................................................................................................ 12 1.3.2. Thuê phương tiện vận tải ................................................................................................ 14 1.3.3. Mua bảo hiểm hàng hóa ................................................................................................. 14 1.3.4. Làm thủ tục hải quan ...................................................................................................... 14 1.3.5. Nhận hàng từ tàu chở hàng ............................................................................................. 15 1.3.6. Kiểm tra hàng nhập khNu ................................................................................................ 16 1.3.7. Làm thủ tục thanh toán ................................................................................................... 16 1.3.8. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại ................................................................................... 23 1.4. Các chứng từ thường sử dụng trong quá trình tổ chức thực hiện hợp đồng .......................... 24 1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến thực hiện qui trình nhập khNu ................................................... 25 1.5.1. Các nhân tố bên trong doanh nghiệp ............................................................................... 25 1.5.1.1. Các nhân tố bộ máy quản lí, cơ sở hạ tầng hay tổ chức hành chính ........................... 25 1.5.1.2. Nguồn tài chính ........................................................................................................... 26 1.5.1.3. Nhân tố về con người .................................................................................................. 26 1.5.2. Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp ............................................................................... 26 1.5.2.1. Tỷ giá hối đoái và tỷ suất ngoại tệ của ngân hàng ...................................................... 26 1.5.2.2. Chế độ chính sách pháp luật trong nước và quốc tế .................................................... 27 1.5.2.3. Yếu tố hạ tầng cơ sở phục vụ mua bán hàng hóa quốc tế ........................................... 27 CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY THÀNH CÔNG 2.1. Tổng quan về công ty cổ phNn dệt may Thành Công ............................................................ 28 2.1.1. Giới thiệu chung .............................................................................................................. 28 2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển ................................................................................... 29 2.2. Chức năng và nhiệm vụ ......................................................................................................... 30 2.2.1. Chức năng ........................................................................................................................ 30 2.2.2. Nhiệm vụ ......................................................................................................................... 30 2.3. Cơ cấu tổ chức ....................................................................................................................... 31 2.4. Cơ cấu mặt hàng sản xuất kinh doanh chủ yếu ..................................................................... 32 2.5. Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty ........................................................................ 33 2.6. Thuận lợi và khó khăn của Công ty....................................................................................... 36 2.6.1. Thuận lợi:......................................................................................................................... 36 2.6.2. Khó khăn.......................................................................................................................... 37 2.7. Phương hướng hoạt động của Công ty ................................................................................. 38 CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG QUI TRÌNH NHẬP KHẨU NGUYÊN LIỆU TẠI CÔNG TY DỆT MAY THÀNH CÔNG 3.1. Thực trạng qui trình nhập khNu nguyên liệu tại công ty dệt may Thành Công ..................... 39 3.1.1 Nghiên cứu môi trường kinh doanh.................................................................................. 39 3.1.1.1 Nghiên cứu thị trường .................................................................................................. 39 3.1.1.2. Nghiên cứu đối tác ....................................................................................................... 43 3.1.1.3. Lập phương án kinh doanh .......................................................................................... 44 3.1.2. Giao dịch, đàm phán và kí kết hợp đồng nhập khNu ....................................................... 44 3.1.2.1. Giao dịch, đàm phán: ................................................................................................... 44 3.1.2.2. Kí kết hợp đồng nhập khNu.......................................................................................... 46 3.1.3. Tổ chức thực hiện hợp đồng nhập khNu .......................................................................... 48 3.1.3.1. Xin giấy phép nhập khNu ............................................................................................. 48 3.1.3.2. Mở L/C ........................................................................................................................ 48 3.1.4. Thuê phương tiện vận tải và mua bảo hiểm .................................................................... 50 3.1.5. Làm thủ tục hải quan ....................................................................................................... 52 3.1.6. Nhận hàng ....................................................................................................................... 54 3.1.7. Kiểm tra hàng nhập khNu ................................................................................................. 55 3.1.8. Làm thủ tục thanh toán .................................................................................................... 56 3.1.9. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại .................................................................................... 57 3.2. Nhận xét về qui trình nhập khNu tại công ty dệt may Thành Công ....................................... 58 3.2.1. Những kết quả đạt được .................................................................................................. 58 3.2.2. Những vấn đề còn tồn tại ................................................................................................. 59 3.2.2.1. Nhà nước ..................................................................................................................... 59 3.2.2.2. Doanh nghiệp............................................................................................................... 60 CHƯƠNG 4: CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUI TRÌNH NHẬP KHẨU NGUYÊN LIỆU TẠI CÔNG TY DỆT MAY THÀNH CÔNG 4.1. Mục tiêu và phương hướng hoạt động của công ty dệt may Thành Công ............................ 62 4.1.1. Mục tiêu hoạt động .......................................................................................................... 62 4.1.2. Lợi nhuận ......................................................................................................................... 62 4.1.3. Đảm bảo an toàn .............................................................................................................. 62 4.1.4. Đảm bảo giữ vững và mở rộng thị trường ....................................................................... 63 4.2. Phương hướng hoạt động của công ty trong thời gian tới ..................................................... 63 4.2.1. Trong công tác tổ chức nhân sự....................................................................................... 64 4.2.2. Trong công tác sản xuất kinh doanh ................................................................................ 65 4.2.3. Mở rộng và phát triển thị trường ..................................................................................... 65 4.3. Một số giải pháp hoàn thiện qui trình nhập khNu nguyên liệu tại công ty đầu tư dệt may Thành Công.............................................................................................................................................. 66 4.3.1. Một số cải tiến trong quy trình tổ chức thực hiện nhập khNu hàng hoá ở công ty dệt may Thành Công .................................................................................................................................. 66 4.3.2 Biện pháp về tổ chức quản lý hợp đồng nhập khNu ......................................................... 67 4.3.3 Biện pháp khuyến khích động lực làm việc của các nhân viên phụ trách nghiệp vụ nhập khNu hàng hoá ........................................................................................................................................ 68 4.3.4 Biện pháp hạn chế ảnh hưởng tiêu cực xuất phát từ nguyên nhân khách quan................ 70 4.3.5 Biện pháp nâng cao trình độ cho nhân viên phụ trách nghiệp vụ .................................... 71 4.3.6 Áp dụng thương mại điện tử vào việc kinh doanh của công ty ........................................ 72 4.4. Kiến nghị đối với công ty và nhà nước ................................................................................. 74 4.4.1. Đối với công ty ................................................................................................................ 74 4.4.2. Đối với nhà nước ............................................................................................................. 75 KẾT LUẬN ................................................................................................................................ 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO.......................................................................................................... 77 PHỤ LỤC Hồ Trung Hậu 10ckq1 LỜI MỞ ĐẦU 1.Lý do chọn đề tài: Trong những năm vừa qua, kể từ khi Nhà nước Việt Nam ta thực hiện chính sách mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế, cũng như cùng với việc gia nhập WTO là một trong những nỗ lực nhằm tiếp cận thị trường thương mại toàn cầu, nâng cao vị thế của Việt Nam trên thị trường thương mại quốc tế, tạo tiền đề hội nhập và phát triển nền kinh tế thì hoạt động ngoại thương mà cụ thể là xuất nhập khNu không những góp phần đưa nền kinh tế tăng trưởng mà còn góp phần đưa nước ta hòa nhập vào nền kinh tế thế giới. Trong bối cảnh đó, ngoại thương nói chung và xuất nhập khNu nói riêng càng thể hiện tầm quan trọng của mình. Chính vì thế, việc đNy mạnh hơn nữa hoạt động ngoại thương là điều cấp thiết, đòi hỏi mỗi đơn vị xuất nhập khNu phải có cách nhìn nhận và định hướng đúng đắn đem lại hiệu quả kinh tế cao cũng như việc đảm bảo được hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Việt Nam là quốc gia có nền kinh tế đang phát triển, chúng ta đang tiến hành công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước. Do đó, nước ta rất cần nhiều máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất hiện đại cũng như nguyên vật liệu phục vụ cho sản xuất và xây dựng. Vì vậy, nhập khNu càng có ý nghĩa ngày càng thiết thực hơn trong nền kinh tế hiện nay. Tuy nhiên, việc làm thế nào để vừa tiết kiệm được ngoại tệ nhập khNu vừa mang lại hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp thì nhân tố quan trọng nhất góp phần tạo nên hiệu quả nhập khNu chính là công tác tổ chức và thực hiện hợp đồng ngoại thương mà trong đó hoạt động giao nhận giữ vai trò như một mắc xích quan trọng không thể thiếu. Xuất phát từ những vấn đề nêu trên, trong thời gian thực tập tại Công ty cổ phần Dệt May THÀNH CÔNG được đối diện với thực trạng quản lý kinh tế, kết hợp với những nhận thức của bản thân về tầm quan trọng của công tác xuất nhập khNu , Tôi đã 1 Hồ Trung Hậu 10ckq1 mạnh dạn đi sâu vào tìm hiểu và lựa chọn đề tài : “ THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUI TRÌNH NHẬP KHẨU NGUYÊN LIỆU CỦA CÔNG TY DỆT MAY THÀNH CÔNG ” 2. Mục tiêu nghiên cứu Trên cơ sở vận dụng lý luận về cạnh tranh và chiến lược cạnh tranh vào thực tiễn cũng như nghiên cứu qui trình nhập khNu của Công ty CP Dệt May Thành Công để đề ra một số giải pháp hoàn thiện nâng cao qui trình nhập khNu của công ty 3. Đối tượng nghiên cứu Nghiên cứu sự tác động của môi trường đối với hoạt động của Công ty Cổ Phần Dệt May Thành Công. Nghiên cứu tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian qua và hướng phát triển trong thời gian tới. 4. Phạm vi nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu qui trình nhập khNu của Công ty Cổ Phần Dệt May Thành Công để đề ra một số giải pháp hoàn thiện qui trình nhập khNu của công ty 5. Phương pháp nghiên cứu Sử dụng các phương pháp nghiên cứu cơ bản sau: - Phương pháp phân tích thống kê. - Phương pháp chuyên gia. - Phương pháp tổng hợp số liệu và so sánh để phân tích. - Phương pháp dự báo. 6. Kết cấu của đề tài: Để thực hiện được mục đề tài trên, ngoài phần mở đầu, kết luận, các bảng biểu phụ lục và danh mục tài liệu tham khảo luận văn gồm bốn chương: 2 Hồ Trung Hậu 10ckq1 CHƯƠNG 1: NHỮNG LÍ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUI TRÌNH NHẬP KHẨU CỦA DOANH NGHIỆP CHƯƠNG 2: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY THÀNH CÔNG CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG QUI TRÌNH NHẬP KHẨU NGUYÊN LIỆU TẠI CÔNG TY DỆT MAY THÀNH CÔNG CHƯƠNG 4: CÁC GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUI TRÌNH NHẬP KHẨU NGUYÊN LIỆU TẠI CÔNG TY DỆT MAY THÀNH CÔNG 3 Hồ Trung Hậu 10ckq1 CHƯƠNG 1: NHỮNG LÍ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUI TRÌNH NHẬP KHẨU CỦA DOANH NGHIỆP 1.1. Vai trò hoạt động nhập kh u đối với nền kinh tế quốc dân 1.1.1. Khái niệm về nhập kh u Nhập khNu của doanh nghiệp là hoạt động mua hàng hóa và dịch vụ từ nước ngoài phục vụ cho nhu cầu trong nước hoặc tái xuất nhằm phục vụ mục đích thu lợi nhuận. Hay nhập khNu là việc mua hàng hóa từ các tổ chức kinh tế, các công ty nước ngoài và tiến hành tiêu thụ hàng hóa nhập khNu tại thị trường nội địa hoặc tái xuất khNu với mục đích thu lợi nhuận và nối liền sản xuất với tiêu dùng. 1.1.2. Vai trò hoạt động nhập kh u đối với sự phát triển của nền kinh tế quốc dân - Nhập khNu chuyển giao công nghệ ,đưa công nghệ tiên tiến của thế giới áp dụng vào sản xuất tiêu dùng trong nước nhằm rút ngắn khoảng cách về trình độ, công nghệ trong nước với các nước trên thế giới. - Nhập khNu mở rộng khả năng sản xuất, tiêu dùng trong nước nhằm nâng cao đời sống của người dân. - Nhập khNu xóa bỏ tình trạng độc quyền, phá vỡ triệt để nền kinh tế đóng, chế độ tự cấp tự túc. - Nhập khNu là cầu nối giữa sản xuất và tiêu dùng trong nước với thị trưòng thế giới, đem lại những thành tựu khoa học, kỹ thuật tiên tiến của thế giới góp phần thúc đNy quá trình CNH-HĐH đất nước . Thực hiện tốt công tác nhập khNu sẽ đáp ứng tốt nhu cầu phát triển của sản xuất trong nước. Ngược lại nếu thực hiện không tốt sẽ gây nên sự mất cân đối kinh tế, rối loạn thị trường trong nước, đồng thời lãng phí nguồn lực, tiền của mà không đem lại hiệu quả . 4 Hồ Trung Hậu 10ckq1 - Nhập khNu còn cho ta biết điểm mạnh và điểm yếu của nền kinh tế, qua đó giúp cho Đảng và Nhà nước ta có những biện pháp ở tầm vĩ mô nhằm đem lại lợi ích cho đất nước. 1.1.3. Vai trò của hoạt động nhập kh u đối với các doanh nghiệp Nhập khNu trước hết là giúp cho cân bằng cung cầu trong nước, nhập khNu còn giúp cho các doanh nghiệp có thể tiếp thu được khoa học công nghệ tiên tiến để áp dụng vào sản xuất trong doanh nghiệp, áp dụng những tiêu chuNn mang tính chất quốc tế vào thực tế sản xuất. Hơn thế nữa, nhập khNu có vai trò tích cực thúc đNy xuất khNu, góp phần nâng cao chất lượng hàng hoá tạo môi trường thuận lợi cho xuất khNu hàng hoá Việt nam ra thị trường nước ngoài, đặc biệt là những nước nhập khNu. Tạo mối quan hệ tốt để các doanh nghiệp xuất khNu những sản phNm của mình có lợi thế sang các thị trường khác. 1.2. Qui trình nhập kh u hàng của của các doanh nghiệp 1.2.1. Nghiên cứu thị trường Nghiên cứu thị trường trong kinh doanh quốc tế đặc biệt là hoạt động nhập khNu là bước khởi đầu không ít khó khăn của các đơn vị ngoại thương, sự tất yếu của công tác nghiên cứu thị trường nhằm đáp ứng nhu cầu thu thập các thông tin về thị trường chính xác kịp thời tuỳ từng yêu cầu về nghiệp vụ mà có thể nghiên cứu thị trường chi tiết hoặc khái quát. Điều này sẽ làm cơ sở cho doanh nghiệp có những quyết định đúng đắn, đáp ứng được các tình thế của thị trường. Nghiên cứu khái quát thị trường thực chất là nghiên cứu vĩ mô, nghiên cứu những nét khái quát của thị trường còn nghiên cứu chi tiết thị trường, thực chất là nghiên cứu đối tượng giao dịch và hàng hoá mà doanh nghiệp kinh doanh.Hoạt động nghiên cứu bao gồm: 5 Hồ Trung Hậu 10ckq1 - Nghiên cứu thị trường trong nước: Thị trường trong nước đối với hoạt động nhập khNu là thị trường đầu ra. Mục tiêu nhập khNu là đáp ứng nhu cầu thị trường này, do vậy phải nắm bắt được biến động của nó. Để phát hiện và hạn chế những biến động, nắm bắt thời cơ, biến nó thành những cơ hội hấp dẫn, doanh nghiệp phải luôn theo sát, am hiểu thị truờng thông qua công tác nghiên cứu thị trường. - Nghiên cứu thị trường nước ngoài: Việc nghiên cứu này khó khăn hơn so với nghiên cứu thị trường trong nước, và có thể áp dụng nhiều phương pháp như tham quan triển lãm, hội chợ, tìm hiểu thông qua sách báo, hoặc cơ quan tư vấn. Doanh nghiệp cần phải nắm rõ về tình hình kinh tế xã hội và những yếu tố môi trường khác. Nghiên cứu rõ sản phNm sẽ nhập khNu về yếu tố chất lượng, giá cả với phương thức tham quan, thông qua hội chợ - triển lãm. Trong đó, doanh nghiệp cần đặc biệt chú ý tới yếu tố giá cả, vì nó là biểu hiện bằng tiền của giá trị hàng hoá. Giá cả là yếu tố quyết định tới phương án lựa chọn nguồn cung cấp vì nó ảnh hưởng tới thu nhập của doanh nghiệp. Do vậy cần phải nghiên cứu thị trường nước ngoài và nghiên cứu giá ở từng thời điểm, từng lô hàng, các loại giá cả các nhân tố tạo nên sự biến động của giá cả. 1.2.2. Hợp đồng nhập kh u 1.2.2.1. Giao dịch Sau giai đoạn nghiên cứu, tiếp cận thị trường, để chuNn bị giao dịch nhập khNu các doanh nghiệp tiến hành tiếp xúc với khách hàng bằng biện pháp quảng cáo. Nhưng để tiến tới kí kết hợp đồng mua bán với nhau, người xuất khNu và người nhập khNu thường phải qua một giai đoạn giao dịch, thương thảo và các điều kiện giao dịch. Quá trình đó bao gồm những bước sau: 1.2.2.2. Hỏi giá 6 Hồ Trung Hậu 10ckq1 Là lời đề nghị vào bước giao dịch. Hỏi giá là việc người mua đề nghị người bán cho biết giá cả và các điều kiện thương mại cần thiết khác để mua hàng. Hỏi giá không dễ dàng bắt buộc trách nhiệm pháp lí của người hỏi giá. Do đó người có thể gửi hỏi giá đi nhiều nơi tới các nhà cung cấp tiềm năng để nhận được những báo giá, sau đó đánh giá và chọn ra báo giá tối ưu nhất. Tuy nhiên nếu người mua hỏi giá nhiều nơi quá sẽ gây thị trường ảo tưởng là nhu cầu quá căng thẳng. Đó là điều kiện không có lợi cho người mua. 1.2.2.3. Chào hàng - Luật pháp coi đây là lời đề nghị kí kết hợp đồng và như vậy phát giá có thể do người bán hoặc người mua đưa ra, người nhập khNu đưa ra lời chào hàng phải căn cứ gọi là chào mua hàng. Khi xác định chào hàng, người chào hàng phải căn cứ vào các điều kiện cụ thể để cân nhắc các vấn đề sao cho thích hợp nhất. Nhưng trong buôn bán thì phát giá là chào hàng là việc người xuất khNu thể hiện rõ ý định bán hàng của mình. - Nội dung cơ bản của một bước chào hàng gồm các điều kiện: Tên hàng, số lượng, quy cách, phNm chất, giá cả, phương thức thanh toán, địa điểm và thời hạn giao hàng, bao bì… 1.2.2.4. Đặt hàng - Đặt hàng là lời đề nghị kí kết hợp đồng thương mại của người mua, về nguyên tắc hợp đồng của người đặt hàng phải đầy đủ các nội dung cần thiết cho việc kí kết hợp đồng. - Tuỳ vào mối quan hệ của nhà nhập khNu và nhà xuất khNu mà nội dung đặt hàng có thể bị lược bỏ bớt và chỉ nêu những điều kiện riêng biệt đối với mỗi mặt hàng nếu hai bên có quan hệ thường xuyên hoặc kí những hợp đồng dài hạn. 7
- Xem thêm -