Tài liệu Thực trạng tiền xu việt nam hiện nay

  • Số trang: 21 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 51 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Thực trạng tiền xu Việt Nam hiện nay Nhóm : Hoa Hướng Dương Powerpoint Templates Page 0 GV hướng dẫn: Nguyễn Phương Nội dung I. Lý do quay trở lại sử dụng tiền xu sau 20 năm gián đoạn. II. Thực trạng khi đưa tiền xu vào lưu thông. III. Tổng kết. Powerpoint Templates Page 1 I. Lý do quay trở lại tiền xu sau 20 năm gián đoạn. Powerpoint Templates Page 2 “Việc phát hành trở lại tiền kim loại không chỉ đánh dấu sự ổn định về mặt giá trị của đồng tiền Việt Nam trong thời gian qua, mà còn là bước đi nhằm hoàn thiện hệ thống tiền tệ Việt Nam, phù hợp với thông lệ quốc tế, tiết giảm chi phí phát hành với những đồng tiền có mệnh giá nhỏ” (Thống đốc NHTW Lê Đức Thúy , 1999-2007) Powerpoint Templates Page 3 Các mệnh giá tiền xu được phát hành năm 2003 Powerpoint Templates Page 4 Powerpoint Templates Page 5 I. Lý do quay trở lại sử dụng tiền xu sau 20 năm. II. Thực trạng khi đưa tiền xu vào lưu thông. III. Tổng kết Powerpoint Templates Page 6 II. Thực trạng khi đưa tiền xu vào lưu thông Powerpoint Templates Page 7 a. Giai đoạn đầu Powerpoint Templates Page 8  Tháng 3 năm 2005, 20 triệu đồng tiền xu được lưu hành mỗi tháng.  Tháng 5 năm 2005 lượng tiền xu đưa vào lưu thông đã chiếm ¼ tổng giá trị tiền lẻ đang lưu hành. Powerpoint Templates Page 9 b. Giai đoạn sau Quý I/2010: Quý III/2010 Tiền xu 200 đồng • Thu: 695.597 đồng • Chi: 684.932 đồng • Thu: 346.167 đồng • Chi: 172.791 đồng • Thu: 254.000 đồng • Chi : 77.000 đồng Powerpoint Templates Page 10 Powerpoint Templates Page 11 Tại sao vậy? Powerpoint Templates Page 12 Powerpoint Templates Page 13 - Bất tiện khi sử dụng, cồng kềnh dễ rơi. - Gây nguy hiểm cho trẻ em - Chưa đồng bộ hóa cơ sở, trang thiết bị - Kĩ thuật đúc tiền chưa cao, dễ bị oxy hóa - Khả năng tiêu dùng thấp do đồng tiền mệnh giá thấp => đồng tiền tự đào thải Powerpoint Templates Page 14 I. Lý do quay trở lại sử dụng tiền xu sau 20 năm. II. Thực trạng khi đưa tiền xu vào lưu thông. III. Tổng kết Powerpoint Templates Page 15 III. Tổng kết Chính sách đưa tiền xu vào lưu thông của Ngân hàng Nhà nước đã bị thất bại. “Đề án sản xuất đồng tiền kim loại là không đạt hiệu quả” (Thống đốc NHTW Nguyễn Văn Giàu) Powerpoint Templates Page 16 Phương hướng giải quyết - Kĩ thuật sản xuất, chất liệu tiền cũng cần được cải tiến. - Không phát hành tiền xu và tiền giấy có cùng mệnh giá. - Phát triển hệ thống sử dụng tiền xu như máy bán hàng tự động… - Cần có sự kích thích vào yếu tố tâm lý sử dụng của người dân như sản xuất các loại ví, túi đựng tiền thật đẹp để người sử dụng xem nó như vật trang trí chứ không phải là gánh nặng. - ….Powerpoint Templates Page 17 Powerpoint Templates Page 18 Cảùm ơn cô và các bạn đã lắng nghe! Powerpoint Templates Page 19
- Xem thêm -