Tài liệu Thực trạng marketing và một số giải pháp hoàn thiện chính sách marketing của công ty cptm và ptdn- fbs hà nội

  • Số trang: 82 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 36 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU..................................................................................................5 CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN GIA DỤNG GOLDSON..........................................................................................7 I. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần gia dụng GoldSun...............................................................................................................7 1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty.................................................7 2. Tầm nhìn và sứ mệnh....................................................................................8 3. Chiến lược phát triển của công ty.................................................................9 4. Nhiệm vụ hoạt động của công ty...................................................................9 5. Chức năng của công ty................................................................................10 II. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty...............................................10 III. Một số đặc điểm kinh tế kỹ thuật của công ty..........................................13 1. Nhiệm vụ sản xuất và tính chất của sản phẩm.............................................13 2. Quy trình công nghệ chế tạo sản phẩm.......................................................14 3. Đặc điểm về lao động, máy móc, nguyên vật liệu.......................................16 IV. Tình hình hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần gia dụng GoldSun ............................................................................................................................ 21 1. Kết quả sản xuất kinh doanh.......................................................................21 1.1. Vốn và nguồn vốn cuả công ty...........................................................21 1.2. Khả năng thanh toán........................................................................25 1.3. Kết quả sản xuất kinh doanh.............................................................26 2. Về thị trưòng tiêu thụ..................................................................................27 2.1. Thị trường trong nứơc......................................................................28 2.2. Thị trường xuất khẩu.........................................................................29 3. Đóng góp vào ngân sách của nhà nước và thu nhập bình quân của người lao động................................................................................................................29 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG HÀNG TIÊU THỤ GIA DỤNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIA DỤNG GOLDSON....................31 I. Đặc điểm mặt hàng gia dụng và đặc điểm hoạt động tiêu thụ mặt hàng này...................................................................................................................... 31 1. Đặc điểm mặt hàng gia dụng.......................................................................31 2. Đặc điểm hoạt động tiêu thụ mặt hàng gia dụng của công ty......................32 II. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tiêu thụ hàng gia dụng của công ty ............................................................................................................................ 34 1.Môi trường vĩ mô.........................................................................................34 1.1 Những ảnh hưởng của chính trị luật pháp..........................................34 1.2 Các yếu tố thuộc môi trường bên trong..............................................37 1.3. Yếu tố kinh tế.....................................................................................38 1.4 Yếu tố khoa học công nghệ.................................................................40 1.5 Yếu tố văn hoá....................................................................................41 1.6 Các nhân tố tự nhiên...........................................................................41 1.7 Cơ sở hạ tầng.....................................................................................41 2. Môi trường tác nghiệp.................................................................................42 2.1 Đối thủ cạnh tranh..............................................................................42 2.2 .Khách hàng........................................................................................42 2.3 Nhà cung cấp......................................................................................43 2.4. Sản phẩm thay thế..............................................................................43 3. Tác động của môi trường bên trong doanh nghiệp......................................43 III. Thực trạng hoạt động tiêu thụ hàng gia dụng của công ty......................44 1. Kết quả hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại công ty.........................................44 2. Thị trường tiêu thụ hàng gia dụng của công ty............................................46 2.1 Thị trường trong nứơc........................................................................47 2.2 Đối với thị trường xuất khẩu...............................................................48 3.Chủng loại sản phẩm....................................................................................48 4. Hệ thống kênh phân phối hàng gia dụng của công ty.................................49 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 5. Thực trạng về khả năng cạnh tranh trong tiêu thụ hàng gia dụng tại công ty cổ phần gia dụng GoldSun..............................................................................52 5.1. Sản phẩm và chất lượng sản phẩm....................................................52 5.2. Thương hiệu sản phẩm......................................................................53 5.3. Giá bán..............................................................................................53 5.4. Công tác tổ chức tiêu thụ sản phẩm gia dụng của công ty................55 5.5. Các hoạt động quảng cáo, tiếp thị bán hàng.....................................56 5.6. Các công cụ cạnh tranh khác............................................................56 VI. Đánh giá hoạt động tiêu thụ hàng gia dụng của công ty..........................57 1. Thành tựu....................................................................................................58 2. Hạn chế.......................................................................................................59 3. Nguyên nhân...............................................................................................60 CHƯƠNG III. MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐẨY MẠNH TIÊU THỤ HÀNG GIA DỤNGTẠI CÔNG CY CỔ PHẦN GIA DỤNG GOLDSON...........61 I. Mục tiêu và phương hướng hoạt động của công ty cổ phần gia dụng Goldsun trong thời gian tới..............................................................................61 1.Mục tiêu.......................................................................................................61 2.Phương hướng..............................................................................................61 II. Một số biện pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ hàng gia dụng ở công ty cổ phần gia dụng Goldsun................................................................................62 1 Những giải pháp vi mô.................................................................................62 1.1.Tổ chức tốt công tác điều tra nghiên cứu thị trường...........................62 2. Hoàn thiện chất lượng sản phẩm.................................................................63 3. Tăng cường đầu tư đổi mới công nghệ........................................................65 4. Nâng cao tay nghề cho người lao động.......................................................66 5. Đầu tư cho xây dựng và triển khai thương hiệu sản phẩm hàng hoá...........67 6. Đầu tư cho công tác thiết kế mẫu................................................................68 7. Chính sách giá cả........................................................................................69 8.Hoàn thiện kênh phân phối..........................................................................71 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 9. Hoạt động xúc tiến......................................................................................73 10. Phát triển các hoạt động trước và trong sau khi bán hàng........................74 III. Một số kiến nghị với nhà nứơc...................................................................74 1. Chính sách về thuế......................................................................................74 2. Chính sách phát triển vùng nguyên liệu cho ngành gia dụng......................75 3. Ưu tiên về lãi suất tín dụng.........................................................................75 4.Nhà nước cần sửa đổi, hoàn thiện các chính sách hỗ trợ vốn, huy động vốn cho các doanh nghiệp xuất khẩu.....................................................................76 5. Áp dụng một chê độ tỷ giá hối đoái tương đối ổn định phù hợp và khuyến khích xuất khẩu...............................................................................................77 KẾT LUẬN....................................................................................................79 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.....................................................80 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 LỜI MỞ ĐẦU Ngày nay sự giao lưu giữa các nước trên thế giới ngày càng mở rộng theo hướng khu vực hoá và toàn cầu hoá nền kinh tế thế giới, đặc biệt là sự hình thành tồn tại và phát triển của các tổ chức khu vực, liên khu vực và các công ty đa quốc gia trong mấy thập kỷ qua đã đánh dấu một bước tiến quan trọng trong lịch sử phát triển kinh tế thế giới .Tình hình này khiến cho các nước không chỉ bó hẹp hoạt động kinh tế của mình trong phạm vi quốc gia mà còn phải tham gia vào các hoạt động kinh tế toàn cầu hoặc khu vực nhằm tận dụng mọi lợi thế so sánh . Để hoà chung với nhịp độ phát triển của nền kinh tế thế giới, Việt Nam đã và đang thực hiện các chính sách kinh tế đối ngoại nhằm mở rộng các quan hệ với các nứơc trong khu vực cũng như trên thế giới ở nhiều lĩnh vực. Đây vừa là điều kiện thuận lợi giúp các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh khẳng định vị thế của mình không chỉ ở thị trường trong nứơc mà còn ở cả thị trường quốc tế. Cùng với sự nỗ lực chung của các doanh nghiệp khác, công ty cổ phần gia dụng Goldsun cũng đang từng bước tiến lên cùng với quá trình hội nhập chung trong khu vực và toàn thế giới. Mặc dù là một doanh nghiệp trẻ, song trong suốt thời gian qua, công ty cổ phần gia dụng Goldsun đã cho thấy sự phát triển vững mạnh cả về số lượng và chất lượng trong việc cung cấp các sản phẩm hàng hoá, dịch vụ Mỗi một doanh nghiệp là một tế bào quan trọng của nền kinh tế quốc dân. Đó chính là nơi cung cấp các dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng cũng như toàn thể xã hội. Một doanh nghiệp khi tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh trên thị trường thì mục tiêu của họ là lợi nhuận do đó họ phải quan tâm tới tất cả các yếu tố từ đầu vào, tăng cường thúc đẩy các yếu tố đầu ra. Tức là phải sử dụng chi phí ở mức thấp nhất, tiết kiệm nhất nhưng vẫn phải đảm bảo chất lượng của sản phẩm cũng như hiệu quả sản xuất ở mức cao nhất. Để đạt được điều này doanh nghiệp có thể sử dụng các biện pháp như tìm được nguồn lực đầu tư đầu vào hợp lý hoặc giảm tối đa các khoản chi phí không đáng có. Muốn vậy doanh nghiệp cần xác định được chính xác các yếu tố như tình hình tiêu thụ để ước luợng các chi phí đầu vào cũng như chi phí đầu ra để ước tính sao cho chi phí thấp nhất, mà sản phẩm vẫn đạt chất lượng tốt nhất phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng.Mà với mỗi doanh Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nghiệp, kết quả hoạt động kinh doanh là yếu tố cơ bản quyết định sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp. Hiện nay, không ít các doanh nghiệp, vì rất nhiều lý do khác nhau mà hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh không thực đảm bảo, các thông tin tài chính phản ánh sai lệch tình hình hoạt động của doanh nghiệp dẫn đến tình trạng: lãi giả, lỗ thật, đe doạ ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn tại của công ty. Để tạo những bước tiến vững chắc trên con đường khẳng định vị thế và chỗ đứng của mình trong bối cảnh hội nhập, việc xác định kết quả tiêu thụ là một vấn đề mà công ty cổ phần gia dụng Goldsun rất quan tâm. Trong thời gian thực tập tại công ty cổ phần gia dụng GoldSun cùng với sự hướng dẫn của Th.S Nguyễn Thị Liên Hương cùng ban giám đốc và toàn thể nhân viên trong công ty kết hợp với những hiểu biết của bản thân em đã chọn chuyên đề: “Hoạt động tiêu thụ hàng gia dụng tại công ty cổ phần gia dụng Goldsun- Thực trạng và giải pháp” để hoàn thành chuyên đề thực tập của mình.Chuyên đề thực tập của em gồm ba phần: Chương I: Giới thiệu khái quát về công ty cổ phần gia dụng Goldsun Chương II: Thực trạng hoạt động tiêu thụ hàng gia dụng tại công ty cổ phần gia dụng GoldSun Chương III: Một số biện pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ hàng gia dụng tại công ty cổ phần gia dụng Goldsun. Do thời gian và kiến thức còn nhiều hạn chế vì vậy bài viết của em không thể tránh khỏi thiếu sót.Em rất mong nhận được sự chỉ bảo hướng dẫn của thầy cô để rút ra những bài học kinh nghiệm để hoàn thiện và nâng cao kiến thức của bản thân. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CHƯƠNG I GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN GIA DỤNG GOLDSON I. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần gia dụng GoldSun 1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty Công ty cổ phần gia dụng Goldsun tiền thân là công ty TNHH Nhật Quang, đuợc thành lập ngày 23/7/1996 theo quyết định số 1591/GPUB của UBND thành phố Hà Nội với ngành nghề kinh doanh chủ yếu là: sản xuất gia công các loại bao bì carton sóng, bao bì duplex. Ngay từ khi thành lập công ty đã nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường in ấn và sản xuất bao bì carton cao cấp với công nghệ và thiết bị hiện đại bậc nhất Đông Nam Á.Cùng với xu hướng phát triển chung của nền kinh tế thị trường, trong suốt 14 năm hoạt động, từ khi thành lập tới nay công ty không ngừng cải thiện hoạt động kinh doanh của mình để phù hợp với xu thế biến đổi của thị trường.Thành quả của sự nỗ lực này được thể hiện rất rõ trong quá trình phát triển của công ty: Tháng 11 năm 1997 thành lập thêm công ty TNHH Quang Vinh hoạt động kinh doanh chủ yếu trong lĩnh vực phân phối các sản phẩm thiết bị nhà bếp và đồ gia dụng . Sau một thời gian ngắn tham gia phân phối công ty đã nhận ra tiềm năng của thị trường này.Vì vậy công ty TNHH Nhật Quang đã bắt đầu sản xuất các sản phẩm này tại nhà máy bao bì.Sau khi dự án đồ dùng bếp gas được chứng tỏ là khả thi công ty TNHH Nhật Quang đã quyết định thành lập công ty cơ khí và gia dụng Nhật Quang 2 vào tháng 2/2004 tại khu công nghiệp Minh Khai - Từ LiêmHà Nội.Công ty này tập trung chủ yếu vào sản xuất các sản phẩm gia dụng inox và lắp ráp bếp gas. Cũng trong thời gian này, công ty TNHH Quang Vinh đã được mở rộng thị trường ra khắp cả nước thành lập các văn phòng chi nhánh tại 2 thành phố lớn là Sài Gòn và Đà Nẵng vào năm 2002 và 2004. Do vậy hiện nay công ty đã xây dựng được mạng lưới chi nhánh và đại lý với số lượng trên 300 đại lý tại khắp các tỉnh thành trong cả nước và hệ thống showroom được trang bị hiện đại tại Hà Nội, Vinh, Đà Nẵng, Sài Gòn. Đến cuối năm 2005 công ty thực sự đánh dấu bước chuyển mình vươt bậc khi Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 công ty chuyển sang hình thức cổ phần bằng việc sát nhập 3 công ty: công ty TNHH bao bì Nhật Quang, công ty cơ khí gia dụng Nhật Quang 2 và công ty TNHH Quang Vinh, để chính thức trở thành công ty cổ phần Mặt Trời Vàng với 30% vốn góp của quỹ tín dụng quốc tế Mekong Capital - Một quỹ đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và là doanh nghiệp đầu tiên được quỹ này đầu tư, sự kiện này diễn ra vào 1/12/2005. Từ đó công ty chính thức chuyển sang hình thức công ty cổ phần, một hình thức mà doanh nghiệp Việt Nam hiện nay đang hướng tới với số đăng ký kinh doanh: 0103010076 do sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp. Sang năm 2007 công ty bán cổ phần cho quỹ đầu tư Việt Nam VIF(đại diện bởi công ty liên doanh quản lý đầu tư BIDV-VietNam partners). Công ty thực hiện 2 dự án mở rộng sản xuất xuất khẩu tại nhà máy in và bao bì Nhật Quang và nhà máy cơ khí gia dụng. Năm 2009 công ty chính thức góp vốn và đi vào hoạt động với tên giao dịch công ty cổ phần gia dụng GoldSun (tên viết tắt GoldSun corp). Địa chỉ giao dịch: Lô CN7- cụm công nghiệp tập trung vừa và nhỏ xã Minh Khai- Huyện Từ Liêm- Hà Nội SĐT: 047658111 Fax:7658110 Trong những năm qua công ty liên tục nhận được bắng khen của các cấp chính quyền thành phố Hà Nội và nhận được bằng khen của thủ tướng chính phủ (năm 2006).Công ty đã nhận được các giải thưởng danh tiếng cho sản phẩm như giải Sao vàng Đất Việt, Hàng Việt Nam chất lượng cao, thương hiệu mạnh, giải thưởng tin & dùng Việt Nam …. Sở dĩ công ty đã đạt được những thành quả như vậy vì ngay từ khi hoạt động công ty đã xác định rõ phương châm hoạt động của mình là: “chất lượng là tiêu chuẩn hàng đầu trong mọi hoạt động”. 2. Tầm nhìn và sứ mệnh Ngay từ khi hoạt động công ty cổ phần gia dụng Goldsun đã xác định ngay tầm nhìn của doanh nghiệp mình đó là: “Trở thành một trong ba doanh nghiệp xuất khẩu hàng đầu tại Việt Nam và trở thành thương hiệu số một về các sản phẩm gia dụng tầm trung tại thị trường nội địa” Với sứ mệnh: “Goldsun tạo nên giá trị gia tăng cho cuộc sống thông qua việc sản xuất và cung cấp đồ gia dụng đáp ứng nhu cầu hưởng thụ cuộc sống”. Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 3. Chiến lược phát triển của công ty  Với mục tiêu mở rộng sản xuất kinh doanh ra tất cả các thị trường không chỉ trong nước mà cả quốc tế, thâm nhập được vào cả các thị trường vốn được coi là khó tính như thị trường Mỹ, Nhật Bản …  Phấn đấu đạt doanh thu 600 tỷ trong năm 2010  Xây dựng thương hiệu Goldsun trở thành thương hiệu số 1 về các sản phẩm gia dụng tầm trung ở thị trường nội địa.  Đem đến cho khách hàng cùng những đối tác sự tin cậy cùng những dịch vụ tôt nhất.  Phát triển các ngành nghề khác trong tương lai.  Nâng cấp hệ thống sản xuất của nhà máy, trang bị những trang thiết bị hiện đại phục vụ tốt nhất cho sản xuất. 4. Nhiệm vụ hoạt động của công ty  Bảo đảm cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp và các bộ phận sản xuất được diễn ra một cách nhịp nhàng  Sử dụng hiệu quả các nguồn vốn, tìm ra các phương án sử dụng vốn có hiệu quả nhất.  Nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến mẫu mã sản phẩm cho phù hợp với nhu cầu của khách hang.  Tuân thủ các quy định của pháp luật đối với hoạt động sản xuất kinh doanh  Nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đối với toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty  Thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ đối với người lao động và nộp thuế cho nhà nước  Xây dựng, tổ chức thực hiện các kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty theo mục tiêu, chiến lược đề ra Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 5. Chức năng của công ty Cung cấp các sản phẩm đồ gia dụng đáp ứng nhu cầu hưởng thụ cuộc sống, mang lại cho người tiêu dùng những sản phẩm tốt nhất giá cả phải chăng. II. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty Bất kỳ một doanh nghiệp nào để có thể duy trì đựoc hoạt động sản xuất kinh doanh đều cần có một bộ phận quản lý tốt có kinh nghiệm kinh doanh. Công ty cổ phần gia dụng GoldSun cũng vậy, để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, công ty áp dụng một mô hình quản lý trực tuyến chức năng, mỗi tuyến là bộ phận đảm nhận thực hiện một hay một số chức năng nhất định, giữa các tuyến có sự gắn bó hữu cơ và có sự phối hợp trong các hoạt động của công ty. Dưới sự điều hành của chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty ông Phạm Cao Vinh một người có hơn 13 năm kinh nghiệm trong việc quản lý sản xuất và kinh doanh bao bì đã từng tốt nghiệp thạc sỹ quản trị kinh doanh đại học tổng hợp Irvena ( Hoa Kỳ) và cử nhân kinh tế trường đại học kinh tế quốc dân. Và một hội đồng quản trị bao gồm Phó tổng giám đốc phụ trách kỹ thuật – ông Phan Thanh Hoài Giám đốc kinh doanh gia dụng nội địa- ông Phạm Văn Quang Cổ đông sang lập bà Phạm Thị Loan Cổ đồng góp vốn –Mekong Enterprise Fund do Mekong capital quản lý Cổ đống góp vốn - quỹ đấu tư Việt Nam đại diện bởi công ty liên doanh quản lý đầu tư BIDV – Vietnam Partner(BVIM) Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Sơ đồ 1: SƠ ĐỒ BỘ MÁY TỔ CHỨC QUẢN LÝ CÔNG TY GOLDSUN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG GIÁM ĐỐC GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC TRỢ LÝ KIỂM TOÁN GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH BAO BÌ BỘ PHẬN R&D BỘ PHẬN KHSXKD GIÁM ĐỐC KINH DOANH Bộ phận quản lý GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH GIA DỤNG TRỢ LÝ GIÁM ĐỐC BỘ PHẬN MUA BỘ PHẬN BH VÀ HỖ TRỢ KT SP KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ XUẤT NHẬP KHẨU GĐ SẢN XUẤT QLCL PGĐ kinh doanh Phòng Đpsx CN MIỀN CN MIẾN CN MIỀN Ban quản đốc Công nghệ kĩ thuật Kế hoạch Thống kê Bộ phận vận tải Phòng marke ting Phòng KD1 Phòng KD2 Phòng KD3 Phòng KD4 KHO PX đột dập PX lắp ráp PX Đánh bóng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Trong đó đại hội đồng cổ đông: bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan cao nhất của công ty và có nhiệm vụ đưa ra các mức cổ tức của từng cổ phiếu, bãi nhiệm các thành viên của hội đồng quản trị, quyết định sát nhập hoặc giải thể công ty, định hướng phát triển của công ty - Hội đồng quản trị: là cơ quan quản lý của công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích quyền lợi của công ty (trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội cổ đồng). Các nhiệm vụ cụ thể là: quyết định chiến lược, quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty, thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện …. - Tổng giám đốc: quyết định các công việc hàng ngày của công ty, tổ chức kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty, kiến nghị phương án bố trí tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty. - Giám đốc điều hành: là người chịu trách nhiệm điều hành các hoạt động hàng ngày của từng nhà máy cụ thể và chịu trách nhiệm trứơc cơ quan quản lý cấp trên - Giám đốc tài chính và trợ lý kiểm toán: chịu trách nhiệm và mặt tài chính của toàn công ty, đánh giá về các mặt hoạt động của công ty trên khía cạnh tài chính, đồng thời trợ giúp và tư vấn cho tổng giám đốc và trình bày các vấn đề về tài chính trứoc hội đồng quản trị - Giám đốc sản xuất: điều hành về từng mặt của hoạt động sản xuất của công ty và chịu trách nhiệm trước ban giám đốc về mặt sản xuất của công ty - Các bộ phận: +) Bộ phận R&D: là bộ phận chuyên nghiên cứu, tìm ra và phát triển cấc sản phẩm mới cho công ty để tiến hành kinh doanh, phát triển việc kinh doanh các sản phẩm này +) Bộ phận kế hoạch sản xuất kinh doanh: là bộ phận chuyên làm nhiệm vụ đề ra các kế hoạch kinh doanh của công ty +) Bộ phận kế toán: nhiệm vụ theo dõi ghi chép, quản lý, hạch toán kế toán đối với toàn bộ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh về lao động, tài sản, vật tư, tiền vốn… +) Bộ phận hành chính nhân sự: giúp giám đốc quản lý các công việc về hành chính nhân sự và quản lý lao động cho công ty Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 +) Bộ phận xuất nhập khẩu: chiu trách nhiệm về các công việc liên quan đến việc xuất nhập khẩu hàng hoá của công ty +) Bộ phận quản lý chất lượng: có trách nhiệm đảm bào và kiểm soát chất lượng sản phẩm, hàng hoá của công ty, đồng thời thiết kế các quy trình kiểm soát chất lượng +) Các phân xưởng: xét về khía cạnh sản phẩm nhà máy gia dụng có 3 phân xưởng chính: - Phân xưởng đột dập: phụ trách việc tạo khuôn hình cho các sản phẩm gia dụng - Phân xưởng lắp ráp: phụ trách việc lắp ráp các khuôn hình để tạo thành sản phẩm - Phân xưởng đánh bóng: phụ trách việc đánh bóng sản phẩm sau khi lắp ráp III. Một số đặc điểm kinh tế kỹ thuật của công ty 1. Nhiệm vụ sản xuất và tính chất của sản phẩm Ngay từ khi mới thành lập, công ty hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất gia công các loại bao bì carton sóng, bao bì duplex.Sau khi mở rộng sản xuất công ty sản xuất thêm một số loại sản phẩm gia dụng inox và lắp ráp bếp gas. Để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, công ty không ngừng mở rộng hệ thống phân phối ra khắp cả nước với mục tiêu: Đưa thương hiệu GoldSun trở nên quen thuộc với mỗi gia đình không chỉ thị trường trong nước mà cả thế giới Thực hiện đúng tôn chỉ mà công ty đã đề ra “Đoàn kết – thân ái – phát triển lâu dài- tăng trưởng bền vững” - Nâng cao uy tín chất lượng sản phẩm. Do đặc điểm các sản phẩm của công ty là chủ yếu là hàng gia dụng nên nhu cầu tiêu dùng khá ổn định mặc dù trong thời gian qua nền kinh tế có những suy thoái gây ảnh hưởng mạnh mẽ tới một số ngành. Tuy nhiên do sự cố gắng nỗ lực của toàn thể công nhân viên trong toàn thể công ty và do tính chất của ngành nên không bị ảnh hưởng nhiều từ cuộc suy thoái này. Cho nên đây vẫn là một thị trường tiềm năng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 cho doanh nghiệp để tiếp tục sản xuất và đầu tư Tuy nhiên do đặc điểm sản phẩm những sản phẩm trong công ty như: bếp gas, đồ gia dụng, điện gia dụng… để chế tạo ra những sản phẩm này nguyên liệu đầu vào hầu hết ngoại nhập .Cho nên bị tác động mạnh mẽ của giá nguyên liệu đầu vào, nguồn cung ứng. Một khi những nguồn cung ứng không đủ hoặc giá đầu vào cao đều ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động của công ty. 2. Quy trình công nghệ chế tạo sản phẩm Với một hệ thống trang thiết bị máy móc hiện đại cùng đội ngũ công nhân viên có trình độ tay nghề cao công ty cổ phần gia dụng Goldsun đã tự tạo cho mình một quy trình sản xuất hiện đại, sản phẩm sản xuất ra có chất lượng cao. Điều này thể hiện ở quy trình sản xuất các sản phẩm của công ty cũng như là quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm cho quá trình sản xuất và quy trình xử lý thông tin cho quá trình kinh doanh và sản xuất Sơ đồ 2: Quy trình sản xuất nồi inox Nguyên vật liệu đầu vào o Bán cho khách hàng Máy cắt (cắt pha tấn) Nhập kho Máy dập thuỷ lực (dập thúc lần 1) Máy tôi cao tần (tôi vành) Máy dập thuỷ lực (dập thúc lần2-vành trên) Máy trục khuỷu (cắt vành nồi) Tẩy rửa trên băng tải Bao gói đóng hộp Nối máy hàn bấm (hàn quai) Máy trục khuỷu (dập gân cứng đáy )nồi) Máy hai đầu trục (đánh bóng) Máy viền ( viền vành nồi) Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ( Nguồn : Phòng kế hoạch sản xuất) Sơ đồ 3: Quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm cho quá trình sản xuất Sản phẩm đầu vào Phân loại Kiểm tra Cân, điều chỉnh… Xử lý Kiểm tra Quá trình sản xuất Kiểm tra định kỳ Sản phẩm sản xuất xong Phân loại Kiểm tra Kiểm tra Nhập kho Đã thực hiện nhiều lần nhưng không đạt kết quả Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 (Nguồn: Phòng kế hoạch sản xuất) Với hệ thống các máy móc được trang thiết bị hiện đại (như đã minh hoạ quy trình sản xuất nồi inox trên) cùng với một quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm khoa học, nghiêm ngặt, các sản phẩm của công ty cổ phần gia dụng GoldSun khi được sản xuất ra thị trường đều đảm bảo được yêu cầu về chất lượng sản phẩm. Ngoài ra với công suất thiết kế, các máy móc hoạt động trong dây chuyền sản xuất rất cao: máy dập thuỷ lực có công suất tối đa là 400 tấn, máy hai đầu trục dùng để đánh bóng có công suất 5.5 KW. Điều này đã tạo điều kiện cho công ty luôn cung cấp được đầy đủ nhu cầu thị trường đồ bếp cao cấp -một trong những thị trường phát triển rất nhanh cùng với sự phát triển của nền kinh tế. 3. Đặc điểm về lao động, máy móc, nguyên vật liệu Công ty cổ phần gia dụng Goldsun hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực sản xuất bao bì carton, sản xuất đồ gia dụng inox, bếp gas bàn và phân phối các thiết bị nhà bếp cao cấp. .. Vì vậy ngành này có đặc điểm là sử dụng nhiều máy móc thiết bị khác nhau trong sản xuất cùng một loại sản phẩm. Trước đây tình hình máy móc của công ty tương đối lạc hậu chủ yếu nhập những máy móc của Tây Âu và Đông Âu cũ cho nên sản phẩm làm ra chỉ đáp ứng thị trường trong nứơc. Nhưng đến nay máy móc được đầu tư hiện đại hơn bao gồm: - Hệ thống dây chuyền sản xuất bếp gas - Máy cắt tôn - Máy dập thuỷ lực (công suất tối đa là 400 tấn, máy hai đầu trục dùng để đánh bóng có công suất tối đa 5,5 KW) - Máy dập khuôn trục - Máy viền… Đối với nhà máy bao bì carton công ty đã trang bị máy móc, thiết bị hiện đại: - Máy carton song - Máy in FLEXXO Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Máy phủ UV…(hoạt động 8h/ngày với công suất đạt 32.000 sản phẩm /ngày ) Bảng 1: Máy phục vụ cho công tác quản lý Loại máy móc Nứơc sản xuất Số lượng Thời gian sử dụng (năm) Máy tính Nhật Bản 100 12 Máy in Nhật Bản 20 15 Máy photocopy Nhật Bản 2 12 Máy Fax Nhật Bản 14 8 (Nguồn: phòng kế hoạch sản xuất) Trong đó máy tính của công ty phục vụ cho công tác quản lý và được sử dụng chủ yếu ở các phòng ban chức năng.Máy tính được sử dụng 8 tiếng/ngày. Máy in, máy photocopy, máy fax phục vụ cho công việc kinh doanh của công ty như: gửi fax đến khách hàng , nhận fax từ bạn hàng gửi đến…. Như vậy trong thời gian gần đây máy móc công ty đã đựơc cải thiện đáng kể. Chính điều đó đã tạo điều kiện thuận lợi trong việc duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ và cho phép công ty đưa ra những chính sách hữu hiệu về sản phẩm giá cả và phân phối. Máy móc kỹ thuật hiện đại giúp công ty sản xuất ra những chủng loại sản phẩm mới có mẫu mã kiểu dáng hiện đại , đa dạng hoá phù hợp với thị hiếu của khách hàng đặc biệt với thị trường xuất khẩu là thị trường khó tính.Năng lực sản xuất của công ty cũng được nâng cao đáng kể có thể đáp ứng được những đơn đặt hàng lớn. Với những dây chuyền sản xuất hiện đại là chìa khoá cho việc giảm chi phí và hạ gía thánh sản phẩm.Nhờ việc mạnh dạn đổi mới dây chuyền hiện đại cho nên công ty đã tạo cho mình những sản phẩm có khả năng cạnh tranh trên thị trường đống thời hoạt động tiêu thụ hàng hoá cũng có nhiều thuận lợi Các sản phẩm sản xuất ra một phần đã đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng. Hơn nữa một phần sản phẩm của công ty là những sản phẩm phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng.Trong khi đó nguyên vật liệu chính để sản xuất ra các sản phẩm công ty hầu như phải nhập từ những nguồn bên ngoài. Như vậy công ty phụ thuộc rất nhiều Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 vào nguồn nguyên liệu ngoại nhập và hầu như không có nguồn nguyên liệu trong nước thay thế . Trong khi đó định mức tiêu dùng được thể hiện qua bảng dưới đây Bảng 2: Đinh mức tiêu dùng loại vật liệu chính của sản phẩm bếp gas Tên vật tư ĐVT SL Đơn giá Thành tiền Nhãn tên 17 F Tờ 500 4.500 2.250.000 Nhãn tên 17 S Tờ 486 4.500 2.187.000 Gas hoá lỏng HP Bình 03 150.909,99 452.727 Gas hoá lỏng GĐ Bình 02 143.636,36 287.273 Ông thép van gas Cái 920 12.000 11.040.000 Đề can bếp gas Tấm 21.000 7.000 147.000.000 ống gas bếp âm Cái 100 4.994 499.400 ống dẫn gas Cái 440 2.736.800 6.220 Chân cao su Cái 700 6.364 4.654.800 Kiềng vuông Cái 632 100 632.000 Tấm lưng 130 Tấm 2.000 8.455 16.910.000 Vít (4x10) Cái 28.000 58.000 1.624.000 Hộp cao áp xu Cái 200 200 40.000 Vít (4x14) Cái 500.000 53.000 26.500.000 Cộng 240.190.000 ( Nguồn: trích từ sổ quản lý vật tư năm 2009-Phòng sản xuất) Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Bảng 3: Bảng chi phí nguyên vật liệu chính dung cho sản xuất nồi inox (Đvt:VNĐ) Tên sản phẩm Vật liệu Kích thứơc NVL SD Giá chưa VAT Thành tiền Phế liệu thu hồi CP NVL Đk Hs Pi Độ dày C 3.14 0.5 0.291 38.095 15.187 1.048 14.140 Thân nồi 20x112 3.14 0.5 0.449 38.095 23.434 1.616 21.871 Thân nồi 24x132 3.14 0.5 0.625 38.095 32.619 2.250 30.399 MBĐ nồi 16 3.14 0.5 0.088 38.095 4.459 289 4.170 MBĐ nồi 20 3.14 0.5 0.11 38.095 5.573 361 5.231 MBĐ nồi 24 3.14 0.5 0.191 38.095 9.677 626 9.0 51 90.949 6.156 84.759 Thân nồi 16x90 Inox 2010.5 Cộng (Nguồn: trích từ sổ quản lý vật tư năm 2009-Phòng sản xuất) Nguồn nguyên liệu chủ yếu phải nhập từ bên ngoài nó là một trong những khó khăn chính ảnh hưởng đến hoạt động của công ty. Công ty luôn tìm ra những biện pháp tiết kiệm nguyên vật liệu và một trong những biện pháp đó tận dụng những nguyên vật liệu dư thừa để tái chế hoặc những sản phẩm bị hỏng tái chế lại. Đối với công tác định mức vật tư công ty luôn có một bộ phận thực hiện các mức này và tiến hành hoàn thiện chúng.Phương pháp xây dựng định mức vật tư được thực hiện như sau: +) Sản xuất thử +) Dựa theo các tài liệu về định mức tiêu hao vật tư cũ các cán bộ tiến hành khảo sát các công đoạn trong từng dây chuyền để xác định mức tiêu hao lý thuyết + Xác định công đoạn nào là mức tiêu hao lớn nhất Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 +) Xây dựng định mức tiêu hao cho từng công đoạn +) Từ thực tế sản xuất hàng quý, hàng tháng, năm theo phương pháp thống kê kinh nghiệm để xây dựng định mức tiêu hao vật tư Bảng 4: Bậc thợ của công nhân trong công ty ( năm 2009) Tỷ trọng (% số STT Bậc thợ Đơn vị Số người người ở từng bậc /tổng số người) Nam Tỷ trọng (%) (nữ ở từng bậc /tổng số nữ ở các bậc) Tỷ trọng (%) Nữ (nam ở từng bậc/tổng số nam ở các bậc) 1 Bậc 1 Người 150 11,64 130 15,53 20 4,42 2 Bậc 2 Người 165 12,80 140 16,73 25 5,53 3 Bậc 3 Người 200 15,52 100 11,95 100 22,12 4 Bậc 4 Người 236 18,31 156 18,64 80 17,70 5 Bậc 5 Người 450 34,91 250 29,87 200 44,25 6 Người 65 5,04 42 5,02 23 5,09 Bậc 7 Người 23 1,78 19 2,27 4 Bậc 6 7 0,88 (Nguồn:Số liệu thống kê- phòng quản trị hành chính) +) Tiến hành kiểm tra những công đoạn chủ yếu nhất một cách thường xuyên tháng, quý. Nhưng để cho quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp diễn ra bình thường thì doanh nghiệp phải đầy đủ 3 yếu tố:lao động, công cụ và đối tượng lao động. Lao động là một trong 3 yếu tố của quá trình sản xuất. Nếu thiếu một trong 3 yếu tố này thì quá trình sản xuất không thể tiếp tục .Trên thực tế công ty có một yếu tố rất mạnh đó chính là một đội ngũ lao động có trình độ và tay nghề cao, nhiệt tình công việc, luôn phấn đầu vì sự phát triển của công ty. Nhìn vào bảng biểu ta thấy bậc thợ từ 4 đến 5 chiếm rất cao với số lượng chiếm 686 người , thợ bậc cao 6/7 chiếm 65 người, chính điều đó đã góp phần
- Xem thêm -