Tài liệu Thực trạng công tác lập dự án tại tổng công ty xuất nhập khẩu xây dựng việt nam

  • Số trang: 41 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 37 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 MỤC LỤC MỤC LỤC.............................................................................................. 1 I.GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY MỎ TUYỂN ĐỒNG SIN QUYỀN........................................................................................... 4 1. ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY MỎ TUYỂN ĐỒNG SIN QUYỀN.....................................................................4 2.BỘ MÁY TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY MỎ TUYỂN ĐỒNG SIN QUYỀN.................................................................................................6 2.1 Cơ cấu tổ chức công ty Mỏ tuyển đồng Sin Quyền............................6 2.2 Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban trong công ty Mỏ tuyển đồng Sin Quyền..................................................................................................8 3.KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY MỎ TUYỂN ĐỒNG SIN QUYỀN.......................................................................................................11 4. THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA, DỊCH VỤ............................................12 5.CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA CÔNG TY MỎ TUYỂN ĐỒNG SIN QUYỀN.......................................................................................................13 II.NHỮNG NGHIỆP VỤ CƠ BẢN CỦA HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC – LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG TRONG CÔNG TY MỎ TUYỂN ĐỒNG SIN QUYỀN............................................................................. 14 1.NGHIỆP VỤ TỔ CHỨC........................................................................14 1.1 Bộ máy tổ chức quản lý của công ty Mỏ tuyển đồng Sin Quyền......14 1.2 Công tác cán bộ ở công ty Mỏ tuyển đồng Sin Quyền......................15 2.HOẠT ĐỘNG NHÂN LỰC...................................................................16 2.1 Hoạt động của phòng tổ chức hành chính công ty Mỏ tuyển đồng Sin Quyền......................................................................................................16 2.2 Cơ cấu lao động tại công ty Mỏ tuyển đồng Sin Quyền...................17 3.CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG.................................................................22 4.CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC.................24 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 5.CÔNG TÁC ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG................................................26 6.CÔNG TÁC ĐÀO TẠO.........................................................................27 7.CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG...........................................28 8.CÔNG TÁC TRẢ LƯƠNG CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG....................31 8.1 Nguyên tắc trả lương của công ty Mỏ tuyển đồng Sin Quyền:.........31 8.2Cơ cấu tiền lương...............................................................................31 8.3 Công tác trả lương tại công ty Mỏ tuyển đồng Sin Quyền................32 8.3.1 Hình thức trả lương:................................................................32 8.3.2 Thanh toán lương:....................................................................33 8.4 Kết cấu tiền lương trong đơn giá sản phẩm: Đơn giá tiền lương cho 1 đơn vị sản phẩm bao gồm 2 phần:..........................................................34 8.5 Quỹ tiền lương:..................................................................................34 8.6 Tiền lương bình quân các loại lao động năm 2008...........................35 8.7 Tiền thưởng.......................................................................................35 8.8 Phúc lợi xã hội...................................................................................36 9.CÔNG TÁC BẢO HỘ LAO ĐỘNG VÀ AN TOÀN LAO ĐỘNG....37 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 BÁO CÁO TỔNG HỢP THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Đơn vị thực tập: Công ty Mỏ tuyển đồng Sin quyền Giáo viên hướng dẫn: Th.s Lương Văn Úc Sinh viên thực hiện : Vũ Thị Tuyết Anh Lớp: Quản trị nhân lực Khóa: 47 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 I.GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY MỎ TUYỂN ĐỒNG SIN QUYỀN. 1. ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG TY MỎ TUYỂN ĐỒNG SIN QUYỀN. Mỏ đồng Sin Quyền nằm trên địa bàn 2 xã Bản Vược và Cốc Mỳ thuộc Huyện Bát Xát, Tỉnh Lào Cai. Mỏ đồng được phát hiện vào năm 1961, từ năm 1961 đến năm 1973 đã tiến hành công tác tìm kiếm và hoàn tất công tác khai thác thăm dò vào năm 1974 do đoàn địa chất 5 thực hiện và đã được tổng cục địa chất Việt nam phê chuẩn. Sau đó mỏ đồng Sin Quyền tiếp tục được thăm dò ,tìm kiếm mở rộng từ năm 1976 đến năm 1982 với kết quả la mỏ đồng Sin Quyền có 17 thân quặng đạt trữ lượng B+C1+C2 = 53.505.028 tấn quặng,hàm lượng trung bình Cu = 1,03% tương đương với 551.254 tấn đồng kim loại,334.000 tấn oxyt đất hiếm(R203), 35 tấn Au, 25 tấn Ag. Công ty Mỏ tuyển đồng Sin quyền tiền thân là xí nghiệp mỏ tuyển đồng Sin Quyền Lào Cai.Từ năm 1992, xí nghiệp liên doanh đồng Lào Cai được thành lập là đơn vị liên doanh khai thác, chế biến quặng đồng giữa công ty Kim loại màu Thái Nguyên thuộc tổng công ty khoáng sản việt Nam và công ty Khoáng sản Lào cai thuộc Sở công nghiệp tỉnh lào cai. Đến hết năm 2003, Liên doanh đã khai thác được khoảng 500.000 tấn quặng nguyên khai và chế biến được 33.768 tấn tinh quặng 18%Cu. Ngày 17/09/2003 dự án đồng Sin quyền đã được khởi công xây dựng bao gồm các khu khai thác và nhà máy tuyển quặng, đến hết năm 2005 khu mỏ được xây dựng xong đến tháng 2 năm 2006 tiến hành chạy thử và sau đó đi vào sản xuất. Xí nghiệp mỏ tuyển đồng Sin quyền Lào Cai được đổi tên thành Công ty Mỏ tuyển đồng sin quyền từ ngày 01/08/2006 theo quyết định số 1960/QĐTCCB của tập đoàn Công nghiệp than –khoáng sản Việt Nam. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Công ty Mỏ tuyển đồng Sin Quyền là 1 trong những công ty con của tổng công ty khoáng sản TKV thuộc tập đoàn Than và khoáng sản Việt Nam. Công ty thuộc loại hình doanh nghiệp nhà nước hạng 2. Là 1 doanh nghiệp có tư cách pháp nhân đầy đủ, có con dấu, hạch toán kinh tế phụ thuộc trực thuộc tổng công ty khoáng sản TKV, được mở tài khoản chuyển chi tại ngân hàng theo phân cấp và ủy quyền của Tổng công ty khoáng sản TKV. Công ty Mỏ tuyển đồng Sin Quyền là 1 trong những doanh nghiệp có quy mô sản xuất lớn trên địa bàn tỉnh Lào Cai.Ngay sau khi thành lập công ty đã không ngừng lớn mạnh và phát triển, công ty luôn đi đầu trong việc chấp hành nghiêm chỉnh các chính sách và pháp luật của nhà nước, tạo nguồn thu lớn cho ngân sách nhà nước. -Công ty có tên giao dịch: Công ty Mỏ tuyển đồng Sin Quyền. -Tên giao dịch quốc tế: Vimico- Sin Quyen Cooper Mining and Prepration Company. -Địa chỉ: xã Bản Vược – Huyện Bát Xát – Tỉnh Lào Cai. -Điện thoại: 020.3898 760 Fax: 020.38987 711 * Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của công ty: - Thăm dò, khai thác, vận chuyển, tuyển quặng đồng và các khoáng sản khác để cung cấp cho công ty luyện đồng của tổng công ty hoặc tiêu thụ ra thị trường trong và ngoài nước theo hợp đồng của tổng công ty giao. - Thiết kế, gia công, chế tạo, sửa chữa thiết bị, dụng cụ khai thác, tuyển khoáng, vận tải, và các thiết bị phục vụ kinh doanh của công ty. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2.BỘ MÁY TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY MỎ TUYỂN ĐỒNG SIN QUYỀN. 2.1 Cơ cấu tổ chức công ty Mỏ tuyển đồng Sin Quyền Hiện nay Công ty Mỏ tuyển đồng Sin Quyền có 566 cán bộ công nhân viên, bao gồm 9 phòng ban chức năng và 3 phân xưởng. * 9 phòng ban chức năng bao gồm: *3 phân xưởng: -Phân xưởng khai thác -Phân xưởng tuyển khoáng -Phân xưởng Cơ điện – Vận tải. * Sơ đồ cơ cấu tổ chức: ( PHỤ LỤC 1) Sơ đồ tổ chức của công ty được bố trí theo kiểu trực tuyến - chức năng, giám đốc là người điều hành chung và mối liên hệ giữa cấp dưới và giám đốc là 1 đường thẳng, cách bố trí cơ cấu tổ chức như thế này giúp giám đốc có thể quản lý công ty 1 cách hiệu quả hơn. Cơ cấu tổ chức của Công ty Mỏ tuyển đồng Sin Quyền có cơ cấu tổ chức hợp lý,có sự phân cấp rõ ràng về chức năng nhiệm vụ của các phòng ban và các phân xưởng đã tạo điều kiện để thúc đẩy sản xuất của công ty ngày càng phát triển dời sống của cán bộ công nhân viên trong công ty ngày càng được cải thiện thu nhập của cán bộ công nhân viên trong công ty luôn ổn định và đạt mức cao. 2.2 Chức năng nhiệm vụ của các phòng ban trong công ty Mỏ tuyển đồng Sin Quyền. -Ban giám đốc: Gồm 1 giám đốc và 2 phó giám đốc. + Giám đốc: là người được tổng công ty ủy quyền đại diện pháp nhân của công ty, có quyền điều hành cao nhất trong công ty,chịu trách nhiệm trước tổng công ty và pháp luật về quản lý điều hành mọi hoạt động của công ty theo phân cấp quản lý và hoạt động tổ chức của công ty Mỏ tuyển đồng sin quyền. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 +Phó giám đốc: là người điều hành 1 số lĩnh vực hoạt động cảu công ty theo sự phân công và ủy quyền của giám đốc công ty, chịu trách nhiệm trước giám đốc công ty, trước tổng công ty về lĩnh vực được phân công. - Khối các phòng ban: +Phòng tổ chức hành chính: là phòng quản lý chức năng trực thuộc công ty, có chức năng tham mưu giúp việc cho ban giám đốc trong các vấn đề như tổ chức, lao động, tiền lương, về công tác hành chính.Có nhiệm vụ là quản lý hồ sơ, sổ bảo hiểm, lập báo cáo về công tác tổ chức, tiền lương, tổng hợp xây dựng định mức lao động, chuẩn bị điều kiện vật chất, phương tiện phục vụ tốt cho công tác tiếp khách, quan hệ với các địa phương, đơn vị có liên quan, văn thư lưu trữ giấy tờ…. +Phòng tài chính kế toán: Là phòng quản lý chức năng trực thuộc công ty có chức năng tham mưu giúp việc cho giám đốc công ty về công tác quản lý tài chính, kế toán, thống kê trong toàn công ty. Thực hiện các công việc liên quan đến các mảng kế toán, phân tích đánh giá thực trạng tình hình tìa chính của công ty, tham gia các phong ban lập kế hoạch sản xuất kinh doanh,kế hoạch giá thành…. +Phòng kế hoạch vật tư: là phòng quản lý chức năng trực thuộc công ty có chức năng tham mưu giúp việc cho ban giám đốc công ty về toàn bộ công tác giá thành, công tác quản lý vật tư, công tác bốc xếp vân tải tiêu thụ tinh quặng đồng, tinh quặng sắt…,xây dựng kế hoạch cung ứng vật tư - nhiên liệu - năng lượng hàng tháng, quý, năm…. +Phòng KCS: là phòng phân tích và kiểm tra chất lượng sản phẩm, có chức năng tham mưu cho ban giám đốc về công tác lấy mẫu, phân tích mẫu, kiểm tra chất lượng các loại sản phẩm, kiểm tra cac chỉ tiêu công nghệ tuyển khoáng, phân tích các mẫu nhằm kiểm tra đánh giá tính chất quặng tại các tầng của công nghệ tuyển khoáng. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 +Phòng bảo vệ: là phòng có nhiệm vụ bảo đảm công tác an ninh trật tự, tài sản trong các khu vực sản xuất, các khu tập thể của công ty cũng như công tác vệ sinh môi trường, y tế trong phạm vi toàn công ty. +Phòng cơ điện vận tải:Có nhiệm vụ quản lý các vấn đề liên quan tới kĩ thuật cơ điện gồm: sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị khai thác tuyển khoáng, cơ điện vận tải, công tác quản lý lưới điện, bảo dưỡng sửa chữa mạng lưới điện toàn công ty. +Phòng đầu tư xây dựng cơ bản: là phòng có chức năng tham mưu cho ban giám đốc công ty về công tác đàu tư xây dựng cơ bản.Xây dựng các kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản hàng quý, năm của công ty trước cấp có thẩm quyền phê duyệt.Tổng kết, báo cáo, kết quả công tác đầu tư xây dựng cơ bản theo định kì. +Phòng an toàn môi trường: là phòng chức năng thuộc khối văn phòng công ty có chức năng tham mưu, giúp việc cho ban giám đốc về công tác quản lý an toàn, vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ,công tác môi trường trong sản xuất sinh hoạt, công tác y tế chăm sóc sức khoe cho người lao động. +Phòng kỹ thuật sản xuất: là phòng có chức năng tham mưu cho ban giám đốc công ty vêc công tác quản lý mỏ, công tác kỹ thuật công nghệ khai thác – tuyển khoáng, phương hướng công trường, công tác giải phóng mặt bằng, công tác quản lý hồ sơ kỹ thuật, công tác điều động sản xuất giữa công ty và các đơn vị khác đang thực hiện công tác khai thác….. - Khối sản xuất trực tiếp: + Phân xưởng khai thác: Có nhiệm vụ quản lý và sử dụng toàn bộ thiết bị, lao động nhà xưởng, công cụ, dụng cụ …của phân xưởng theo các nội quy, quy chế, quy định do công ty và tổng công ty ban hành để thực hiện công tác khoan, xúc bốc, vận chuyển đất đá thải, quặng đồng trong khu vực mỏ tuyển đồng sin quyền. Có trách nhiệm xây dựng các nội dung, các quy chế chấm công chấm điểm, quy chế làm việc các cấp trong phân xưởng. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + Phân xưởng tuyển khoáng: Quản lý và sử dụng toàn bộ thiết bị, lao động, nhà xưởng, công cụ … của phân xưởng theo các nội quy, quy chế, quy định, do công ty và tổng công ty ban hành để thực hiện công tác tuyển tinh quặng đồng, tinh quặng sắt và các sản phẩm khác trong khu vực mỏ tuyển đồng sin Quyền cũng như các công việc cụ thể khác khi công ty yêu cầu. + Phân xưởng vận tải cơ điện: có chức năng quản lý và sử dụng toàn bộ thiết bị, lao động, nhà xưởng…của phân xưởng theo các nội quy, quy chế của công ty để thực hiện công tác bảo dưỡng,sửa chữa thiết bị khai thác từ cấp 1000h trở lên, thực hiện công tác gia công chế tạo vật tư thiết bị cho phân xưởng tuyển khoáng và phân xưởng khai thác, công tác vận tải các loại sản phẩm tiêu thụ theo phân cấp của công ty. 3.KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY MỎ TUYỂN ĐỒNG SIN QUYỀN Bảng 1: Bảng tổng hợp kết quả kinh doanh công ty Mỏ tuyển đồng Sin quyền năm 2007 – 2008. 1.166.8301.276.600Các chỉ tiêu Tuyển khoáng tinh quặng đồng 25% CuTấn Quặng nguyên khai khai thác Tuyển khoáng tinh quặng sắt 65% Fe Bốc đất đá Sản phẩm tiêu thụ tinh quặng đồng Sản phẩm tiêu thụ tinh quặng sắt Giá trị tổng doanh thu Lợi nhuận Thu nhập bình quân Đơn vị Tấn Tấn Tấn Tỉ đồng Tỉ đồng Tỉ đồng Tỉ đồng đồng Năm 2007 Năm 2008 38.250 40.000 41.292 42.050 3.145.843 3.586.370 45,9 44,5 18,71 18,92 182,265 4,23 3.000.000 196,05 4,97 3.200.000 ( Nguồn: Phòng kế toán tài chính) 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Công ty mỏ tuyển đồng sin quyền là công ty trực thuộc tổng công ty khoáng sản TKV, hoạt động theo hình thức hạch toán phụ thuộc vào tổng công ty. Các sản lượng công ty khai thác theo định mức dưới tổng công ty yêu cầu. Nhìn vaò bảng tổng hợp kết quả kinh doanh của công ty ta thấy 2 năm 2007, 2008 đều là 2 năm kinh doanh có lãi của công ty. Mặc dù trong hoàn cảnh khó khăn vào những tháng cuối năm 2008 do ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới đối với hầu hết các công ty khoáng sản, giá bán các tinh quặng khoáng sản trên thị trường thế giới giảm có khi giảm mạnh, dẫn đến nhiều công ty khoáng sản trên cả nước phải nghỉ việc, hoặc cho công nhân nghỉ sớm,tiến hành giãn thợ…vì sản phẩm làm ra không bán được.Trong tình hình đó công ty Mỏ tuyển đồng Sin quyền là 1 trong những công ty vẫn tiếp tục duy trì sản xuất, đảm bảo mức sống cho công nhân. Do vậy mà giá trị sản phẩm tinh quặng đồng năm 2008 thấp hơn năm 2007, giá trị sản phẩm tinh quặng sắt có tăng chút ít nhưng không đáng kể mặc dù sản lượng khai thác nhiều hơn. Đầu năm 2009 tình hình có vẻ được cải thiện hơn, giá bán các sản phẩm tinh quặng khoáng sản trên thị trường thế giới bắt đầu tăng trở lại, công ty lại tiếp tục sản xuất theo đúng tiến độ mà tổng công ty yêu cầu. 4. THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA, DỊCH VỤ Sản lượng đồng khai thác của công ty Mỏ tuyển đồng Sin Quyền dự kiến là 1,0 đến 1,2 triệu tấn quặng nguyên khai. Trong đó sản lượng hàng năm nhà máy tuyển được là: +Tinh quặng đồng 25,6% Cu :42.900 tấn +Tinh quặng pyrit 40% S : 17.600 tấn +Tinh quặng manhetit 65% Fe : 89.300 tấn +Tinh quặng đất hiếm 60% ReO : 2740 tấn. Các sản phẩm mà nhà máy tuyển đồng Sin quyền làm ra được tiêu thụ chủ yếu theo kế hoạch tiêu thụ, phân bổ của Tổng công ty Than – Khoáng sản Việt Nam TKV. Trong đó phần lớn các tinh quặng đồng được vận chuyển tới nhà 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 máy luyện thuộc tổ hợp đồng Sin Quyền tại xã Tằng Loong – Huyện Bảo Thắng –Tỉnh Lào Cai.Tại nhà máy luyện các sản phẩm từ tinh quặng đồng được sản xuất ra là: đồng điện phân 99,95% ,vàng thỏi 99,95% Au, bạc thỏi 99,95% Ag, axit sunfuric 98%. Các sản phẩm tinh quặng đồng và các tinh quặng khác công ty còn giành cho việc xuất khẩu ra thị trường nước ngoài chủ yếu là xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.Ngoài ra từ quặng thải đồng Sin Quyền công ty còn sản xuất ra hàng trăm tấn quặng manhetit siêu mịn chủ yếu cung cấp cho 2 nhà máy tuyển than Hòn Gai và Cửa Ông, chất lượng tương đương manhemit nhập từ CHLB Nga,nhưng giá thành thấp hơn. Mặt khác manhemit do công ty Mỏ tuyển đồng Sin quyền sản xuất ra có ưu điển hơn manhemit nhập từ Nga vì hàm lượng quặng có từ tính hơn 400 Gaus đạt trên 93%, do đó giảm đáng kể tổn thất manhemit khi sử dụng là chất tạo huyền phù tuyển than. 5.CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA CÔNG TY MỎ TUYỂN ĐỒNG SIN QUYỀN Tổ hợp đồng Sin Quyền được xây dựng với sự giúp đỡ kĩ thuật của Trung Quốc, đó là 1 hệ thống máy móc nhà xưởng hiện đại được xây dựng,lắp đặt dưới sự giám sát của các chuyên gia Trung Quốc và các công ty xây dựng hàng đầu của Việt Nam. Các công nghệ sử dụng trong sản xuất của công ty: -Công nghệ khai thác: lộ thiên kết hợp với hầm lò.Nếu mỏ khai thác với sản lượng 1,0 – 1,5 triệu tấn quặng/năm thì thời gian khai thác là 40 năm, trong đó 16 năm khai thác lộ thiên và 24 năm khai thác hầm lò. - Công nghệ tuyển khoáng: bao gồm các bước là: đập nghiền – tuyển nổi lấy tinh quặng thô – nghiền lại tinh quặng thô – tuyển nổi chọn riêng tinh quặng đồng,tinh quặng pyrit, tinh quặng đất hiếm. Quặng đuôi cho qua tuyển từ để thu hồi tinh quặng sắt. Công nghệ khử nước được thực hiện theo 2 giai đoạn cô đặc và lọc. Tinh quặng đồng được làm khô bằng máy lọc sứ. 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Công nghệ luyện kim: áp dụng phương pháp Thủy Khẩu Sơn ( luyện bể) của Trung quốc, thổi luyện Sten đồng trong lò để chuyển ra đồng thô rồi tinh luyện bằng điện phân, xử lý bùn dương cực để thu hồi vàng bạc. Thu hồi khí lò luyện kim có chứa khí SO2 để sản xuất axit sunfuric. II.NHỮNG NGHIỆP VỤ CƠ BẢN CỦA HOẠT ĐỘNG TỔ CHỨC – LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG TRONG CÔNG TY MỎ TUYỂN ĐỒNG SIN QUYỀN. 1.NGHIỆP VỤ TỔ CHỨC 1.1 Bộ máy tổ chức quản lý của công ty Mỏ tuyển đồng Sin Quyền. Bộ máy tổ chức quản lý cuả công ty Mỏ tuyển đồng Sin Quyền được bố trí 1 cách khoa học, hợp lý,tạo điều kiện để điều hành mọi hoạt động trong công ty diễn ra 1 cách trôi chảy và hiệu quả. Đứng đầu công ty là ban giám đốc bao gồm 1 giám đốc và 2 phó giám đốc. Dưới ban giám đốc là 9 phòng ban nghiệp vụ thực hiện các chức năng nghiệp vụ riêng của mình nhưng luôn có quan hệ với nhau và chụi sự quản lý chung của ban giám đốc. Bảng 2: Bảng cơ cấu các phòng ban trong công ty Mỏ tuyển đồng Sin Quyền Tên Ban các giám phòng đốc ban Đơn vị Số lượng P. Tổ chức hành chính P. kế hoạch -vật - - Người 3 15 tư 6 P. kế toán tài chính P. Kĩ thuật sản xuất 8 P. An toàn môi trường 7 P. Đầu tư -XD CB P. Cơ điện vận tải P. Bảo vệ - - - 16 5 4 20 P. KCS 14 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Tỉ lệ cán bộ trong bộ máy điều hành công ty so với cả công ty là : 98/566 =17,31%. Đây là 1 tỉ lệ thích hợp với 1 công ty sản xuất, có nhiều công nhân tham gia sản xuất như công ty Mỏ tuyển đồng Sin quyền.Tuy nhiên số lượng cán bộ trong 2 phòng an toàn môi trường và phòng bảo vệ là hơi lớn điều đó có thể gây lãng phí về nhân sự cho công ty, cho nên có thể giảm bớt nhân lực ở 2 phòng này. 1.2 Công tác cán bộ ở công ty Mỏ tuyển đồng Sin Quyền Công ty luôn đánh giá cao công tác cán bộ tại cơ sở và chú ý tới công tác tạo nguồn cán bộ hàng năm để đáp ứng nhu cầu quản lý, điều hành, thực hiện các hoạt đông nghiệp vụ của công ty. Các vị trí lãnh đạo được bổ nhiệm trong công ty là do tổng công ty khoáng sản TKV quyết định. Công ty hiện nay có đội ngũ cán bộ trẻ, giàu năng lực, có trình độ đang điều hành công ty rất tốt.Giám đốc công ty là người còn rất trẻ sinh năm 1973, người lớn tuổi nhất là phó giám đốc công ty năm nay 52 tuổi. Tuy vậy công ty vẫn luôn chú trọng công tác đào tạo nguồn, thương xuyên bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và trình độ quản lý. Luôn chấp hành đúng các chủ trương đường lối chính sách, kế hoạch của Tập đoàn than- khoáng sản Việt Nam và Tổng công ty khoáng sản TKV. Ngoài việc chú ý làm công tác tạo nguồn hàng năm công ty Mỏ tuyển đồng Sin Quyền còn chú ý tới việc xây dựng chức danh và tiêu chuẩn chức danh cho cán bộ công nhân viên trong công ty. Công ty đã áp dụng các tiêu chuẩn chức danh do Tổng công ty khoáng sản ban hành. Các tiêu chuẩn chức danh mà công ty đang áp dụng: - Giám đốc: được đào tạo qua bậc đại học chuyên ngành, có trình độ quản lý, có khả năng điêu hành mọi hoạt động kinh doanh để tạo ra lợi nhuận cho công ty, chịu trách nhiệm trực tiếp với tổng công ty khoáng sản TKV. - Phó giám đốc: Được đào tạo qua bậc đại học, hỗ trợ giám đốc trong hoạt động kinh doanh. Thực hiện các nhiệm vụ được giám đốc giao phó. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Kế toán trưởng: Được đào tạo qua bậc đại học chuyên ngành kinh tế, có chứng chỉ kế toán trưởng, có tối thiểu 2 năm công tác trong lĩnh vực tài chính kế toán. Chịu trách nhiệm toàn bộ về công tác tài chính kế toán của công ty, sử dụng thành thạo tin học văn phòng, phần mềm kế toán. - Trưởng phòng, phó phòng: Có trình độ quản lý, có khả năng điều hành các hoạt động của phòng ban phụ trách, chịu trách nhiệm tham mưu giúp việc cho giám đốc. - Kỹ sư, cán sự, chuyên viên: Được đào tạo qua bậc đại học chuyên ngành, có trình độ chuyên môn và được sử dụng theo đúng ngành nghề đào tạo. - Nhân viên văn phòng, nhân viên văn thư: Được đào tạo chuyên môn, có chứng chỉ theo chương trình dạy nghề, bằng tốt nghiệp cao đẳng nghề, hoặc đã hoàn thành chương trình học nghề theo hợp đồng học nghề. - Lao động phổ thông: Chưa được đào tạo qua các chương trình dạy nghề. Hiện tại ở công ty Mỏ tuyển đồng Sin Quyền đã tiến hành xây dựng các chức danh trong công ty như sau: + Chức danh nghề : Công nhân + Chức danh cán bộ công nhân nghiệp vụ: Gồm chức danh cho cán bộ chuyên môn nghiệp vụ và chức danh cho nhân viên phục vụ. . Chức danh chuyên môn nghiệp vụ gồm: Kỹ sư ( chuyên viên), Cán sự ( kỹ thuật viên), Nhân viên ( nghiệp vụ). .Chức danh phục vụ : nhân viên phục vụ. 2.HOẠT ĐỘNG NHÂN LỰC 2.1 Hoạt động của phòng tổ chức hành chính công ty Mỏ tuyển đồng Sin Quyền. Phòng Tổ chức hành chính của công ty có 15 cán bộ công nhân viên trong đó bao gồm 1 trưởng phòng phụ trách chung và phụ trách về vấn đề tổ chức – 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 tiền lương ; 1 phó phòng phụ trách về công tác hành chính và văn hóa thể thao; 2 chuyên viên nhân sự làm chuyên môn về quản trị nhân lực; 1 văn thư công ty chuyên tiếp nhận và chuyển phát các công văn giấy tờ đến các phòng ban trong công ty; 4 cán bộ công nhân viên thộc tổ văn hóa thể thao chuyên về các mảng văn nghệ, thể thao, chuẩn bị các chương trình hội nghị cho công ty, quản lý nhà văn hóa công ty; 3 nhân viên phục vụ; 3 lái xe công ty. Hoạt động của phòng tổ chức hành chính được chia làm 2 mảng rõ rệt : 1 mảng về chuyên môn tổ chức – lao động – tiền lương, 1 mảng về công tác hành chính và văn háo thể thao. Về chuyên môn tổ chức – lao động – tiền lương thì quản lý các vấn đề về nhân lực trong công ty như số lượng cán bộ công nhân viên, số lượng thuyên chuyển, nghỉ việc hàng năm, số lượng được tuyển dụng hay học việc, thử việc, quản lý về vấn đề khen thưởng, kỷ luật…. Hàng tháng thực hiện duyệt bảng chấm công của các phân xưởng, phòng ban sau đó chuyển qua phòng kế toán để tiến hành trả lương cho cán bộ công nhân viên trong công ty. Tiến hành xây dựng các chương trình về đào tạo, tuyển dụng, làm công tác tạo nguồn cho công ty. Xây dựng các chương trình phúc lợi, làm công tác bảo hiểm, xây dựng kế hoạch quỹ tiền lương và các vấn đề liên quan đến tiền lương. Về công tác hành chính và văn hóa thể thao thì quản lý con dấu của công ty, quản lý các tài liệu, văn bản, tiếp nhận và chuyển phát các giấy tờ văn bản đến các phòng ban, tổ chức công tác tiếp đón khách, xây dựng các chương trình văn nghệ, thể thao, xây dựng phong trào trong công ty. Tiến hành đưa đón ban quản lý điều hành công ty khi có công việc cần ; làm công tác phục vụ các phòng ban tại công ty đối với nhân viên phục vụ. 2.2 Cơ cấu lao động tại công ty Mỏ tuyển đồng Sin Quyền Hiện tại Công ty Mỏ tuyển đồng Sin quyền có 566 cán bộ công nhân viên đang làm việc tại tất cả các phòng ban trong công ty. 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Bảng 3 : Bảng cơ cấu lao động phân theo trình độ của Công ty Mỏ tuyển đồng Sin quyền năm 2007, 2008. Các chỉ tiêu trình độ Chuyên môn Trên đại học Đại học Thạc sĩ Kinh tế Kỹ thuật CM khác Cao đẳng Năm 2007 0 48 2 43 3 8 Kinh tế Trung cấp 0 9,25 1,54 1 5 CM khác Tỉ lệ % Năm 2008 0 54 4 45 5 Tỉ lệ % 0 9,54 7 1,23 1 4 1 20 2 3,85 27 Kinh tế 6 8 Kỹ thuật 8 8 CM khác 8 11 4,77 Công nhân 398 76,69 450 79,50 Lao động phổ thông Tổng 45 519 8,67 100 29 566 4,96 100 ( Nguồn: phòng tổ chức hành chính) Cơ cấu lao động theo trình đào tạo của công ty trong năm 2008 có sự thay đổi so với năm 2007.Năm 2008 tỉ lệ có trình độ đào tạo đại học tăng 0,29%, trình độ trung cấp tăng 0,92%, công nhân tăng 2,81%, trình độ cao đẳng giảm 0,31%, lao động phổ thông giảm 3,71%. Tỉ lệ lao động phổ thông giảm là do công ty ngày càng nâng cao trình độ làm việc của nhân viên, do đặc thù là công ty sản xuất theo dây chuyền công nghệ cao nên đòi hỏi người lao động phải có trình độ được đào tạo. Trong 2 năm 2007, 2008 số lượng lao động có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp về kĩ thuật đều cao hơn các chuyên ngành về kinh tế và chuyên môn khác, điều đó cũng phù hợp với 1 công ty sản xuất như công ty Mỏ tuyển đồng Sin Quyền. 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Bảng 4: Cơ cấu lao động phân theo giới tính của công ty Mỏ tuyển đồng Sin Quyền năm 2007, 2008. Năm Giới tính Năm 2007 Tỉ lệ % Năm 2008 Tỉ lệ % Nam 431 83,04 467 82,51 Nữ 88 16,96 99 17, 49 Tổng 519 100 566 100 (Nguồn: Phòng tổ chức hành chính) Cơ cấu lao động phân giới tính của công ty Mỏ tuyển đồng Sin Quyền có sự chệnh lệch rất rõ rệt. Tỉ lệ nam chiếm phần lớn trong công ty, số lượng là nữ chiếm 1 tỉ lệ nhỏ hơn rất nhiều. Năm 2008 tỉ lệ nam đã giảm đi 0,53%, tỉ lệ nữ tăng lên 0,53%.Tỉ lệ nam nữ ở công ty chênh lệch nhau rõ rệt như vậy là do công ty Mỏ tuyển đồng Sin Quyền là công ty sản xuất, đòi hỏi người lao động phải có kiến thức về kỹ thuật, có sức khỏe tốt, chịu đựng được áp lực công việc, có khi phải làm việc trong môi trường hóa chất … cho nên thích hợp với nam giới hơn. Do vậy mà tỉ lệ công nhân ở đây chủ yếu là nam. Bảng 5: Cơ cấu lao động phân theo loại hợp đồng lao động Các chỉ tiêu Năm 2007 Tỉ lệ % Năm 2008 Tỉ lệ % HĐLĐ không xác định thời hạn 132 25,43 146 25,79 HĐLĐ từ 1 đến 3 năm 355 68,40 392 69,26 Thử việc + học việc + lao động vụ việc 32 6,17 28 4,95 Tổng số 519 100 566 100 ( Nguồn: Phòng tổ chức hành chính) Cơ cấu lao động phân theo loại hợp đồng lao động của công ty Mỏ tuyển đồng Sin quyền có loại hợp đồng lao động từ 1 đến 3 năm chiếm tỉ lệ lớn. Năm 2007 là 68,40% năm 2008 là 69,26%. Năm 2008 tăng hơn năm 2007 là do công ty tiếp tục tiến hành tuyển mới lao động. Loại hợp đồng lao động của công ty 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 chủ yếu là hợp đồng lao động có thời hạn là do công ty mới được chuyển từ xí nghiệp Liên doanh đồng Sin quyền thành công ty Mỏ tuyển đồng Sin Quyền nên nhu cầu về số lượng cán bộ công nhân viên là rất lớn , việc kí hợp đồng xác định thời hạn giúp công ty có thể quản lý nhân viên 1 cách tốt hơn và cũng để đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Việc kí kết hợp đồng lao động có thời hạn thuận lợi cho việc thuyên chuyển cán bộ công nhân viên và xử lý các thủ tục pháp lí về lao động 1 cách dễ dàng hơn. Tuy nhiên trong những năm tiếp theo số lượng hợp đồng lao động không thời hạn của công ty sẽ tăng lên do những quy định về kí kết hợp đồng lao động trong Bộ luật lao động đã quy định về việc ra hạn hợp đồng lao động. Bảng 6:Bảng chất lượng công nhân kĩ thuật năm 2008 của công ty Mỏ tuyển đồng Sin Quyền. Bậc thợ Năm 2008 Danh mục nghề Tổng số bậc Tuyển khoáng 7 Sửa chữa 7 Vận hành máy xúc 7 153741357 Vận hành ô tô 4 Tổng số7 Khoan nổ Bâc 1 12 Bậc 3 Bậc 4 Bậc 5 18 90 11 4 3 123 8 56 5 4 3 85 9 41 3 1 3 56 1 95 12 95 62 224 23 10 2 Bậc 7 Tổng số công nhân Bậc 2 83 Bậc 6 B.Q bậc thợ 2 416 (Nguồn: Phòng tổ chức – hành chính) Công nhân kĩ thuật của công ty Mỏ tuyển đồng Sin quyền hiện tại có bậc thợ bình quân là bậc thợ 3/7 đối với các nghề có 7 bậc thợ và bậc 1/4 đối với các 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 nghề có 4 bậc thợ. Đa số công nhân đều được sắp xếp làm đúng bậc thợ của mình để tránh gây lãng phí về nhân lực cho công ty, hàng năm công ty đều tổ chức các cuộc thi nâng bậc theo đúng yêu cầu về việc nâng bậc cho công nhân để công nhân có thể đánh giá lại trình độ tiến bộ của mình và phục vụ tốt hơn với công việc phù hợp với bậc thộ của mình.Tuy nhiên hiện tại số công nhân ký thuật của công ty là 416 người trong khi số người có trình độ đào tạo là công nhân là 450 người, như vậy có những người đã không làm đúng nghề mình được đào tạo.Hiện nay công ty cũng đang xem xét để có thể sắp xếp những người này vào những vị trí hợp lý phù hợp với chuyên môn của họ. 2.3 Lập kế hoạch lao động : Phòng tổ chức hành chính không chỉ theo dõi các vấn đề liên quan tới cơ cấu lao động trong công ty mà còn tiến hành lập kế hoạch lao động để phục vụ cho mục đích hoạt động của công ty vào năm tới để có thể đạt được hiệu quả tốt nhất. Bảng 7: Bảng so sánh hao phí lao động định biên 2008- 2009 Tên bộ phận Ban giám đốc Văn phòng Phòng TCLĐ( 2008 : P.TCHC) Phòng kế hoạch – vật tư Phòng kế toán- tài chính Phòng kĩ thuật sản xuất Phòng an toàn môi trường Phòng cơ điện Phòng KCS Phòng đàu tư XDCB Phân xưởng khai thác Phân xưởng tuyển khoáng Phân xưởng cơ điện vận tải Cộng Định biên năm 2008 Định biên năm 2009 3 0 15 6 8 10 16 4 14 5 220 177 88 566 3 18 5 6 8 10 16 5 14 7 249 195 121 657 So sánh Tăng 0 18 Giảm 10 0 0 0 0 1 0 2 29 18 33 101 10 ( Nguồn : Phòng tổ chức hành chính) 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Phòng tổ chức hành chính đã căn cứ vào nhu cầu hoạt động kinh doanh của công ty và yêu cầu của các phòng ban về vấn đề nhân sự năm 2009 để lập ra bảng so sánh hao phí lao động định biên năm 2008- 2009. Trong năm 2009 công ty dự định tách phòng TCHC ra thành 2 phòng với chức năng khác nhau đó là phòng tổ chức lao động (TCLĐ) và văn phòng.Phòng tổ chức lao động chuyên quản lý các vấn đề về lao động tiền lương, các vấn đề về quản lý nhân sự trong công ty. Còn văn phòng thì bao gồm các bộ phận văn hóa thể thao, văn thư, nhân viên phục vụ, lái xe. Trong năm 2009 nơi cần thêm nhiều lao động đó là các phân xưởng với số lượng lao động cần tuyển khá lớn. 3.CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG Công ty Mỏ tuyển đồng Sin quyền chịu trách nhiệm duy trì năng lực sản xuất hiện có và đầu tư mở rộng sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm – ngành nghề, không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tạo việc làm cho người lao động.Vì vậy lao động được tuyển dụng tại công ty với mục đích đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh cảu công ty, thay thế số lao động nghỉ chế độ hàng năm, bổ sung lao động cho ngành nghề còn thiếu do đổi mới công nghệ sản xuất, quản lý và phát triển sản phẩm mới. Các tiêu chuẩn về lao động được tuyển dụng và bố trí việc làm tại công ty Mỏ tuyển đồng Sin Quyền - Đối với lao động đòi hỏi chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ: Lao động được tuyển mới hoặc chuyển từ nơi khác đến phải là người được đào tạo tại các trường kỹ thuật, nghiệp vụ có nghề phù hợp với yêu cầu sản xuất, quản lý. Ưu tiên người có trình độ đại học, trung câp kĩ thuật và thợ bậc cao. -Đối với lao động phổ thông: Được tuyển dụng khi cần bổ sung cho sản xuất, thực hiện chế độ hợp đồng lao động có thời hạn. Ưu tiên tuyển dụng những đối tượng gia đình có hoàn cảnh 20
- Xem thêm -