Tài liệu Thực tiễn kiểm sát giải quyết các vụ án về trộm cắp tài sản tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Kỳ Anh, tĩnh Hà Tĩnh

  • Số trang: 25 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 128 |
  • Lượt tải: 2
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

LỜI CẢM ƠN    Trước hết, em xin chân thành cảm ơn đến các thầy cô trong Đại học Huế nói chung và Đại học Luật - Đại học Huế nói riêng đã tạo điều kiện cho em học tập nghiên, cứu lý thuyết và tham gia kỳ thực tập để học hỏi kỹ năng thực tiễn. Đặc biệt, em xin chân thành gửi lời cảm ơn tới các cô, gì, chú, bác, anh, chị tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Kỳ Anh đã tận tình giúp đỡ, hướng dẫn em học tập kỹ năng thực tiễn trong thời gian em thực tập tại quý cơ quan. Mặc dù đã cố gắng, nhưng do trình độ hiểu biết và kỹ năng thực tiễn còn hạn chế nên bài báo cáo còn rất nhiều thiếu sót nên em rất mong được sự đóng góp của quý thầy, cô để bài báo cáo của em được hoàn thiện hơn. MỤC LỤC A. PHẦN MỞ ĐẦU B. PHẦN NỘI DUNG 1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện kiểm sát nhân dân huyện Kỳ Anh 1.1. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân huyện Kỳ Anh 1.2. Cơ cấu tổ chức của Viện kiểm sát nhân dân huyện Kỳ Anh 1.3. Thời gian thu thập 2. Nhận xét thực tiễn áp dụng pháp luật trong kiểm sát giải quyết các vụ án về buôn bán hàng cấm tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Kỳ Anh 2.1. Những thành tựu đạt được trong quá trình kiểm sát giải quyết các vụ án về buôn bán hàng cấm 2.2. Những hạn chế, vướng mắc trong quá trình kiểm sát giải quyết các vụ án về buôn bán hàng cấm 2.3. Những vấn đề học tập được trong thời gian thực tập tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Kỳ Anh 3. Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm sát giải quyết các vụ án về buôn bán hàng cấm tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Kỳ Anh 3.1. Kiến nghị chung 3.2. Kiến nghị riêng C. KẾT LUẬN DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO DANH NỤC TÀI LIỆU SƯU TẦM A. Lời mở đầu Nhằm thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ trật tự xã hội, nhà nước đã dùng nhiều biện pháp vừa có tính thuyết phục vừa có tính cưỡng chế để đấu tranh ngăn chặn phòng ngừa tội phạm, đặc biệt là trong thời gian này khi mà nền kinh tế đất nước đang ngày càng phát triển. Tuy nhiên bên cạnh sự phát triển đó là tình hình tội phạm ngày càng gia tăng, phức tạp, tinh vi, để đấu tranh và phòng ngừa tình trạng trên nhà nước dùng nhiều biện pháp nghiêm khắc mạnh mẽ, một trong số đó là biện pháp hình sự với tinh thần chung là xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật nhằm đáp ứng công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm, đồng thời duy trì trật tự công bằng cho xã hội, mặt khác cải tạo, giáo dục người phạm tội cũng như giáo dục ý thức pháp luật chung cho mọi người biết tôn trọng các quy tắc cuộc sống và thực hiện theo đúng khẩu hiệu “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”. Trong giai đoạn hiện nay, một vấn đề nóng gây bức xúc trong xã hội đó là tình hình tội trộm cắp tài sản ngày càng có chiều hướng gia tăng. Tội Trộm cắp tài sản được quy định tại Điều 138- Bộ luật hình sự của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam. Xét tính chất, mức độ, hậu quả do hành vi phạm tội gây ra chúng ta thấy rằng: mọi hành vi xâm phạm đến tài sản riêng của công dân nếu không được pháp luật cho phép đều phải được phát hiện và xử lý nghiêm minh, nếu không sẽ làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh xã hội, trật tự công cộng tại địa phương và tạo ra cho người dân tâm lý hoang mang không yên tâm lao động sản xuất và mua sắm tài sản , ... Kỳ Anh là một huyện thuộc tỉnh Hà Tĩnh. Trong những năm gần đây tình hình kinh tế, văn hoá, xã hội của huyện có nhiều chuyển biến rõ rệt: nền kinh tế phát triển, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân nâng cao. Tại địa bàn huyện đã hình thành các công ty, xí nghiệp (đặc biệt là sự phát triển của khu công nghiệp Fomosa…) đã thu hút và tạo công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động. Nhưng bên cạnh đó có một bộ phận người không chịu làm ăn nghiện hút lười lao động... và chính những người này vì thoả mãn nhu cầu cá nhân, vì động lực bên trong thúc đẩy nên đã lợi dụng sơ hở của người dân để trộm cắp tài sản. Phần lớn các vụ trộm cắp tài sản xảy ra ở huyện Tiền hải đều có điểm chung là: kẻ gian thường lợi dụng lúc chủ nhà đi vắng, lợi dụng sự sơ hở của mọi người và có sự chủ động, chuẩn bị trước trong việc thực hiện hành vi trộm cắp tài sản với thủ đoạn tinh vi xảo quyệt. Hầu hết các vụ trộm cắp tài sản trên đã được phát hiện và đưa ra xét xử trước pháp luật. Xuất phát từ yêu cầu cấp thiết của thực tiễn công tác kiểm sát giải quyết tội phạm buôn bán hàng cấm trên địa bàn Kỳ Anh nên tác giả chọn đề tài: “Thực tiễn kiểm sát giải quyết các vụ án về trộm cắp tài sản tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Kỳ Anh, tĩnh Hà Tĩnh” để viết báo cáo thực tập. B. PHẦN NỘI DUNG 1. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện kiểm sát nhân dân huyện Kỳ Anh. 1.1. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân huyện Kỳ Anh. Theo Điều 107 Hiến pháp năm 2013 Viện kiểm sát nhân dân thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp. Điều 2 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 [7]. Viện kiểm sát nhân dân có chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Viện kiểm sát nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất. Viện kiểm sát nhân dân tối cao thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, góp phần bảo đảm cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất. Các Viện kiểm sát nhân dân địa phương thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp ở địa phương mình. Các Viện kiểm sát quân sự thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp theo quy định của pháp luật. Điều 3, Điều 4 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014 quy định Viện kiểm sát nhân dân thực hiện nhiệm vụ của mình bằng các công tác sau đây:  Khi thực hiện chức năng thực hành quyền công tố, Viện kiểm sát nhân dân có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: a) Yêu cầu khởi tố, hủy bỏ quyết định khởi tố hoặc không khởi tố vụ án trái pháp luật, phê chuẩn, không phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra; trực tiếp khởi tố vụ án, khởi tố bị can trong những trường hợp do Bộ luật tố tụng hình sự quy định; b) Quyết định, phê chuẩn việc áp dụng, thay đổi, hủy bỏ các biện pháp hạn chế quyền con người, quyền công dân trong việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và trong việc khởi tố, điều tra, truy tố theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự; c) Hủy bỏ các quyết định tố tụng trái pháp luật khác trong việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và trong việc khởi tố, điều tra của Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra; d) Khi cần thiết đề ra yêu cầu điều tra và yêu cầu Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra thực hiện; đ) Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan cung cấp tài liệu để làm rõ tội phạm, người phạm tội; e) Trực tiếp giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; tiến hành một số hoạt động điều tra để làm rõ căn cứ quyết định việc buộc tội đối với người phạm tội; g) Điều tra các tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp, các tội phạm về tham nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp theo quy định của luật; h) Quyết định việc áp dụng thủ tục rút gọn trong giai đoạn điều tra, truy tố; i) Quyết định việc truy tố, buộc tội bị cáo tại phiên Tòa; k) Kháng nghị bản án, quyết định của Tòa án trong trường hợp Viện kiểm sát nhân dân phát hiện oan, sai, bỏ lọt tội phạm, người phạm tội; l) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác trong việc buộc tội đối với người phạm tội theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.  Khi thực hiện chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: a) Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động tư pháp theo đúng quy định của pháp luật; tự kiểm tra việc tiến hành hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền và thông báo kết quả cho Viện kiểm sát nhân dân; cung cấp hồ sơ, tài liệu để Viện kiểm sát nhân dân kiểm sát tính hợp pháp của các hành vi, quyết định trong hoạt động tư pháp; b) Trực tiếp kiểm sát; xác minh, thu thập tài liệu để làm rõ vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động tư pháp; c) Xử lý vi phạm; yêu cầu, kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền khắc phục, xử lý nghiêm minh vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp; kiến nghị cơ quan, tổ chức hữu quan áp dụng các biện pháp phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm; d) Kháng nghị bản án, quyết định của Tòa án có vi phạm pháp luật; kiến nghị hành vi, quyết định của Tòa án có vi phạm pháp luật; kháng nghị hành vi, quyết định có vi phạm pháp luật của cơ quan, người có thẩm quyền khác trong hoạt động tư pháp; đ) Kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp; giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; e) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác trong kiểm sát hoạt động tư pháp theo quy định của pháp luật. 1.2. Cơ cấu tổ chức của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Kỳ Anh Viện kiểm sát nhân dân huyện Kỳ Anh được thành lập ngày 27 tháng 6 năm 1960. Từ khi ra đời Viện kiểm sát huyện đã góp phần vào việc kiểm sát các hoạt động từ điều tra đến thi hành án của các loại tội phạm từ đó giảm thiểu được phần nào vấn đề tôi phạm trên địa bàn huyện. Để làm được điều đó Viện kiểm sát huyện phải có cơ cấu tổ chức chặt chẻ, thống nhất toàn diện với nhau. Cơ cấu tổ chức của Viện kiểm sát nhân dân huyện Kỳ Anh:  Viện trưởng: - Đồng chí Bùi Đức Quang  Phó viện trưởng: - Đồng chí Nguyễn Văn Tiến - Đồng chí Trần Đăng Ánh  Các bộ phận nghiệp vụ  Bộ phận kiểm sát giải quyết án hình sự: - Đồng chí Đào Đức Thắng – chức vụ: kiểm sát viên - Đồng chí Quách Thùy Linh – chức vụ: kiểm sát viên - Đồng chí Nguyễn Văn Hoành – chức vụ: kiểm sát viên - Đồng chí Nguyễn Đình Qúy – chức vụ: chuyên viên - Đồng chí Nguyễn Thị Vinh – chức vụ: chuyên viên  Bộ phận thi hành án giam giữ - cải tạo - Đồng chí Nguyễn Tiến Khánh – chức vụ: kiểm sát viên - Đồng chí Lê Thị Hoài Thơ – chức vụ: chuyên viên  Bộ phận kiểm sát giải quyết án dân sự - hành chính - Đồng chí Nguyễn Tiến Phong – chức vụ: kiểm sát viên - Đồng chí Trần Thị Thanh Qúy – chức vụ: chuyên viên  Bộ phận văn phòng khiếu tố - Đồng chí Nguyễn Thị Khánh Chi – chức vụ: chuyên viên - Đồng chí Nguyễn Cẩm Thơ – chức vụ: chuyên viên - Đồng chí Lê Thị Châu – chức vụ: cán sự - làm công tác kế toán kiêm văn phòng lưu trữ.  Ngoài ra Viện kiểm sát nhân dân huyện Kỳ Anh còn có một hợp đồng tạp vụ, một hợp đồng lái xe và 1 hợp đồng bảo vệ. 1.3 Thời gian thu thập. Để hoàn thành khoá học,từ ngày 10/7/2015 đến 10/9/2015 trường Đại học Luật Huế có tổ chức cho những sinh viên tham gia đợt thực tập cuối khóa giúp sinh viên có những kiến thức thực tế cơ bản chuẩn bị cho việc ra trường và để sinh viên chọn một chuyên đề nghiên cứu viết bài. Được sự phân công của nhà trường em đã được về Viện kiểm sát nhân dân huyện Kỳ Anh thực tập. Ngay từ những ngày đầu về thực tập, được sự hướng dẫn, chỉ bảo và tạo điều kiện của các cán bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện, em đã tìm hiểu , thu thập các số liệu, thông tin về tội trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn huyện thông qua các báo cáo tổng kết, sổ theo dõi các bản án, quyết định, sổ thống kê kiểm sát điều tra án hình sự và sổ thống kê thực hành quyền công tố và xét xử các vụ án hình sự của các năm trước nên đã thu được những kết quả nhất định phục vụ cho việc viết bài về chuyên đề 2. thực tiễn áp dụng pháp luật trong kiểm sát giải quyết các vụ án về trộm cắp tài sản tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Kỳ Anh. 2.1. Những thông tin thu thập được trong quá trình kiểm sát giải quyết các vụ án về trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Kỳ Anh. Trong những năm gần đây trên địa bàn huyện Kỳ Anh tình hình tội phạm có xu hướng gia tăng về số lượng và diễn ra hết sức phức tạp với nhiều loại hình, nhiều thủ đoạn tinh vi hơn xảo quyệt hơn nhằm qua mắt cơ quan chức năng, đặc biệt là các đối tượng tội phạm kinh tế mà cụ thể hơn là tôi phạm trộm cắp tài sản đang ngày càng tinh vi,và xảo quyệt.Sau đây là những số liệu và vụ án thu thập và nghiên cứu trong quá trình thực tập tại viện kiểm sát nhân dân huyện Kỳ Anh. Qua các nguồn thu thập tài liệu từ năm 2013 đến 6 tháng đầu năm 2015 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Kỳ Anh về tội trộm cắp tài sản cho thấy: + Năm 2013 Viện kiểm sát nhân dân huyện Kỳ Anh đã quản lý kiểm sát việc khởi tố 31 vụ với 83 bị can.trong kỳ xảy ra 32 vụ trộm cắp tài sản ( tăng 8 vụ so với cùng kỳ năm trước).tổng giá trị khoảng 9.051.000 đồng. + Năm 2014 Viện kiểm sát nhân dân huyện Kỳ Anh đã xảy ra 31 vụ,quản lý kiểm sát việc khởi tố 27 vụ với 78 bị can, tổng giá trị khoảng 1.285.346.000 đồng. + 6 tháng đầu năm 2015 Viện kiểm sát nhân dân huyện kỳ Anh đã xảy ra 24 vụ việc quản lý kiểm sát việc khởi tố 23 vụ với 57 bị can.Tài sản bị chiếm đoạt khoảng 1.613.843.000 đồng. Dưới đây là trích dẫn một vài vụ án điển hình và thực tiễn áp dụng Luật hình sự để giải quyết. Vụ án thứ nhất : Trích cáo trạng số 56/CTr-KSĐT ngày 27/9/2013 của Viện Trưởng Viện Kiểm Sát nhân dân huyện Kỳ Anh.Trên cơ sở diều tra xác định như sau: Vào khoảng 22h30’ ngày 25/7/2013 Nguyễn Văn Thành đi xe khách từ TP Hồ Chí Minh về xuống xe tại khu vực chở phía nam thị trấn Kỳ Anh đối diện trung tâm điện tử Lý Ngân. Thành đi bộ theo đường hai chiều từ quốc lộ 1A lên UBND huyện Kỳ Anh, rồi đi vòng ra phía sau hàng rào của Hội đồng đền bù giải phóng mặt bằng nằm trong khu vực UBND huyện Kỳ Anh và leo tường vào bên trong.Khi vào Thành để túi hành lý giữa tường và quan sát xung quanh không thấy có bảo vệ,điện trong phòng của dãy nhà hội đồng đền bù tắt nên thành đã đi vòng ra phía sau và thấy có nhiều cửa sổ vẫn mở.Thành nhìn vào trong phòng dãy nhà thấy có một chiếc máy tính xách tay của anh Trần đình Thành,cán bộ hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng huyện Kỳ Anh để trong phòng, máy vẫn sáng, cách cửa sổ 3m, nên Thành bỏ dép lại, leo qua cửa sổ lên mái nhà tháo ba viên gạch ngói đột nhập xuống phòng. Sau khi vào phòng Thành lục tủ đựng hồ sơ tài liệu để tìm tài sản nhưng không thấy gì, nên thành đi lại bàn làm việc lấy chiếc máy tính bỏ vào vị trí giữa khung cửa sổ và tiếp tục trèo cửa sổ lên vị trí đã tháo ngói và đi ra ngoài.Khi ra Thành lấy túi đựng máy tính đi ra phía bờ tường và bỏ máy tính vài túi hành lý của mình,leo tường ra ngoài và đi ra quoccs lộ 1A bắt xe ra TP Hà Tĩnh và đến chiều ngày 26/7/2013 Thành bán chiếc máy tính cho chị Nguyễn Thị Nga làm tiệm cầm đồ số 279 đường Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Du- TP Hà Tĩnh với giá 1 triệu đồng,sau khi có tiền thành chi tiêu ca nhân hết. Ngoài ra: Khoảng 08h ngày 04/7/2013 Thành đi từ huyện Cẩm Xuyên bằng xe buyt vào thị trấn Kỳ Anh và xuống xe, sau đó đi bộ từ quốc lộ 1A lên UBND huyện Kỳ Anh, leo qua tường rào vào khu vực nhà 2 tầng và đi lại chiếc xe mô tô LEAD BKS 38K1-10106 của chị Nguyễn Thu Hoài để trong gara của UBND huyện Kỳ Anh, Thành kéo yên xe lên, dùng gạch chèn vào giữa yên xe và dùng tay lất đồ trong cốp xe của chị hoài 1 chiếc ví da hình chữ nhật.Lấy xong Thành leo tường rào ra ngoài đi về phía quốc lộ 1A,đi được khoảng 100m thành lục trong ví lấy 11 triệu đồng rồi vứt ví xuống cống thoát nước, bắt xe buyt ra TP Hà Tĩnh mua quần áo và chi tiêu cá nhân hết. Thành bị viên kiểm sát nhân dân huyện Kỳ Anh truy tố về tội “trộm cắp tài sản” theo quy định tại khoản 1 điều 138 Bộ Luật Hình Sự. Vụ án thứ hai: Trích cáo trạng số 96/CTr-KSĐT ngày 06/11/2014 của Viện Trưởng Viện Kiểm Sát nhân dân huyện Kỳ Anh. Trên cơ sở điều tra xác định như sau: Khoảng 2h ngày 17/9/2014 Lê Văn Thịnh bàn với Chu Văn Tình đột nhập vào nhà cho thuê trọ của bà Nguyễn Thị Hoanh, ở thôn 1,Hải Phong,Kỳ Lợi, Kỳ Anh, Hà Tĩnh,cho công nhân thuê.Tình đồng ý và cả hai đi bộ đến.Khi đế Tình ở ngoài cảnh giới, còn Thịnh trèo qua lỗ thông gió chui vào.Khi vào Thịnh phát hiện một mát tính xách tay nhãn hiệu HP và một điện thoại Q.MOBILE của anh Phạm Ngọc Bút(1963), một máy tính xách tay Toshiba, một điện thoại di động Zenphone 5, một máy điện thọa di động Q.mobile của anh Nguyễn Nhân (1980), cả ba ở TP Hồ Chí Minh. Sauk hi lấy được tài sản trên, Thịnh và Tình ra ngoài theo lối cửa chính.Lúc này khoange 3h sang. Thịnh gọi điện thoại cho Võ Văn Trung, là nhân viên lái xe taxi Mai Linh và nói với Trung “ xuống cổng nhiệt điện chở chúng tôi đi bán mấy cái đồ”.Trung đến chở Thịnh và Tình vào Quảng Bình, trên đường đi Trung có hỏi Tình và Thịnh “ bây lấy mấy cấy ni ở mô đó” Tình và Thịnh nói lấy trộm của công nhân thuê nhà bà Hoanh và Trung gọi điện cho bạn là Nguyễn Dương Hoài Linh(1989) ở phường Quảng Long, Thị Xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình để bán lấy máy tính xách tay HP cho Linh với giá 2.500.000 đồng và nán máy Toshiba cho bạn của Linh là Trần văn Hùng (1989) với giá 2.000.000 đồng. Trên đường về Tình đưa cho Trung “ mi cất và xạc cái máy ASUS và điện thọa Q.mobile cho tau , không về dưới làng bọn nó biết tau lấy trộm”.Nên trung đã giữ.Sau khi phát hiện tài sản bị mất các anh Bút, Nhân,đã báo với cơ quan CSĐT công an huyện Kỳ Anh điều tra làm rõ. Theo cáo trạng thì Viện Kiểm Sát nhân dân huyện Kỳ Anh truy tố bị can Lê Văn Thịnh , Chu Văn Tình và Võ Văn Trung ra trước tòa án nhân dân huyệ Kỳ Anh, Tỉnh Hà Tĩnh về tội “trộm cắp tài sản” theo quy định tại khoản 1 điều 138 và Võ Văn Trung về tội “chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” theo khoản 1, điều 250 Bộ Luật Hình Sự . Vụ thứ ba: Trích cáo trạng số 59/CTr-KSĐT ngày 03/6/2015 của Viện Trưởng Viện Kiểm Sát nhân dân huyện Kỳ Anh.Trên cơ sở điều tra xác đinh: Trong hai ngày 10/4/2015 và ngày 12/4/2015 lơi dụng đêm khuya và sự sơ hở của quản lý tài sản.Nguyễn Lý Hùng đã có hành vi lén lút dùng vam mở ổ khóa điện, lấy trộm 2 chiếc xe mô tô và một diện thoại di động, Trong đó 1 chiếc xe mô tô hiệu Exciter,BKS:38K1-19025 của anh Nguyễn Tiến Thành trị giá 30 triệu đồng; 1 mô tô hiệu Exciter, BKS:38P1-19751 của anh Lê Đình Cung trị giá 14.800.000 đồng cùng một điện thoại Iphone 4s trị giá 2.400.000 đ.tổng giá trị tài sản là 47.200.000 đ. Hành vi phạm tội trên đây của Nguyễn Lý Hùng đã phạm tội “trộm cắp tài sản” theo quy định tại khoản 1 điều 138 Bộ Luật Hình Sự. Vào năm 2013 bị cáo bị Tòa án nhân dân huyện Kỳ Anh , Tỉnh Hà Tĩnh xử phạt 12 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản.Và bị Tòa án nhân dân huyện Cẩm Xuyên , Tỉnh Hà Tĩnh xử phạt 24 tháng tù giam về tội “trộm cắp tài sản” theo bản án số 27/2013/HSST ngày 5/9/2013. Tại phiên tòa xét xử ngày 17/6/2015 bị cáo Nguyễn Lý Hùng bị tòa án nhân dân huyện Kỳ Anh xử phạt 26 tháng tù giam theo quy định tại khoản 1 điều 138; điểm g khoản 1 điều 48; các điểm b,p khoản 1,2 điều 46 Bộ luật Hình Sự. Thời hạn tù được tính từ ngày tạm giữ 13/4/2015. 2.2. Những hạn chế, vướng mắc trong công tác kiểm sát giải quyết các vụ án về tội trộm cắp tài sản. Trong những năm qua nhờ sự nổ lực của các cơ quan điều tra, công an, viện kiểm sát, đến Tòa án tình hình tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện đã giảm thiểu đáng kể , song do thực tế địa bàn huyện Kỳ Anh còn nhiều khó khăn, phức tạp, nhiều vùng dân cư thưa thớt, nên công tác phát hiện, xử lý tội phạm còn nhiều hạn chế. Bảng: Báo cáo tổng kết công tác kiểm sát hằng năm về tội trộm cắp tài sản Năm 2013 2014 2015(6 tháng đầu năm) Khởi tố 31 27 23 Số bị can 81 78 57 Tài sản bị chiếm đoạt 9.051.000đ 1.285.346.000đ 1.613.843.000đ Thụ lý Như vậy trong 3 năm kể từ năm từ năm 2013 đến 6 tháng đầu năm 2015 thì tại điaị bàn huyện Kỳ Anh tội phạm vẫn còn nhiều nhưng có chiều hướng giảm xuống.Cụ thể là : Năm 2013 đến 6 tháng đầu năm 2015 thì số vụ án trộm cắp bị khởi tố giảm xuống không đáng kể từ 31 vụ giảm xuống 23 vụ.ít hơn 8 vụ. Số bị can tham gia phạm tội cũng giảm nhưng vẫn ở mức cao từ 81 bị can xuống còn 57,tức là giảm xuống thấp hơn 24 người. Về tài sản bị chiếm đoạt do trộm cắp lại tăng lên rất nhiều từ 9.051.000 đồng lên tới 1.613.843.000 đồng. Bảng thống kê về độ tuổi vi phạm theo báo cáo năm tại Viện Kiểm Sát huyện Kỳ Anh Năm 2013 2014 2015 Dưới 18 tuổi 6 13 8 Từ 18 đến 30 tuổi 45 60 54 Từ 30 đến 45 tuổi 16 10 13 Độ tuổi Theo bảng thông kê trên thì độ tuổi vi phạm về tội trộm cắp tài sản tại địa bàn huyện kỳ anh thì độ tuổi vi phạm nhiều là ở độ tuổi từ 18 đến 30 tuổi.Tiếp theo là độ tuổi từ 30 đến 45 tuổi.ở độ tuổi này số người phạm tội ít hơn Và thấp nhất là ở độ tuổi dưới 18 tuổi. Như vậy có thể nói ở độ tuổi vị thanh niên phạm tội nhiều hơn do nhiều tác động về gia đinh, xã hội, chác nhận thức của bản thân chưa được chính chắn. Trình độ hiểu biết về pháp luật còn hạn chế.Bên cạnh đó ở đọ tuổi thiếu niên ở địa bàn huyện cũng đã xuấ hiện ngày càng tăng,đây cũng là vấn đề nan giải mà các bậc phụ huynh cũng như cộng đồng quan tâm nhiều hơn.tuổi trẻ là tương lai của đất nước vì vậy cần phải giáo dục cẩn thận và tích cực tuyên truyền pháp luật tại các trương học và địa phương. 2.3 Những vấn đề học tập được trong thời gian thực tập tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Kỳ Anh. Trong suốt thời gian hai tháng thực tập tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Kỳ Anh được sử chỉ dẫn tận tình của tất cả các đồng chí ở Viện kiểm sát tôi đã học hỏi được nhiều điều bổ ích từ thực tiễn mang lại, không chỉ là những kiến thức lý luận, mà còn là những trải nghiệm thực tế thú vị hơn. - Trong thời gian thực tập bản thân đã học hỏi và hiểu thêm được các quy định của pháp luật được học trên sách vở khi ra thực tiễn áp dụng với nhưng loại tội phạm cụ thể. - Tôi biết rỏ và chi tiết hơn về chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát. Sự phân công bố trí lãnh đạo, kiểm sát viên, chuyên viên có tính chuyên môn cao. - Được tiếp xúc trực tiếp với các loại giấy tờ, hồ sơ của Viện kiểm sát như sổ thụ lý vụ án, sổ tay kiểm sát, bảng thống kê, hồ sơ kiểm sát một vụ án hoàn chỉnh...mà khi học ở trường không có điều kiện để tiếp cận. Thông qua các công việc như trích cứu vụ án hình sự, đóng dấu bút lục, sắp xếp hồ sơ vụ án đã giúp tôi hình dung được quy trình thụ lý giải quyết để thực hiện truy tố và kiểm sát án. Giúp tôi biết được một hồ sơ kiểm sát bao gồm các nội dung nào, các loại giấy tờ và quyết định nào, trình tự sắp xếp trong một hồ sơ án. - Có thể phân biệt được các loại hồ sơ vụ án, cách phân loại, nghiên cứu tìm những điểm chưa hợp lý cần bổ sung, làm rỏ các yêu cầu của các cơ quan liên quan bổ sung thêm. - Thông qua việc đọc hiểu các cáo trang truy tố của Viện kiểm sát bản thân tôi có thể nắm bắt được phần nào kỉ năng lập một bản cáo trang hoàn chỉnh bao gồm những phần nào nội dung của từng phần, cách sắp xếp từng phần theo một trình tự nhất định và cách để đưa ra một quyết định truy tố hoàn chỉnh. - Nắm rõ hơn hành vi phạm tội, cách thức thực hiện, động cơ, mục đích của bị can thông qua quá trình hỏi cung bị can, thực hiện dựng lại hiện trường vụ án, nắm bắt được các thông tin của vụ án một cách nhanh chóng và ngắn gọn cũng như khoa học. - Qua công việc đi thực tiễn công tác kiểm sát thi hành án cung đã giúp bản thân hiểu được phần nào công tác tiêu hủy tang vật phạm tội hay việc kiểm sát nhưng người phạm tội cho hương án treo khi học trên sách vở và công tác kiểm sát thực tiễn diễn ra như thế nào, bao gồm nhưng thủ tục nào. - Thấy được mối quan hệ chặt chẽ, khăng khít và tính phối hợp trong cách giải quyết công việc giữa Cơ Quan Điều Tra, Viện Kiểm Sát và Toà Án trong giải quyết vụ án, nhằm làm vụ án sáng tỏ. 3. Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác kiểm sát giải quyết các vụ án về trộm cắp tài sản tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Kỳ Anh 3.1. Kiến nghị chung -Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho toàn dân, đưa việc giảng dạy pháp luật vào nhà trường để trang bị cho mỗi công dân một vốn kiến thức pháp luật nhất định, giúp họ nhận thức được hành vi mà họ thực hiện và hậu quả phải gánh chịu trên khía cạnh luật hình sự. Thường xuyên tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật để người dân nắm được đầy đủ và hiểu được nội dung pháp luật để tuân thủ theo pháp luật. - Một mặt thực hiện phong trào cảm hoá, giúp đỡ người lầm lỗi trở về địa phương, tạo công ăn việc làm và điều kiện cho họ hoà nhập vào cộng đồng, tránh xa con đường phạm tội. Pháp luật không chỉ xử lý, trừng phạt những kẻ phạm tội mà còn giáo dục, cải tạo họ trở thành công dân tốt, có ích cho xã hội. Mặt khác, giúp đỡ, động viên họ đấu tranh, khai báo các hành vi phạm tội. - Mỗi người dân cần có ý thức hơn trong việc quản lý tài sản của mình và bảo vệ các tài sản của các cá nhân, tổ chức khác. Như vậy mới không tạo cơ hội cho bọn tội phạm thực hiện. 3.2. Kiến nghị riêng Thứ nhất, tăng cường biện pháp phòng ngừa xã hội, hạn chế tối đa điều kiện cho các tội phạm xảy ra: + Tiến hành đồng bộ các biện pháp phối hợp giữa các cơ quan trong khu vực: Lao động, Thanh niên, Phụ nữ...nhằm từng bước giải quyết tình trạng thất nghiệp, tạo công ăn việc làm cho những người thất nghiệp để họ có thu nhập và không có thời gian nhàn dỗi qua đó sẽ hạn chế được hành vi phạm tội. + Các cơ quan Công an và cơ quan bảo vệ pháp luật bằng các nghiệp vụ của mình sẽ là lực lượng đóng vai trò chủ chốt trong phòng chống tội phạm: Tập trung rà soát kỹ các đối tượng có tiền án, tiền sự, quản lý, theo dõi chặt chẽ các đối tượng này phát hiện ngăn chặn kịp thời không để các đối tượng này tái phạm. + Đầu tư, nâng cấp các thiết bị chiếu sáng, tăng cường tuần tra, kiểm tra nhất là vào ban đêm và trong các dịp lễ, tết... vì đây là thời điểm các đối tượng lợi dụng sơ hở của người dân hoạt động mạnh hơn, có chế độ đãi ngộ hợp lý đối với lực lượng tuần tra vào các thời điểm này. Thứ hai, với chính quyền địa phương, đặc biệt là Uỷ ban nhân dân các xã, phường cần quản lý chặt các đối tượng cá biệt trong khu vực mình quản lý, tổ chức nói chuyện, giúp đỡ các đối tượng này. Đối với các đối tượng vi phạm, kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời răn đe các đối tượng khác có ý định phạm tội. Thứ ba, Viện kiểm sát nhân dân trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ của mình cần thường xuyên thực hiện việc quản lý và kiểm sát xử lý tin báo tội phạm theo đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự và quy chế ngành, đảm bảo việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử cũng như việc bắt, giam, giữ đúng quy định, không để xảy ra oan sai Thứ tư, chính quyền các cấp cần coi trọng công tác phòng chống tội phạm đặc biệt là tội trộm cắp tài sản, tuyên dương khen thưởng những cá nhân xuất sắc trong công tác phòng chống tội phạm, xử lý nghiêm các đối tượng gây án. C.KẾT LUẬN Có thể nói tình hình tội phạm nói chung và tình hình tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn Kỳ Anh nói riêng đang ngày càng gia tăng, diễn biến khá phức tạp, thách thức cơ quan chức năng vào cuộc. Trong những năm qua công tác phòng chống tội phạm này trên địa bàn đã đạt được nhưng thành tựu đáng khen ngợi song do Kỳ Anh là vùng khó khăn của tĩnh nhiều vùng dân cư thưa thớt, trình độ học vấn lại không cao nên vấn đề tội phạm lại diễn ra khá nhiều. Cùng với sự nổ lực trong công tác phòng chống tội phạm của tất cả các cơ quan từ Điều tra, Tòa án đến Viện kiểm sát thì hi vọng trong một tương lai không xa tình hình tội phạm trên địa bàn huyện Kỳ Anh sẽ được giảm thiểu,
- Xem thêm -