Tài liệu Thực tế công tác kế toán tại công ty liên doanh chế tạo xe máy lifan _ việt nam

  • Số trang: 29 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 38 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Báo cáo thực tập tổng hợp GVHD: TS.Nguyễn Thị Phương Hoa MỤC LỤC DANH MỤC SƠ ĐỒỒ BẢNG BIỂU....................................................................i LỜI MỞ ĐẦU......................................................................................................2 PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TẠI HÀ NỘI.................................................................................3 1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn................................................................................................................3 1.1.1. Về công ty kiểm toán và tư vấn............................................................3 1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý............................................................7 1.2.1. Về bộ máy quản lý tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấnA&C....7 1.2.2. Bộ máy quản lý tại chi nhánh Hà Nội..............................................11 1.3. Đặc điểm tổ chức kinh doanh của A&C................................................12 1.3.1. Đặc điểm về cung cấp dịch vụ...........................................................12 1.3.2. Đặc điểm về loại hình dịch vụ...........................................................13 1.3.3. Đặc điểm khách hàng của A&C........................................................15 1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán:.......................................................15 1.5. Đội ngũ nhân viên A&C.........................................................................16 PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TẠI HÀ NỘI THỰC HIỆN..............................................................................17 2.1. Qui trình kiểm toán do A&C thực hiện................................................17 2.2. Qui trình kiểm soát chất lượng tại A&C...............................................21 PHẦN III: MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT VỀ TỔ CHỨC KIỂM TOÁN TẠI CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TẠI HÀ NỘI......................................................................................................27 3.1. Ưu điểm....................................................................................................27 3.2. Hạn chế và nguyên nhân........................................................................28 KẾT LUẬN........................................................................................................29 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.........................................................30 Trần Thị Hồng 1 Kiểm Toán 47B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Báo cáo thực tập tổng hợp Trần Thị Hồng GVHD: TS.Nguyễn Thị Phương Hoa 2 Kiểm Toán 47B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Báo cáo thực tập tổng hợp GVHD: TS.Nguyễn Thị Phương Hoa LỜI MỞ ĐẦU Cùng với sự phát triển của nền kinh tế đất nước, nhu cầu minh bạch hóa thông tin trong hoạt động của các công ty ngày càng tăng cao. Trong đó kiểm toán là một ngành vô cùng quan trọng, đóng vai trò không thể thiếu trong việc làm lành mạnh hoá nền tài chính quốc gia. Đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, khi mà xu thế toàn cầu hoá hiện nay trở nên ngày càng mạnh mẽ thì kiểm toán lại đóng vai trò quan trọng hơn bao giờ hết. Nhận thức được điều đó, Nhà nước ta đã ngày càng quan tâm nhiều hơn đến lĩnh vực kiểm toán bằng việc tiếp thu học tập từ các nước phát triển nhằm ngày càng hoàn thiện hơn hệ thống chuẩn mực kiểm toán và kế toán cũng như các quyết định và điều luật liên quan. Thêm vào đó, rất nhiều công ty kiểm toán độc lập đã ra đời và không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động của mình để đáp ứng yêu cầu thực tế đặt ra. Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Tư Vấn ( A&C) là một trong những công ty kiểm toán Việt Nam uy tín hàng đầu hiện nay, qua hơn 16 năm hoạt động, với đội ngũ nhân viên năng động nhiệt tình cũng như phong cách làm việc chuyên nghiệp, tận tình với khách hàng, A&C đang chiếm vị trí ngày càng vững chắc và đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của nghành kiểm toán cũng như sự lành mạnh của nền tài chính quốc gia. Được thực tập tại A&C là cơ hội lớn để em trau dồi kiến thức và học hỏi những kinh nghiệm thực tế, không những để em có thể hoàn thành chương trình thực tập, mà còn giúp em có thể vững vàng hơn trong công việc sau này. Em xin gửi lừi cảm ơn tới ban lãnh đạo công ty cũng như các anh chị trong phong nghiệp vụ đã giúp đỡ chỉ bảo nhiệt tình cho em trong quá trình thực tập. Và đặc biệt em xin chân thành cảm ơn giảng viên – Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Hoa đã nhiệt tình giúp đỡ chỉ bảo để em hoàn thành báo cáo này. Ngoài phần mở đầu và kết luận, báo cáo của em được chia thành 3 phần như sau: Phần I: Tổng quan về Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tại Hà Nội Phần II: Thực trạng công tác kiểm toán Báo cáo tài chính do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn thực hiện Phần III: Một số đánh giá nhận xét về tổ chức kiểm toán tại Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn tại Hà Nội Trần Thị Hồng 3 Kiểm Toán 47B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Báo cáo thực tập tổng hợp GVHD: TS.Nguyễn Thị Phương Hoa PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TẠI HÀ NỘI 1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn. 1.1.1. Về công ty kiểm toán và tư vấn - Tªn c«ng ty: c«ng ty cæ phÇn kiÓm to¸n & t vÊn. (thay cho c«ng ty kiÓm to¸n & t vÊn tríc ®©y). - Tªn giao dÞch: Auditing and consulting joint stock company. - Tªn viÕt t¾t: A&C CO. - Trô së chÝnh: 229 §ång Khëi, Phêng BÕn NghÐ, QuËn 1, Thµnh phè Hå ChÝ Minh. ĐT: 08.8277 2293 08.8277 2296 Fax: (84.8)8272300. Email: a&c@hcm.vnn.vn. Website: http://www.ac.audit.com. Quá trình hình thành và phát triển tại A&C có thể chia thành các giai đoạn chính như sau: a. Giai đoạn 1:từ năm 1992 đến năm 2004 Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Việt nam tiền thân là Chi nhánh Công ty Kiểm toán và tư vấn Việt Nam tại Thành Phố Hồ Chí Minh được thành lập theo Quyết định số 140 TC-QĐ/TCCB ngày 26 tháng 2 năm 1992 của Bộ Tài chính. Đến năm 1995, do nhu cầu thực tiễn cũng như mong muốn mở rộng thị trường , lĩnh vực hoạt động của công ty, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ra Quyết định số 197 TC-QĐ/TTCB ngày 13 tháng 2 năm 1995 thành lập Công ty Kiểm toán và tư vấn là Doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Bộ Tài Chính , hoạt động 4 Trần Thị Hồng Kiểm Toán 47B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Báo cáo thực tập tổng hợp GVHD: TS.Nguyễn Thị Phương Hoa theo Giấy phép kinh doanh số 102213 ngày 13 tháng 3 năm 1995 do Uỷ ban Kế hoạch Thành phố Hồ Chí Minh cấp. Từ đó Công ty có tên giao dịch chính thức là Công ty Kiểm toán và Tư vấn, tên giao dịch Tiếng Anh là: Auditing & Consulting Company với trụ sở đặt tại 229 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận I, Thành phố Hồ Chí Minh Ngày 30 tháng 6 năm 2003 Công ty Kiểm toán và Tư vấn tài chính đã chính thức trở thành một trong những công ty đầu tiên chuyển đổi hình thức từ doanh nghiệp nhà nước thành công ty Cổ phần theo Quyết định số 1962 QĐBTC của Bộ trưởng Bộ tài chính, và trở thành công ty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn, hoạt động theo Giấy phép kinh doanh số 41030011964 ngày 6 tháng 12 năm 2003 do Sở Kế hoạch và đầu tư Thành phố Hồ chí Minh cấp.Công ty lấy tên giao dịch chính thức là Công ty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn ,tên giao dịch Tiếng Anh là : Auditing & Consulting Joint Stock Company. Vào thời điểm đó, Công ty có số vốn điều lệ là 5.045.000.000 VNĐ và tổng cổ phiếu : 50.045 Trong đó : Nhà nước chiếm giữ 25.730 cổ phiếu chiếm 51%, còn 24.720 cổ phiếu (chiếm 49%) được bán ra thị trường bên ngoài. b. Giai đoạn 2 : Từ năm 2004 đến 2007 Hòa chung với xu thế hội nhập hóa toàn cầu, và đồng thời cũng nhằm tăng thế và lực cho công ty, đến tháng 3 năm 2004, A&C trở thành đại diện chính thức tại Việt Nam của tổ chức HLB International- đây được xem là tập đoàn Kế toán, Kiểm toán và tư vấn kinh doanh hàng đầu thế giới, có trụ sở chính đặt tại Vương Quốc Anh. Ngày 30 tháng 11 năm 2006, A&C vinh dự là 1 trong 11 công ty được Nhà nước cho phép kiểm toán các tổ chức niêm yết trên thị trường chứng khoán theo Quyết định số 722/QĐ-UBCK của chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán nhà nước. c. Giai đoạn 3 : Từ năm 2007 đến nay Công ty chuyển đổi hình thức trở thành công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C vào ngày 06 tháng 02 năm 2007 theo Nghị định số 105/2004/ NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2004 và Nghị định số 131/2004/NĐ-CP của Chính phủ về Kiểm toán độc lập. Từ đó đến nay, Công ty đã chính thức hoạt động theo giấy phép kinh doanh số 4103647448 của Bộ Tài chính, với lấy tên giao dịch chính Trần Thị Hồng 5 Kiểm Toán 47B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Báo cáo thực tập tổng hợp GVHD: TS.Nguyễn Thị Phương Hoa thức là Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Tư vấn A&C,và tên giao dịch Tiếng Anh là Auditing & Consulting Limited Company. 1.1.2. Về chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C tại Hà Nội. Với mục đích đáp ứng nhu cầu thị trường cũng như chiến lược của công ty muốn mở rộng phạm hoạt động, ngày 1/ 3 / 2001, Văn phòng đại diện tại 41 Lý Thái Tổ , quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đã được cấp phép chuyển thành Công ty Kiểm toán và Tư vấn chi nhánh tại Hà Nội theo Quyết định số 1144/QĐUB và hoạt động theo Giấy phép kinh doanh số 312448 ngày 16/ 3/ 2001 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp. Công ty Kiểm toán và tư vấn – Chi nhánh Hà Nội có tư cách pháp nhân, có tài khoản giao dịch tại ngân hàng, có quyền ký các hợp đồng kiểm toán cũng như phát hành các báo cáo tài chính. Sau ngày 30 tháng 6 năm 2003, khi mà công ty chuyển đổi hình thức thành công ty trách nhiệm hữu hạn, Hội đồng quản trị công ty đã có quyết định số 02/ QĐ-KTTV-HĐQT ngày 29 tháng 12 năm 2003 thành lập chi nhánh Công ty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn tại Hà Nội nhằm mục đích mở rộng hơn nưa quy mô cũng như thị trường khách hàng của công ty. Chi nhánh này hoạt động theo giấy đăng ký kinh doanh số 0113003559 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 15 tháng 1 năm 2004. Và vào tháng 2 năm 2007, theo sự chuyển đổi hình thức sở hữu của Công ty, Công ty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn – chi nhánh Hà Nội đã chuyển đổi thành Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn – chi nhánh Hà Nội. Kết quả kinh doanh trong một số năm trở lại đây của A&C Bảng 1.1: Kết quả kinh doanh qua các năm Chỉ tiêu Doanh thu Lợi nhuận sau thuế Năm 2006 42,6 1,6 Năm 2007 57,2 1,7 Năm 2008 78,36 1,75 Bảng 1.2: Kết quả kinh doanh trên các lĩnh vực hoạt động: Trần Thị Hồng 6 Kiểm Toán 47B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Báo cáo thực tập tổng hợp Doanh thu GVHD: TS.Nguyễn Thị Phương Hoa Chi nhánh Tỷtrọng Hà Nội(t ỷ đ) (%) Toàn Tỷ trọng (%) Công Kiểm toán BCTC 15.100 Kiểm toán XDCB và 2.496 ty(t ỷ đ) 84,59 13,98 51.770 12.240 73,18 17,30 xác định giá trị DN Dịch vụ tư vấn Dịch vụ khác Tổng 0,94 0.49 100 3.458 3.272 70.740 4,9 4,62 100 167 87 17.850 Qua hai bảng số liệu trên ta thấy, tình hình hoạt động chung của Công ty ngày càng khả quan hơn, thể hiện ở việc doanh thu và lợi nhuận sau thuế của Công ty liên tục tăng lên qua các năm, cụ thể là: Doanh thu năm 2007 tăng so với năm 2006 34,27% với số tuyệt đối 14,6 tỷ đồng và doanh thu năm 2008 tăng so với năm 2007 là 21,16 tỷ đồng ứng với gần 37%. Lợi nhuận sau thuế của Công ty cũng tăng khá rõ. Năm 2007, lợi nhuận sau thuế của Công ty tăng so với năm 2006 là 6,25% tương ứng với 0,1 tỷ đồng và năm 2008 so với năm 2007 tăng 0,15 tỷ tương ứng với 8,8%. Điều đó càng cho thấy rõ hoạt động Công ty ngày càng phát triển. 1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý 1.2.1. Về bộ máy quản lý tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấnA&C Bộ máy quản lý Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C được tổ chức theo mô hình chức năng, vì vậy nó chuyên môn hoá trong lĩnh vực quản lý, và do đó đã góp phần tạo hiệu quả cao trong công tác quản lý. Bộ máy quản lý tại Công ty được tổ chức theo mô hình như sau: Trần Thị Hồng 7 Kiểm Toán 47B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Báo cáo thực tập tổng hợp GVHD: TS.Nguyễn Thị Phương Hoa HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN Sơ đồ 1.1 Sơ đồ tổ chức Bộ máy hoạt động của Công ty Kiểm toán A&C BAN TỔNG GIÁM ĐỐC PHÒNG QUẢN TRỊ TỔNG HỢP 6 PHÒNG KIỂM TOÁN BCTC ( PHÒNG 1,2,3,4,5,6) PHÒNG KẾ TOÁN 2 PHÒNG KIỂM TOÁN XÂY DỰNG CƠ BẢN BP. THƯ KÝ PHIÊN DỊCH PHÒNG TƯ VẤN CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI CHI NHÁNH TẠI NHA TRANG TrầnNHÁNH Thị Hồng CHI TẠI CẦN THƠ 8 Toán 47B CÔNG TY TNHHKiểm KẾ TOÁN VÀ TƯ VẤN ĐỒNG KHỞI Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Báo cáo thực tập tổng hợp GVHD: TS.Nguyễn Thị Phương Hoa Hội đồng thành viên của Công ty gồm 22 thành viên, là bộ phận quản lý Công ty có quyền nhân danh công ty giải quyết tất cả các vấn đề liên quan đến quyền lợi của Công ty như hoạch định chiến lược phát triển, các cách thức huy động vốn, kiến nghị về các loại cổ phần và tổng số cổ phần được bán , các phương án kinh doanh và cơ cấu tổ chức, các quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức giám đốc các cán bộ quản lý khác trong công ty cũng như thành lập chi nhánh và công ty con… trừ những vấn đề có liên quan đến Đại Hội đồng cổ đông. Thành viên Hội đồng thành viên bao gồm: Chủ tịch Hội đồng thành viên: Ông Võ Hùng Tiến Phó chủ tịch Hội đồng thành viên: Ông Nguyễn Minh Trí Uỷ viên Hội đồng thành viên: Bà Phùng Thị Quang Thái Bà Nguyễn Thị Hồng Thanh Bà Hà Thị Ngọc Hà … Ban Tổng Giám Đốc bao gồm 1 Tổng giám đốc và 6 phó tổng giám đốc, là bộ phận đại điện pháp nhân về đối nội và đối ngoại của công ty trước pháp luật cũng như trước các cơ quan quản lý Nhà nước về toàn bộ hoạt động của Công ty. Tổng giám đốc - Chủ tịch Hội đồng quản trị- ông Võ Hùng Tiến: là người điều hành công việc hàng ngày của Công ty cũng như chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và pháp luật trong giới hạn phạm vi nhiệm vụ quyền hạn được giao. Phó Tổng giám đốc : là người quản lý một số dịch vụ quản lý trong đơn vị cũng ( quản lý các phòng ban nghiệp vụ ) theo sự phân công của Tổng giám đốc Công ty .Các phó giám đốc là: Ông Nguyễn Minh Trí Ông Nguyễn Chí Dũng Bà Phùng Thị Quang Thái Ông Lê Minh Tài Bà Nguyễn Thị Hồng Thanh Trần Thị Hồng 9 Kiểm Toán 47B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Báo cáo thực tập tổng hợp GVHD: TS.Nguyễn Thị Phương Hoa Phòng hành chính tổng hợp: Chịu trách nhiệm trong việc giao dịch với khách hàng, lập thư báo phí cũng như soạn thảo, ký kết hợp đồng với khách hàng và thực hiện việc quản trị tổng hợp. Phòng Tư vấn và Đào tạo : có chức năng thực hiện cung cấp dịch vụ tư vấn thuế cho khách hàng. Bên cạnh đó, nó còn cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho bộ phận quản lý như Ban giám đốc cũng như nâng cao trình độ nghiệp vụ cho các nhân viên trong công ty về tất cả các mặt. Phòng Kế toán : là phòng có nhiệm vụ giúp tổ chức bộ máy kế toán từ công ty mẹ đến công ty con và các chi nhánh. Nó có tác dụng phản ánh và giám đốc tất cả các thông tin kế toán trong đơn vị theo pháp luật cũng như qui định của công ty. Phòng Kiểm toán Xây dựng cơ bản: Thực hiện công việc kiểm toán trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, xác định giá trị doanh nghiệp cũng như tư vấn đầu tư. Phòng Kiểm toán Báo cáo tài chính: Thực hiện nhiệm vụ Kiểm toán trong lĩnh vực Kiểm toán báo cáo tài chính của khách hàng. Phòng dịch vụ: có chức năng cung cấp các công việc hành chính, dịch vụ văn phòng của Công ty. Các chi nhánh: Chi nhánh tại Hà Nội, chi nhánh tại Nha Trang, chi nhánh tại Cần Thơ đều do các phó Giám đốc trực tiếp phụ trách.Các chi nhánh đều có tư cách pháp nhân, có sử dụng con dấu riêng , hoạt động kinh doanh theo giấy phép kinh doanh của chi nhánh, thực hiện hạch toán phụ thuộc, định kỳ lập báo cáo thu chi làm cơ sở tính kết quả tính hoạt động kinh doanh của đơn vị…Các chi nhánh phải thực hiện theo các nội quy, điều lệ chung của Công ty, tuân thủ qui trình Kiểm toán chung, các tiêu chuẩn nghiệp vụ kỹ thuật, cách thức ghi chép, tham chiếu, bảo quản hồ sơ chứng từ, tài liệu…Các chi nhánh này hoạt động chủ yếu dựa vào mối quan hệ và uy tín của Công ty cũng như khả năng ký kết hợp đồng và năng lực điều hành của Ban giám đốc, đồng thời thực hiện một số hợp đồng khác của Công ty bằng cách sau khi tiến hành kiểm toán thì sẽ gửi toàn bộ dữ liệu cho Công ty để Công ty có thể tiến hành lập báo cáo kiểm toán tài chính cũng như báo cáo quyết toán xây dựng công trình xây dựng cơ bản. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Đồng Khởi là mô hình công ty thu nhỏ, hoạt động độc lập trong việc cung cấp dịch vụ tư vấn và kiểm toán. Trần Thị Hồng 10 Kiểm Toán 47B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Báo cáo thực tập tổng hợp GVHD: TS.Nguyễn Thị Phương Hoa 1.2.2. Bộ máy quản lý tại chi nhánh Hà Nội Chi nhánh Hà Nội có bộ máy quản lý được thiết kế với Phó Giám Đốc đồng thời là Giám đốc chi nhánh, uỷ viên của Hội đồng thành viên, có trách nhiệm về hoạt động của Công ty trước toàn Công ty cũng như trước pháp luật Nhà nước. Cơ cấu bộ máy như sau: Sơ đồ 1.2 Sơ đồ cơ cấu bộ máy của của chi nhánh Hà Nội Ban giám đốc Phòng NV1 Phòng NV2 Phòng NV3 Phòng NV4 Phòng HCTH Phòng Kế toán Chức năng của các phòng ban cụ thể như sau: Giám đốc chi nhánh: Bà Nguyễn Thị Hồng Thanh là người điều hành chỉ đạo mọi hoạt động của chi nhánh và chịu trách nhiệm trước Giám đốc công ty và Công ty về mọi hoạt động của chi nhánh. Các phòng nghiệp vụ 1,2,4 thực hiện nhiệm vụ kiểm toán và tư vấn các báo cáo tài chính. Phòng nghiệp vụ 3 là phòng kiểm toán xây dựng cơ bản và xác định giá trị doanh nghiệp. Phòng Hành chính tổng hợp nhằm thực hiện các công việc chung, quản lý hoạt động của công ty nhằm đảm bảo các công việc của chi nhánh được thực hiện một cách tuần tự, nhịp nhàng. Phòng kế toán có cơ cấu đơn giản gọn nhẹ, nhằm thực hiện nhiệm vụ thu chi và xác định kết quả tại đơn vị. 1.3. Đặc điểm tổ chức kinh doanh của A&C 1.3.1. Đặc điểm về cung cấp dịch vụ Là một doanh nghiệp trong kinh doanh trong lĩnh vực tài chính khá lâu năm ở nước ta ,Công ty Kiểm toán và Tư vấn đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm cũng như niềm tin ở khách hàng. Bên cạnh đó, Công ty là đại diện chính thức của tập đoàn HLB International tại Việt Nam nên cũng đã tiếp thu được Trần Thị Hồng 11 Kiểm Toán 47B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Báo cáo thực tập tổng hợp GVHD: TS.Nguyễn Thị Phương Hoa những bí quyết nghề nghiệp cũng như phương pháp quản lý và phong cách làm việc chuyên nghiệp. HLB International là tổ chức quốc tế về kế toán, kiểm toán và tư vấn tài chính chuyên nghiệp được thành lập năm 1960 và trụ sở chính đặt tại Vương quốc Anh. Với qui mô hoạt động trên toàn thế giới cũng như bề dày hoạt động, tập đoàn đã xây dựng được một hệ thống văn phòng đại diện trên toàn thế giới, đáp ứng đầy đủ và kịp thời yêu cầu của khách hàng. Bên cạnh đó, giữa các văn phòng của tập đoàn luôn có những kênh liên lạc nội bộ hoạt động nhằm phối hợp hoạt động và trao đổi thông tin lẫn nhau. Nhờ đó, A&C cũng đã tiếp thu chiến lược của Tập đoàn HLB International là “ Chăm sóc khách hàng trên khắp thế giới” nhằm phục vụ chất lượng tốt nhất, đa dạng nhất cũng như “ tiếp cận toàn cầu, quan hệ tốt với địa phương” để đảm bảo sự vững mạnh trong hoạt động nhịp của các khách hàng và vì vậy thương hiệu cũng như hoạt động của Công ty ngày càng bền vững, uy tín và phát triển hơn, các dịch v ụ cung cấp ngày càng phát triển đa dạng hơn về chất lượng cũng như số lượng, và đặc biệt là mối quan hệ với các khách hàng ngày càng chặt chẽ. 1.3.2. Đặc điểm về loại hình dịch vụ Công ty cung cấp hàng loạt các dịch vụ tài chính như là: kiểm toán báo cáo tài chính, xây dựng cơ bản, xác định giá trị doanh nghiệp, tư vấn, đào đạo… có chất lượng cao với phí dịch vụ phù hợp và thời gian đảm bảo thuận tiện nhất cho khách hàng.Cụ thể như sau:  Kiểm toán - Báo cáo tài chính: Đây là một trong những dịch vụ chủ yếu của A&C với việc cung cấp cho hàng ngàn khách hàng thuộc mọi loại hình doanh nghiệp khác nhau trong nước và quốc tế…Bên cạnh đó Công ty còn thực hiện các cuộc kiểm toán nội bộ, tuân thủ và kiểm toán thông tin tài chính - Báo cáo dự toán và quyết toán công trình đầu tư xây dựng cơ bản: Đây là hoạt động nổi trội của A&C mang lại nguồn doanh thu chiếm tỷ trọng lớn nhất trong các dịch vụ mà công ty đã cung Trần Thị Hồng 12 Kiểm Toán 47B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Báo cáo thực tập tổng hợp GVHD: TS.Nguyễn Thị Phương Hoa cấp.Nó giúp khách hàng hoàn tất và phê duyệt vốn đầu tư, giá trị quyết toán công trình xây dựng cơ bản… - Báo cáo kinh phí dự án:  Giám định tài chính, định giá xác định giá trị doanh nghiệp phục vụ cho mục chuyển đổi sở hữu( cổ phần hoá, chia tách, sát nhập, cho thuê, khoán…) Các dịch vụ thực hiện dựa trên cơ sở tuân thủ những quy định hiện hành của nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản đối với các loại dự án có vốn đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư trong nước, tôn trọng tính hiện hữu hợp lý và tính thị trường.  Tư vấn về quản trị, kế toán, thuế… Các chuyên gia tư vấn của A&C với kiến thức sâu rộng am hiểu về pháp luật cùng với kinh nghiệm làm việc thực tiễn đã cung cấp cho các khách hàng những giải pháp tốt nhất giúp cải thiện hệ thống kiểm soat nội bộ, nâng cao hiệu quả kinh doanh, tuân thủ các qui định của pháp luật.Bao gồm: - Tư vấn về thuế: Tư vấn cho các doanh nghiệp về các luật thuế, thực hiện các dịch vụ về đăng ký thuế, đăng ký hoá đơn tự in, hoàn thuế, hỗ trợ quyết toán thuế, lập hồ sơ xét ưu đãi thuế… đảm bảo quyền lợi của các doanh nghiệp trong lĩnh vực thuế và tôn trọng pháp luật nhà nước đã ban hành . - Tư vấn các vấn đề liên quan đến kiểm toán: tư vấn tổ chức công tác kế toán, bộ máy kế toán và hoàn thiện các phần hành kế toán. - Tư vấn tài chính và quản trị doanh nghiệp: tư vấn thiết lập và hoàn thiện hệ thống quản trị tài chính, hệ thống kiểm soát nội bộ, phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp, tư vấn cổ phần hoá và niêm yết chứng khoán trên thị trường chứng khoán - Tư vấn về dịch vụ pháp lý: soạn thảo hồ sơ và thực hiện các thủ tục đăng ký chế độ kế toán, thành lập doanh nghiệp, điều chỉnh giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thực hiện các thủ tục chia, tách, hợp nhất, sát nhập, giải thể doanh nghiệp. Trần Thị Hồng 13 Kiểm Toán 47B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Báo cáo thực tập tổng hợp GVHD: TS.Nguyễn Thị Phương Hoa - Tư vấn ứng dụng công nghệ thông tin: cung cấp các chương trình, phần mềm kế toán tài chính.  Dịch vụ kế toán và các dịch vụ khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh theo yêu cầu của khách hàng  Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm toán, Kế toán – Tài chính -Thuế và các chương trình có liên quan trong lĩnh vực kinh tế thị trường: Ban lãnh đạo A&C với kinh nghiệm giảng dạy và quản lý đào tạo từ nhiều năm ở các trường đại học kết hợp với các tiến sĩ, thạc sĩ, giáo viên và chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong thực tiễn có khả năng xây dựng các chương trình huấn luyện và tổ chức thanh công các khoá học theo yêu cầu một cách hiệu quả nhất.Các chương trình đào tạo chủ yếu là: kế toán trưởng, đào tạo các chuyên đề về kế toán tài chính, kế toán quản trị,…sinh hoạt chuyên môn nhằm đưa ra những văn bản nhà nước mới ban hành… Nhìn chung, với kinh nghiệm thực tiến của bề dày hoạt động cũng như đội ngũ nhân viên năng lực, nhiệt tình, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C đã cung cấp hang loạt dịch vụ Tài chính chất lượng hiệu quả cho khách hang, trong đó dịch vụ Kiểm toán Báo cáo tài chính là hoạt động chính tạo nên tên tuổi, thương hiệu cũng như đã mang lại tỷ trọng lợi nhuận lớn cho Công ty. Tiếp đó là dịch vụ Kiểm toán XDCB và xác định giá trị doanh nghiệp, đây là hoạt động nổi trội và mang lại tỷ trọng lợi nhuận lớn nhất cho Công ty. 1.3.3. Đặc điểm khách hàng của A&C Qua hơn 16 năm hoạt động,với uy tín và kinh nghiệm ngày càng nâng cao, A&C trở thành một trong những công ty kiểm toán hàng đầu Việt Nam và trở thành Công ty kiểm toán quen thuộc của rất nhiều doanh nghiệp.Trong 3 năm trở lại đây, A&C đã cung cấp dịch vụ cho gần 2000 khách hàng hoạt động trong mọi lĩnh vực, bao gồm: Trần Thị Hồng 14 Kiểm Toán 47B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Báo cáo thực tập tổng hợp GVHD: TS.Nguyễn Thị Phương Hoa - Các doanh nghiệp Việt Nam thuộc mọi thành phần kinh tế hoạt động trên các lĩnh vực Sản xuất- Xây dựng-Khách sạn –Ngân hang –Giao thông vận tải - Dầu khí… - Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hợp đồng hợp tác kinh doanh hoạt động theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. - Các cơ quan và tổ chức của quốc tế và trong nước, các dự án trong nước và quốc tế, các văn phòng đại diện và cá nhân có nhu cầu cung cấp dịch vụ. Với việc cung cấp hàng loạt dịch vu cho mọi đối tượng trong hầu hết các lĩnh vực, đã chứng tỏ vị thế ngày càng nâng cao của A&C trên thị trường trong cũng như ngoài nước. 1.4. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán: Công ty tổ chức công tác kế toán theo mô hình tập trung. Quản lý tài chính của cả công ty nằm ở trụ sở chính va định kì các chi nhánh lập báo cáo gửi về tổng công ty. Tại các chi nhánh và công ty con có bộ phận kế toán hạch toán riêng nhưng thực hiện theo chế độ hạch toán phụ thuộc của tổng công ty. Về hình thức sổ kế toán, công ty áp dụng hình thức Nhật ký chung trên máy vi tính, với niên độ kế toán từ 1/10 đến 30/9. 1.5. Đội ngũ nhân viên A&C A&C cũng như bất kì một công ty kiểm toán nào khác đều hiểu rõ rằng kiểm toán viên là điều kiện tiên quyết cho sự tồn tại cũng như phát triển của công ty. Qua hơn 16 năm hoạt động công ty đã tìm được cho mình một đội ngũ kiểm toán viên giỏi và yêu nghề, cùng gắn bó vì sự phát triển của A&C. Đến nay, với 315/368 nhân viên trực tiếp phục vụ khách hàng, được tuyển chọn , đào tạo một cách bài bản và chuyên nghiệp, A&C đã tạo dựng được lòng tin cho khách hàng, mang đến kinh nghiệm, kỹ năng cùng tinh thần trách nhiệm rất cao để đáp ứng các nhu cầu dịch vụ ngày càng đa dạng của khách hàng và tạo được nền tảng vững chắc. Cho đến nay, đội ngũ nhân viên của Công ty gồm có: - Thạc sĩ kinh tế và kiểm toán viên quốc tế (ACCA) : 12 người - Kiểm toán viên được cấp chứng chỉ kiểm toán viên của BTC:53 người Trần Thị Hồng 15 Kiểm Toán 47B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Báo cáo thực tập tổng hợp - GVHD: TS.Nguyễn Thị Phương Hoa Thẩm định viên được cấp chỉ thẩm định viên: 7 người Cử nhân có 2 bằng Đại học: 57 người Cử nhân đại học Luật: 45 người Kỹ sư xây dựng, Cử nhân cao đẳng thẩm định giá,v.v.. 44 người Trong quá trình hoạt động, đội ngũ nhân viên liên tục được đào tạo nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng và bản lĩnh nghề nghiệp cùng các kiến thức bổ trợ về Pháp luật , Kinh tế, Thị trường… để có khả năng đa dạng hoá các loại hình dịch vụ cung cấp cho khách hàng. Ngoài các chương trình đào tạo trong nước, các kiểm toán viên còn được đi tu nghiệp và đào tạo qua các hình thức khảo sát, huấn luyện, thực hành tại các nước Malayxia, Singapore, Philippines, Hongkong, Anh, Pháp,Bỉ, Ireland …do công ty tổ chức của các chương trình hỗ trợ của BTC, EURO TAPVIET và các tổ chức nghề nghiệp quốc tế khác. PHẦN II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN TẠI HÀ NỘI THỰC HIỆN 2.1. Qui trình kiểm toán do A&C thực hiện Phương pháp tiếp cận kiểm toán được sử dụng tại chi nhánh Hà Nội là phương pháp tiếp cận theo khoản mục. Kiểm toán viên sẽ phân chia từng khoản và chấp nhậnhành kháchkiểm hàngtoán. Qui trình kiểm mục hoặc nhóm các khoảnKhảo mục sát thành các phần toán cụ thể như sau: Sơ đồ 2.1: Qui trình kiểm toán tại A&C Lập kế hoạch kiểm toán Chứng kiến kiểm kê (nếu có) Thực hiện kiểm toán tại khách hàng Trần Thị Hồng 16 Tổng hợp, lập Báo cáo kiểm toán Kiểm Toán 47B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Báo cáo thực tập tổng hợp GVHD: TS.Nguyễn Thị Phương Hoa Bước 1: Khảo sát và chấp nhận khách hàng: Trong tổ chức kiểm toán của A&C, đây là bước quan trọng để đánh giá tổng quan và lên kế hoạch kiểm toán tổng quát. Khi nhận được yêu cấu từ phía khách hàng công ty sẽ cử cán bộ là người thuộc ban lãnh đạo công ty hoặc kiểm toán viên đến gặp trực tiếp khách hàng để tìm hiểu sơ bộ về khách hàng như: ngành nghề kinh doanh, doanh thu các năm, kết quả kiểm toán các năm trước ( nếu có ),… Quá trình thu thập thông tin ban đầu sẽ được tiến nhành một cách nhanh chóng và cán bộ được cử đi sẽ phải lập Báo cáo khảo sát để báo cáo lại tình hình cho người phụ trách. Cũng trên cơ sở Báo cáo khảo sát đã lập, người đi khảo sát cũng phải tính toán và đề xuất mức phí để trình lên Giám đốc duyệt. Việc để người khảo sát lập các báo cáo, đề xuất và tính toán mức phí sẽ tiết kiệm được công sức và tính toán sát thực hơn bởi vì người đi khảo sát chính là người hiểu hơn cả về tình hình tổng quan của khách hàng. Mức phí và Báo cáo tổng quan được trình lên giám đốc , nếu Giám đốc xét thấy mức phí là phù hợp và quá trình tìm hiểu tổng quan là tương đối phù hợp, chính xác thì sẽ phê duyệt quyết định đồng ý thực hiện kiểm toán và chuyển qua Phòng Quản trị tổng hợp. Phòng quản trị tổng hợp sẽ tiếp nhận và lập thư báo phí gửi khách hàng. Sau khi được sự chấp thuận của khách hàng với mức phí đưa ra Phòng Quản trị tổng hợp sẽ tiến hành soạn thảo hợp đồng và thực hiện kí kết hợp đồng với khách hàng. Hợp đồng sau khi ký kết được Giám đốc phân về các phòng nghiệp vụ phù hợp và các trưởng phòng chịu trách nhiệm phân công các kiểm toán viên thực hiện Trần Thị Hồng 17 Kiểm Toán 47B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Báo cáo thực tập tổng hợp GVHD: TS.Nguyễn Thị Phương Hoa Bước 2: Lập kế hoạch kiểm toán Các kiểm toán viên sau khi được phân công sẽ liên hệ với khách hàng để tìm hiểu kĩ hơn về đặc điểm, hoạt động kinh doanh của khách hàng. Đồng thời các kiểm toán viên sẽ chuẩn bị Bộ hồ sơ kiểm toán bao gồm hồ sơ kiểm toán chung và hồ sơ kiểm toán năm; lựa chọn đội ngũ trợ lý, thực hiện các thủ tục phân tích, đánh giá trọng yếu rủi ro, thẩm tra và đánh giá hệ thống KSNB,… từ đó triển khai kế hoạch cũng như chương trình kiểm toán cụ thể cho khách hàng. Đối với khách hàng thường niên thì công việc này có thể được giảm nhẹ hơn rất nhiều và thường chỉ thu thập về các thông tin mới. Kế hoạch kiểm toán đã được lên xong, kiểm toán viên sẽ liên hệ với khách hàng về thời gian kiểm kê, thời gian thực hiện kiểm toán đồng thời cũng phải gửi trước cho khách hàng danh sách tài liệu cần cung cấp để khách hàng chuẩn bị trước nhằm giảm thiểu thời gian kiểm toán từ đó giảm thiểu chi phí kiểm toán. Bước 3: Chứng kiến kiểm kê ( nếu có) Kiểm kê là công việc được thực hiện trước khi chính thức kiểm toán, công việc này được thực hiện khi kiểm toán viên nhận thấy cần tiến hành kiểm kê đối với một số phần hành cần thiết để bổ sung cho bằng chứng kiểm toán. Qua trình chứng kiến kiểm kê được thực hiện thông qua nhiều các bước nhằm bảo đảm việc chứng kiến kiểm kê là tin cậy và khách quan nhất. Có 3 bước cơ bản khi thực hiện mọi cuộc kiểm kê: Chuẩn bị kiểm kê: kiểm toán viên phải thu thập về kế hoạch kiểm kê, phương thức kiểm kê của khách hàng, yêu cầu khách hàng chuẩn bị các tài liệu cần thiết như sổ cái tài khoản liên quan, danh mục hàng hoá, tài sản (đối với kiểm kê hàng tồn kho và TSCĐHH) và chuẩn bị chứng từ khi cần thiết. Chứng kiến kiểm kê: để chứng kiến kiểm kê đảm bảo khách quan, kiểm toán viên phải để khách hàng kiểm kê, mình đóng vai trò là người quan sát quá trình kiểm kê có chính xác không đặc biệt là trong kiểm kê tiền. Đối với kiểm kê hàng tồn kho kiểm toán viên có thể chọn mẫu để khách hàng kiểm kê. Kết thúc và lập báo cáo kiểm kê: Kiểm toán viên phải lập báo cáo về cuộc kiểm kê của khách hàng, xem kết quả kiểm kê có đáng tin cậy hay không, nêu ý Trần Thị Hồng 18 Kiểm Toán 47B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Báo cáo thực tập tổng hợp GVHD: TS.Nguyễn Thị Phương Hoa kiến của mình về cuộc kiểm kê, thu thập các tài liệu liên quan để lưu hồ sơ kiểm toán. Bước 4: Thực hiện kiểm toán tại khách hàng + Họp triển khai: Trước khi tiến hành đến kiểm toán tại khách hàng, nhóm kiểm toán và Ban giám đốc, phòng kế toán và đại diện các phòng ban chức năng tiến hành họp để thông qua về mục tiêu, nội dung kiểm toán, trách nhiệm của các bộ phận liên quan đến cuộc kiểm toán. Cuộc họp này được tổ chức giúp cho Ban giám đốc nắm được tình hình một cách sát sao hơn. + Thực hiện kiểm toán: Việc thực hiện kiểm toán ở A&C được chia theo từng phần hành. Theo đó nhóm trưởng sẽ phân công công việc cho các thành viên trong nhóm kiểm toán. Thực hiện kiểm toán là quá trình kiểm toán viên áp dụng các phương pháp kiểm toán chứng từ và ngoài chứng từ để thu thập bằng chứng tin cậy nhằm đưa ra kết luận về Báo cáo tài chính của khách hàng. Mỗi thành viên theo phân công sẽ thực hiện kiểm toán phần hành mà mình thực hiện bên cạnh đó cũng sẽ liên hệ với các thành viên khác cùng đối chiếu, kiểm tra các phần hành có liên quan với nhau. Một số các công việc mà kiểm toán viên tiến hành:  Tổng hợp số liệu trên sổ cái, Báo cáo tài chính của đơn vị  Thu thập các tài liệu liên quan: sổ sách, chứng từ, hợp đồng,…  Kiểm tra chi tiết, đối chiếu số liệu, phát hiện những chênh lệch, sai sót  Kiểm tra chứng từ gốc nhằm xác minh lại tính phát sinh, có thật của nghiệp vụ được ghi nhận  Phỏng vấn khách hàng  Thực hiện các thủ tục kiểm toán cần thiết khác như: gửi thư xác nhận,quan sát, bút toán điều chỉnh …. Mỗi thành viên của nhóm kiểm toán sau khi thực hiện xong phần hành của mình đều phải chuyển lại cho nhóm trưởng kiểm tra, soát xét và nếu cần sẽ phải thực hiện thêm các thủ tục cần thiết để hoàn thiện theo yêu cầu của nhóm trưởng. Vào ngày cuối cùng của đợt kiểm toán, kiểm toán viên điều hành (nếu có) sẽ xuống làm việc cùng nhóm kiểm toán để tổng hợp lại các nội dung tồn tại, Trần Thị Hồng 19 Kiểm Toán 47B Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Báo cáo thực tập tổng hợp GVHD: TS.Nguyễn Thị Phương Hoa các bút toán điều chỉnh đống thời soát xét lại toàn bộ kết quả kiểm toán trước khi báo cáo kết quả kiểm toán với khách hàng. + Họp kết thúc: Cuối mỗi cuộc kiểm toán, nhóm kiểm toán và cả kiểm toán viên điều hành (nếu có) sẽ họp công bố kết quả kiểm toán với khách hàng. Cuộc họp phải có mặt Ban giám đốc, bộ phận kế toán và đại diện các phòng ban của khách hàng. Cuộc họp nhằm mục đích báo cáo kết quả kiểm toán, nêu lên những vấn đề tồn tại, đề xuất các xử lý, các điều chỉnh cũng như các biện pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ,… của khách hàng. Kiểm toán viên phải thống nhất với khách hàng về các bút toán điều chỉnh. Bước 5 : Tổng hợp, lập Báo cáo kiểm toán Bước này được thực hiện tại Công ty kiểm toán. Nhóm trưởng sẽ tiến hành đọc lại hồ sơ kiểm toán và ghi nhận các vấn đề còn tồn tại và hướng xử lý, sau đó sẽ tiến hành lập báo cáo kiểm toán. Hồ sơ kiểm toán, Báo cáo kiểm toán và báo cáo tài chính đính kèm sẽ được chuyển cho bộ phận soát xét và nếu còn vướng mắc thì gửi trả cho nhóm kiểm toán còn nếu không thì chuyển cho Ban Giám đốc. Ban Giám đốc soát xét lần cuối cùng trước khi chuyển cho khách hàng, Khi đó nhóm trưởng lập phiếu lấy ý kiến khách hang và gửi kèm theo báo cáo kiểm toán cho khách hàng đó. Khi nhận được phản hồi từ khách hàng, nhóm trưởng phải chuyển phiếu lấy ý kiến khách hàng cho bộ phận soát xét và Giám đốc cho ý kiến sau đó chuyển cho bộ phận quản trị tổng hợp để phát hành báo cáo kiểm toán . 2.2. Qui trình kiểm soát chất lượng tại A&C N©ng cao chÊt lîng c«ng t¸c KÕ to¸n-KiÓm to¸n tõ l©u lu«n ®îc c¸c níc trªn thÕ giíi coi träng. Sau h¬n 16 n¨m h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn, ngµnh kiÓm to¸n ViÖt Nam ®· cã mét bÒ dµy kinh nghiÖm nhÊt ®Þnh, gióp cho c¸c doanh nghiÖp th¸o gì nh÷ng víng m¾c, khã kh¨n trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh vµ hoµn thiÖn hÖ thèng kiÓm so¸t néi bé. §Ó lµm ®îc ®iÒu nµy, c¸c C«ng ty kiÓm Trần Thị Hồng 20 Kiểm Toán 47B
- Xem thêm -