Tài liệu Thư khuyến cáo về hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ

  • Số trang: 6 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 2760 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Tham gia: 31/07/2015

Mô tả:

Đề bài: Công ty SUPER COFFEEMIX MANUFACTURING LTD của Singapore là chủ sở hữu nhãn hiệu “SUPER và hình” cho các sản phẩm thuộc nhóm 29, 30 (thời hạn hiệu lực của Văn bằng bảo hộ đến năm 2017). Công ty SUPER COFFEEMIX MANUFACTURING LTD phát hiện trên thị trường có sản phẩm bột ngũ cốc của Công ty trách nhiệm hữu hạn Rượu Thế Giới sử dụng dấu hiệu “HAPER và hình” tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu “SUPER và hình” trên bao gói lớn và các gói nhỏ bên trong. Với tư cách đại diện cho Công ty SUPER COFFEEMIX MANUFACTURING LTD, hãy viết thư khuyến cáo Công ty trách nhiệm hữu hạn Rượu Thế Giới về hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu, đồng thời đưa ra những yêu cầu cụ thể đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn Rượu Thế Giới để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho khách hàng của mình. Nhóm 1-N04 Page 1 Công ty Luật NO4 Địa chỉ: 87 Nguyễn Chí Thanh, Quận Đống Đa, TP Hà Nội Email: tuvanshtt@gmail.com Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 2012 THƯ KHUYẾN CÁO Kính gửi: Công ty trách nhiệm hữu hạn Rượu Thế Giới Trước tiên, thay mặt công ty SUPER COFFEEMIX MANUFACTURING LTD xin gửi lời chúc sức khỏe tới Quý công ty. Chúng tôi là Công ty Luật NO4, là đại diện sở hữu công nghiệp của Công ty SUPER COFFEEMIX MANUFACTURING LTD của Singapore (Sau đây gọi là Công ty LTD). Chúng tôi viết thư khuyến cáo cho quý công ty về vấn đề sau đây: Công ty LTD hiện là chủ sở hữu nhãn hiệu “SUPER và hình” cho các sản phẩm thuộc nhóm 29, 30 Bảng phân loại hàng hóa Ni-xơ 10 theo VBBH số 01234 do Cục sở hữu trí tuệ cấp ngày 07/4/2007. Công ty chúng tôi đã sử dụng nhãn hiệu “SUPER và hình” cho sản phẩm của mình từ thời điểm được cấp bằng bảo hộ. Trong thời gian gần đây, chúng tôi thấy xuất hiện trên thị trường sản phẩm bột ngũ cốc có sử dụng dấu hiệu “HARPER và hình” tương tự với nhãn hiệu của chúng tôi đang sở hữu và sử dụng. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết Công ty Rượu Thế Giới đang sản xuất sản phẩm này. Chúng tôi cho rằng, với việc sử dụng dấu hiệu “HARPER và hình” của quý công ty là hành vi xâm phạm quyền sở hữu đối với nhãn hiệu của công ty LTD. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 123 Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sau đây gọi là Luật SHTT), với tư cách là chủ sở hữu nhãn hiệu, chúng tôi viết thư khuyến cáo này, yêu cầu quý công ty chấm dứt hành vi trên, dựa trên những cơ sở sau đây: Nhóm 1-N04 Page 2  Thứ nhất, cơ sở pháp lý của việc yêu cầu Công ty SUPER COFFEEMIX MANUFACTURING LTD của chúng tôi đã được cấp văn bằng bảo hộ cho nhãn hiệu “SUPER và hình” cho các sản phẩm thuộc nhóm 29, 30 (thời hạn hiệu lực của Văn bằng bảo hộ đến năm 2017). Theo quy định tại Khoản 1 Điều 121 Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 sửa đổi bổ sung năm 2009 (sau đây gọi tắt là Luật SHTT) thì công ty chúng tôi là Chủ sở hữu nhãn hiệu “SUPER và hình”. Theo đó công ty chúng tôi có đầy đủ các quyền của chủ sở hữu đối tượng SHCN theo Điều 123 Luật SHTT là: “a) Sử dụng, cho phép người khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp theo quy định tại Điều 124 và Chương X của Luật này; b) Ngăn cấm người khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp theo quy định tại Điều 125 của Luật này; c) Định đoạt đối tượng sở hữu công nghiệp theo quy định tại Chương X của Luật này.”  Thứ hai, dấu hiệu của quý công ty đang sử dụng là tương tự, gây nhầm lẫn với nhãn hiệu thuộc sở hữu của công ty chúng tôi Qua khảo sát trên thị trường, chúng tôi phát hiện trên thị trường có sản phẩm bột ngũ cốc của quý công ty sử dụng dấu hiệu “HAPER và hình” trên bao gói lớn và các gói nhỏ bên trong . So sánh dấu hiệu “HAPER và hình” của quý công ty với nhãn hiệu “SUPER và hình” đã được cục sở hữu cấp văn bằng bảo hộ của công ty chúng tôi, chúng tôi nhận thấy, dấu hiệu “HAPER và hình” trên sản phẩm của quý công ty là tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu “SUPER và hình” của công ty chúng tôi. Cụ thể như sau: Trước hết, về dấu hiệu chữ, mặc dù 2 nhãn hiệu có tổng số chữ không bằng nhau, cụ thể: dấu hiệu “HARPER và hình” của quý công ty gồm 6 chữ cái còn nhãn hiệu “SUPER và hình” của công ty chúng tôi gồm 5 chữ cái; nửa phần chữ ở phần đầu của dấu hiệu chữ là khác nhau (“HAR” khác “SU”) và cách phát âm khác nhau (“HARPER” phát âm là “ha- pơ”, “SUPER” phát âm là “su- pơ”); tuy nhiên, nửa phần chữ sau là “PER” và vị trí của phần chữ “PER” đều ở phía sau như vậy là giống với dấu hiệu chữ trong nhãn hiệu của công ty chúng tôi. Mặt khác, về kiểu chữ, thì rõ ràng dấu hiệu chữ của quý công ty cùng một kiểu chữ với kiểu chữ trong dấu hiệu chữ của công ty chúng tôi (tuy ở dấu hiệu “HARPER và hình” là “chữ béo”) và chữ đầu và chữ cuối trong nhãn hiệu đều nhỏ hơn các Nhóm 1-N04 Page 3 chữ còn lại. Như vậy về dấu hiệu chữ của 2 nhãn hiệu không có sự khác biệt đáng kể (trùng 3 trên 5 chi tiết) Về dấu hiệu hình, dấu hiệu “HARPER và hình” của quý công ty và nhãn hiệu “SUPER và hình” của công ty chúng tôi, đều có hình vẽ là hai bông lúa đan chéo vào nhau, phần đầu hai bông lúa cây chụm vào nhau; ở giữa khoảng không gian của phần đầu của hai bông lúa chụm vào nhau là một chấm tròn nhỏ; hai bông lúa được uốn lượn theo hình oval về hai hướng ngược nhau. Về màu sắc của hình, nhãn hiệu “SUPER và hình” có màu sắc đen còn nhãn hiệu “HARPER và hình” có màu xanh. Như vậy, việc sắp xếp biểu tượng hai bông lúa của 2 nhãn hiệu là hoàn toàn giống nhau, chỉ khác nhau về màu sắc nhưng điều này không có tính phân biệt cao khi mà hai dấu hiệu giống nhau 2 trên 3 đặc điểm. Về dấu hiệu kết hợp (tổng thể) thì dấu hiệu “HARPER và hình” của quý công ty và nhãn hiệu “SUPER và hình” của công ty chúng tôi đều có phần chữ nằm gọn trong phần hình, phần chữ được sắp xếp theo hình oval, viền theo hai bông lúa uốn lượn theo hình oval bên ngoài. Về màu sắc tổng thể của nhãn hiệu thì nhãn hiệu “SUPER và hình” có màu sắc đen trắng còn nhãn hiệu “HARPER và hình” có màu đỏ, xanh. Mặt khác, 2 nhãn hiệu này rõ ràng cũng khá tương đồng về kích thước. Vậy, dấu hiệu tổng thể của hai nhãn hiệu chỉ khác nhau về màu sắc trong khi đó lại tương tự nhau về bố cục và kích thước  Như vậy, về hình thức của dấu hiệu thì dấu hiệu “HARPER và hình” và nhãn hiệu “SUPER và hình” giống nhau đến 80%, nói cách khác dấu hiệu mà quý công ty sử dụng tương tự với nhãn hiệu của công ty chúng tôi.  Thứ ba, cả hai dấu hiệu đều được sử dụng cho cùng một nhóm hàng hóa Công ty chúng tôi là chủ sở hữu nhãn hiệu “SUPER và hình” cho các sản phẩm thuộc nhóm 29, 30. Trong khi đó, quý công ty cũng sử dụng dấu hiệu “HARPER và hình” cho sản phẩm là bột ngũ cốc. Theo bảng phân loại hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 9 thì sản phẩm bột ngũ cốc cũng thuộc nhóm 30, như vậy là hoàn toàn trùng với sản phẩm cũng như phân nhóm sản phẩm, hàng hóa mà công ty chúng tôi đã đăng kí và được cục sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ. Đồng thời kênh phân phối của sản phẩm mang nhãn hiệu HARPER cũng trùng với kênh phân phối hàng hóa của SUPER điều này càng làm cho người tiêu Nhóm 1-N04 Page 4 dùng có thể nhầm lẫn giữa nhãn hiệu SUPER của công ty chúng tôi và dấu hiệu HARPER của quý công ty. Theo điểm c khoản 1 Điều 129 Luật sở hữu trí tuệ 2005 thì hành vi “ Sử dụng dấu hiệu tương tự với nhãn hiệu được bảo hộ cho hàng hoá, dịch vụ trùng, tương tự hoặc liên quan tới hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục đăng ký kèm theo nhãn hiệu đó, nếu việc sử dụng có khả năng gây nhầm lẫn về nguồn gốc hàng hoá, dịch vụ;” mà không được phép của chủ sở hữu nhãn hiệu thì bị coi là xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu thì rõ ràng, việc công ty sử dụng dấu hiệu “HARPER và hình” trên sản phẩm bột ngũ cốc của Công ty mình là hành vi xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu của công ty chúng tôi. Rõ ràng, với việc cùng nhóm hàng hóa thì khả năng sản phẩm của hai công ty được bày bán cùng nhau là rất cao trong các điểm bán hàng. Việc khách hàng có thể nhầm lẫn giữa nhãn hiệu của quý công ty với công ty tôi chúng tôi khi không để tâm tới những đặc điểm riêng của từng nhãn hiệu là điều hoàn toàn dễ hiểu. Như vậy, theo quy định tại Điều 125 luật SHTT thì: “Chủ sở hữu đối tượng sở hữu công nghiệp và tổ chức, cá nhân được trao quyền sử dụng hoặc quyền quản lý chỉ dẫn địa lý có quyền ngăn cấm người khác sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp nếu việc sử dụng đó không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này” Xem xét hành vi sử dụng dấu hiệu “HARPER và hình” của quý công trong sự đối chiếu với Khoản 2 và khoản 3 Điều 125 Luật SHTT chúng tôi nhận thấy hành vi sử dụng dấu hiệu “HARPER và hình” cho sản phẩm là bột ngũ cốc của quý công ty rõ ràng không thuộc các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 125 Luật SHTT. Do đó căn cứ vào Khoản 1 Điều 125 Luật SHTT và phân tích ở trên, công ty chúng tôi hoàn toàn có yêu cầu quý công ty chấm dứt hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp của công ty chúng tôi. Từ những căn cứ đó, để đảm bảo một môi trường kinh doanh lành mạnh, chúng tôi yêu cầu công ty Rượu Thế Giới phải nhanh chóng: Thứ nhất, không được tiếp tục sử dụng nhãn hiệu “Happer và hình” để tránh gây ra sự nhầm lẫn cho khách hàng. Nhóm 1-N04 Page 5 Việc sử dụng nhãn hiệu được quy định cụ thể tại điểm a, b khoản 5 Điều 124 Luật SHTT, bao gồm việc: - Gắn nhãn hiệu “HARPER và hình” được bảo hộ lên hàng hóa, bao bì hàng hóa, phương tiện kinh doanh, phương tiện dịch vụ, giấy tờ giao dịch trong hoạt động kinh doanh; Lưu thông, chào bán, quảng cáo (trên tất cả phương tiện thông tin đại chúng) để bán, tàng trữ để bán hàng hóa mang nhãn hiệu “HARPER và hình”. Thứ hai, trong vòng 60 ngày, đề nghị công ty thu hồi lại toàn bộ sản phẩm đang được lưu thông trên thị trường cũng như dừng sản xuất, phân phối các sản phẩm có gắn nhãn hiệu “HARPER và hình”. Thứ ba, công ty phải thiết kế lại nhãn hiệu để có sự khác biệt với nhãn hiệu của chúng tôi nếu muốn tiếp tục sử dụng nhãn hiệu đó. Nếu công ty Rượu Thế giới không thực hiện những yêu cầu đó trong thời hạn chúng tôi đã đưa ra, công ty LTD chúng tôi sẽ sử dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật nhằm bảo vệ quyền lợi của mình. Việc quý công ty kéo dài thời gian thực hiện sẽ tăng thêm khoản tiền bồi thường cho những tổn thất do hành vi xâm phạm quyền sở hữu đối với nhãn hiệu “SUPER và hình”. Để tạo ra một môi trường kinh doanh lành mạnh, chúng tôi hi vọng rằng quý công ty sẽ có những phản ứng phù hợp, nhằm hạn chế tối đa những tổn thất mà công ty có thể gặp phải. Một lần nữa, xin chúc sức khỏe quý công ty. Mọi chi tiết xin liên hệ với công ty chúng tôi qua địa chỉ email đã cung cấp Xin chân thành cảm ơn! Nhóm 1-N04 Page 6
- Xem thêm -