Tài liệu Thống kê mô tả và phân tích

  • Số trang: 24 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 189 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong

Đã đăng 59174 tài liệu

Mô tả:

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH BÀI THỰC HÀNH MÔN HỌC Giảng viên hướng dẫn: Cao Thị Phương Thủy Nhóm thực hiện: Nhóm 13 Các phần mềm được sử dụng trong bài làm Thống kê mô tả và phân tích Sắp xếp số liệu thời gian từ khi đặt hàng đến khi giao hàng theo thứ tự từ nhỏ đến lớn Thống kê mô tả và phân tích Các đại lượng thống kê mô tả mức độ tập trung của thời gian giao hàng. Biểu hiện doanh thu thực tế của từng mặt hàng Phân tích tính thời vụ Theo chỉ số mùa vụ  Biểu diễn kết cấu doanh thu của từng cửa hàng trong 3 năm, giúp ta biết được mặt hàng nào đem lại tổng doanh thu lớn nhất, nhỏ nhất cho doanh nghiệp, và tìm biện pháp khắc phục kịp thời • Phân tích tình hình hoàn thành kế hoạch doanh thu theo các tháng • Biểu hiện tỷ lệ sai hỏng của mặt hàng theo các tháng Hồi quy dự báo Đánh giá mức độ tin cậy của phương pháp dự báo • Phương pháp dự báo phân tách thành phần cho sản phẩm A • Phương pháp san bằng hàm số mũ của mặt hàng B • Phương pháp đường hồi quy tuyến tính cho sản phẩm C 2.1. ước lượng khoảng tin cậy tỷ lệ sai hỏng chung của sản phẩm B với xác suất 98% Bước 1: Start > Basic Statistic > 1 Proportion Bước2: Nhấp chuột vào Summarized data, Nhập 1888800 vào Number of trials Nhập 18371 vào Number of successes Nhấp chuột vào Option, nhập 98 vào Confidence level Nhấp chuột vào Use test and interval based on normal distribution. Sau đó chọn OK 2.2. Ước lượng khoảng thời gian từ khi đặt hàng đến khi giao hàng trung bình cho tất cả các đơn hàng của công ty với độ tin cậy 95% Bước 1: Stat > Basic Staticstics > 1Sample Z Bước 2: Nhấp chuột vào Summarized data Nhập 110 vào Samplesize Nhập 124.73 vào Mean Nhập 14.87 vào Standard deviation • Nhấp chuột vào Option, nhập 95 vào Confidence Level và chọn not equal ở Alternative. Sau đó chọn OK 2.3. Ý nghĩa: - với độ tin cậy đã cho trước, bằng cách tính toán chúng ta biết được tỉ lệ sản phẩm bị lỗi là do nguyên nhân nào gây nên là chủ yếu - và với độ tin cậy đã cho, ta biết được thời gian đặt hàng đến khi giao hàng trung bình của các đơn hàng.  từ kết quả trên giúp doanh nghiệp có thể kiểm soát được tình hình hoạt động sản xuất của doanh nghiệp Dự báo doanh thu mặt hàng A theo phương pháp mùa vụ Kiểm soát chất lượng Biểu đồ kiểm soát trung bình mẫu và khoảng biến thiên R QUẢN LÝ DỰ ÁN • 1 Thiết lập thông tin ban đầu cho dự án • 2 Tạo biểu đồ gantt cho dự án • 3 Phân bố công việc và tính toán chi phí Thiết lập thông tin ban đầu cho dự án • Tên dự án: tên công trình • Thiết lập ngày bắt đầu • Thời gian làm việc:thời gian làm việc trong ngày và trong tuần thời gian nghỉ trong ngày và trong tuần Tạo biểu đồ gantt cho dự án • Tạo dựng các công việc • Tạo dựng biểu đồ gantt • Chỉ ra thời gian dự trữ tự do và dự trữ toàn phần Phân bố công việc và tính toán chi phi
- Xem thêm -