Tài liệu Thỏa thuận đặt cọc mua bán nhà đất (2)

  • Số trang: 3 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 325 |
  • Lượt tải: 0
hosomat

Tham gia: 10/08/2016

Mô tả:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP TỰ DO HẠNG PHÚC THỎA THUẬN ĐẶT CỌC MUA NHÀ ĐẤT (Về việc đặt và nhận tiền cọc mua nhà chuyển nhượng quyền sử dụng đất ) Hôm nay, ngày….....tháng….....năm 2010 I. ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN ĐẶT CỌC (BÊN BÁN) : Ông :…... ……………………………………………………………………….. ………………. Sinh ngày :…………………………………………………………………………………..…... CMND số:………………...….… Ngày cấp:……………………Tại ......……..……………….. Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………… Bà:…….. ………………………………………………………………………..………………. Sinh ngày :…………………………………………………………………………………..…... CMND số:……………….....….… Ngày cấp:……………..………Tại ......….…….………….. Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………… II. ĐẠI DIỆN BÊN ĐẶT CỌC (BÊN MUA) : Ông :…... …………………………………………………………………………….. …………. Sinh ngày :…………………………………………………………………………………..…... CMND số:………………...….… Ngày cấp:…………..…………Tại ......………....………….. Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………… Bà:…….. ……………………………………………………………………………..…………. Sinh ngày :…………………………………………………………………………………..…... CMND số:………………...….… Ngày cấp:……….………..……Tại ......….……..………….. Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………………... …………………………………………………………………………………………………… III. NỘI DUNG ĐẶT CỌC : Sau khi hai bên bàn bạc thống nhất, chúng tôi đồng ý chuyển nhượng phần đất tọa lạc tại: Thửa đất số :……...……..……Tờ bản đồ số:…………………tài iệu năm:………..…………... Tọa lạc tại phường (xã):…………………………………..…Quận (huyện):…………………… Tỉnh:…………………………..Hẽm(ngõ)………………Đường:……………………………… Sổ đỏ mang tên:…………………………………………………………………………………. Vào sổ số:………………………………………….Cấp ngày: ...........…………………………. Với tổng diện tích là:…………..m2, trong đó: đất ở đô thị là:……..…m2, đất khác:…….…m2 diện tích ở là:……………...…..……...m2, diện tích sân (vườn):……………………………m2 Thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bên bán và không có tranh chấp với bên thứ ba. Tổng giá trị chuyển nhượng (mua bán) là:…………………………………….………………... …………………………………………………………………………………….. …………….. IV. CÁC THỎA THUẬN VỀ NỘI DUNG MUA BÁN, THANH TOÁN : Bằng văn bản này, bên bán đồng ý bán cho bên mua nhà đất có nội dung mô tả như trên tại điều 3, với thời hạn thanh toán cụ thể như sau: - Đợt 1: ………………………...……………………..…………………….…..đồng (đặt cọc) Bằng chữ:……………………………………………………………….……………………….. - Đợt 2: Ngay sau khi ký xong hợp đồng chuyển nhượng tại phòng công chứng nhà nước và nhận giấy hẹn nhận lại hồ sơ mang tên bên mua, số tiền giao nhận là: ……………………………………………………………………….…………...……..đồng Bằng chữ:……………………………………………………………….……………………….. - Đợt 3: Phần còn lại thanh toán ngay sau khi nhận biên lai đóng thuế trước bạ mang tên bên mua thì bên mua chuyển đủ tiền cho bên bán V. CAM KẾT : - Hai bên trao đổi kỹ lưỡng trước khi tiến hành mua bán và đi đến thống nhất đưa ra đặt cọc này - Bên bán cam kết phần đất trên là đúng lô, đúng thửa, đủ diện tích, đúng đường và không ai tranh chấp, là toàn quyền quyết định của bên bán. Trước khi chuyển nhượng (mua bán) nếu có ai tranh chấp phần đất này tới bên bán trong thời gian chuyển nhượng (mua bán) thì bên bán chịu hoàn toàn trách nhiệm bồi thường gấp đôi số tiền đặt cọc của bên mua và chịu trách nhiệm trước pháp luật nhà nước Việt Nam. - Bên mua cam kết hợp đồng với bên bán để làm thủ tục chuyển nhượng và trả tiền đúng hẹn. - Bên bán cam kết sau khi nhận tiền đặt cọc này, sẽ bàn giao toàn bộ hồ sơ chứng từ liên quan đến thửa đất này để làm thủ tục hợp đồng chuyển nhượng sang tên và khu nhà trọ cho thuê hiện tại ngưng thu tiền kể từ ngày nhận tiền đặt cọc của bên mua. - Bên bán cam kết lắp đặt đồng hồ điện, đồng hồ nước chung của thành phố riêng cho bên mua. VI. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH : - Thỏa thuận này được lập thành 2 (hai) bản, bên mua giữ một bản bên bán giữ một bản và có cơ sở pháp lý như nhau. - Thỏa thuận đặt cọc này có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký kết. - Hai bên cùng đọc lại những điều trên, hiểu rõ nội dung và đồng ý ký tên, lăn tay dưới đây để làm bằng chứng. ĐẠI DIỆN BÊN BÁN ký ghi rõ họ tên ĐẠI DIỆN BÊN MUA ký ghi rõ họ tên Nguyễn Văn Hải
- Xem thêm -