Tài liệu Thiết lập trình diễn windows

  • Số trang: 65 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 39 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lời mở đầu 1.Lý do lựa chọn đề tài Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh là mục tiêu mà mọi doanh nghiệp trong bất kỳ lĩnh vực nào ở vào mọi thời điểm nào đều mong muốn và tìm mọi cách để đạt được.Tuy nhiên làm thế nào để nâng cao được hiệu quả SXKD là một bài toán khó đặt ra với mỗi doanh nghiệp bởi lẽ không có một công thức chung cho tất cả các doanh nghiệp mà mỗi doanh nghiệp phải dựa trên nguồn lực của mình cộng thêm với sự nghiên cứu kỹ lưỡng thị trường bên ngoài thì mới có thể đạt được hiệu quả SXKD.Trong bối cảnh nước ta đang hội nhập với kinh tế thế giới,thách thức cạnh tranh đến với các doanh nghiệp là rất lớn.Các doanh nghiệp từ nước ngoài với công nghệ và kỹ thuật hiện đại, con người được đào tạo bài bản sẽ là sự đe dọa đối với sản xuất của các doanh nghiệp trong nước.Tuy nhiên đây cũng là cơ hội mở ra cho các doanh nghiệp trong nước để nâng cao hiệu quả sản xuất bằng cách tiếp thu công nghệ từ nước ngoài, đào tạo về con người.Hội nhập về kinh tế cũng đồng thời là hội nhập về công nghệ, hội nhập về tri thức.Khi đã tiếp thu được các công nghệ tiên tiến nhất, các doanh nghiệp hoàn toàn có thể cạnh tranh hiệu quả trong nước và nước ngoài.Đối với lĩnh vực xây dựng vấn đề tiếp thu công nghệ và kỹ thuật đê nâng cao hiệu quả SXKD cũng là một bài toán khó đang đặt ra với các doanh nghiệp.Với tốc độ phát triển cao của nghành xây dựng như hiện nay thì sức hấp dẫn là rất lớn, các doanh nghiệp nhẩy vào lĩnh vực này ngày càng nhiều do đó sức ép cạnh tranh là rất cao.Nâng cao hiệu quả SXKD chính là để cho doanh nghiệp cạnh tranh có hiệu quả hơn,tạo được chỗ đứng trên thị trường 2.Mục đích nghiên cứu -Tìm hiểu về quá trình quy hoạch nghành -Phân tích tài chính, phân tích SWOT Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 -Xây dựng khung logic từ đó đưa ra các giải pháp thực hiện 3.Nội dung nghiên cứu Dựa trên cơ sở đó cộng thêm những kiến thức qua quá trình thực tập tại công ty cổ phần lắp máy điện nước và xây dựng, đề tài xin được tập trung vào “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh ở công ty cổ phần lắp máy điện nước và xây dựng”.Đề tài sẽ tập trung nghiên cứu thực trạng sản xuất kinh doanh của công ty và từ đó đề ra một số giải pháp và kiến nghị khắc phục Đề tài sẽ được chia làm ba chương Chương I: Cơ sở lý luận chung về hiệu quả SXKD Chương II: Khái quát chung về tình hình SXKD tại công ty cổ phần lắp máy điện nước và xây dựng Chương III :Giải pháp nâng cao hiệu quả SXKD tại công ty cổ phần lắp máy điện nước và xây dựng 4.Đối tượng nghiên cứu Công ty cổ phần lắp máy điện nước và xây dựng 5.Phương pháp nghiên cứu Đề tài dựa trên một số những phương pháp nghiên cứu là phân tích tài chính, phân tích các chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng nguồn lực, phân tích SWOT 6.Dự kiến kết quả đạt được -Làm sáng tỏ thực trạng sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần lắp máy điện nước và xây dựng -Đề ra được những giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty Do kinh nghiệm còn ít nên đề tài không tránh khỏi những thiếu sót mong nhận được sự góp ý và chỉnh sửa Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Cuối cùng em xin được gửi lời cám ơn chân thành tới Thạc sĩ Đặng Thị Lệ Xuân, giáo viên đã hướng dẫn em làm đề tài này, tới các cán bộ tại phòng Kê hoạch, phòng Kinh tế thị trường kỹ thuật, phòng Tổ chức hành chính của công ty cổ phần lắp máy điện nước đã tận tình giúp đỡ em trong thời gian em thực tập Hà Nội ,ngày 7 tháng 5 năm 2009 Sinh viên Tạ Duy linh Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH 1.Khái niệm 1.1.Khái niệm về hiệu quả sản xuất kinh doanh Hiệu quả là một khái niệm hay một mục tiêu mà bất kỳ chủ thể nào cũng mong muốn đạt được.Trong đời sống, lĩnh vực nào cuối cùng cũng được đánh giá bằng tính hiệu quả.Chúng ta có thể gặp rất nhiều các loại hiệu quả như hiệu quả xã hội nói về việc nâng cao đời sống của mọi tầng lớp người dân như giải quyết công ăn việc làm, phúc lợi xã hội,sức khỏe của người dân hay hiệu quả môi trường nói về việc bảo vệ môi trường như tình trạng ô nhiễm, tác hại thiên tai và đối với doanh nghiệp thì đó là hiệu quả sản xuất kinh doanh v.v. Hiệu quả đôi khi đánh giá hết được mà nó do chủ thể tự đánh giá, tự kiểm nghiệm dựa trên các thước đo đánh giá một cách tương đối.Chính vì vậy hiệu quả phải đi đôi với mục tiêu do chủ thể đặt ra.Trong các doanh nghiệp, việc đánh giá hiệu quả của doanh nghiệp đôi khi cũng chỉ mang tính chất tương đối.Không có một chỉ số hay một thước đo cụ thể để đánh giá chính xác hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.Ngày nay khi hoạt động của doanh nghiệp ngày càng phải công khai minh bạch, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp cũng phải được đánh giá theo hướng sát thực hơn với sự đóng góp của nhiều bên.Hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được định nghĩa như sau Hiệu quả sản xuất kinh doanh phản ánh mối quan hệ giữa chi phí bỏ ra và kết quả thu về trên cơ sở các thước đo chính là thước đo giá trị và thước đo vật chất hay mặt định lượng và định tính trong những điều kiện nhất định Để làm rõ hơn hiệu quả SXKD ta phải phân biệt phạm trù hiệu quả SXKD với các phạm trù khác Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Thứ nhất ta cần phân biệt hiệu quả SXKD với kết quả.Hai phạm trù này tưởng như là một vì trong khái niệm hiệu quả SXKD có nhắc tới kết quả.Tuy nhiên hiệu quả là một phạm trù rộng hơn kết quả.Kết quả phản ánh cái thu về qua quá trình sản xuất kinh doanh được thể hiện qua các chỉ tiêu như doanh thu, lợi nhuận,chất lượng sản phẩm, uy tín với khách hàng, giá trị thương hiệu v.v.Cón hiệu quả còn phản ánh tiềm năng phát triển thể hiện cả sự thay đổi về chất của doanh nghiệp.Nó là kết quả bao gồm sự hoàn thiện về cơ cấu tổ chức, cơ cấu kinh doanh, trình độ quản lý sản xuất,trình độ của đội ngũ lao động,trình độ sử dụng các nguồn lực, xu thế phát triển trong tương lai trên cơ sở những cái đang làm và sẽ làm..Vì vậy khi đánh giá hiệu quả phải chú ý tới cả hai mặt định tính và định lượng của doanh nghiệp,hai mặt náy có mối quan hệ tương hỗ cho nhau.Mặt định lượng là điều kiện cho mặt định tính còn mặt định tính là tiền đề cho mặt định lượng. Thứ hai là cần phân biệt hiệu quả SXKD với tăng trưởng doanh nghiệp.Trong khái niệm hiệu quả SXKD có nhấn mạnh tới yếu tố “trong điều kiện nhất định”.Đây là một đặc tính rõ nét thể hiện tính hiệu quả.Hiệu quả phải gắn với tình hình hiện tại của doanh nghiệp, của môi trường kinh tế mà doanh nghiệp đang hoạt động chứ không hề có một thước đo chung để đánh giá hiệu quả.Tăng trưởng doanh nghiệp thể hiện ở các mặt tăng lên về của cải, quy mô do hoạt động sản xuất và đầu tư đem lại.Tăng trưởng nhanh chứng tỏ doanh nghiệp đang gặp thuận lợi còn tăng trưởng thấp chứng tỏ doanh nghiệp đang gặp khó khăn.Tuy nhiên hiệu quả không nhất thiết là thể hiện qua chi phí sản xuất được sử dụng như thế nào mà đôi khi là nó đang duy trì nguồn lực hiện tại ra sao .Hiệu quả không nhất thiết là phải gắn với tăng trưởng cao trong ngắn hạn.Hiệu quả thể hiện mục tiêu dài hạn của doanh nghiệp còn tăng trưởng chỉ là đánh gía trước mắt.Đôi khi để đạt được hiệu quả cao nhất, doanh nghiệp phải đánh đổi với tốc độ tăng trưởng trước Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 mắt.Vì vậy tăng trưởng doanh nghiệp là một yếu tố để đánh giá hiệu quả SXKD tuy nhiên nó không phản ánh được đầy đủ mọi vấn đề của hiệu quả SXKD 1.2.Các tính chất của hiệu quả SXKD -Tính lâu dài Hiệu quả SXKD được đánh giá dựa trên sự tăng trưởng, hoàn thiện về tất cả các mặt của doanh nghiệp.Mỗi một đồng vốn đưa vào phải mất một quãng thời gian nhất định để phát huy tác dụng.Quãng thời gian đó có thể là một tháng, một quý, một năm mà cũng có thể là vài năm.Điều quan trọng khi đánh giá hiệu quả SXKD phải dựa trên sự tăng trưởng dài hạn của doanh nghiệp.Tức là mỗi đồng chi phí bỏ ra phải đảm bảo sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. -Tính toàn diện Doanh thu, lợi nhuận ,tỷ lệ vay nợ là những chỉ tiêu dễ thấy nhất thể hiện hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.Tuy nhiên đó chỉ là một trong những khía cạnh để đánh giá hiệu quả SXKD.Như đã nói ở trên, hiệu quả phải được đánh giá dựa trên sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.Đó là trình độ của đội ngũ lao động có được cải thiện hay không,cơ cấu tổ chức và trình độ tổ chức sản xuất thay đổi như thế nào,doanh nghiệp có nâng cao đượch khả năng cạnh tranh của mình hay không, cơ cấu nghành nghề kinh doanh có thay đổi gì không và triển vọng kinh doanh mặt hàng đó trong thời gian tới như thế nào,trong thời gian tới doanh nghiệp có còn giữ được tốc độ tăng trưởng như thế nữa không?Và quan trọng hơn hết khi đánh giá hiệu quả SXKD phải xem giữa mục tiêu đạt được và chiến lược phát triển của doanh nghiệp có thống nhất hay không, doanh nghiệp có đi đúng hướng đã đề ra cho mình hay không? 2.Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả SXKD Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2.1.Các chỉ tiêu chung 2.1.1.Các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp Đây là các chỉ tiêu đánh giá một cách tổng quát nhất hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.Nó cho ta một cái nhìn ban đầu về tình hình của doanh nghiệp trong thời điểm hiện tại.Tuy nhiên đây mới chỉ là những chỉ tiêu tổng quát nhất, nó chưa đi sâu vào đánh giá cụ thể hoạt động kinh doanh a.Hiệu quả tương đối Hầu hết các chỉ tiêu được đánh giá hiện nay là các chỉ tiêu tương đối.Các chỉ tiêu tương đối mà ta thường gặp như tốc độ tăng trưởng,phần trăm lợi nhuận trên doanh thu, tỷ lệ nợ,tỷ lệ hoàn vốn nội bộ v.v.Các chỉ tiêu náy có một ưu điểm là nó đánh giá được sự lớn mạnh của doanh nghiệp kì này so với kỳ trước Công thức tính hiệu quả tương đối H=K/C H: hiệu quả SXKD K: kết quả thu được C: chi phí bỏ ra Chỉ tiêu này đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản tức là một đồng tài sản đưa vào sẽ tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận.Kết quả thường là các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận còn chi phí thường là chi phí lao động sống, chi phí lao động vật hóa hoặc là vốn sản xuất bình quân năm.Do đó ta có thể thấy hiệu quả SXKD còn được thể hiện qua cả lao động sống và lao động vật hóa.Nó thể hiện trình độ tổ chức quản lý sản xuất, trình độ tay nghề của người lao động.Vì vậy công thức trên có thể được viết lại là H=Doanh thu,lợi nhuận trước thuế,lợi nhuận ròng/tài sản bình quân,vốn kinh doanh bình quân b.Hiệu quả tuyệt đối Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Hiệu quả tuyệt đối thể hiện kết quả mà doanh nghiệp đạt được.Hiệu quả tuyệt đối thể hiện giá trị gia tăng trong hoạt động SXKD tức là phần giá trị tăng thêm do hoạt động đầu tư đem lại Công thức tính hiệu quả tuyệt đối H=K-C Hay công thức được viết là H=doanh thu,doanh thu thuần,lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế-tài sản bình quân, vốn sản xuất bình quân Hiệu quả tuyệt đối được đánh giá dựa trên quy mô của doanh nghiệp 2.1.2.Các chỉ tiêu doanh lợi a.Doanh lợi tính theo chi phí Doanh lợi theo chi phí phản ánh khả năng sinh lãi của một đơn vị chi phí được dùng cho các hoạt động SXKD trên phạm vi toàn doanh nghiệp hoặc cho một chủng loại sản phẩm nào đó.Mức doanh lợi được xác định theo công thức DLcp=JIr/P DLcp: doanh lợi tính theo chi phí JIr : lợi nhuận ròng P : giá thành của sản phẩm Đây là một chỉ tiêu quan trọng giúp doanh nghiệp kịp thời xem xét lại cơ cấu hoạt động kinh doanh, tỷ trọng doanh thu của các mặt hàng trong tổng doanh thu, từ đó giúp doanh nghiệp điều chỉnh lại cơ cấu nghành nghề kinh doanh, cơ cấu đầu tư.Những sản phẩm nào có mức doanh lợi cao sẽ được doanh nghiệp đầu tư phát triển còn những sản phẩm nào có mức doanh lợi thấp sẽ được doanh nghiệp khắc phục cac điểm yếu để cải thiện sản phẩm hoặc giảm tỷ trọng đầu tư và dần dần loại bỏ khỏi cơ cấu sản phẩm của công ty Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 b.Doanh lợi theo vốn Đây là một trong các chỉ tiêu rất quan trọng thể hiện năng lực của doanh nghiệp trong việc sử dụng đồng vốn.Đó là cách doanh nghiệp làm thế nào để một đồng vốn đưa vào sản xuất tạo ra giá trị lợi nhuận cao.Đây là một vấn đề không hề đơn giản bởi việc sử dụng đồng vốn thế nào cho hiệu quả không chỉ phụ thuộc vào việc doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nào,tỷ suất sinh lời ra sao mà còn phụ thuộc vào việc doanh nghiệp đầu tư vào thời điểm nào, có nắm bắt kịp thời cơ hay không.Nguồn vốn của doanh nghiệp được bắt nguồn từ rất nhiều nguồn khác nhau.Đó thể là vốn chủ sở hữu, vốn tín dụng, vốn góp của khách hàng.Một doanh nghiệp mạnh là một doanh nghiệp có nguồn vốn dồi dào,có khả năng huy động được nguồn vốn để phục vụ cho quá trình sản xuất.Tuy nhiên huy động được nguồn vốn là một chuyện, việc sử dụng đồng vốn thế nào cho hiệu quả lại là một chuyện khác.Câu hỏi đặt ra là doanh nghiệp sẽ giải ngân nguồn vốn đó như thế nào.Chính vì vậy khi xét tới hiệu quả sử dụng đồng vốn cần phải xét tới trên hai phương diện là hiệu quả sử dụng tổng vốn và hiệu quả của vốn sử dụng Hiệu quả sử dụng tổng vốn được thể hiện qua công thức Htv=JIr/tổng vốn kinh doanh Chỉ tiêu này phản ánh khả năng sinh lời của một đơn vị tiền tệ vốn nói chung không phụ thuộc là nó có được sử dụng hay không Hiệu quả sử dụng vốn sử dụng Hsd=JIr/giá trị thực tế vốn sử dụng Giá trị thực tế vốn sử dụng gồm giá trị khấu hao tài sản cố định trong kỳ và số dư bình quân vốn lưu động trong kỳ tham gia vào các hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp Chỉ tiêu này phản ánh khả năng sinh lợi của một đồng vốn thực tế được huy động vào sản xuất kinh doanh.Vốn thực tế đưa vào sản xuất gồm có vốn Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 lưu động và vốn khấu hao.Vốn lưu động thì chuyển toàn bộ giá trị vào sản phẩm còn vốn khấu hao thì chuyển từng phần vào giá trị của sản phẩm.Vì vậy trong quá trình hạch toán nguồn vốn sản xuất phải tính tới thời gian hao mòn tài sản cố định, giá trị của tài sản chuyển vào giá thành sản phẩm. 2.2.Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng các nguồn lực. 2.2.1.Hiệu quả sử dụng tài sản cố định Tài sản cố định của doanh nghiệp bao gồm máy móc, nhà xưởng, các thiết bị phục vụ sản xuất v.v thuộc sở hữu của doanh nghiệp đó.Tùy theo từng loại hình công việc mà khối lượng, giá trị của tài sản cố định quyết định tới hoạt động sản xuất của công ty.Tài sản cố định có một đặc điểm là giá trị của nó được chuyển dần vào giá trị của sản phẩm.Việc tính toán giá trị của tài sản cố định là một việc rất khó khăn do phai hạch toán về giá trị hao mòn, thời gian sử dụng và giá trị thanh lý.Đặc biệt với những doanh nghiệp có khối lượng tài sản cố định lớn thì việc tính toán này là rất khó khăn. Vì thê tính toán hiệu quả sử dụng tài sản cố định là môt công việc rất phức tạp Htscđ=Doanh thu,Lợi nhuân/Tổng giá trị TSCĐ Chỉ tiêu này phản ánh một đồng tài sản cố định tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận hay doanh thu 2.2.2.Hiệu quả sử dụng tài sản lưu động Tài sản lưu động bao gồm các tài sản có tính thanh khoản cao.Hiệu quả chung về tài sản lưu động được phản ánh qua các chỉ tiêu như sức sản xuất, sức sinh lợi của vốn lưu động.Vốn này có đặc điểm là nó chuyển toàn bộ giá trị vào giá trị của sản phẩm ngay trong một chu kỳ sản xuất.Hiệu quả sử dụng vốn lưu động được phản ánh qua các chỉ tiêu như sức sản xuất của vốn lưu động,sức sinh lợi của vốn lưu động,số vòng quay của vốn lưu động,thời gian của một vòng quay vốn -Sức sản xuất của vốn lưu động=Tổng doanh thu thuần/TSLĐ bình quân Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Chỉ số này có ý nghĩa là một đồng vốn lưu động đem lại bao nhiêu đồng doanh thu thuần -Sức sinh lợi của vốn lưu động=Lợi nhuận thuần/TSLĐ bình quân Chỉ tiêu này phản ánh một đồng vốn lưu động tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận Tái đầu tư là một quá trình quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.Tái đầu tư thúc đẩy quá trình sản xuất diễn ra mạnh mẽ hơn.Hoạt động tái đầu tư được diễn ra sau mỗi chu kỳ sản xuất.Trong quá trình đó,vốn lưu động được luân chuyển qua các giai đoạn của quá trình sản xuất.Đẩy nhanh tốc độ luân chuyển vốn lưu động sẽ giải quyết được khó khăn của doanh nghiệp trong vấn đề vốn và giúp doanh nghiệp tự chủ hơn trong hoạt động kinh doanh của mình.Tốc độ luân chuyển vốn lưu động được xác định qua công thức Số vòng quay của vốn lưu động=Tổng doanh thu thuần/TSLĐ bình quân Chỉ tiêu này cho biết trong một kỳ vốn lưu động quay được mấy vòng.Nếu số vòng quay của vốn lưu động càng lớn chứng tỏ vốn quay được càng nhiều, hiệu quả sử dụng vốn cao và ngược lại Thời gian của một vòng luân chuyển=Thời gian của kỳ phân tích/Số vòng quay của TSLĐ trong kỳ Chỉ tiêu này thể hiện số ngày cần thiết cho vốn lưu động thực hiện được một vòng quay.Thời gian của một vòng luân chuyển càng nhỏ thì tốc độ luân chuyển càng lớn Hai chỉ tiêu này phản ánh hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp.Tuy nhiên tùy thuộc vào từng loại hình kinh doanh mà thời gian luân chuyển khác nhau.Có những nghành do đặc thù sản xuất mà thời gian luân chuyển lâu chậm khác nhau.Vì vậy khi đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 động của doanh nghiệp cần phải so sánh với các doanh nghiệp khác hoặc so sánh quý này so với quý trước để rút ra nhận xét. Và ngoài ra còn có thể tính hệ số đảm nhiệm vốn lưu động Hệ số đảm nhiệm vốn lưu động=TSLĐ bình quân/Tổng doanh thu thuần =1/Số vòng quay của vốn lưu động Hệ số này càng nhỏ chứng tỏ hiệu quả sử dụng vốn càng cao,vốn tiết kiệm được càng nhiều.Điều này cũng hoàn toàn hợp lý vì vốn lưu động quay được cang nhiều chứng tỏ khả năng sử dụng vốn cao. 2.2.3.Hiệu quả sử dụng vốn a.Hiệu quả sử dụng vốn dài hạn Vốn dài hạn là vốn dùng để đầu tư cho các tài sản dài hạn của doanh nghiệp như trang thiết bị nàh xưởng..Để đánh giá khả năng sinh lời của vốn dài hạn cần so sánh hệ số doanh lợi của vốn dài hạn của lỳ nghiên cứu với kỳ gốc và kỳ kế hoạch Hệ số doanh lợi vốn dài hạn=Lợi nhuận sau thuế/Vốn dài hạn =Doanh thu thuần/Vdh*Lãi ròng/doanh thu thuần =Hệ số quay vòng Vdh*Hệ số doanh lợi doanh thu thuần Chỉ tiêu này phản ánh một đồng vốn dài hạn bỏ ra tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận.Hệ số này cang cao chứng tỏ khả năng sinh lời của vốn cao và ngược lại.Theo trên ta có hệ số doanh lợi vốn dài hạn chịu tác động của hai nhân tố đó là hệ số quay vòng vốn dài hạn và hệ số doanh lợi của doanh thu thuần.Hệ số quay vòng vốn dài hạn phản ánh trong kỳ kinh doanh vốn dài hạn quay được mấy vòng.Hệ số doanh lợi của doanh thu thuần cho biết trong một đồng doanh thu có mấy đồng lãi ròng. b.Hiệu quả sử dụng vốn ngắn hạn Vốn ngắn hạn là nguồn vốn dùng để đầu tư cho các tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp.Vốn ngắn hạn thường là nguồn vốn đi vay như vốn tín dụng Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 hay vốn vay thương mại và phải chịu lãi suất.Nguồn vốn này có đặc điểm là doanh nghiệp phải trả lãi chính vì thế việc sử dụng nguồn vốn này đòi hỏi doanh nghiệp phải cân nhắc rất kỹ trước khi đầu tư cũng như khi vay vốn.Thông thường nguồn vốn này được đầu tư vào những dự án có thời gian thu hồi vốn nhanh. Hệ số doanh lợi vốn ngắn hạn=Lợi nhuận sau thuế/Vốn ngắn hạn =Doanh thu thuần/Vnh*Lãi ròng/doanh thu thuần =Hệ số quay vòng Vnh*Hệ số doanh lợi doanh thu thuần Chỉ tiêu này phản ánh một đồng vốn ngắn hạn bỏ ra tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận.Hệ số này cang cao chứng tỏ khả năng sinh lời của vốn cao và ngược lại 2.2.3.Hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực Nhân lực là một yếu tố quan trọng trực tiếp tạo ra sản phẩm cho doanh nghiệp.Doanh nghiệp ngoài việc có một nguồn vốn dồi dào, có cơ sở vật chất kỹ thuật tốt cần có một đội ngũ lãnh đạo có tầm nhìn xa chiến lược,có khả năng lèo lái doanh nghiệp, có đội ngũ nhân công lành nghề hiểu biết công việc.Việc sử dụng nguồn lao động thế nào cho hiệu quả không những phụ thuộc vào việc doanh nghiệp tuyển chọn người tài như thế nào mà còn phụ thuộc vào việc doanh nghiệp đãi ngộ nhân công ra sao,cơ cấu tổ chức như thế nào để phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh và cũng là để phát huy tối đa năng lực của đội ngũ nhân công.Doanh nghiệp phải làm thế nào để với đội ngũ nhân công hợp lý tạo ra được hiệu quả cao nhất cho doanh nghiệp.Hiệu quả sử dụng lao động được thể hiện qua công thức sau NSLĐ=KQ/LĐ Trong đó NSLĐ: năng suất lao động KQ : doanh thu, lợi nhuận Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 LĐ : tổng số lao động của doanh nghiệp Chỉ tiêu này phản ánh mỗi một lao động tạo ra bao nhiêu của cải cho doanh nghiệp.Đó là mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp.Nó phụ thuộc vào trình độ của người lao động, cơ sở hạ tầng doanh nghiệp, mức độ công nghệ được trang bị trên mỗi công nhân Nếu tính trong một năm NSLĐ=n*g*NSg Trong đó n: số ngày làm việc bình quân năm g: số giờ làm việc bình quân của mỗi lao động NSg : năng suất lao động bình quân mỗi giờ làm việc của mỗi lao động Theo cách tính này thì năng suất lao động sẽ được tính theo hướng sát thực hơn, phản ánh đúng thực chất của doanh nghiệp.Tuy nhiên nếu tính theo cách này thì sẽ mất thời gian, khối lượng tính toán lớn do phải khảo sát trên từng công nhân hay một nhóm các công nhân có tính chất công việc như nhau 3.Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sản xuất kinh doanh 3.1.Môi trường bên trong doanh nghiệp Môi trường bên trong doanh nghiệp tác động trực tiếp tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.Doanh nghiệp phải tự mình tìm ra những hướng đi thích hợp, tự tìm ra những cơ hội kinh doanh cũng như là tự nhận ra các yếu điểm để khắc phục nhằm đảm bảo tính cạnh tranh tốt hơn.Để làm được tất cả các vấn đề đó, doanh nghiệp không những phải có một đội ngũ lãnh đạo giỏi, có tầm nhìn chiến lược, có đội ngũ nhân công giỏi trình độ, yêu nghề, hết lòng với công việc mà doanh nghiệp cần phải có những tiền đề để phát triển tốt như cơ sở hạ tầng, nguồn lực tài chính.Nếu ví cả doanh nghiệp như một cơ thể thì các bộ phận ,phòng ban trong doanh nghiệp giống Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 như các bộ phận trên cơ thể.Doanh nghiệp muốn hoạt động tốt thì các bộ phận trong doanh nghiệp phải có sự phối hợp với nhau một cách linh hoạt đảm bảo sự phát triển chung của doanh nghiệp 3.1.1.Cơ cấu tổ chức và quy mô của doanh nghiệp Cơ cấu tổ chức là cách sắp xếp bộ máy,cách tổ chức sản xuất,cách sử dụng các nguồn lực.Cơ cấu tổ chức thể hiện tính khoa học trong hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.Nó tác động mạnh mẽ tới hiệu quả SXKD.Cơ cấu tổ chức có hợp lý thì các nguồn lực mới được phát huy hết tác dụng.Cơ cấu tổ chưc phải đảm bảo tính thống nhất trong mục tiêu, tính tối ưu trong hoạt động, tính khoa học trong tổ chức sắp xếp.Tính thống nhất thể hiện ở chỗ cơ cấu tổ chức phải đảm bảo hướng tới mục tiêu mà doanh nghiệp đặt ra.Nguồn lực của doanh nghiệp là có hạn.Mục tiêu là doanh nghiệp làm thế nào để đạt được lợi nhuận cao nhất với nguồn lực hiện tại, làm thế nào để nâng cao khả năng canh, xây dựng một thương hiệu mạnh.Tổ chức phải làm sao để cac bộ phận trong doanh nghiệp phải hiểu rõ mục tiêu của công ty, hết lòng vì mục đích chung của tập thể.Tính tối ưu chính là việc doanh nghiệp sử dụng nguồn lực của mình ra sao.Nguồn vốn bỏ vào mang lại lợi nhuận cao, các thành viên trong doanh nghiệp có thể phát huy tối đa khả năng của mình là một điều không dễ dàng.Chính vì vậy trong quá trình cơ cấu tổ chức bộ máy doanh nghiệp gặp phải những vướng mắc là điều hết sức bình thường.Doanh nghiệp phải thường xuyên lắng nghe, quan sát để có thể ngày càng hoàn thiện hơn bộ máy sản suất của mình.Và tính khoa học chính là chỗ phải làm sao để cơ cấu tổ chức gọn nhẹ đơn giản, dễ quản lý.Mỗi doanh nghiệp với những đặc điểm kinh doanh khác nhau sẽ có cơ cấu tổ chức khác nhau nhưng dù thế nào thì mục tiêu cuối cùng cần hướng tới vẫn là hiệu quả SXKD Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Quy mô của doanh nghiệp không những được thể hiện về số lượng nhân công, tiềm lực tài chính,quy mô nhà xưởng máy móc thiết bị mà còn thể hiện ở quy mô thương hiệu, uy tín với khách hàng, vị trí của doanh nghiệp trên thị trường.Quy mô doanh nghiệp lớn sẽ tạo điều kiện dễ dàng hơn cho doanh nghiệp trong việc SXKD.Hiệu quả SXKD không những được thể hiện ở mặt sản xuất mà còn thể hiện ở quá trình tiêu thụ tìm kiếm khách hàng.Đó là những giá trị vô hình giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất từ đó thu được lợi nhuận cao.Quy mô doanh nghiệp còn thể hiện ở chỗ doanh nghiệp tìm kiếm đối tác trên thị trường.Có thêm một đối tác là doanh nghiệp có khả năng dễ dàng tiếp cận được với thông tin hơn,đồng thời nâng cao được vị thế của doanh nghiệp trên thị trường. 3.1.2.Tình hình tài chính của doanh nghiệp Tình hình tài chính của thể hiện sức khỏe của doanh nghiệp trong thời điểm hiện tại.Tài chính giống như là mạch mấu nuôi dưỡng doanh nghiệp và nếu nó có vấn đề thì chắc chắn doanh nghiệp không thể hoạt động bình thường được.Nó là minh chứng rõ ràng nhất cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.Nếu hoạt động kinh doanh thuận lợi doanh nghiệp sẽ có một tình hình tái chính sáng sủa và ngược lại.Tình hình tài chính của doanh nghiệp được thể hiện qua các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, khả năng thanh toán, khả năng thu hồi vốn,các chỉ số về doanh lợi,tỷ lệ chi trả cổ tức,tổng tài sản, tổng vốn cố định, tổng vốn lưu động v.v.Nó không những là bằng chứng cho hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian qua mà còn là cơ sở để đánh giá hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian tới.Các hoạt động đầu tư của doanh nghiệp phụ thuộc rất lớn vào việc doanh nghiệp có đủ tiềm lực hay không , có đủ khả năng để thanh toán cho các dự án của mình hay không.Hoạt động kinh doanh nào cũng cần phải cần một số vốn đầu tư ban đầu nhất định để mua sắm trang bị máy móc, mua sắm Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 nguyên vật liệu hoặc đầu tư vào cơ sở hạ tầng.Nếu doanh nghiệp có vấn đề về khả năng thanh toán thì có thể gây ra các rủi ro cho các hoạt động của doanh nghiệp từ đó có thể dẫn tới ngưng trệ hoạt động sản xuất và có thể dẫn tới phá sản.Đặc biệt trong bối cảnh cổ phần hóa,các doanh nghiệp phải công khai tài chính của mình hàng tháng, quý, năm.Vì vậy bản báo cáo tài chính chính là để tạo được niềm tin từ khách hàng và các cổ đông của công ty. 3.1.2.Đội ngũ lao động Con người đứng ở vị trí trung tâm trong doanh nghiệp.Ngày nay lao động trí óc ngày càng đi vào chiều sâu.Đối với các doanh nghiệp, lao động chính là những người trực tiếp tạo ra của cải cho doanh nghiệp, là những người trực tiếp điều hành hoạt động sản xuất.Khoa học kỹ thuật càng phát triển, các công nghệ về tự động hóa đang được ứng dụng rất rộng rãi trong các doanh nghiệp thì vai trò của con người không những giảm đi mà thậm chí còn rất quan trọng.Đội ngũ lao động ở đây là bao gồm các chủ doanh nghiệp và công nhân.Chủ doanh nghiệp là những người lãnh đạo doanh nghiệp, là bộ não của doanh nghiệp.Trong bối cảnh kinh tế thị trường, cơ hội kinh doanh rất nhiều nhưng nguy cơ không phải là ít.Chủ doanh nghiệp phải là những người có tầm nhìn xa trông rộng, có con mắt chiến lược có khả năng lèo lái doanh nghiệp tiến lên phía trước.Chủ doanh nghiệp có toàn quyền về việc sử dụng tài sản như thế nào,thuê nhân công ra sao.Chỉ một quyết định đúng đắn và kịp thời có thể mang lại một hiệu quả SXKD cao cho doanh nghiệp.Và ngược lại những quyết định sai lầm sẽ phải trả giá đắt.Đối với đội ngũ công nhân phải là những người có trình độ sản xuất, hiểu và giỏi việc.Năng suất lao động một phần là phụ thuộc vào máy móc, một phần là phụ thuộc vào trình độ của người công nhân.Công nghệ ngày càng phát triển thì công nhân phải là những người đủ trình độ để tiếp nhận công nghệ ,làm Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 chủ được công nghệ.Vì vậy doanh nghiệp phải không ngừng ý thức, nâng cao tay nghề của người lao động, tổ chức các lớp hướng dẫn, đào tạo đội ngũ cán bộ nhân viên giàu kinh nghiệm, nhiệt tình với công việc, sáng tạo trong sản xuất, độc lập trong làm việc, biết giúp đỡ nhau trong sản xuất và hăng hái với các hoạt động của công ty.Bên cạnh đó doanh nghiệp cũng phải thường xuyên cơ cấu lại đội ngũ lao động sao cho có thể đạt được hiệu quả SXKD cao nhất 3.1.3.Trình độ công nghệ Mục tiêu của doanh nghiệp là phải chiếm lĩnh thị trường loại bỏ đối thủ cạnh tranh.Để làm được điều đó thì doanh nghiệp chỉ còn cách là đi trước đối thủ về các sản phẩm mới trên thị trường,khai thác những thị trường tiềm năng.Bên cạnh đó doanh nghiệp phải không ngững nâng cao chất lượng sản phẩm, kịp thời đáp ứng nhu cầu của khách hàng.Chính vì vậy doanh nghiệp phải không ngừng tìm tòi đổi mới công nghệ sản xuất,thay thế những công nghệ đã lạc hậu.Khoa học kỹ thuật phát triển là cơ hội nhưng cũng là những thách thức rất lớn cho các doanh nghiệp.Doanh nghiệp nào biết tiếp thu, nắm bắt công nghệ thì doanh nghiệp đó sẽ thắng.Điều đó không nằm ngoài quy luật của kinh tế thị trường. 3.1.4.Chiến lược phát triển doanh nghiệp Chiến lược là cụm từ hiện nay đã trở nên quá quen thuộc.Chiến lược là cách làm thế nào để chiến thắng đối thủ cạnh tranh,chiếm lĩnh thị trường.Hay nói một cách khác chiến lược chính là bản phác thảo con đường đi đến tương lai, xác định những gì mà doanh nghiệp phải làm trong khoảng thời gian tới.Chiến lược mang tính dài hạn bởi nó chính là kim chỉ nam cho hoạt động của doanh nghiệp.Tuy nhiên làm thế nào để đưa ra một chiến lược tốt là điều không hề đơn giản.Một chiến lược tốt là một chiến lược phải đem lại hiệu quả SXKD trong dài hạn.Ngược lại một chiến lược tồi sẽ làm cho Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 doanh nghiệp chệch hướng và không đạt được hiệu quả như mong muốn.Chiến lược có thể là chiến lược chung của cả doanh nghiệp, chiến lược cho từng sản phẩm hoặc có thể là chiến lược của tưng bộ phận.Chiến lược phải được xây dựng dựa trên cơ sở nắm bắt tình hình chung của thị trường, nghiên cứu kỹ đối thủ cạnh tranh, phân tích rõ thế mạnh cũng như điểm yếu của doanh nghiệp.Chiến lược dẫn tới sự thay đổi cơ bản của doanh nghiệp về cơ cấu tổ chức, nghành nghề kinh doanh, đội ngũ lao động v.v.Thị trường cang phát triển, doanh nghiệp càng cần phải có một chiến lược đúng đắn để khẳng định vị thể của mình trong lòng khách hàng 3.2.Môi trường bên ngoài 3.2.1.Tình hình kinh tế chính trị chung. a.Chính sách và định hướng của Nhà nước Tất cả mọi doanh nghiệp nếu muốn kinh doanh thì phải có tư cách pháp nhân và chịu sự quản lý của Nhà nước bằng hệ thông luật pháp.Nhà nước có trong tay các công cụ điều hành đủ mạnh để điều chỉnh hoạt động kinh doanh của nền kinh tế.Nền kinh tế của chúng ta là nền kinh tế thị trường có sự điều chỉnh của Nhà nước.Nhà nước đứng giữa nền kinh tế đóng vai trò là người điều hành các hoạt động của thị trường.Mục tiêu cuối cùng của xã hội là nâng cao mức sống của người dân, đẩy lùi đói nghèo và đưa đất nước phát triển theo con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa.Nền kinh tế thị trường phát triển xuất hiện rất nhiều các nghành nghề kinh doanh khác nhau.Nhà nước phải đứng ra điều hành hoạt động kinh doanh chung của thị trường.Nhà nước xây dựng hệ thống luật pháp, chính sách tạo ra sân chơi chung cho các doanh nghiệp.Hệ thống luật pháp này được xây dựng dựa trên cơ sở lợi ích chung của toàn xã hội.Có những nghành nghề Nhà nước khuyến khích kinh doanh vì nó phù hợp với xu thế phát triển chung và tình hình kinh tế ở trong nước.Nhà nước khuyến khích bằng cách tạo cho doanh Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 nghiệp những điều kiện kinh doanh thuận lợi nhất như ưu đãi về thuế,lãi suất,giúp đỡ về chuyên gia v.v.Ngược lại đối với những nghành sản xuất không mang lại lợi ích cao cho xã hội và có ảnh hưởng không tích cực đối với nền kinh tế nói chung thì Nhà nước sẽ kìm hãm hoạt động sản xuất của nghành đó bằng các công cụ kinh tế vĩ mô.Ví dụ mục tiêu của chúng ta là đẩy mạnh sản xuất trong nước,xóa đói giảm nghèo,thúc đẩy an sinh xã hội.Chúng ta khuyến khích những mặt hàng sản xuất đem lại giá trị lớn cho mọi bộ phận người dân.Đối với những mặt hàng xa xỉ chúng ta đánh thuế nặng từ đó có thể kìm hãm được hoạt động kinh doanh này.Chính vì vậy đối với các doanh nghiệp,việc nắm rõ các quy định của Nhà nước là điều cần thiết.Mặt khác doanh nghiệp cũng nên lựa chọn những nghành nghề kinh doanh theo định hướng của Nhà nước, được Nhà nước khuyến khích thì sẽ có điều kiện phát triển hơn, từ đó có thể mang lại một hiệu quả SXKD cao hơn b.Các yếu tố thuộc về môi trường kinh tế Doanh nghiệp như là một tế bào của nền kinh tế, vì vậy khi nền kinh tế có biến động doanh nghiệp tất nhiên cũng phải chịu những ảnh hưởng nhất định.Việc duy trì sự ổn định của nền kinh tế vĩ mô phụ thuộc vào chính sách điều hành của Nhà nước về lãi suất, tỷ giá, tỷ lệ lạm phát v.v.Đó là những yếu tố tác động trực tiếp nhất tới hoạt động của doanh nghiêp.Nó ảnh hưởng tới khả năng huy động vốn của doanh nghiệp.Khi Nhà nước thắt chặt lãi suất tức là khi đó doanh nghiệp sẽ khó của khả năng tiếp cận được nguồn vốn tín dụng.Hay khi lạm phát tăng thì sẽ làm giảm hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp Đối với doanh nghiệp, một sản phẩm sản xuất ra phải đáp ứng được nhu cầu của thị trường.Nó phải thỏa mãn về chất lượng và số lượng.Do vậy khi doanh nghiệp tiến hành SXKD phải nắm bắt được nhu cầu của thị trường
- Xem thêm -