Tài liệu Thiết lập nhiều domain chạy song song xây dựng hệ thống dfs

  • Số trang: 76 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 71 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Thiết lập nhiều Domain chạy song song_xây dựng hệ thống DFS MỤC LỤC   Cài Đặt Và Triển Khai ..................................................................................................2  I.  Mô hình doanh nghiệp: .......................................................................................2  II.  Nội dung thực hiện:..........................................................................................2  III.  Triển khai: ........................................................................................................2  III.1.  Thiết lập 2 Domain Controller chạy song song................................................ 2  III.1.1.  - Bước 1 : Dựng Domain Controller cho Server1 ....................................................3  III.1.2.  - Bước 2 : Dùng Server2 join Domain vào Server1 ...............................................29  III.1.3.  - Bước 3 : Dựng Domain Controller cho máy Server2 ..........................................32  III.1.4.  - Bước 4 : Dựng DNS cho Server2 ..........................................................................38  III.1.5.  - Bước 5 : Bật Gobal Catalog ..................................................................................40  III.1.6.  - Bước 6 : Tạo user logon .........................................................................................43  III.1.7.  - Bước 7 : Dùng máy Client join Domain và test thử bằng cách tắt 1 trong 2 Domain Controller. ..................................................................................................................44  III.2.  Hệ thống file phân tán (Distributed file system - DFS) ................................. 46  III.2.1.  Bước 1: ......................................................................................................................46  III.2.2.  Bước 2: ......................................................................................................................50  III.2.3.  Bước 3: Cấu hình cho DFS: .....................................................................................51  III.2.4.  Bước 4: ......................................................................................................................66  III.2.5.  Bước 5: ......................................................................................................................69  III.3.  Giới thiệu về 5 chức năng Operation Master ................................................. 69  III.3.1.  Vai trò 1: Schema Master: .......................................................................................70  III.3.2.  Vai trò 2: Domain Naming Master: ........................................................................71  III.3.3.  Vai trò 3 + 4 + 5: .......................................................................................................73        1   Thiết lập nhiều Domain chạy song song_xây dựng hệ thống DFS Cài Đặt Và Triển Khai I. Mô hình doanh nghiệp: II. Nội dung thực hiện: Phần I: Thiết lập 2 DC chạy song song Phần II: Hệ thống file phân tán (Distributed file system - DFS) Phần III: Giới thiệu về 5 chức năng Operation Master III. Triển khai: III.1. Thiết lập 2 Domain Controller chạy song song Bài viết này gồm 5 bước : - Bước 1 : Dựng Domain Controller cho Server1 - Bước 2 : Dùng Server2 join Domain vào Server1 - Bước 3 : Dựng Domain Controller cho máy Server2 2   Thiết lập nhiều Domain chạy song song_xây dựng hệ thống DFS - Bước 4 : Dựng DNS cho Server2 - Bước 5 : Bật Gobal Catalog - Bước 6 : Tạo user logon - Bước 7 : Dùng máy Client join Domain và test thử bằng cách tắt 1 trong 2 Domain Controller. III.1.1. - Bước 1 : Dựng Domain Controller cho Server1   Cài đặt, cấu hình DNS, nâng lên hệ thống Domain Controler cho Server1 (DC1): Khi cài đặt Active Directory trên Windows Server 2003 theo kinh nghiệm của mình thì các chúng ta nên cài đặt DNS trước với các thiết lập chuẩn. - Địa chỉ IP đặt là địa chỉ tĩnh và địa DNS là địa của chính máy mình. - Tạo Zone trong DNS và thiết lập Dynamic Update cho Zone đó đây là một yêu cầu bắt buộc trong để Active Directory có khả năng tự động Update các thiết lập của mình vào trong DNS. Sửa computer name và DNS Suffix: 3   Thiết lập nhiều Domain chạy song song_xây dựng hệ thống DFS Trên màn hình desktop, Click chuột phải vào My Computer  Properties. Trong hộp thoại System Properties, chọn Tab Computer name  Change Trong hộp thoại Computer name Changes  More… Trong hộp thoại DNS Suffix and NetBIOS Computer Name, nhập vào ô Primary DNS Suffix of this Computer tên của DNS muốn tạo: dongthuanphat.com  OK. Trong hộp thoại Computer name Changes, Full computer name trở thành DC1.dongthuanphat.com OK  OK. Trong hộp thoại System Properties  OK. Hệ thống yêu cầu restart PC  Yes. Vì cài đặt DNS trên máy nên ta vào chỉnh lại IP Preferred DNS Server về chính máy của mình 4   Thiết lập nhiều Domain chạy song song_xây dựng hệ thống DFS Từ trình đơn Menu, Chọn Start  Controler Panel  Add or Remove Programs Click Add/Remove Windows Compents 5   Thiết lập nhiều Domain chạy song song_xây dựng hệ thống DFS Click chọn Networking Services, Click nút Details… ở dưới Tích chọn mục Domain Name System (DNS), Click OK 6   Thiết lập nhiều Domain chạy song song_xây dựng hệ thống DFS Click Next để cài đặt Trong quá trình cài đặt, có thể máy sẽ nhắc nhở chúng ta chèn đĩa CD Source của Windows 2003 vào, chúng ta cho đĩa vào (hoặc Brower tới thư mục I386 của bộ Source Windows nếu đã được chép sẵn vào ổ cứng), Click OK để tiếp tục cài đặt. 7   Thiết lập nhiều Domain chạy song song_xây dựng hệ thống DFS Quá trình cài đặt đang diễn ra Click Finish để kết thúc quá trình cài đặt, lúc này DNS đã được cài đặt vào máy tính. Để truy xuất tới DNS, từ trình đơn Start chọn Administrative Tools, chọn DNS. 8   Thiết lập nhiều Domain chạy song song_xây dựng hệ thống DFS Chọn DNS Giao diện màn hình DNS. I. Cấu hình cho DNS. Trong DNS chúng ta phải cấu hình 2 mục: Forward Lookup Zones và Reverse Lookup zones 9   Thiết lập nhiều Domain chạy song song_xây dựng hệ thống DFS Forward Lookup Zones: Phân giải từ Tên sang IP. Reverse Lookup Zones: Phân giải ngược lại từ IP sang Tên Clich chuột phải vào Forward Lookup Zones chọn New Zone… Màn hình Wizard hiện ra, Click Next > để tiếp tục. 10   Thiết lập nhiều Domain chạy song song_xây dựng hệ thống DFS Chọn Primary zone, Click Next để tiếp tục cài. Nhập Zone name vào ô Zone name, ở đây là dongthuanphat.com, Click Next để tiếp tục. 11   Thiết lập nhiều Domain chạy song song_xây dựng hệ thống DFS Sau khi gõ tên đầy đủ của Zone cần tạo ra chúng ta nhấn Next để thực hiện bước tiếp tục, chọn Allow Dynamic Update đây là bắt buộc để khi cài đặt Active Directory sẽ tự động ghi các Record vào DNS Chọn Allow both nonsecure and secure dynamic updates, Click Next> để tiếp tục. 12   Thiết lập nhiều Domain chạy song song_xây dựng hệ thống DFS Click Finish để kết thúc quá trình cài đặt. Lúc này ta đã có được Zone dongthuanphat.com (do ta đã cấu hình DNS Suffix nên trong Zone dongthuanphat.com ta thấy đã có sẵn host). Cấu hình Reverse Lookup Zones: 13   Thiết lập nhiều Domain chạy song song_xây dựng hệ thống DFS Chuột phải vào Reverse Lookup Zones chọn New Zone… Màn hình Wizard hiện ra, Click Next> để tiếp tục. 14   Thiết lập nhiều Domain chạy song song_xây dựng hệ thống DFS Chọn Primary zone, Click Next > để tiếp tục. Nhập vào Network ID: (tương ứng với mạng đang sử dụng, ở đây là 192.168.20.0). Click Next> để tiếp tục. 15   Thiết lập nhiều Domain chạy song song_xây dựng hệ thống DFS Để nguyên mặc định, Click Next để tiếp tục. Chọn Allow both nonsecure and secure dynamic updates. Click Next để tiếp tục. 16   Thiết lập nhiều Domain chạy song song_xây dựng hệ thống DFS Click Finish để kết thúc quá trình tạo. Lúc này một Zone tương ứng với mạng đã được tạo. Click chuột phải vào Zone vừa tạo, Chọn New Pointer (PTR)… Để tạo Pointer (giúp phân giải từ IP sang Tên). 17   Thiết lập nhiều Domain chạy song song_xây dựng hệ thống DFS Click OK để chấp nhận. 18   Thiết lập nhiều Domain chạy song song_xây dựng hệ thống DFS Kiểm tra lại, click OK để tạo Pointer Ta thấy trong Reverse Lookup Zones đã có được Pointer Quá trình cấu hình cho DNS đã hoàn tất, trong quá trình làm việc, tùy theo nhu cầu mà ta có thể điều chỉnh, cấu hình sao cho phù hợp nhất (thêm Zone, thêm host, Alias…). Để kiểm tra xem DNS đã được cấu hình tốt hay chưa, ta có thể dùng lệnh nslookup để phân giải tên. Nếu phân giải được thì DNS lúc này đã được cấu hình đúng. Sau khi hoàn thành cấu hình DNS ta tiến hành nâng cấp Server DC1 lên Domain Controler. 19   Thiết lập nhiều Domain chạy song song_xây dựng hệ thống DFS Từ Start, Chọn Run, Gõ DCPROMO Click Next để tiếp tục nâng cấp 20  
- Xem thêm -