Tài liệu Thiết kế & xây dựng website cửa hàng bán sách trực tuyến

  • Số trang: 32 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 59 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 THIÕT KÕ & X¢Y DùNG WEBSITE CöA HµNG B¸N S¸CH TRùC TUYÕN PHẦN I GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY ĐIỆN TOÁN TRUYỀN SỐ LIỆU ( VDC ) I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY Được thành lập chính thức vào tháng 12/1989, Giấy phép đăng kí kinh doanh số :109883 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp ngày 20/6/1995, là đơn vị thành viên trực thuộc Tổng Công ty Bưu chính-Viễn 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 thông Việt Nam. Công ty điện toán và truyền số liệu (VDC) là công ty hàng đầu trong lĩnh vực Internet, truyền số liệu và Công nghệ thông tin tại Việt Nam. Với phạm vi hoạt động trong nước và quốc tế, VDC đã đưa Internet, các dịch vụ và sản phẩm công nghệ thông tin ngày một trở nên gần gũi, thân thuộc với cộng đồng. Luôn đón đầu công nghệ mới cùng với đội ngũ cán bộ có trình độ cao, mạng Internet, truyền số liệu do VDC quản lý và khai thác đang thực sự trở thành một cơ sở hạ tầng quan trọng trong công cuộc phát triển đất nước. Với những khả năng và kinh nghiệm của hơn mười năm không ngừng phát triển, với tính phù hợp và hiệu quả cao trong các sản phẩm-dịch vụ của mình, VDC 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 đã dành được sự tin cậy của khách hàng. Đây chính là yếu tố tạo nên vị trí chủ đạo của VDC trên thị trường với tốc độ tăng trưởng cao của Công ty qua các năm. II. CÁC SẢN PHẨM DỊCH VỤ Công ty Điện toán và Truyền số liệu hoạt động trên các lĩnh vực tin học, Internet và truyền số liệu với các sản phẩm và dịch vụ chính:  Cung cấp các dịch vụ Truyền số liệu VIETPAC, Frame Relay trên phạm vi toàn quốc và tới hơn 150 nước trên thế giới.  VNN/Internet – dịch vụ Internet tốt nhất tại Việt Nam và các dịch vụ trên cơ sở giao thức IP với mạng trục quốc gia bao phủ trên tất cả các tỉnh thành phố. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  Dịch vụ điện thoại Gọi171, Fax giá rẻ qua giao thức Internet (VOIP, FOIP).  Các dịch vụ trên Web và thương mại điện tử (E- Commerce).  Các dịch vụ thông tin, dịch vụ trực tuyến, danh bạ và danh bạ diện tử.  Các dịch vụ Multimedia : phát thanh, truyền hình trên mạng.  Dịch vụ truyền báo-viễn ấn và chế bản-xuất bản điện tử, E-Publishing.  Các sản phẩm và dịch vụ tin học, giải pháp tích hợp.  Đào tạo, tư vấn, khảo sát thiết kế, xây lắp, bảo trì chuyên ngành tin học truyền số liệu. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  Sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh các phần mềm tin học, vật tư, thiết bị công nghệ thông tin.  Kinh doanh dịch vụ quảng cáo, quảng cáo trực tuyến – Online Advertising. III. ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN 1. Công nghệ và kỹ thuật Các sản phẩm và dịch vụ của VDC được cung cấp trên những công nghệ và phương tiện kỹ thuật tiên tiến nhất hiện nay:  Công nghệ IP với các ứng dụng mới nhất : VPN, VoIP, FoIP (Phone-Phone, PC-PC, PC-Phone), UMS, WAP,… 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  Các công nghệ truyền dữ liệu và truy nhập tốc độ cao : Frame Relay, ATM, ISDN, BISDN, xDSL,…  Các trang thiết bị từ những nhà cung cấp hàng đầu: Sprint (Global One), Acatel, Sun Microsystems, Hewlett Packard, IBM, Compaq, Fujitsu, Cisco, Bay Network, Cabletron etc.  Phần mềm hệ thống và quản trị mạng với UNIX (Sun Solaris, HP-UX), Microsoft Windows, SQL, HP Open View for Network Node Management Solution, Netscape Web/Mail Server, Raptor firewall etc. Bên cạnh đó là mối quan hệ chặt chẽ với các nhà cung cấp dịch vụ hàng đầu thế giới:  Telstra (Australia); Global One Group; Alcatel (France); Nortel (Canada); NTTCommunication, KDD, (Japan), Korea Telecom (RO Korea); 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Singapore Telecom; Microsoft, Oracle (USA); Hongkong Telecom (Hongkong); InfoAccess,... Tất cả vì một mục tiêu: cung cấp những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. 2. Chiến lƣợc kinh doanh  Luôn giữ vững và phát triển mối quan hệ với khách hàng, đối tác, bạn hàng: Phát triển và mở rộng hệ thống hỗ trợ dịch vụ (24h/24h, 7 ngày trong tuần) thống nhất trên toàn quốc thông qua số điện thoại truy nhập 1801260, các hoạt động chăm sóc khách hàng được thực hiện trên tất cả phương tiện như điện thoại, fax, email và hỗ trợ trực tuyến thông qua Website hỗ trợ khách hàng : 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  Không ngừng phát triển đa dạng hoá các dịch vụ cung cấp, tăng cường cung cấp các giải pháp tích hợp trọn gói cho khách hàng đáp ứng mọi nhu cầu, mọi khả năng chi phí, mọi nơi và mọi lúc.  Nâng cao năng lực mạng lưới thông qua việc áp dụng các công nghệ mới, đảm bảo chất lượng dịch vụ cung cấp, xây dựng một "Hệ thống mạng khu vực" không dừng lại trong Việt nam mà mở rộng các điểm truy nhập trên thế giới tập trung vào khu vực Châu á, Mỹ.  Hoàn thiện và phát triển "Văn hóa VDC": Xây dựng "Văn hóa VDC" là một yếu tố quan trọng dẫn đến sự thành công của Công ty trong thời gian qua, đây tiếp tục là một chiến lược quan trọng 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 của Công ty nhằm tạo ra một phong cách làm việc mới - "Phong cách VDC"  Đa dạng hóa, mở rộng quan hệ với đối tác; mở rộng phạm vi cung cấp dịch vụ.: Hiện nay Công ty đã có quan hệ cung cấp dịch vụ với nhiều nhà cung cấp dịch vụ quốc tế khác nhau, phạm vi cung cấp dịch vụ hơn 150 nước trên thế giới. Trong các năm tới chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước mở rộng phạm vi cung cấp dịch vụ, phấn đấu trở thành nhà cung cấp dịch vụ Viễn thông có uy tín trong khu vực Châu á - Thái Bình Dương. IV. CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY ĐIỆN TOÁN & TRUYỀN SỐ LIỆU 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 1. Các chi nhánh của Công ty điện toán & truyền số liệu  Trung tâm Điện toán Truyền số liệu I (VDC1) Địa chỉ: 292 Tây Sơn Hà Nội Tel: (84) 4 5372775 Fax: (84) 4 5372787 Email: sale.vdc1@vnn.vn  Trung tâm Điện toán Truyền số liệu II (VDC2) Địa chỉ: 07 Phạm Ngọc Thạch - Q3 - TP.Hồ Chí Minh Tel: (84) 8 8245525 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Fax: (84) 8 8256120 Email: mailto:sale.vdc1@vnn.vn  Trung tâm Điện toán Truyền số liệu III (VDC3) Địa chỉ: 24 Lê Thánh Tôn - Đà Nẵng Tel: (84) 511 892876 Fax: (84) 511 892878 Email: mailto:sale.vdc1@vnn.vn 2. Các phòng ban  Phòng Tổ chức lao động Tel:(84)45372759;Fax:(84)45372753;Email:mailto:v dc@vnn.vn Chức năng: Phòng Tổ chức Lao động có chức năng 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 về công tác tổ chức bộ máy, nhân sự, tiền lương, đào tạo, thi đua, an ninh an toàn, chính sách đối với người lao động.  Phòng Kế hoạch Tel:(84)45372763;Fax:(84)45372753;Email:kh.mailt o:vdc@vnn.vn Chức năng: Phòng Kế hoạch có chức năng về công tác Kế hoạch; Quản lý tài sản; Cung ứng vật tư.  Phòng Kinh doanh Tel:(84)45372760;Fax:(84)45372761;Email:khkd.vdc @vnn.vn Chức năng: Phòng Kinh doanh có chức năng về công tác Marketing; Kinh doanh sản phẩm, dịch vụ; Bán hàng; Hợp tác kinh doanh.  Phòng Kỹ thuật điều hành 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tel:(84)45372836;Fax:(84)45372835;Email:mailto:v dc@vnn.vn Chức năng: Phòng Kỹ thuật Điều hành có chức năng về kỹ thuật công nghệ, điều hành khai thác mạng và thiết bị.  Phòng Kế toán tài chính Tel:(84)45372762;Fax:(84)45372753;Email:mailto:v dc@vnn.vn Chức năng: Phòng Kế toán tài chính có chức năng về công tác kế toán, thống kê, tài chính của Công ty.  Phòng Đầu tư Phát triển Tel:(84)45372837; Fax:(84)45372753; Email:mailto:vdc@vnn.vn Chức năng: Phòng Đầu tư Phát triển có chức năng về công tác đầu tư xây dựng cơ bản, phát triển sản xuất. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368  Phòng Tính cước Tel:(84)48257216;Fax:(84)48261595;Email:mailto:v dc@vnn.vn Chức năng: Phòng Tính cước có chức năng về công tác tính cước và các vấn đề liên quan tới việc tính cước phí các loại hình dịch vụ trên mạng của toàn Công ty.  Phòng Nghiên cứu ứng dụng phần mềm Tel:(84)45372786;Fax:(84)45372753;Email:tvdan@h n.vnn.vn Chức năng: Phòng Nghiên cứu ứng dụng phần mềm là bộ phận sản xuất, có chức năng về công tác nghiên cứu công nghệ tin học và sản xuất các sản phẩm tin học.  Phòng tích hợp và phát triển hệ thống 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tel:(84)45372780;Fax:(84)45372753;Email:anhchien @vnn.vn Chức năng: Phòng Tích hợp và Phát triển hệ thống có chức năng chính trong công tác nghiên cứu triển khai công nghệ, tư vấn, xây dựng và phát triển các giải pháp tích hợp phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và điều hành quản lý của Công ty.  Phòng Danh bạ Tel:(84)4 8257216; Fax: (84) 4 8261595; Email: mailto:vdc@vnn.vn Chức năng: - Thực hiện các công việc về cơ sở dữ liệu danh bạ toàn quốc trên Web; - Sản xuất đĩa CD-ROM danh bạ; - Phát triển các dịch vụ liên quan đến danh bạ; 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 - Chủ động thực hiện các quan hệ hợp tác phục vụ cho các nhiệm vụ trên trên.; - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Công ty giao.  Phòng Quản lý Tin học Tel:(84)4 5372763; Fax: (84) 4 5372753; Email: th.mailto:vdc@vnn.vn Chức năng: Phòng Quản lý Tin học có chức năng về quản lý Khoa học Công nghệ và Sản xuất Kinh doanh trong lĩnh vực tin học.  Phòng Hành Chính Tel:(84)45372754; Fax:(84)45372753; Email:vdc@vnn.vn Chức năng: Phòng Hành Chính có chức năng về công tác văn thư - lưu trữ, lễ tân, đối ngoại, thông tin 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tuyên truyền, nội vụ và làm đầu mối thông tin phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.  Ban quản lý chất lượng Tel:(84)45372759;Fax:(84)45372753;Email:mailto:v dc@vnn.vn Chức năng: Ban Quản lý chất lượng có chức năng về công tác quản lý chất lượng trong các hoạt động của hệ thống sản xuất, kinh doanh và quản lý của Công ty.  Ban quản lý dự án VDC A Tel:(84)45372841;Fax:(84)45372753;Email:natqs@v nn.vn Chức năng: Ban Dự án VDCA có chức năng về quản lý hoạt động, thực hiện và hỗ trợ thực hiện các dự án được Công ty giao.  Ban Biên tập báo điện tử 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Tel:(84)45372784; Fax:(84)45372788; Email:mailto:vdc@vnn.vn Chức năng: Ban biên tập Báo điện tử có chức năng về thông tin quảng bá. 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 3. Sơ đồ tổ chức của Công ty điện toán truyền số liệu VDC BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY Phòng tổ chức lao động tiền lương Phòng kinh doanh VDC 1 Phòng kế toán tài chính Phòng kế hoạch Phòng kỹ thuật điều hành Phòng đầu tư phát triển Phòng hành chính Phòng nghiê n cứu ứng dụng PM VDC 2 Phòng tính cước Phòng tích hợp & phân tích hệ thống Ban biên tập Báo điện tử Ban quản lý dự án VDC A Phòng danh bạ Phòng quản lý tin học Ban quản lý chất lượng VDC 3 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 20
- Xem thêm -